Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott tárgyi eszköz értékesítése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Tárgyi eszköz értékesítése

Kérdés: Intézetünk - közérdekű tevékenységére való tekintettel - adómentes. Korábban beszerzett tárgyi eszközünket szeretnénk értékesíteni, amely beszerzésénél adólevonási jogot nem gyakoroltunk. A vevői számla nettó+áfa kerül kiszámlázásra, vagy a vételár megállapított összege már tartalmazza az áfát?
Részlet a válaszból: […]esetben, haa) az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag a 85. § (1) bekezdése, vagy a 86. § (1) bekezdése szerint adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott;b) az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le;c) az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdésének d) pontja szerint - a 125. § (1) bekezdésének a) pontban foglaltakra is figyelemmel - nem lenne levonható.Az előzőek alapján a tárgyi eszközöket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5430

2. találat: Egyéb tárgyieszköz-értékesítés

Kérdés: Felsőoktatású intézményünkhöz a tavalyi évben befolyt egyéb tárgyieszköz-értékesítés címén egy összeg, melyet az idei évben szeretnénk elszámolni teljesítésként. A tavalyi évben nem kértük meg az előirányzat engedélyezését, viszont a mérleg a kincstár és a fenntartó részéről elfogadásra került. Az idei évben szerettük volna az előirányzat engedélyének megkérését, amelyet nem kaptunk meg. Ebben az esetben elszámolhatjuk-e a B53. teljesítés rovatán ezen összeget?
Részlet a válaszból: […]megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. Amennyiben a többletbevétel felhasználását az irányító szerv nem engedélyezi, abban az esetben az Ávr. 35. §-ának (8) bekezdése szerint a felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől számított öt napon belül - központi költségvetési szerv esetén - a központi költségvetésbe be kell fizetni.A költségvetési szervhez az egyéb tárgyieszköz-értékesítés ellenértékeként befolyt bevételt a B53. rovaton teljesítésként el kell számolni akkor is, ha az előirányzat-túllépéssel jár, ezért nem lehet a gazdasági eseményt nem a valóságnak megfelelően elszámolni. A befolyt ellenértéket a kiállított számla alapján nyilvántartásba vett követelés kiegyenlítéseként, teljesítésként könyvelni kellett volna annak tényleges jóváírásakor, és a keletkezett többletbevétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5354

3. találat: Tehergépkocsi értékesítése

Kérdés: Intézményünk alanyi adómentes. Van egy tehergépkocsink, ételszállításra használtuk, de áfát nem vontunk le. Eladhatjuk-e adómentesen? Ha kell áfát felszámítani, akkor mi a teendőnk, hogyan kell számlázni, áfát bevallani?
Részlet a válaszból: […]értékesítése során az alanyi adómentesség időszakában nem járhat el alanyi adómentes minőségében. Ez azt jelenti, hogy úgy jár el, mint az áfaadóalanyok, vagyis a tárgyi eszköz értékesítése tekintetében nem számít alanyi adómentesnek. Ennek megfelelően a tárgyi eszközöket áfásan kell értékesíteni, vagyis a számlán a vevőre 27% áfát hárít át. Alanyi adómentes jogállása mellett áfabevallási és -befizetési kötelezettsége is keletkezik. Az áfabevalláson az alanyi adómentesség jogállás melletti bevallási kötelezettséget jelölni kell. A bevallási és az adófizetési kötelezettséget az értékesítés teljesítési hónapja kötelezettségeként, a tárgyhót követő hónap 20-ig kell teljesíteni.A tárgyieszköz-értékesítésből származó bevétel nem számít bele az alanyi adómentesség értékhatárába, és emiatt nem veszíti el alanyi adómentes jogállását.A tárgyi eszközök esetében 60 hónap figyelési időt ír elő az Áfa-tv.,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5018

