Segítségnyújtás az ukrán háborús zónából menekülőknek

Kérdés: Önkormányzatok, illetve különböző vállalkozások nem segélyszervezeteken vagy közhasznú tevékenységet ellátó szervezeteken keresztül, hanem közvetlenül nyújtanak segítséget (szállás, melegétkezés, élelmiszer, ruhaneműk, készpénz) az ukrán háborús zónából menekülő magánszemélyeknek. A magánszemélyek részére közvetlenül átadott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások, továbbá a készpénz juttatása után keletkezik-e az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak jövedelemadó- és egyéb közteherfizetési kötelezettségük?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.5. pontja alapján a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes az, amelyet a szociálisan rászorult magánszemély kap.Az Szja-tv. 3. §-ának 36. pontja szerint szociálisan rászoruló az a magánszemély, akinek (eltartottainak)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Szociális támogatás utalványa

Kérdés: Az önkormányzat a településen élő, 65 év feletti idős emberek részére 5000 forint értékű élelmiszer-utalványt szeretne adni, melyeket a helyi boltban költhetnének el. Ezt a szociális keret terhére el lehet számolni a K48-as rovaton? Ilyen esetben a szociális rendeletben ezt fel kell tüntetni, vagy elég róla egy döntés? Az így adott utalvány – véleményem szerint – többcélú utalványnak minősül, mivel eltérő áfakulcsú termékekre is beváltható. Ebben az esetben a bolt által, a begyűjtött utalványokról kiállított TAM-számla lesz a kifizetés bizonylata (az utalványokat átvételi elismervényen adjuk át az idősek részére), vagy az utalvány lesz a kifizetés bizonylata? Ha a szociális keretben nem lehet elszámolni, akkor ez csekély összegű ajándéknak minősül? Illetve mindenkinek külön--külön, személyenként kell számfejteni, vagy a dologi kiadások között elszámolható?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja szerint adómentes az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat, továbbá az egyházi jogi személy által nyújtott szociális segély, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Iskolakezdési utalvány

Kérdés: Ha önkormányzatunk képviselő-testülete települési támogatásként a Szoctv. 45. §-a alapján iskolakezdési utalványt kíván adni (jövedelemvizsgálat nélkül) az önkormányzat területén állandó lakcímmel, nappali tagozaton tanuló gyermeket nevelő családoknak, akkor azt milyen adókötelezettség terheli?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja szerint adómentes az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat által nyújtott szociális segély.A beiskolázás jelentős anyagi terhet jelent a gyermeket nevelő családok részére. A Szoctv. 45. §-a nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Gyermekétkeztetési díj rendezése

Kérdés: Önkormányzatunk biztosítja az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést, azonban van egy család, amely rendszeresen nem egyenlíti ki a tartozását, a fizetési felszólítóra nem reagálnak. Milyen lehetőségeink vannak a térítési díj behajtására? Megtagadható ilyen esetben a gyermekek étkeztetése? Mennyire szabályos az étkezési térítési díj előre történő beszedése? Például szeptember 30-ig az októberi térítési díjak beszedése.
Részlet a válaszából: […] A Gyvt. 21. §-ának (1) bekezdése szerint természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Önkormányzatnak adományozott termékek kiosztása rászorulóknak

Kérdés: Önkormányzatunk támogatói szerződést kötött egy gazdálkodó céggel, aki a rászorult családok megsegítése érdekében adományként élelmiszereket ad át az önkormányzatnak. Ezekből csomagokat állítunk össze, amelyeket a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat bevonásával az önkormányzat juttat el a rászorult családoknak. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy az így kiosztott támogatások adóköteles juttatásnak minősülnek-e. Ha igen, akkor az önkormányzatnak kell-e személyi jövedelemadót fizetnie? Illetve hogyan kell ezeket a juttatásokat számfejteni és könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklete több olyan jogcímet is tartalmaz, amely alapján adómentesen adható szociálisan rászorultak részére különféle juttatás.Így adómentes a helyi önkormányzat által nyújtott szociális segély. Az Szja-tv. definíciója alapján szociális segély: a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

Iskolakezdési támogatás nyújtása települési támogatásként

Kérdés: A Költségvetési Levelek 276. lapszámában a 4961. kérdésszám alatt megjelent válaszhoz kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy a beiskolázási támogatás akkor is egyéb jövedelemnek minősül és adóköteles, ha azt önkormányzati rendelet állapítja meg mint települési támogatást?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja szerint adómentes (többek között):– az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat, továbbá az egyházi jogi személy által nyújtott szociális segély,– a szociális igazgatásról és szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Születési támogatás – rászorultsági alapon

Kérdés: Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról alkotott rendeletében egyéb önként vállalt feladatként határozta meg a születési támogatást. A támogatás utalásának feltételeként határozta meg, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát. Összege gyermekenként 100?000 Ft. A?Költségvetési Levelek 246. számában megjelent, 4514-es kérdésre adott válasz kapcsán felmerül, hogy az ezekkel a feltételekkel nyújtott születési támogatás szociális alapon nyújtott ellátásnak minősül-e, és adómentesen kifizethető?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján az önkormányzat által nyújtott szociális segély adómentesnek minősül, ezért a szociális alapon pénzbeli formában nyújtott "önkormányzati anyasági támogatás" is, amennyiben azt az önkormányzat a rendeletében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Természetben nyújtott szociális segély

Kérdés: Az önkormányzat szociális rendelete alapján a szociálisan rászoruló személyeknek élelmiszercsomagot (liszt, cukor, étolaj stb.) juttat. A rászorultságot határozatban állapítja meg, amely tartalmazza a természetbeni juttatás értékét, az átvétel helyét és időpontját is. A kiosztani kívánt élelmiszert az önkormányzat vásárolja meg, az önkormányzat nevére szóló számlával. A segélycsomag átvételét írásban dokumentálja. Kérem, szíveskedjenek a fenti gazdasági esemény könyvelését a költségvetési számvitel és pénzügyi számvitel szerint levezetni! A könnyebb érthetőség kedvéért szeretnénk, ha az alábbi példa alapján vezetnék le a könyvelést. Számla végösszege: 1?000?000 Ft + 270?000 Ft (áfa) = 1?270?000 Ft. 200 fő részesül a juttatásból személyenként 6350 Ft összegben.
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzati rendelet szerint a szociálisan rászorulóknak juttatott élelmiszercsomagot, mint a természetben nyújtott szociális segélyt, a 054822 Önkormányzat által saját hatáskörében, nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátásként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Közfoglalkoztatás keretében előállított élelmiszer-nyersanyag kiosztása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 220. számában a 4085. kérdésszám alatt megjelent válasszal kapcsolatban kérdezném, hogy a közfoglalkoztatás keretében előállított élelmiszer-nyersanyagot, ha az önkormányzat szociális rászorultság alapján kiosztja a rászorultak között rendkívüli ráfordításként (8), csak pénzügyi számvitelben kell lekönyvelni? Ha költségvetési számvitelben is, akkor milyen főkönyvi számra? A bevételét hogyan könyveljük?
Részlet a válaszából: […] Ha az önkormányzat a rászorulók részére szociális segélyként kiosztja a közfoglalkoztatás keretében megtermelt terményeket, akkor abból nem keletkezik bevétele, csak ráfordítása. Bevétele csak akkor keletkezik, ha ellenértékért adja a terményeket, vagyis értékesíti. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Önkormányzat által nyújtott születési támogatás adójogi vonzata

Kérdés: Önkormányzatunk 2015. évi szociális rendeletében születési támogatást ad a községben állandó lakóhellyel rendelkező (életvitelszerűen itt tartózkodó) anyának, akinek gyermeke születik. A támogatásnak van-e járulékvonzata, valamint ha ez rászorultsági alapon (jövedelem vizsgálata mellett) történik, akkor is fennáll-e közteher megfizetése az önkormányzatnál?
Részlet a válaszából: […] Ha az önkormányzat alanyi jogon juttat pénzbeli támogatást az anyának a gyermek születésére tekintettel, ez az Szja-tv. alapján nem minősül adómentesnek. Ebben az esetben az így kapott összeg a magánszemély egyéb jövedelmét képezi, a magánszemélynél 16%...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.
1
2
3