Természetben nyújtott szociális segély

Kérdés: Az önkormányzat szociális rendelete alapján a szociálisan rászoruló személyeknek élelmiszercsomagot (liszt, cukor, étolaj stb.) juttat. A rászorultságot határozatban állapítja meg, amely tartalmazza a természetbeni juttatás értékét, az átvétel helyét és időpontját is. A kiosztani kívánt élelmiszert az önkormányzat vásárolja meg, az önkormányzat nevére szóló számlával. A segélycsomag átvételét írásban dokumentálja. Kérem, szíveskedjenek a fenti gazdasági esemény könyvelését a költségvetési számvitel és pénzügyi számvitel szerint levezetni! A könnyebb érthetőség kedvéért szeretnénk, ha az alábbi példa alapján vezetnék le a könyvelést. Számla végösszege: 1?000?000 Ft + 270?000 Ft (áfa) = 1?270?000 Ft. 200 fő részesül a juttatásból személyenként 6350 Ft összegben.
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzati rendelet szerint a szociálisan rászorulóknak juttatott élelmiszercsomagot, mint a természetben nyújtott szociális segélyt, a 054822 Önkormányzat által saját hatáskörében, nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.
Kapcsolódó címke:

Közfoglalkoztatás keretében előállított élelmiszer-nyersanyag kiosztása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 220. számában a 4085. kérdésszám alatt megjelent válasszal kapcsolatban kérdezném, hogy a közfoglalkoztatás keretében előállított élelmiszer-nyersanyagot, ha az önkormányzat szociális rászorultság alapján kiosztja a rászorultak között rendkívüli ráfordításként (8), csak pénzügyi számvitelben kell lekönyvelni? Ha költségvetési számvitelben is, akkor milyen főkönyvi számra? A bevételét hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] ...az önkormányzat a rászorulók részére szociális segélyként kiosztja a közfoglalkoztatás keretében megtermelt terményeket, akkor abból nem keletkezik bevétele, csak ráfordítása. Bevétele csak akkor keletkezik, ha ellenértékért adja a terményeket, vagyis értékesíti....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:  

Tűzifajuttatás számviteli elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a tulajdonában lévő erdőkből rendszeresen termel ki tűzifát, amelyet piaci alapon értékesít. A kitermelt tűzifa egy részét természetbeni segélyként a szociálisan rászoruló lakosok részére kívánjuk juttatni. Az ilyen módon történő tűzifajuttatást a számvitelben miként kell elszámolni, illetve dokumentálni (tűzifakészlet felhasználása, segélyként történő kimutatása)?
Részlet a válaszából: […] ...25 - K 41331- készletek állománycsökkenése saját célú felhasználásnálT 98581 - K 25T 41331 - K 98581- felhasználás természetben adott szociális segélykéntT 58322 - K 499T 499 -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 19.
Kapcsolódó címke:

Önkormányzati szociális juttatások

Kérdés: Önkormányzatunk a helyi szociális juttatásokról szóló rendelete keretében több olyan segély, szociális juttatás megállapítását tervezi, amelyet a rászorultság vizsgálata nélkül, egyéb feltételek teljesülése esetén ítél oda, pl. gyógyszertámogatások, karácsonyi egyszeri segélyek a képviselők, egyházak, civil szervezetek javaslata alapján, születési támogatás alanyi jogon stb. Adómentesnek tekintendő-e a szociális rendelet keretében kifizetett olyan juttatás, mely a rendeletben megfogalmazott egyéb feltételek teljesülése esetén, de a szociális rászorultság dokumentálása nélkül kerül kifizetésre?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján ahelyi önkormányzat adómentesen juttathat saját hatáskörében szociális segélyt,továbbá a Szoc-tv.-ben meghatározott szociális rászorultságtól függő pénzbeliellátásokat. A kérdésben említett segélyek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.
Kapcsolódó címkék:  

Segély, illetve ösztöndíj juttatása

Kérdés: A közhasznú alapítvány alapító okiratában ez a mondat szerepel: "...intézeti gyógyító tevékenység támogatása... a pályakezdők, valamint különös indokolt esetben a munkatársak szociális támogatása". Ennek alapján valóban adhat a támogatott intézmény dolgozóinak adó- és járulékmentesen segélyt és ösztöndíjat?
Részlet a válaszából: […] ...mellékletének 3.1. pontja alapján adó- és járulékmentesenfizetheti ki az alapítvány az említett személyeknek az ösztöndíjat, illetve aszociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.
Kapcsolódó címkék:  

Szociális segély adókötelezettsége

Kérdés: Köztisztviselői rendeletünk 15. § c) pontja alapján a köztisztviselő részére rendkívüli pénzbeli szociális segély adható. A képviselő-testület ennek fedezetét minden évben a költségvetési rendeletben biztosítja. Adómentesen adható-e ez a juttatás? Milyen módon kell a juttatást elszámolni a dolgozónak? Milyen nyilvántartás és dokumentáció szükséges ehhez?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat által a Szoc-tv. alapján nyújtottátmeneti segély, lakásfenntartási támogatás, valamint az önkormányzat általnyújtott szociális segély. Az említett segélyek, támogatások adómentességét nemzárja ki önmagában az a körülmény, ha a szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.
Kapcsolódó címkék:  

A különböző jogcímeken adott munkáltatói juttatások adózási szabályai

Kérdés: A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
Részlet a válaszából: […] ...temetési segély értékhatárra tekintet nélkül adómentes juttatásnak minősül az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján.Szociális segély A munkáltató által nyújtott szociális segély a köztisztviselő munkaviszonyból származó jövedelmének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.