Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott szociális jellegű juttatások tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Szociális támogatás utalványa

Kérdés: Az önkormányzat a településen élő, 65 év feletti idős emberek részére 5000 forint értékű élelmiszer-utalványt szeretne adni, melyeket a helyi boltban költhetnének el. Ezt a szociális keret terhére el lehet számolni a K48-as rovaton? Ilyen esetben a szociális rendeletben ezt fel kell tüntetni, vagy elég róla egy döntés? Az így adott utalvány - véleményem szerint - többcélú utalványnak minősül, mivel eltérő áfakulcsú termékekre is beváltható. Ebben az esetben a bolt által, a begyűjtött utalványokról kiállított TAM-számla lesz a kifizetés bizonylata (az utalványokat átvételi elismervényen adjuk át az idősek részére), vagy az utalvány lesz a kifizetés bizonylata? Ha a szociális keretben nem lehet elszámolni, akkor ez csekély összegű ajándéknak minősül? Illetve mindenkinek külön--külön, személyenként kell számfejteni, vagy a dologi kiadások között elszámolható?
Részlet a válaszból: […]pénzellátások, a nemzeti gondozásról szóló törvény alapján folyósított nemzeti gondozási díj, valamint a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély, továbbá az önsegélyező feladatot is vállaló egyesület, önsegélyező egyesület által nyújtott szociális segély azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában önsegélyező feladat ellátásának minősül a Tbj-tv.-ben felsorolt ellátásokat kiegészítő juttatások nyújtása.Az önkormányzatok szociális rendelete a Szoc-tv. felhatalmazásán és előírásain alapul.A Szoc-tv. 45. §-ának (1) bekezdése szerint a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt.Az élelmiszer-utalvány többcélú utalványnak minősül. Az Áfa-tv. 18/B. §-ának (1) bekezdése szerint többcélú utalvány ellenérték fejében történő átruházása, átengedése nem minősül termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának. Ennek alapján a többcélú utalvány kibocsátása, értékesítése nem keletkeztet adóztatandó tényállást, így adófizetési kötelezettséget sem.Abból következően, hogy a többcélú utalvány ellenérték fejében történő átruházása, átengedése nem minősül termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának, áfakörön kívüli ügyletként kezelhető, ezért csak számviteli, nem adóügyi bizonylattal kísérhető, és adókötelezettség sem merül fel.A kérdező a "TAM-számla" alatt feltehetően "tárgyi adómentes" számlát ért, ez azonban nem helyes, mivel a belföldi adómentes tevékenységeket az Áfa-tv. 85. és 86. §-a sorolja fel, és ez nem tartozik ebbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5576

2. találat: Szociális juttatás adózása

Kérdés: Egészségügyi intézmény szociális bizottsága arról döntött, hogy a rászorult dolgozók pihenését támogatja. Az így meghatározott összeget a dolgozók SZÉP-kártya formájában kapják meg. Tekinthető-e a SZÉP-kártyára utalt összeg béren kívüli juttatásnak ?
Részlet a válaszból: […]150 ezer forint támogatás;c) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő--eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható - több juttatótól származóan együttvéve -, legfeljebb évi 75 ezer forint támogatás.A személyi jövedelemadóban jogelv, hogy minden juttatást a valós tartalma szerint kell megítélni. A munkáltatói juttatások tartalmilag nem szociális célú támogatások.A munkáltatói juttatási szabályokat kétféle módon szokták megalkotni:1. Nincs megkülönböztetés a dolgozók között, mindenki azonos keretösszeget költhet, akár cafeteriajuttatást biztosít a munkáltató, akár cafeterián kívüli juttatásokat.2. Hierarchikus/értékelvű differenciálás: az elkölthető keretösszeget a szervezeti hierarchiában elfoglalt helytől függően differenciálja, vagy a juttatás keretösszegét az alapbér százalékában határozza meg. Az ilyen megoldás azt eredményezi, hogy az alacsonyabb bérű (szociálisan rászorultabb) dolgozó kap kevesebb juttatást, tehát nem szociális szempontokat vesz figyelembe.A munkáltatói juttatások szociális szempontú differenciálására nem ismerünk gyakorlatot. A juttatási rendszer kialakítása során több lényeges szempontra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5529

