Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott szociális segély tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Természetben nyújtott szociális segély

Kérdés: Az önkormányzat szociális rendelete alapján a szociálisan rászoruló személyeknek élelmiszercsomagot (liszt, cukor, étolaj stb.) juttat. A rászorultságot határozatban állapítja meg, amely tartalmazza a természetbeni juttatás értékét, az átvétel helyét és időpontját is. A kiosztani kívánt élelmiszert az önkormányzat vásárolja meg, az önkormányzat nevére szóló számlával. A segélycsomag átvételét írásban dokumentálja. Kérem, szíveskedjenek a fenti gazdasági esemény könyvelését a költségvetési számvitel és pénzügyi számvitel szerint levezetni! A könnyebb érthetőség kedvéért szeretnénk, ha az alábbi példa alapján vezetnék le a könyvelést. Számla végösszege: 1?000?000 Ft + 270?000 Ft (áfa) = 1?270?000 Ft. 200 fő részesül a juttatásból személyenként 6350 Ft összegben.
Részlet a válaszból: […]összeg (alap) és le nem vonható áfa bontásban kerül könyvelésre.Számviteli elszámolása a következő:Az önkormányzatnál az élelmiszerek megvásárlásakor a bevétel elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) KöveteléskéntT09162 - K0041b) TeljesítéskéntT005 - K09163Az önkormányzatnál az élelmiszerek megvásárlásakor a bevétel elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) KöveteléskéntT3511 - K92b) TeljesítéskéntT3662 - K3511Önkormányzatnál a szociálisan rászoruló személyek részére élelmiszercsomag átadásának elszámolása az ellátottaknak a költségvetési számvitel szerintT054... (3) - K003Önkormányzatnál a szociálisan rászoruló személyek részére élelmiszercsomag átadásának elszámolása pénzügyi számvitel szerintT 8435 - K 4214Önkormányzatnál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4479
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Közfoglalkoztatás keretében előállított élelmiszer-nyersanyag kiosztása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 220. számában a 4085. kérdésszám alatt megjelent válasszal kapcsolatban kérdezném, hogy a közfoglalkoztatás keretében előállított élelmiszer-nyersanyagot, ha az önkormányzat szociális rászorultság alapján kiosztja a rászorultak között rendkívüli ráfordításként (8), csak pénzügyi számvitelben kell lekönyvelni? Ha költségvetési számvitelben is, akkor milyen főkönyvi számra? A bevételét hogyan könyveljük?
Részlet a válaszból: […]nem keletkezik bevétele, csak ráfordítása. Bevétele csak akkor keletkezik, ha ellenértékért adja a terményeket, vagyis értékesíti. A szociális alapon adott termények esetében ez értelmezhetetlen.A 4085-ös kérdésre adott válasz 2015. évi. A 2016. januártól hatályos Szt. és Áhsz.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4233
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Tűzifajuttatás számviteli elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a tulajdonában lévő erdőkből rendszeresen termel ki tűzifát, amelyet piaci alapon értékesít. A kitermelt tűzifa egy részét természetbeni segélyként a szociálisan rászoruló lakosok részére kívánjuk juttatni. Az ilyen módon történő tűzifajuttatást a számvitelben miként kell elszámolni, illetve dokumentálni (tűzifakészlet felhasználása, segélyként történő kimutatása)?
Részlet a válaszból: […]szociális ellátások" elnevezésű főkönyvi számlán könyvelendő.A saját termelésű tűzifát készletre kell venni, majd a készletek közül kivezetni a felhasználáskor, a készletre vételi áron, amely az önköltség-számítási szabályzatban meghatározottak szerint számított önköltségi ár.A számviteli elszámolás a következő:- előállításhoz felhasznált, bér, járulék és dologi költségeT 51, 57 - K 321- funkcionális osztályozás szerintT 6, 72 - K 599- készlet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3574
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Önkormányzati szociális juttatások

Kérdés: Önkormányzatunk a helyi szociális juttatásokról szóló rendelete keretében több olyan segély, szociális juttatás megállapítását tervezi, amelyet a rászorultság vizsgálata nélkül, egyéb feltételek teljesülése esetén ítél oda, pl. gyógyszertámogatások, karácsonyi egyszeri segélyek a képviselők, egyházak, civil szervezetek javaslata alapján, születési támogatás alanyi jogon stb. Adómentesnek tekintendő-e a szociális rendelet keretében kifizetett olyan juttatás, mely a rendeletben megfogalmazott egyéb feltételek teljesülése esetén, de a szociális rászorultság dokumentálása nélkül kerül kifizetésre?
Részlet a válaszból: […]Szoc-tv.-ben meghatározott szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat. A kérdésben említett segélyek, támogatások azonban nem tartoznak az említett törvény alapján juttatható, az Szja-tv.-ben is felsorolt szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körébe. Saját hatáskörben nyújtott szociális
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1994
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Segély, illetve ösztöndíj juttatása

