Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott támogatási előleg tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Működési célú és felhalmozási célú támogatás

Kérdés: Egészségügyi szolgáltató B16 Működési támogatás címen az OEP-től támogatást kap a konyha felújítására, melyet kis és nagy értékű tárgyi eszköz, valamint anyag vásárlására fordít a támogatási szerződés szerint. A nagy értékű tárgyi eszköz támogatására kapott összeget el kell-e határolni időbelileg (és visszacsöpögtetni az elszámolt értékcsökkenésnek megfelelően), annak ellenére, hogy nem felhalmozási célú a támogatás?
Részlet a válaszból: […]támogatási előleg, és csak az előleg felhasználásakor lesz rendezés, ha abból valóban felhalmozási célú kifizetés is történik, így tehát akkor lesz korrekció (átcsoportosítás) az arányok között.Legkésőbb a támogatási előleg megérkezésekor legalább ennek nagyságáig a KIE-t és a BEI-t rendezni szükséges.A fejlesztési támogatások esetében időbeli elhatárolási kötelezettség áll fenn. Az Szt. 45. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni az egyéb bevételként vagy a pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszköz összegét.Az Áhsz. 14. §-ának (14) bekezdése szerint a mérlegben a halasztott eredményszemléletű bevételek között az Szt. 45. §-ának (1) és (2) bekezdése szerintieket kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4638
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Támogatási előleg

Kérdés: Tankerületi központunkhoz tartozó több köznevelési intézmény is nyert EFOP-pályázat keretében támogatást. A támogatás felhasználása és a projekt megvalósítása idén elkezdődik, és várhatóan a jövő év végén fejeződik be. A teljes támogatási összeget szükséges-e rögzíteni idén előirányzatként a könyveinkben, vagy csak azt a részt, amit idén előlegként lehívunk?
Részlet a válaszból: […]rendezniük.Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadásának számviteli elszámolása a következő:1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzat elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) Bevételi előirányzatkéntT001 - K0911/0916/0921/0925...(1)b) Kiadási előirányzatkéntT05...(1) - K0012. Támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerinta) KöveteléskéntT0911/0916/ - K0410921/0925...(2)b) TeljesítéskéntT005 - K0911/0916/0921/0925...(3)c) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettségkéntT044 - K0063. Támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerinta) KöveteléskéntT3511/3512 - K922/941b) TeljesítéskéntT32/33 - K3511/35124. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint [a Szt. 45. § (1) bek. a) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint]T941 - K4435. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT0021 - K051612/05622/05632/05642b) Általános forgalmi adóT0021 - K056726. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerinta) Nettó értékT051612/ - K002105622/05632/05642T0022 - K K051612/05622/05632/05642b) Általános forgalmi adóT05672 - K0021T0022 - K056727. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerinta) Nettó értékT11/151/152 - K421b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT3641 - K421c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adóT8434 - K4218. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatási értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerinta) KöveteléskéntT0916/02925..(2) - K0041b) TeljesítéskéntT005 - T0916/02925...(3)c) Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseT05...(3) - K0039. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatási értesítést követően a számlák megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerinta) KöveteléskéntT3511/3512[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4613
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Európai uniós pályázat

Kérdés: Európai uniós forrásból intézményünk (központi költségvetési szervként) vissza nem térítendő támogatásban részesül, melynek befejezési és pénzügyi teljesítési határideje 2017. 06. 30.
A támogatási szerződés alapján intézményünk a támogatás teljes összegét támogatási előleg formájában megigényelte, a leutalás is B1603, illetve B2503 ERA kódokon érkezett. A kapott támogatási előleget teljes összegében - a felhasznált résztől függetlenül - a költségvetési számvitel szerint a 0916, illetve 0925 főkönyvi számlákon, míg a pénzügyi számvitel szerint a 922, illetve 923 főkönyvi számlákon számoltuk el. Helyesen jártunk el? A fel nem használt összeget a költségvetési számvitelben a kötelezettségvállalások között mutatjuk ki. A fel nem használt összeget kapott előlegként ki kell-e mutatnunk? Az első kifizetési kérelem 2017-ben kerül benyújtásra, a mérlegkészítés időpontjáig nem várható annak jóváhagyása, így a teljes felhasznált összeghez sem lesz jóváhagyott kifizetési kérelem. Problémánk, hogy ha bevételről előlegre átkönyveljük, akkor az év végén nem lesz meg a fedezete a kötelezettségvállalásainknak.