3. találat: Köztisztviselőnek juttatott szociális támogatás

Kérdés: Közös hivatalnál a Kttv. 152. §-a (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást szükséges-e rögzíteni a központi számfejtési rendszerben (KIRA), vagy elegendő jegyzői utasítás, amely a közszolgálati szabályzatra hivatkozik, ahol le van szabályozva a támogatás? Ha nem kell számfejteni, akkor is lehetséges a K123 rovatra, vagy más rovaton kell könyvelni a köztisztviselőnek juttatott szociális támogatás összegét?
Részlet a válaszból: […]az Ávr. 62/E. §-ának (1) bekezdése szerint megküldött könyvelési értesítők alapján kötelesek nyilvántartásba venni.A Kttv. 152. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti szociális támogatást a központi illetményszámfejtési rendszerben számfejteni kell mint jogviszonyból
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5347

4. találat: Gyermekek étkeztetésének térítésidíj-átvállalása

Kérdés: Az alábbi költségvetési intézményi gazdasági eseménnyel kapcsolatosan szeretném a segítségüket kérni. Önkormányzatunk helyi rendelet alapján, rászoruló családok részére, átvállalja a gyermekek étkeztetésének térítési díját részben vagy egészében, meghatározott időtartamra. Ez a kedvezmény nem azonos a jogszabály által kötelezően adott normatív kedvezménnyel. A gyermekétkeztetési feladatokat önkormányzatunk saját intézménye látja el. Az önkormányzatnál felmerült kiadásokat 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkción és K355 Egyéb dologi kiadások és K351 Működési célú áfa rovaton számoljuk el, természetbeni juttatásként. Az étkeztetési feladatokat ellátó intézménytől számlát (áfát is feltüntetve) kérünk a gyermek étkezési napjaira vonatkozóan, melyet a kedvezményt megállapító határozatra hivatkozva az önkormányzat részére kell kiállítania. Ezt a számlát az intézmény térítési díjként számlázza ki, és térítési díj + kiszámlázott áfa bevételként számolja el a könyvelésében. Az önkormányzatnál a természetbeni juttatás pénzügyi teljesítése, elszámolása az intézmény által kiállított számla alapján történik. A?fenti gazdasági esemény elszámolásával, bizonylatolásával helyesen járunk el?
Részlet a válaszból: […]kiállítani. Ez a tevékenység az egyéb vendéglátás körébe tartozik, amelynek az áfamértéke 27%. Az önkormányzatnak nincs lehetősége az áfát levonásba helyezni az Áfa-tv. 120. §-a alapján, mivel áfás bevétele nem keletkezik, hiszen juttatásként adja a rászorulóknak.A gazdasági esemény könyvelése és adójogi kezelése során helyesen járnak el. A helyi rendelet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4937

5. találat: Önkormányzat dolgozójának méltányosságból történő, szociális alapú támogatása

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozójának gyermeke hosszan tartó kórházi ellátásra szorul, szeretnénk támogatni az édesanyát abban, hogy a kórház által számlázott 3000 Ft/nap díjat (amelyet az anyuka benttartózkodására tekintettel számláz a kórház) megtérítjük számára. A számlát az önkormányzat vagy az édesanya nevére kell kiállítania az intézménynek? Az adott juttatás természetbeni juttatásnak minősül? Ha igen, akkor milyen mértékű közterhek terhelik? A kiadást melyik rovaton kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]70. §-a (1a) bekezdésének, azaz a munkáltató a juttatást mindenki által megismerhető belső szabályzat, objektív szempontok alapján meghatározott több munkavállaló részére nyújtaná. Miután feltételezhetően egyedi, kivételes esetről van szó, véleményünk szerint nem felel meg az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó feltételeknek. A juttatás a magánszemély jogviszonyból származó jövedelmének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4254
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Önkormányzati tűzifa- és élelmiszerosztás