Kérdés: A közhasznú alapítvány alapító okiratában ez a mondat szerepel: "...intézeti gyógyító tevékenység támogatása... a pályakezdők, valamint különös indokolt esetben a munkatársak szociális támogatása". Ennek alapján valóban adhat a támogatott intézmény dolgozóinak adó- és járulékmentesen segélyt és ösztöndíjat?
Részlet a válaszból: […]cél szerinti tevékenységek tekinthetők közhasznú tevékenységnek. Az említett felsorolásban szerepel többek között az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység és a szociális tevékenység is. Amennyiben a közhasznú alapítvány alapító okiratában a gyógyító tevékenység támogatása mellett az egészségügyi intézményeknél foglalkoztatott munkatársak szociális támogatása, illetve a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1866
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Szociális segély adókötelezettsége

Kérdés: Köztisztviselői rendeletünk 15. § c) pontja alapján a köztisztviselő részére rendkívüli pénzbeli szociális segély adható. A képviselő-testület ennek fedezetét minden évben a költségvetési rendeletben biztosítja. Adómentesen adható-e ez a juttatás? Milyen módon kell a juttatást elszámolni a dolgozónak? Milyen nyilvántartás és dokumentáció szükséges ehhez?
Részlet a válaszból: […]juttatásban részesülő magánszemély az önkormányzat dolgozója. Azonban az adómentesség csak akkor érvényesül, ha a település lakosai és az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők azonos feltételek alapján, azonos elbírálás szerint részesülhetnek a szociális juttatásokban. Ebben az esetben a szociális juttatás a köztisztviselők esetében is adómentes jogcímen fizethető ki és igazolható. Ha viszont az önkormányzat a köztisztviselők esetében külön - a település más lakosaitól eltérően - szabályozza a szociális juttatások rendjét, illetve a kérelmek elbírálására jogosult személyek körét, akkor az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja nem alkalmazható. Ekkor ugyanis megállapítható az, hogy az önkormányzat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 999
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: A különböző jogcímeken adott munkáltatói juttatások adózási szabályai

Kérdés: A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
Részlet a válaszból: […]megszerzése, b) a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, c) a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történő bővítést eredményez, d) a víz-, a csatorna- vagy gázhálózatközmű bevezetése, kiépítése, fürdőszoba létesítése, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, az épület külső hőszigetelése és a külső nyílászárók energiamegtakarítást eredményező cseréje, ha a lakás komfortfokozatának növelését is eredményezi. Tekintettel arra, hogy a nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás a feltételeknek nem felel meg (a komfortfokozat növelését, bővítést nem eredményező felújítás nem minősül lakáscélú felhasználásnak), a vissza nem térítendő támogatás a köztisztviselő munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül. A kedvezményes kamatozású vagy a kamatmentes lakáscélú hitel esetén a munkáltatónak nem kell a kamatkülönbözet utáni 44 százalékos személyi jövedelemadót megfizetnie akkor, ha a hitelt a munkáltató pénzintézeten keresztül nyújtja a dolgozó olyan lakásának építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, amelyik nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti méltányolható lakásigény mértékét. A rendelkezés alkalmazásában a lakás korszerűsítése alatt a jogszabály szerinti komfortfokozat-növelés értendő. Tekintettel arra, hogy ezek között a célok között a felújítás nem szerepel, a munkáltató által nyújtott kedvezményes kamatozású, illetőleg a kamatmentes hitel esetén a munkáltatónak a kamatkülönbözet utáni 44 százalékos személyi jövedelemadót az Szja-tv. 72. §-a alapján meg kell fizetnie. Lakhatási támogatás A lakhatási támogatás a magánszemély munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül, mivel az ilyen vissza nem térítendő támogatás adómentességéről a törvény nem rendelkezik. Abban az esetben, ha pl. a bérleti díjat a munkáltató a nevére szóló számla alapján közvetlenül fizeti meg a bérbeadónak, akkor a dolgozó az Szja-tv. 69. §-a szerinti természetbeni juttatásban részesül, ami után a 44 százalékos személyi jövedelemadót a munkáltatónak kell megfizetnie. Családalapítási támogatás A családalapítási támogatás a lakhatási támogatással azonosan a köztisztviselő (munkavállaló) munkaviszonyból származó bérjövedelmének minősül, mivel az ilyen célú támogatás adómentességéről sem rendelkezik az Szja-tv. 1. számú melléklete. Üdülési hozzájárulás Az üdülési hozzájárulás mértékéről a Ktv. 49/H §-a rendelkezik. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 209