Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott szja-köteles életbiztosítás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Életbiztosításokhoz kapcsolódó adókedvezmények

Kérdés: Munkáltatóként az intézetünk vezetőire életbiztosítást kötöttünk. Ezekben a szerződésekben szerződő fél az intézet, biztosított a munkavállaló, elérési kedvezményezett az intézet. A szerződéseket lejárati időre kötöttük. Mi a teendő, ha lejárati idő előtt az intézet átengedi ezeket a szerződéseket a munkavállalónak? (Szerződő fél is a munkavállaló lesz?) Milyen adó- és járulékterhe lesz a munkáltatónak, munkavállalónak? - Milyen adóterhe lesz a dolgozónak, ha lejárati idő előtt, és milyen, ha lejárati idő után veszi fel az így átadott biztosítást? - Ha kockázati (halál) eseményre kötött élethosszig tartó biztosítást kötöttünk, hogyan kell eljárni kifizetőként, amikor ezeket a szerződéseket átengedjük dolgozóinknak? - A biztosítás kockázati jellegét (melyre az Szja-tv. többször hivatkozik) kell-e kifizetőként bizonyítanom, illetve milyen feltételeknek kell eleget tennie ezeknek a biztosításoknak, hogy adómentesen átadhatók legyenek? (Mit jelent az Szja-tv. VII. számú melléklet 2. pontjának utolsó mondata?)
Részlet a válaszból: […]díj nem lesz adóköteles a munkavállalónál, azonban ez után az adómentes (a munkáltató által befizetett díj) összeg után adókedvezmény sem jár. (Az Szja-tv. l. számú mellékletének 6.3. pontja alapján a kockázati- a baleset-biztosítás, valamint a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló betegségbiztosítás díja adómentes.) Ha a munkavállaló a szerződéskötés (eredeti) időpontjától számított 10 éven belül felmondja azt a biztosítási szerződést, amely után kedvezményt érvényesített, akkor a megelőző 3 évben általa igénybe vett adókedvezményt 20 százalékkal növelt összegben vissza kell fizetnie az adóévre vonatkozó adóbevallásának a benyújtásával egyidejűleg. A biztosítási esemény bekövetkezésekor, vagy a biztosítás lejáratakor a biztosítás kedvezményezettjét megillető összeg a biztosító szolgáltatásának minősül. A biztosító szolgáltatása - a törvényben említett kivételekkel - az Szja-tv. 1. számú mellékletének 6.6. pontja szerint adómentes. Kivételként említi a törvény, így nem adómentes például a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás lejáratakor kifizetett összeg (esedékes szolgáltatás). Ha a magánszemély a biztosítási szerződést annak lejárata előtt megszünteti, akkor a biztosító az úgynevezett maradékjog alapján járó összeget fizeti ki a részére. A hatályos Szja-tv. szerint kamatjövedelemnek minősül a maradékjogból származó bevételnek az a része, amely meghaladja a magánszemély által, vagy a magánszemély javára más magánszemély által fizetett, illetőleg az adóköteles (pl. a munkáltató által fizetett nem adómentes) biztosítási díjat. Ilyen kamatjövedelemnek minősül egyébként az előzőekben említett tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás lejáratakor esedékes biztosítási szolgáltatás (kifizetés) is. A kamatjövedelmek után az adó jelenleg nulla százalék, 2007. január 1-jétől pedig 10 százalék lesz. Nem tekinthető azonban kamatjövedelemnek a maradékjog alapján kifizetett összeg adóköteles része akkor, ha a biztosítás díja - akár részben is - adómentes volt. Ebben az esetben a maradékjogból származó bevétel adóköteles része az Szja-tv. 28. § hatálya alá tartozó egyéb jövedelemnek minősül. Akkor "tisztán" kockázati jellegű a biztosítás,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. március 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1314
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Intézmény dolgozóinak munkáltatói baleset-biztosítása

Kérdés: Intézményünk baleset-biztosítási szerződést kíván kötni a dolgozók javára. A dolgozók a szerződésben név szerint nem lennének megnevezve, a biztosítottak az intézmény mindenkori dolgozói lennének. Baleset bekövetkezése esetén a biztosító szolgáltatását a balesetet szenvedő dolgozó kapná meg. Kell-e az intézménynek adóznia a biztosítási díj után?
Részlet a válaszból: […]50. pontja határozza meg. Az említett fogalommeghatározás szerint az adómentes biztosítási díj nem tartozik ide. A kifizető (a munkáltató is kifizetőnek minősül) által biztosítási díj formájában juttatott jövedelmek közül az adómentes biztosítási díjakat az 1. számú melléklet 6.3. pontja sorolja fel. Idetartozik a belföldi székhelyű biztosítóintézettel kötött kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítási, a baleset-biztosítási és a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló betegségbiztosítási díj formájában juttatott jövedelem. Tekintettel arra, hogy a kérdésben megjelölt biztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. április 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 260

3. találat: Költségtérítés és életbiztosítás munkaadói járuléka

Kérdés: A költségtérítés és az szja-köteles életbiztosítás után kell-e a költségvetési szerveknek munkaadói járulékot fizetni?
Részlet a válaszból: […]jövedelemadó-köteles életbiztosítás sem. Az Flt-tv. nem tartalmaz értelmező rendelkezést arra vonatkozóan, hogy milyen kifizetések tartoznak az "elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset)" fogalmába, ezért a KSH által kiadott kereset és egyéb munkajövedelmekkel kapcsolatos sajátos elnevezések jegyzékében foglaltak az irányadóak, ezek szerint a költségtérítés nem tartozik
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4