Működési célú és felhalmozási célú támogatás

Kérdés: Egészségügyi szolgáltató B16 Működési támogatás címen az OEP-től támogatást kap a konyha felújítására, melyet kis és nagy értékű tárgyi eszköz, valamint anyag vásárlására fordít a támogatási szerződés szerint. A nagy értékű tárgyi eszköz támogatására kapott összeget el kell-e határolni időbelileg (és visszacsöpögtetni az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelően), annak ellenére, hogy nem felhalmozási célú a támogatás?
Részlet a válaszából: […] ...akkor jó megoldás lehet, hogy a támogatási szerződésben nagyobb arányú pl. működési célú részre kerül elszámolásra a kapott teljes támogatási előleg, és csak az előleg felhasználásakor lesz rendezés, ha abból valóban felhalmozási célú kifizetés is történik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Támogatási előleg

Kérdés: Tankerületi központunkhoz tartozó több köznevelési intézmény is nyert EFOP-pályázat keretében támogatást. A támogatás felhasználása és a projekt megvalósítása idén elkezdődik, és várhatóan a jövő év végén fejeződik be. A teljes támogatási összeget szükséges-e rögzíteni idén előirányzatként a könyveinkben, vagy csak azt a részt, amit idén előlegként lehívunk?
Részlet a válaszából: […] ...és átláthatóbb a támogatás gazdasági eseményeinek nyomon követése, és így elkülönül a költségvetési gazdasági eseményektől. A támogatási előleg beérkezésekor teljes bizonyossággal még nem tudható, hogy mekkora összeg kerül felhasználásra működési,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Európai uniós pályázat

Kérdés: Európai uniós forrásból intézményünk (központi költségvetési szervként) vissza nem térítendő támogatásban részesül, melynek befejezési és pénzügyi teljesítési határideje 2017. 06. 30.
A támogatási szerződés alapján intézményünk a támogatás teljes összegét támogatási előleg formájában megigényelte, a leutalás is B1603, illetve B2503 ERA kódokon érkezett. A kapott támogatási előleget teljes összegében - a felhasznált résztől függetlenül - a költségvetési számvitel szerint a 0916, illetve 0925 főkönyvi számlákon, míg a pénzügyi számvitel szerint a 922, illetve 923 főkönyvi számlákon számoltuk el. Helyesen jártunk el? A fel nem használt összeget a költségvetési számvitelben a kötelezettségvállalások között mutatjuk ki. A fel nem használt összeget kapott előlegként ki kell-e mutatnunk? Az első kifizetési kérelem 2017-ben kerül benyújtásra, a mérlegkészítés időpontjáig nem várható annak jóváhagyása, így a teljes felhasznált összeghez sem lesz jóváhagyott kifizetési kérelem. Problémánk, hogy ha bevételről előlegre átkönyveljük, akkor az év végén nem lesz meg a fedezete a kötelezettségvállalásainknak.
Részlet a válaszából: […] ...a támogatási előleg megérkezik, akkor ezt a következők szerint kell könyvelni:Támogatási előleg megérkezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- beérkezett támogatási előleg felhalmozásra3312193, 3313293, 332232   3512- felhalmozási támogatási követelés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Önkormányzati uniós projekt elszámolása

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek szakmai segítséget nyújtani az alábbi gazdasági események helyes számviteli elszámolásához:
1. Önkormányzat uniós projekt keretében 10 millió Ft támogatási előleget kapott 2013-ban. 2014-ben az előlegből 8 millió Ft elszámolásra, 2 millió Ft visszafizetésre került. Hogyan könyvelünk 2014-ben a költségvetési és a pénzügyi számvitelben?
2. Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága részére veszteség fedezetére pótbefizetést teljesít. Hogyan számoljuk el az önkormányzatnál, illetve a gazdasági társaságnál?
3. Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága részére pénzeszközt ad át tőketartalék növelése céljából. Hogyan számoljuk el az önkormányzatnál, illetve a gazdasági társaságnál?
Részlet a válaszából: […] ...A 2013-ban kapott támogatási előleg 2013. év végi egyenlege a 3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai főkönyvi számlán volt. A 3926. főkönyvi számla egyenlegét a 2014. évi számviteli változások miatt a rendező, technikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.