Kérdés: Önkormányzatunk tűzifát és ajándékcsomagot (tartós élelmiszert) szeretne osztani az arra rászorulók részére. A kiosztásra szánt tűzifa, illetve a tartós élelmiszer beszerzésének elszámolása a számvitelben hogyan történik?
Részlet a válaszból: […]előírásainak, adómentes juttatás, és az 58322-es "természetben nyújtott szociális ellátások" elnevezésű főkönyvi számlán könyvelendő.Abban az esetben, ha nem felel meg a Szoc. tv. és a helyi rendelet szerinti szociális juttatásnak, akkor egyes meghatározott juttatásként adóköteles, és ebben az esetben a reprezentációs kiadások
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3612

7. találat: Szociális juttatás

Kérdés: A községi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében ingyenességet biztosított a víz-, a csatorna- és a szemétdíjak tekintetében a 70 éven felüliek részére. A szolgáltatótól megérkező számla 2 részletben érkezik, amelyből az egyik részlet a hivatal 5-ös költségei között kerül elszámolásra (a hivatalt érintő díjak), a 70 éven felüliek számlája pedig a szociális juttatások költséghelyre kerül, nem a szolgáltatások között. Mindkét számla a szolgáltatótól érkezik. Helyesen történt-e a könyvelés a fent említettek szerint?
Részlet a válaszból: […]jelenik meg, és a dologi kiadások között szolgáltatási kiadásként kerül elszámolásra. Ha a hetven éven felüliek nevére kerül kiállításra a második számla, amit rendelet alapján a költségvetési szerv fizet ki a hetven éven felüliek helyett fizetési kötelezettségüket átvállalva, akkor a támogatások között kerül elszámolásra az összeg. Ekkor a második, a magánszemély nevére szóló számlát a költségvetési szerv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3122

8. találat: Szociális étkeztetés fizetendő áfája és könyvelése

Kérdés: A Költségvetési Levelekben 2007. május 2-án megjelent 1683-as kérdésre adott válasz foglalkozik a szociális alapon nyújtott étkeztetés áfájával. Kérem, hogy az ott leírtakat egészítsék ki azzal, hogyan kell a könyvelésben szerepeltetni a gazdasági eseményt!
Részlet a válaszból: […]összefüggésére nézve l. a 2. pontot.) 2. A Péptv. 4. § (5) bekezdése szerint: "a programban részt vevő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára a Ktv., a Kjt., illetőleg az Mt. rendelkezéseit - az illetmény- és előmeneteli rendszerre vonatkozó szabályok kivételével - megfelelően alkalmazni kell". A 13. havi illetményre vonatkozó előírások az illetményrendszerre vonatkozó szabályok közé tartoznak, amelyekre nézve a Péptv. idézett törvényhelye kizárja az alkalmazást. Ennek alapján a prémiumévek programban részt vevő személy részére 13. havi illetmény nem jár. [Megjegyzem, hogy a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja szerint a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetése X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi kifizetések jogcímcsoport előirányzatból finanszírozott prémiumévek programhoz kapcsolódó személyi juttatások között sem szerepel a 13. havi illetmény.] A nyelvtudási pótlék szintén illetményelem, ahelyett tehát az egységes 70 százalékos díjazás jár. A 4. § (5) bekezdése külön rendelkezéseket tartalmaz a természetbeni étkezésre vagy étkezési hozzájárulásra, a jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében. (5) A programban részt vevő foglalkoztatásra irányuló jogviszonyára a Ktv., a Kjt., illetőleg az Mt. rendelkezéseit - az illetmény- és előmeneteli rendszerre vonatkozó szabályok kivételével - megfelelően alkalmazni kell. A programban részt vevő számára foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alapján járó természetbeni étkezés vagy étkezési hozzájárulás harminc százaléka illeti meg. A jubileumi jutalomra való jogosultság tekintetében a programban való részvétellel összefüggésben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban töltött ideje jogszerző időnek számít, a jubileumi jutalom összegét a (4) bekezdésben meghatározott juttatás alapulvételével kell megállapítani. Ahol a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok távolléti díj, illetmény vagy azokon alapuló juttatás fizetését írják elő, a programban részt vevőt a (4) bekezdésben meghatározott juttatás illeti meg, melynek kifizetésére az illetmény kifizetésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az e körön kívüli juttatások vonatkozásában pedig kimondja, hogy ahol a foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok távolléti díj, illetmény vagy azokon alapuló juttatás fizetését írják elő, a programban részt vevőt a 70 százalékos juttatás illeti meg. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) és a mögöttes joganyag, a Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény, Mt.) szerint távolléti díj, illetmény vagy azokon alapuló juttatások közé tartozik: a szakszervezeti munkaidő-kedvezmény (Mt. 25. §), ha a munkavállaló az utasítás teljesítésének jogszerű megtagadása következtében nem végez munkát [Mt. 104. § (5) bekezdés], betegszabadság [Mt. 137. § (3) bekezdés], gyermekszületés esetén az apát megillető munkaidő-kedvezmény (Mt. 138/A §), az állampolgári kötelezettség teljesítése miatt kiesett munkaidő, a közeli hozzátartozó halála esetén járó két nap, a kötelező orvosi vizsgálat ideje, a létesítményi tűzoltóként ledolgozott idő, a munkaszüneti nap, a szoptatási munkaidő-kedvezmény ideje [Mt. 151. § (2) bekezdés], helyettesítési díj (Ktv. 49/B. §), kiküldetési napidíj (Ktv. 49/C. §). Az önkéntes kiegészítő nyugdíj- és egészségpénztári tagsághoz adott támogatás az "adható" kategóriába tartozik, feltételeit a közszolgálati szabályzat határozza meg, annak tartalmától függ, hogy a prémiumévek programban részt vevőt is megilleti-e (Ktv. 49/D. §). A Ktv. 49/G. § szerint a köztisztviselő naptári évenként az illetményalap 200 százalékának megfelelő ruházati költségtérítésre jogosult, feltéve hogy közszolgálati jogviszonya nem szünetelt 6 hónapot meghaladóan; ebben az esetben, valamint ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, illetve szűnik meg, a ruházati költségtérítés időarányos része jár. Egyebekben a hivatali szervezet vezetője állapítja meg a ruházati költségtérítés fizetésének és elszámolásának feltételeit. Megítélésem szerint a ruházati költségtérítés illetményen alapuló juttatásnak minősül, ezért a Péptv. 4. § (5) bekezdése alapján ehelyett a programban részt vevőt a 70 százalékos juttatás illeti meg. Ezért fizetése attól függ, hogy a köztisztviselő jogviszonya szünetelt-e 6 hónapot meghaladóan a tárgyévben. Ez a munkavégzési kötelezettsége[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1713

