Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

149 találat a megadott támogatások tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Köztisztviselőnek juttatott szociális támogatás
Kérdés: Közös hivatalnál a Kttv. 152. §-a (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatást szükséges-e rögzíteni a központi számfejtési rendszerben (KIRA), vagy elegendő jegyzői utasítás, amely a közszolgálati szabályzatra hivatkozik, ahol le van szabályozva a támogatás? Ha nem kell számfejteni, akkor is lehetséges a K123 rovatra, vagy más rovaton kell könyvelni a köztisztviselőnek juttatott szociális támogatás összegét?
Részlet a válaszból: […]az Ávr. 62/E. §-ának (1) bekezdése szerint megküldött könyvelési értesítők alapján kötelesek nyilvántartásba venni.A Kttv. 152. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti szociális támogatást a központi illetményszámfejtési rendszerben számfejteni kell mint jogviszonyból
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5347
2. találat: Óvodaépület felújítása
Kérdés: Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló óvodaépület felújítására vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatói okiratban az szerepel, hogy a támogatási cél kormányzati funkciója: 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások. A támogatás bevételének és a felújítással összefüggő kiadásoknak a könyvelésénél melyik kormányzati funkciót kell alkalmazni? A kérdés azért merült fel, mert a támogatói okirat a támogatási cél kormányzati funkciójaként a 062020 COFOG-ot nevezi meg, azonban a 15/2019. PM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése pedig azt mondja, hogy a bevételeket és a kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Ez a fent leírt pályázatnál a 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai.
Részlet a válaszból: […]tehát a támogatói okiratban szereplő "062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk" kormányzati funkciót a Magyar Falu Program keretében kapott támogatási bevételek elszámolásakor kell alkalmazni.A 15/2019. PM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerint a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek, így a támogatási program elszámolását azon kormányzati funkciókon kell elvégezni, amelyek érdekében az adott tevékenységek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5344
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Védőoltáshoz nyújtott támogatás
Kérdés: Önkormányzatunk - a védőoltás árának visszatérítésével - anyagi támogatást nyújt a pneumococcus elleni védőoltás igénybevételéhez. A támogatásra pályázhat minden 60. évet betöltött, az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személy. A támogatási formát az önkormányzat szociális rendelete nem tartalmazza, arról közgyűlési határozattal született döntés. A támogatás lakosok részére történő folyósítását a K512. Egyéb működési célú támogatások vagy a K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatra kell könyvelnünk?
Részlet a válaszból: […]K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton javasoljuk
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5341
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: COFOG
Kérdés: Megyei önkormányzatunk több uniós és hazai támogatású pályázat megvalósításában vesz részt (TOP, EFOP stb.). A támogatói okiratok, szerződések tartalmazzák a támogatott fel-adat kormányzati funkció szerinti besorolását. Jól gondoljuk, hogy valamennyi pályázati kiadást (bér, járulék, eszközbeszerzés, szakmai megvalósítással összefüggő szolgáltatások stb.) azon a kormányzati funkción kell elszámolni, amely a támogatási szerződésben szerepel?
Részlet a válaszból: […]azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. Amennyiben a támogatói okirat a felhasználási cél szerinti kormányzati funkciót tartalmazza, úgy a megvalósítással kapcsolatos kiadások - véleményünk
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5340
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
5. találat: Önkormányzat részére nyújtott fejlesztési támogatás
Kérdés: Önkormányzatunk részére gazdasági társaság szeretne fejlesztéséhez támogatást adni. Elfogadhatja-e ezt az önkormányzat konkrét cél megjelölése nélkül? Ha elfogadhatja, a támogatási szerződés alapján kell-e számlát kiállítani? Ha igen, áfásan vagy áfa nélkül? Az önkormányzat áfaalany.
Részlet a válaszból: […]feladatokat, követelményeket támaszt a támogatás címzettjével szemben, amelyet a megrendelő felé teljesíteni kell. Amennyiben az utalt pénzösszeg és a nyújtott szolgáltatás között ok-okozati összefüggés áll fenn, akkor elnevezésétől függetlenül ellenértéknek minősül.Az "intézményfinanszírozásként" vagy közfeladat ellátására a gazdasági társaság részére utalt támogatást nem terheli áfa, mivel azt az önkormányzat általános jelleggel nyújtja, nem konkrét szolgáltatásnyújtás (termékértékesítés) ellenértékeként. Erről nem kell, illetve nem szabad számlát kiállítani. Amennyiben azonban a gazdasági társaság megrendelést teljesít az önkormányzatnak (pl. közterületeket gondoz, parkosít, kátyúz stb.), akkor az szolgáltatásnak minősül, és az azért fizetett ellenérték áfaköteles. A támogatások adókötelezettségének megítélésénél először azt kell eldönteni, hogy a támogatást konkrét célhoz, termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz juttatják-e. Amennyiben az utalt támogatásért nem történik konkrét kötelezettségvállalás valamely tevékenység végzésére, vagy jogátengedésre, állapot tűrésére, vagy valamely magatartástól való tartózkodásra, hanem a támogatás a működést finanszírozza, úgy az nem adóalap. Így nem képez adóalapot az intézményfinanszírozás, ami vonatkoztatható az önkormányzat gazdasági társaságára is.Abban az esetben, ha a támogatásért cserébe van viszontszolgáltatás, akkor a támogatás ellenértéknek minősül, a szolgáltatás áfaköteles. Szintén áfaköteles a termék vagy szolgáltatás árát befolyásoló támogatás.A támogatások adókötelezettségének kérdését a bírói gyakorlat szerint nem az elnevezés - támogatás vagy ellenérték -, hanem az ügylet, a szerződés tartalma szerint kell megítélni. Az áfafizetési kötelezettség attól sem függ, hogy a támogatott szolgáltatást, termékértékesítést a támogató hasznosítja-e vagy sem.Az adókötelezettséget a következő szempontok alapján kell megítélni:- ha az utalt pénzösszeg teljesítésért járó ellenérték, ok-okozati összefüggés van az utalt pénzösszeg és a támogatott által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés között,- a támogató szolgáltatás, értékesítés megrendelőjeként lép fel,- a teljesítési kötelezettség jellemzően szerződésből vagy jogszabályi előírásból fakad,- a felek polgárjogi szerződést kötnek a tevékenység végzésére,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5324
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
6. találat: "Babakelengye"-utalvány
Kérdés: Egy képviselő-testületi határozat alapján az újszülöttek szüleinek "Babakelengye"-utalványt szeretne juttatni az önkormányzat a szociá-lis kerete terhére, amit a helyi gyógyszertárban lehetne beváltani, kimondottan az újszülöttnek szükséges árukra. Annak érdekében, hogy a költés valóban arra történjen, amire a képviselő--testület azt meghatározta, nem kívánják a szociális támogatás összegét készpénzben kifizetni. Az önkormányzat a gyógyszertárral megállapodást kötne az utalvány befogadására. Amikor az utalványt a gyógyszertártól névértékben visszavásárolja az önkormányzat, akkor kerülne annak értéke elszámolásra a szociális kiadás terhére. A kifizetés bizonylata az utalvány lenne. Van-e arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy egy szigorú szám-adás alá vont utalványt bocsásson ki?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatás nyújtásának teljesítési helye, valamint az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után fizetendő adó összege [Áfa-tv. 259. § 24/A b) pont].Ezzel szemben többcélú utalványnak minősül például az olyan utalvány, amikor az utalvány ellenében olyan termékek szerezhetőek be vagy szolgáltatások vehetők igénybe, amelyek eltérő adómértékkel adóznak [Áfa-tv. 259. § 24/A. c) pont].Ha tehát a "Babakelengye"-utalvány csak 27%-os áfamérték alá tartozó termékekre váltható be, akkor egycélú utalvány, ha a termékkörbe tartozik 18% vagy 5% alá eső termék is, akkor többcélú utalvány lesz.Egycélú utalvány esetén az Áfa-tv. 18/A. §-ának (3) bekezdése szerint, ha az utalvány kibocsátója és beváltója egymástól eltérő adóalany, mint a kérdéses esetben, hiszen a kibocsátó az önkormányzat, a beváltó a gyógyszertár, akkor úgy kell tekinteni, hogy az utalvány beváltója annak beváltásakor a terméket, szolgáltatást nem a vevő részére értékesíti, hanem az utalvány kibocsátója részére. Vagyis az utalvány beváltásakor nem a vevő, hanem az önkormányzat részére szóló számlát kell, hogy kiállítson a gyógyszertár.Ha azonban az utalvány az előzőek szerint többcélúnak tekinthető, akkor a beváltáskor a gyógyszertár állít ki számlát a vevő részére.A készpénz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5310
7. találat: Nyugdíjasklub részére nyújtott támogatás
Kérdés: Önkormányzatunk a helyben működő nyugdíjasklubot szeretné pénzbeli támogatással, évi 100 000 Ft összeggel támogatni. Hogyan lehet ezt szabályosan megtenni? A klub nem bejegyzett szervezet, nincs adószáma. A klub nem tud a támogatás összegével, a részére kiállított számlákkal elszámolni önkormányzatunk felé. Milyen megoldások lehetségesek?
Részlet a válaszból: […]célszerű, ha a támogatás felhasználásával úgy számoltatják el, hogy az önkormányzat nevére szóló számlát kérjen a klub a kiadásai-ról, és ezeket
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5292
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Önkormányzat részére nyújtott kormányzati támogatás jogcíme
Kérdés: Az alább ismertetett ügyletből az egyik gazdasági esemény jogcímének meghatározásában kérem segítségüket.
Szereplők:
- (Sport)egyesület, alanya az áfának, az ingatlan bérbeadását és értékesítését az adómentesség helyett adókötelessé tette.
- Önkormányzat, alanya az áfának, az ingatlan-bérbeadást adókötelessé tette.
Együttműködési megállapodás alapján az önkormányzat tulajdonát, azon belül is a törzsvagyon részét képező telken az egyesület részére földhasználati jogot alapítottak, erre a telekre az egyesület mint ráépítő sportcsarnokot épít, amelynek tulajdonjogáról a használatbavételt követő 30 napon belül lemond az önkormányzat javára (Tao-tv. 22/C. § alapján). A sportcsarnok megépítésének forrásösszetétele: X millió forint az egyesület által "gyűjtött" taotámogatások; Y millió forint az önkormányzat részére kormányhatározat alapján nyújtott támogatás. A kormányhatározat alapján készült támogatói okirat szerint: "A Belügyminisztérium mint támogató, az önkormányzat mint kedvezményezett részére ... aki a támogatás összegét kizárólag a sportcsarnok-beruházás megvalósítása érdekében használhatja fel..." A fentebb már említett együttműködési megállapodás rögzíti: Az építtető az egyesület, ő köt szerződést a kivitelezővel, a beérkező számlákat a fordított áfa szabályai szerint rendezi, továbbá az önkormányzat a számlájára megérkezett kormányzati támogatást a projekt fizetési ütemezésének megfelelően utalja át az egyesület mint ráépítő részére. A sportcsarnokot az egyesület X+Y = Z nettó értéken aktiválja saját könyveiben. Rögzíti továbbá a megállapodás, hogy a sportcsarnok önkormányzati tulajdonba adásánál az egyesület "ellenértékként feltétel nélkül elfogadja az egyesület részére átadott Y millió forintot plusz az egyesületi taotámogatás X millió forint összegét". Az ügylet ugyan sok gazdasági eseményből áll, eléggé bonyolult (áfa stb.), de azok nagy részét a két fél tisztázta. Viszont egy kérdés tisztázatlan: Mi legyen a jogcíme az önkormányzat részére nyújtott kormányzati támogatás egyesület felé történő átadásának? Helyes megoldás-e, ha az önkormányzat kölcsönként adja azt át, majd az ingatlan önkormányzatnak történő kiszámlázásakor (X+Y = Z nettó + áfa) a vételárba beszámítják? Megoldásként felmerült még az, hogy az előleg (ilyenkor az átutalt összegekről az egyesületnek a banki jóváírás napján áfás számlát kell kiállítani, majd a tulajdonba adáskor készült végszámlából az előlegeket levonni) vagy támogatás? Az önkormányzat a kormányzati támogatás teljes összegét támogatás jogcímen adja át az egyesületnek. Ebben az esetben az egyesület által a tulajdonba adáskor kiállított számlában az önkormányzat által adott pénzt hogyan lehet figyelembe venni? (Esetleg az egyesület adományként adja az önkormányzatnak a sportcsarnokot?)
Részlet a válaszból: […]nem ítélhető meg teljeskörűen a pontos jogi helyzet. Amennyiben az önkormányzat és a Belügyminisztérium által kötött támogatói szerződés, valamint az önkormányzat és az egyesület által kötött szerződés szerint is a sportcsarnok az önkormányzat tulajdonába kerül, és a kormányzati támogatás felhasználható a felépítmény tulajdonjogának önkormányzat által történő megszerzésére, akkor a kormányzati támogatás ellenértéknek tekintendő, tehát nem adomány, nem kölcsön és nem támogatás.Az Áfa-tv. 59. §-ának (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a teljesítést megelőzően ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott előleg esetében annak jóváírásakor, kézhezvételekor, egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani. Előlegnek tehát akkor tekinthető az átutalt pénzösszeg, ha a teljesítést megelőzően adják.Fontos tisztázni a kérdéses ügylet esetében, hogy mire irányul a felek közötti szerződés. Ha az önkormányzat megvásárolja a kormányzati támogatásból a sportcsarnokot, akkor teljesítésnek a birtokbaadás tekinthető, és az azt megelőzően utalt pénzösszeg előleg, amelyről előlegszámlát kell kiállítani, majd a birtokbaadáskor végszámlát. Amennyiben a kérdésben írtak szerint a végszámla az egyesület által "gyűjtött" taotámogatások és az önkormányzat részére kormányhatározat alapján nyújtott támogatás összegét plusz a felszámított áfát tartalmazza, akkor feltehetően ez az összeg a bekerülési érték, és az önkormányzat ezen az összegen veszi be a könyveibe a sportlétesítményt.A számlázást és az áfát nem befolyásolja az a körülmény, hogy az ellenértéket részben harmadik fél egyenlíti ki.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5291
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
9. találat: Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatása
Kérdés: A 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján fizettük ki az egyszeri, rendkívüli juttatást. Még nem mindenki számára egyértelmű, hogy a kifizetésre került összeget melyik rovatra kell könyvelni, és emiatt szeretném a megerősítésüket, miszerint a vállalkozó orvosok részére ez az összeg kifizetői oldalon a K51208-as rovaton (Működési célú támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak) jelenik meg, amely főkönyvi számlán a katás vállalkozás esetén a bruttó összeg, nem katás esetében a K123-as rovaton az 500 ezer forint nettó összege, alkalmazottak esetében pedig a K1101-es rovaton, utóbbi két esetben a levont munkáltatói járulékok a K2-es rovaton. A kifizetések alapján bevételi rovat: B16-005.
Részlet a válaszból: […]K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton javasoljuk elszámolni. A közreműködői szerződés alapján foglalkoztatott szolgáltatóknak történő kifizetések államtitkári tájékoztatás alapján támogatásnak minősülnek, számla kibocsátása ezzel kapcsolatban nem lehetséges, így annak elszámolására a K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatot javasoljuk.A NEAK tájékoztatása alapján a NEAK a támogatást a szociális hozzájárulási adó összegével együtt utalja. Azokban az esetekben, ahol a foglalkoztatói, közreműködői jogviszony alapján nem szociálishozzájárulásiadó-kötelezettség merül fel (pl. egyéni vagy társas vállalkozónál a kata, kiva), ott az érvényesítendő közteher összege használható fel. Értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy a közreműködői szerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5286
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
10. találat: Magánszemély által felajánlott pénzadomány
Kérdés: Magánszemély pénzadományt ajánlott fel az önkormányzat részére hangszer vásárlásához. Milyen adóvonzata van a felajánlásnak adományozó és adományozott tekintetében?
Részlet a válaszból: […]Ha van ellenszolgáltatás, akkor annak jellegétől függően kell meghatározni az adó-, járulék- és illetékszabályokat.Feltételezve, hogy a magánszemély önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül adja a pénzt, nem keletkezik semmilyen adózási vagy illetékfizetési kötelezettsége az adomány után, ugyanakkor adókedvezményt sem vehet igénybe.Az önkormányzatnak illetékmentessége okán nem kell illetéket fizetnie. A bevételt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5276
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést