Tárgyi eszköz értékesítése

Kérdés: Intézetünk - közérdekű tevékenységére való tekintettel - adómentes. Korábban beszerzett tárgyi eszközünket szeretnénk értékesíteni, amely beszerzésénél adólevonási jogot nem gyakoroltunk. A vevői számla nettó+áfa kerül kiszámlázásra, vagy a vételár megállapított összege már tartalmazza az áfát?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben intézményük kizárólag közérdekű, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytató adóalanyként jelentkezett be az adóhatósághoz, akkor a használt tárgyi eszközök értékesítésére az Áfa-tv. 87. §-ának előírásai vonatkoznak. E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Egyéb tárgyieszköz-értékesítés

Kérdés: Felsőoktatású intézményünkhöz a tavalyi évben befolyt egyéb tárgyieszköz-értékesítés címén egy összeg, melyet az idei évben szeretnénk elszámolni teljesítésként. A tavalyi évben nem kértük meg az előirányzat engedélyezését, viszont a mérleg a kincstár és a fenntartó részéről elfogadásra került. Az idei évben szerettük volna az előirányzat engedélyének megkérését, amelyet nem kaptunk meg. Ebben az esetben elszámolhatjuk-e a B53. teljesítés rovatán ezen összeget?
Részlet a válaszából: […] Az Ávr. 35. §-ának (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek, költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Tehergépkocsi értékesítése

Kérdés: Intézményünk alanyi adómentes. Van egy tehergépkocsink, ételszállításra használtuk, de áfát nem vontunk le. Eladhatjuk-e adómentesen? Ha kell áfát felszámítani, akkor mi a teendőnk, hogyan kell számlázni, áfát bevallani?
Részlet a válaszából: […] ...adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében. Ez azt jelenti, hogy úgy jár el, mint az áfaadóalanyok, vagyis a tárgyi eszköz értékesítése tekintetében nem számít alanyi adómentesnek. Ennek megfelelően a tárgyi eszközöket áfásan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Magánszemély tárgyieszköz-értékesítése

Kérdés: Vásárolhat-e önkormányzat magánszemélytől számla ellenében tárgyi eszközt?
Részlet a válaszából: […] Elsődlegesen azt a körülményt kell megvizsgálni, hogy a magánszemély rendszeres, üzletszerű gazdasági tevékenység keretében értékesítette-e az ingóságot, vagy sem.Az Szja-tv. 3. §-ának 46. pontja határozza meg a gazdasági tevékenység fogalmát. E szerint gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Tárgyi eszköz értékesítése

Kérdés: Központi költségvetési szerv értékesített egy autót, melynek van könyv szerinti értéke még, és az alacsonyabb, mint a piaci érték. Vagyis drágábban adtuk el, mint a könyv szerinti érték. Mi a teendő, mik a pontos könyvelési tételek?
Részlet a válaszából: […] A tárgyi eszközök értékesítése esetén az egyik mód, hogy a tárgyi eszköz először a készletek közé kerül átsorolásra és készletként, azaz áruként értékesítik. Az államháztartás szervezetének azokat a tárgyi eszközöket kell átsorolni, amelyeket a használatból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Tárgyi eszközök értékesítési bevételének elszámolása

Kérdés: Könyveinkben "0"értéken nyilvántartott, de használatban lévő gépkocsinkat egy közúti baleset kapcsán a biztosító totálkárosra értékelte. A gépkocsironcsot a biztosító által értékelt összegen értékesítjük. Az ellenértéket többletbevételnek, vagy könyv szerinti értéknek kell tekinteni? Mi a különbség a két fogalom között?
Részlet a válaszából: […] A közúti balesetben megrongálódott személygépkocsiértékesítésénél a tárgyi eszközök értékesítésére vonatkozó szabályokat kellalkalmazni: T 412-2 - K 1321 bruttó érték kivezetése T 1322 - K 412-2 a baleset...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

Tárgyi eszköz értékesítési bevételének beszámítása az új beszerzésbe

Kérdés: Intézményünk személygépkocsit vásárol a beruházás terhére, ezzel egy időben értékesít beszámítással egyet. A számlán a beszámítás miatt a fizetendő összeg a két gépkocsi közti különbség. Milyen könyvelési tételek jelentkeznek, ami pénzforgalmi, nem pénzforgalmi, illetve a tárgyieszköz-nyilvántartásban mint állományváltozás?
Részlet a válaszából: […] A régi személygépkocsi értékesítését és az újszemélygépkocsi beszerzését a bruttó elszámolás elve alapján kell elszámolni.A régi személygépkocsi értékesítéseT 412-2 - K 1321 bruttó érték kivezetéseT 1322 - K 412-2 ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Alanyi adómentes számlázás

Kérdés: Az Áfa-tv. 49. § (6) bekezdése szerint a 4 milliós értékhatárba a tárgyi eszköz értékesítését nem kell beszámítani. Ettől függetlenül az erről szóló számlát lehet-e az alanyi mentes előírásnak megfelelő módon - az Áfa-tv. 13. § 16. q) pontja előírása szerint - az alanyi adómentességre hivatkozva kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...az új közlekedési eszköz Közösségen belülretörténő értékesítéséből származó bevételét [Áfa-tv. 49. § (6) bekezdés]. Atárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételt tehát akkor kell figyelmenkívül hagyni, amikor az adóalany még nem választott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek utáni befizetési kötelezettség

Kérdés: Hány százalékos befizetési kötelezettség terheli a központi költségvetési szervek ingatlanértékesítését 2006-ban? Melyik bevételi soron kell kimutatni a főkönyvi nyilvántartásban a sok éve részletekben törlesztett szolgálati lakás értékesítéséből befolyó bevételt? Van-e befizetési kötelezettség e bevételek után? Ha igen, akkor melyik év szabályát kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] Az ingatlanértékesítésből befolyt bevétel központiköltségvetési szervet megillető részét az Áht. 109/A §-ának (4) és (5)bekezdése a következők szerint szabályozza:"(4) A központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévőingatlan értékesítésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

Foglaló áfakötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat építési telek eladásáról előszerződést kötött, mely alapján a vevő foglalót fizetett. Kérdésem a foglaló általános forgalmi adó szempontjából történő megítélésére irányul, hogy ez után kell-e áfát fizetni, illetve a foglalóról számlát kiállítani?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. a foglaló elnevezést nem alkalmazza. Szabályozzaazonban a teljesítést megelőzően átadott, az ellenértékbe beszámíthatópénzösszeg áfabeli "sorsát". Az Áfa-tv. 17. §-a értelmében, ha atermékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítését megelőzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.
1
2