9. találat: Szociális alapon nyújtott étkeztetés

Kérdés: Az önkormányzatnak van főzőkonyhája. Szociális étkeztetésre, szervezett kedvezményes étkeztetésre normatívát kapunk. Van térítésidíj-bevételünk is az étkeztetésből? Hogyan alakul a fizetendő áfa?
Részlet a válaszból: […]alapon nyújtott étkezéshez adott támogatást nem utólag, egyedi igénybejelentés alapján utalják, hanem a támogatást egy meghatározott időszakra - mint az feltételezhetően az adott esetben is - normatívák alapján, abban az esetben az Áfa-tv. alkalmazásában ellenértéknek nem minősülő támogatásként kapja az önkormányzat az adott összeget. Ebben az esetben nem képez adóalapot a támogatás összege, mivel a 22. § (2) bekezdésének feltételei nem valósulnak meg, azaz nem árkiegészítésről vagy az árat közvetlenül befolyásoló államháztartási támogatásról van szó. Következésképpen ez adóalapot nem képező államháztartási támogatásnak minősül, így a tételesen kizárólag az étkeztetéshez kapcsolódó beszerzések áfája teljes egészében levonható, amennyiben az étkezők térítenek. (2006. január 1-jét megelőző az adóalapot nem képező államháztartási támogatásból is finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekre jutó előzetesen felszámított levonható adót arányosítással kellett megállapítani. A 2006. január elsejétől hatályba lépett új szabályozás értelmében a hatálybalépést követő beszerzések tekintetében általánosságban is megszűnt az adóalapot nem képező államháztartási támogatás miatti arányosítási kötelezettség, így a tételesen kizárólag az étkeztetéshez kapcsolódó beszerzések áfája teljes egészében levonható, amennyiben az étkezők térítenek.) Változik az Áfa-tv. szerinti megítélése a konkrét szolgáltatásnak, ha a támogatás nem az étkeztetéshez, hanem annak igénybevevőjének személyéhez kapcsolódik. Így az szociális alapon nyújtott egyedi kedvezménynek minősíthető. Minthogy feltehetően az étkeztetést biztosító elszámolása alapján, utólag, egyedileg lebontva egészíti ki az étkeztetést biztosító szervezet a térítési díj mértékéig, ez nem tekinthető intézményfinanszírozásnak. Mindezek alapján a szóban forgó támogatás - amennyiben minden feltétel fennáll - a 22. § (2) bekezdése szerint adóalapot képez, így általánosforgalmiadó-kötelezettséget von maga után. Annak ellenére azonban, hogy adókötelesnek minősül ez a támogatási forma, a jogszabály rendelkezései szerint a megrendelő felé nem hárítható át a támogatás összegére eső áfa, következésképpen azt a támogatásból kell finanszírozni. Ez esetben tehát az étkeztetést nyújtó támogatott a szociális étkeztetést igénybe vevő felé csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1683

10. találat: Utazási költségtérítés és étkezési szociális támogatás elszámolása

Kérdés: A BKV a nyugdíjas- és diákszelvényekről nem állít ki számlát a polgármesteri hivatalunk részére, csak a magánszemély nevére. A BKV által megadott jogszabályi hivatkozás ezen gyakorlata szerintünk nem megfelelő. Önök szerint mi az indoka a fenti gyakorlatnak? Az előbbi kérdéshez kapcsolódóan hogyan lehet ezt a belső szabályozásban jól átvezetni? Hivatalunk a fenti gyakorlat miatt teljes árú bérletet adott nyugdíjasainak, amit szeretnénk jól leszabályozni. További kérdésünk azzal kapcsolatos, hogy polgármesteri hivatalunk szociális helyzet alapján gyermekétkeztetés támogatására más kerületeknek utal át összeget. Milyen szakfeladaton helyes elszámolni ezen tételeket?
Részlet a válaszból: […]nyugdíjasok a munkába járáshoz használják a bérletet, akkor annak megtérítésekor elegendő csak a bérletet leadniuk az önkormányzatnak, mert az adómentesen megtéríthető. Ha a bérletet más célból kapják a nyugdíjasok, akkor kérjük a kérdés kiegészítését, hogy a konkrét választ megadhassuk. A kérdés szakfeladaton történő elszámolásra vonatkozó része valószínűsíthetően iskolai, illetve óvodai étkeztetést igénybe vevők támogatásával kapcsolatos. Ennek megfelelően a polgármesteri hivatal által egy másik kerületnek átutalt szociális helyzet alapján járó gyermekétkeztetési támogatást, támogatásértékű kiadásként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1541
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést