Életbiztosításokhoz kapcsolódó adókedvezmények

Kérdés: Munkáltatóként az intézetünk vezetőire életbiztosítást kötöttünk. Ezekben a szerződésekben szerződő fél az intézet, biztosított a munkavállaló, elérési kedvezményezett az intézet. A szerződéseket lejárati időre kötöttük. Mi a teendő, ha lejárati idő előtt az intézet átengedi ezeket a szerződéseket a munkavállalónak? (Szerződő fél is a munkavállaló lesz?) Milyen adó- és járulékterhe lesz a munkáltatónak, munkavállalónak? - Milyen adóterhe lesz a dolgozónak, ha lejárati idő előtt, és milyen, ha lejárati idő után veszi fel az így átadott biztosítást? - Ha kockázati (halál) eseményre kötött élethosszig tartó biztosítást kötöttünk, hogyan kell eljárni kifizetőként, amikor ezeket a szerződéseket átengedjük dolgozóinknak? - A biztosítás kockázati jellegét (melyre az Szja-tv. többször hivatkozik) kell-e kifizetőként bizonyítanom, illetve milyen feltételeknek kell eleget tennie ezeknek a biztosításoknak, hogy adómentesen átadhatók legyenek? (Mit jelent az Szja-tv. VII. számú melléklet 2. pontjának utolsó mondata?)
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az intézet úgymódosítja az életbiztosítási szerződést, hogy annak a kedvezményezettje és aszerződője (a díj fizetője) is a munkavállaló lesz, akkor a munkáltató által (aszerződéskötéstől annak módosításáig) befizetett biztosítási díj összege...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 14.

Intézmény dolgozóinak munkáltatói baleset-biztosítása

Kérdés: Intézményünk baleset-biztosítási szerződést kíván kötni a dolgozók javára. A dolgozók a szerződésben név szerint nem lennének megnevezve, a biztosítottak az intézmény mindenkori dolgozói lennének. Baleset bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatását a balesetet szenvedő dolgozó kapná meg. Kell-e az intézménynek adóznia a biztosítási díj után?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 69. § (5) bekezdésének c) pontja alapján természetbeni juttatásnak minősül az olyan adóköteles biztosítási díj, amely alapján a biztosítási szolgáltatás a szerződésben név szerint meg nem nevezett magánszemélyre terjed ki.Az adóköteles biztosítási díj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. április 22.

Költségtérítés és életbiztosítás munkaadói járuléka

Kérdés: A költségtérítés és az szja-köteles életbiztosítás után kell-e a költségvetési szerveknek munkaadói járulékot fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Flt-tv. 40. § (1) bekezdése tételesen felsorolja azokat a kifizetéseket, amelyek a munkaadói járulék alapját képezik, de ezek között nem szerepel a költségtérítés és a személyi jövedelemadó-köteles életbiztosítás sem. Az Flt-tv. nem tartalmaz értelmező rendelkezést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.