Részlet a válaszból: […]is megoldható.A támogatási előlegből finanszírozott belföldi beszerzés számviteli elszámolása a következők szerint történik:1. Előirányzat nyilvántartásba vétele (eredeti vagy módosított)B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL1a) Kiadási előirányzatok nyilvántartásba vétele- bekerülési érték tervezett összege áfa nélkül05/62/1 05/63/1 05/64/1 001- egyenes adózás alá tartozó áfa05/67/1 001- kapcsolódó nem aktiválható szolgáltatási díjak05/336/1 05/337/1   001- egyenes adózás alá tartozó áfa05/351/1   001- kapcsolódó hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek05/355/1   0011b) Bevételi előirányzatok nyilvántartásba vétele- felhalmozási támogatás rész001   09/25/1- működési támogatás rész001   09/16/12. Támogatási előleg megérkezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- beérkezett támogatási előleg felhalmozásra3312193, 3313293, 332232   3512- felhalmozási támogatási követelés előírása e/bevételként  ¨ szakfeladatonkénti tagolás szerint is3512   9411¨- beérkezett támogatási előleg működésre3312193, 3313293, 332232   3511- működési támogatási követelés előírása e/bevételként  ¨ szakfeladatonkénti tagolás szerint is3511   9221¨B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- halmozott követelés elszámolása  - felhalmozási támogatási Hköv. előírása  09/25/21   0041  - működési támogatási Hköv. előírása  09/16/21   0041- költségvetési bevétel elszámolása támogatási előlegként  - felhalmozási támogatási rész bevétele  0051   09/25/3x1  - működési támogatási rész bevétele  0051   09/16/3x1- A támogatási előleg függő kötelezettségként történő nyilvántartásba vétele- támogatási előleg miatti függő kötelezettség0062   0443. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételeSzerződéskötés, visszaigazolt megrendelésB) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL3a) Szerződéskötés, visszaigazolt megrendelés a bekerülési értéknél figyelembe vehető vételár, felár esetében- vételár, felár “sima” kötelezettségvállalás áfa nélkül0021   05/62/21 05/63/21 05/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa0021   05/67/213b) Kapcsolódó, a bekerülési értéknél figyelembe nem vehető szolgáltatási díjak megrendelése- “sima” kötelezettségvállalás áfa nélkül0021   05/336/21 05/337/21- egyenes adózás alá tartozó áfa0021   05/351/214. Beruházás állományba vétele a szállító számlája alapján4a) Beruházás esetében a vételár, felár állományba vétele a szállító számlája (egyéb dokumentum) alapjánA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL- Tárgyévi rész állományba vétele beruházásként- tárgyévi vételárrész áfa nélkül1511   4216- egyenes adózás alá tartozó levonható áfa teljes összegben3641   4216- egyenes adózás alá tartozó le nem vonható áfa teljes összegben84331   4216- Következő évi rész állományba vétele beruházásként- következő évi vételárrész áfa nélkül1511   4226B) KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMVITEL- tárgyévi “sima” kötelezettségvállalás csökkentése- vételár áfa nélkül05/62/21 05/63/21 05/64/21   0021- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben05/67/21   0021Megjegyzés: Amennyiben a “sima” kötelezettségvállalásként nyilvántartott összeg kisebb, ez kerül kivezetésre, de a végleges kötelezettségvállalás esetében már a szállító által számlázott összeg kerül nyilvántartásba vételre, ha a teljesítésigazolást elfogadta.- tárgyévi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel “sima” kötelezettségvállalás elmaradása esetében- vételár áfa nélkül0022   05/62/22 05/63/22 05/64/22- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0022   05/67/22- következő évi “sima” kötelezettségvállalás csökkentése- vételár áfa nélkül05/62/23 05/63/23 05/64/23   0023- következő évi végleges kötelezettségvállalásba átvezetés, vagy nyilvántartásba vétel “sima” kötelezettségvállalás elmaradása esetében- vételár áfa nélkül0024   05/62/24 05/63/24 05/64/24- tárgyévi “sima” kötelezettségvállalás korrekciója, ha a szállító által számlázott összeg kisebb, és további