Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott szja 1% tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Rovatrend

Kérdés: Költségvetési intézmény a NAV által átutalt szja 1%-ot melyik rovatkódon könyvelje (B16 vagy B65)?
Részlet a válaszból: […]segélyeket, felajánlásokat,b) a pártok és pártalapítványok támogatását, az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásait,c) a tanulóknak, hallgatóknak biztosított ösztöndíjakat,d) kitüntetéshez kapcsolódóan nyújtott pénzjutalmakat,e) a fogyatékos és a súlyosan mozgáskorlátozott személyeknek ezen élethelyzetére tekintettel nyújtott pénzbeli ellátásokat,f) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokat,g) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélkü­liek ellátásáról szóló törvény szerinti foglalkoztatást elősegítő képzési támogatásokat,h) a jogszabály alapján nyújtott családtámogatásokat, korhatár alatti ellátásokat, jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, az apákat megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítését, az energiafelhasználási támogatásokat,i) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait,j) a közfoglalkoztatási támogatásokat,k) a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokat,l) a vis maior támogatásokat,m) a szomszédos államokban nyújtható oktatási támogatásokat".B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrőlEzen a rovaton kell elszámolnia) az államháztartáson belüli szervezetektől működési célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevételeket a központi, irányító szervi támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, ésb) az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4098
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása

Kérdés: Közhasznú civil szervezetünk 2004. július 1-jétől rendelkezik cégbejegyzéssel. Azóta is folyamatosan működünk. Kérdésem, hogy a személyi jövedelemadó 1%-át felajánlhatják-e részünkre a 2006. évi jövedelemadó-bevalláskor (2007. február 24-éig, illetve május 20-áig)?
Részlet a válaszból: […]szerint a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel a Ksz-tv. 26. § c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik. Az önadózó magánszemélyek az adóbevallásukkal együtt küldhetik meg az egy százalékról rendelkező nyilatkozatukat az adóhatóságnak. Az adóbevallás benyújtásának a határideje az egyéni vállalkozók és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek esetében 2007. február 15-e, más magánszemélyek esetében pedig 2007. május 21-e. Az a magánszemély is adhat rendelkező nyilatkozatot, akinek az adóját a munkáltatója állapítja meg. Ilyen esetben legkésőbb 2007. május 21-éig lehet átadni a munkáltatónak a rendelkező nyilatkozatot. Ha a magánszemély a munkáltatója közreműködésével adóhatósági adómegállapítást kér, akkor a nyilatkozatát olyan időpontban adhatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1641
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Jogosultság az szja 1%-ának fogadására

Kérdés: Önkormányzatunk 2001-ben közhasznú alapítványt hozott létre. A cégbíróság 2001. október 27-ével közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette, ez időponttól működő szervezet. Melyik az első év, amikor az szja 1%-ának fogadására jogosult lesz?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásba vett, és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel - Khsz-tv. 26. § c) pontjában meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik. A leírt adatok alapján az önkormányzat által létrehozott alapítvány először 2004. évben kedvezményezhető. A magánszemélyek a 2004-ben
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 522
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: