Születési támogatás – rászorultsági alapon

Kérdés: Önkormányzat a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról alkotott rendeletében egyéb önként vállalt feladatként határozta meg a születési támogatást. A támogatás utalásának feltételeként határozta meg, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát. Összege gyermekenként 100?000 Ft. A?Költségvetési Levelek 246. számában megjelent, 4514-es kérdésre adott válasz kapcsán felmerül, hogy az ezekkel a feltételekkel nyújtott születési támogatás szociális alapon nyújtott ellátásnak minősül-e, és adómentesen kifizethető?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján az önkormányzat által nyújtott szociális segély adómentesnek minősül, ezért a szociális alapon pénzbeli formában nyújtott "önkormányzati anyasági támogatás" is, amennyiben azt az önkormányzat a rendeletében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Önkormányzat által nyújtott születési támogatás adójogi vonzata

Kérdés: Önkormányzatunk 2015. évi szociális rendeletében születési támogatást ad a községben állandó lakóhellyel rendelkező (életvitelszerűen itt tartózkodó) anyának, akinek gyermeke születik. A támogatásnak van-e járulékvonzata, valamint ha ez rászorultsági alapon (jövedelem vizsgálata mellett) történik, akkor is fennáll-e közteher megfizetése az önkormányzatnál?
Részlet a válaszából: […] Ha az önkormányzat alanyi jogon juttat pénzbeli támogatást az anyának a gyermek születésére tekintettel, ez az Szja-tv. alapján nem minősül adómentesnek. Ebben az esetben az így kapott összeg a magánszemély egyéb jövedelmét képezi, a magánszemélynél 16%...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Önkormányzati szociális juttatások

Kérdés: Önkormányzatunk a helyi szociális juttatásokról szóló rendelete keretében több olyan segély, szociális juttatás megállapítását tervezi, amelyet a rászorultság vizsgálata nélkül, egyéb feltételek teljesülése esetén ítél oda, pl. gyógyszertámogatások, karácsonyi egyszeri segélyek a képviselők, egyházak, civil szervezetek javaslata alapján, születési támogatás alanyi jogon stb. Adómentesnek tekintendő-e a szociális rendelet keretében kifizetett olyan juttatás, mely a rendeletben megfogalmazott egyéb feltételek teljesülése esetén, de a szociális rászorultság dokumentálása nélkül kerül kifizetésre?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján ahelyi önkormányzat adómentesen juttathat saját hatáskörében szociális segélyt,továbbá a Szoc-tv.-ben meghatározott szociális rászorultságtól függő pénzbeliellátásokat. A kérdésben említett segélyek, támogatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.