számlázásra már nem kerül sor- tárgyévi “sima” kötelezettségvállalás csökkenése áfa nélkül0021   05/62/21 05/63/21 05/64/21- egyenes adózás alá tartozó áfa teljes összegben0021   05/67/21- következő évi “sima” kötelezettségvállalás korrekciója, ha a szállító által számlázott összeg kisebb, és további számlázásra már nem kerül sor- következő évi “sima” kötelezettségvállalás csökkenése áfa nélkül  0023   05/62/23 05/63/23 05/64/235. Kötelezettség pénzügyi rendezéseA) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL5a) A szállítói kötelezettségek kifizetéséhez a saját rész átvezetése a célszámlára- terhelési értesítés3611   331, 332- jóváírási értesítés3312193, 3313293, 332232   36115b) A szállító részére a vételár, a bekerülési értékben figyelembe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4427
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Önkormányzati uniós projekt elszámolása

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek szakmai segítséget nyújtani az alábbi gazdasági események helyes számviteli elszámolásához:
1. Önkormányzat uniós projekt keretében 10 millió Ft támogatási előleget kapott 2013-ban. 2014-ben az előlegből 8 millió Ft elszámolásra, 2 millió Ft visszafizetésre került. Hogyan könyvelünk 2014-ben a költségvetési és a pénzügyi számvitelben?
2. Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága részére veszteség fedezetére pótbefizetést teljesít. Hogyan számoljuk el az önkormányzatnál, illetve a gazdasági társaságnál?
3. Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasága részére pénzeszközt ad át tőketartalék növelése céljából. Hogyan számoljuk el az önkormányzatnál, illetve a gazdasági társaságnál?
Részlet a válaszból: […]általános kötelezettségvállalási, kiadásteljesítési szabályok szerint történik. Az EU-s pályázatok elszámolásáról részletesen írtunk lapunk 198. számában a 3741-es kérdésre adott válaszban.2. Az önkormányzat által a gazdasági társaságának adott pótbefizetést 2014-ben követelésként kell könyvelni. A pótbefizetést a társaságnak vissza kell fizetni, ha pozitív eredménytartaléka arra fedezetet nyújt. Ha a tárgyévben nem várható a pótbefizetés visszafizetése, akkor javasoljuk éven túli (hosszú lejáratú) követelésként nyilvántartani. A pótbefizetést mindaddig követelésként kell a könyvekben szerepeltetni, amíg vissza nem fizeti a társaság, vagy amíg behajthatatlanság címén nem írható le.A társaságnál a veszteség fedezetére kapott pótbefizetés könyvelése T 38 - K 414, a pótbefizetés visszafizetése T 414 - K 38 főkönyvi számlaszámokra könyvelendő.3. Az Szt. 36. §-a alapján tőketartalék növekedéseként kell kimutatni:a) részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ideértve a tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet,b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor az alapítás részeként, illetve a tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként tőketartalékba (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét.A tőketartalékot a tulajdonosok (tagok) az Szt. rendelkezései alapján két esetben emelhetik meg, egyrészt alapításkor, másrészt a jegyzett tőke emelésekor. Az önkormányzat tőketartalékot a 100%-os tulajdonában álló már korábban megalakult gazdasági társaságának jegyzett-tőke-emelés címén adhat, amelyhez a létesítő okirat módosítása és cégbírósági bejegyzés szükséges.A gazdasági társaságnál a tőkeemelés könyvelése:A tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történt bejegyzését megelőzően, a tagok által ténylegesen teljesített pénzbeli hozzájárulást a pénzeszközök növekedéseként, a tagok által ténylegesen rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli hozzájárulásokat - a társasági szerződés módosítása, a taggyűlési határozat szerinti értéken - az átvett eszközök növekedéseként kell a jegyzett, de még be nem fizetett tőkeszámlával szemben könyvelni. A tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történt bejegyzése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3898
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,