4. találat: Magánszemély tárgyieszköz-értékesítése

Kérdés: Vásárolhat-e önkormányzat magánszemélytől számla ellenében tárgyi eszközt?
Részlet a válaszból: […]választhat alanyi áfamentességet évi 8 millió Ft bevételi értékhatárig. Gazdasági tevékenység keretében történt értékesítésről kötelező számlát kiállítani.Az Ev-tv. szerint Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű - rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Kereskedelmi tevékenység csak valamilyen cégformában vagy egyéni vállalkozóként végezhető, magánszemélyként nem.Ha az értékesítés nem gazdasági tevékenységként történik, hanem a magánszemély a tulajdonában lévő, használt eszközét adja el eseti jelleggel, akkor nem állíthat ki számlát. ebben az esetben nem vált ki adószámot, adószám nélkül pedig nem lehet számlatömböt vagy számlázóprogramot vásárolni. Ilyen esetben adásvételi szerződéssel értékesíthet. A vevő gazdasági szervezet bizonylata a szerződés és a kifizetésről szóló pénztárbizonylat vagy a banki átutalás. A személyi jövedelemadó megállapítása tekintetében az Szja-tv. 58. §-ának szabályai szerint kell eljárni.Abban az esetben, ha művész az általa elkészített művet értékesíti, akkor két eset lehetséges. A művésszel megbízási szerződést kötöttek a mű elkészítésére, vagy a kész művet vásárolják meg.Az első esetben a szellemi, művészeti (szerzői jogvédelem alá tartozó) tevékenységet folytatók eseti megbízásokon alapuló jövedelemszerzési tevékenysége "adószámos" magánszemélyként is végezhető. Ebben az esetben a magánszemélynek az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint keletkezik adókötelezettsége. A bevétellel szemben költséget számolhat el. Az adószámos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4679

5. találat: Tárgyi eszköz értékesítése

Kérdés: Központi költségvetési szerv értékesített egy autót, melynek van könyv szerinti értéke még, és az alacsonyabb, mint a piaci érték. Vagyis drágábban adtuk el, mint a könyv szerinti érték. Mi a teendő, mik a pontos könyvelési tételek?
Részlet a válaszból: […]számvitel szerint  a) Nettó érték  T09522/ - K0041  09532  b) Általános forgalmi adó  T094062 - K00416. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint  a) Nettó érték  T3515 - K9244  b) Általános forgalmi adó  T3514 - K364227. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint  a) Nettó érték  T005 - K09523/  09533  b) Általános forgalmi adó  T005 - K0940638. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint  T32/33 - K3514    K3515A vásárolt készletek között kell kimutatni az anyagokat és az árukat, ezen belül az áruk (212. főkönyv) között kell kimutatnia) az olyan értékesítési céllal beszerzett anyagi eszközöket - ideértve a betétdíjas göngyölegeket is -, amelyek a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak, bár értékük változhat, ésb) a pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont között a vevő által használt eszközöket.A fentebb leírtak alapján az adott tárgyi eszköz, amennyiben már használatba vett tárgyi eszköz, akkor annak átminősítése készletté a következő könyvelési lépések szerint történik:1. Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint  T139-149 - K56  T591       K6/72. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  T138-148 - K131-141  T139-1493. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  T415 - K136-1464. Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint  T21-22 - K131-141Ha átminősítéssel történik az értékesítés, akkor az áru értékesítésének elszámolását az alábbiak szerint könyvelik:1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  T813 - K211/2122. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint  a) Nettó érték  T094012 - K0041  b) Általános forgalmi adó  T094062 - K00413. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint  a) Nettó érték  T3514 - K912/9244  b) Általános forgalmi adó  T3514 - K364224. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint  a) Nettó érték  T005 - K094013  b) Általános forgalmi adó  T005 - K0940635. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint  T32/33 - K3514A 912. főkönyvi számon kerülnek kimutatásra az eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredményszemléletű bevételei (szakfeladatonként tagolva, 912 + szakfeladat száma számozással és a könyvviteli számla + szakfeladat megnevezésével).Az Áhsz. 25. §-a (3) bekezdésének előírása alapján az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei között kell elszámolni az egységes rovatrend B401. Készletértékesítés ellenértéke, B402. Szolgáltatások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4507

6. találat: Tárgyi eszközök értékesítési bevételének elszámolása

Kérdés: Könyveinkben "0"értéken nyilvántartott, de használatban lévő gépkocsinkat egy közúti baleset kapcsán a biztosító totálkárosra értékelte. A gépkocsironcsot a biztosító által értékelt összegen értékesítjük. Az ellenértéket többletbevételnek, vagy könyv szerinti értéknek kell tekinteni? Mi a különbség a két fogalom között?
Részlet a válaszból: […]T 3311, 321 - K 931251 a ténylegesen befolyt bevétel T 3311, 321 - K 9192 áfabevétel Kapcsolódó tétel lehet: követelés előírása, követelés kiegyenlítése A könyv szerinti nyilvántartási érték az első két tételből megállapítható nyilvántartási (nettó) érték. A 93125. Járművek értékesítése főkönyvi számla alszámlái két részletező számlára bontódnak tovább, könyv szerinti érték bevételre és többletbevételre. A konkrét kérdésben az értékek nem szerepelnek, így csak általánosan fogalmazható meg a válasz is. Könyv szerinti érték = 500 (B érték - értékcsökkenés) Eladási ár I. = 600 (áfa nélkül) Eladási ár II. = 400 (áfa nélkül) Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2494

7. találat: Tárgyi eszköz értékesítési bevételének beszámítása az új beszerzésbe

Kérdés: Intézményünk személygépkocsit vásárol a beruházás terhére, ezzel egy időben értékesít beszámítással egyet. A számlán a beszámítás miatt a fizetendő összeg a két gépkocsi közti különbség. Milyen könyvelési tételek jelentkeznek, ami pénzforgalmi, nem pénzforgalmi, illetve a tárgyieszköz-nyilvántartásban mint állományváltozás?
Részlet a válaszból: […]szerint T 499 - K 9192 fizetendő áfa elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 999 - K 992 eladási ár elszámolási funkcionális osztályozás szerint (995) - az új személygépkocsi beszerzése: T 1323 - K 499 a beszámításra kerülő régi gépkocsi értékének megfelelő összeggel beruházás elszámolása közgazdasági osztályozás szerint T 1323 - K 321 a pénzforgalomban rendezésre kerülő különbözet 3311 elszámolása beruházásként, közgazdasági osztályozás szerint T 1822 - K 321 a beruházás áfája közgazdasági osztályozás szerint 3311 T 7..... - […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1897

8. találat: Alanyi adómentes számlázás

Kérdés: Az Áfa-tv. 49. § (6) bekezdése szerint a 4 milliós értékhatárba a tárgyi eszköz értékesítését nem kell beszámítani. Ettől függetlenül az erről szóló számlát lehet-e az alanyi mentes előírásnak megfelelő módon - az Áfa-tv. 13. § 16. q) pontja előírása szerint - az alanyi adómentességre hivatkozva kiállítani?
Részlet a válaszból: […]mezőgazdasági kistermelők esetében pedig a 6 millió forintot. A választásra jogosító összeghatár számításánál azonban figyelmen kívül kell hagyni az adóalany befektetett eszközeinek (immateriális javak és tárgyi eszközök egyaránt), valamint az új közlekedési eszköz Közösségen belülre történő értékesítéséből származó bevételét [Áfa-tv. 49. § (6) bekezdés]. A tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételt tehát akkor kell figyelmen kívül hagyni, amikor az adóalany még nem választott alanyi adómentességet, hanem éppen az alanyi mentességre való áttérés feltételeinek "vizsgálata zajlik". A tárgyi eszközből származó bevételt tehát nem kell beleszámítani az alanyi mentesség választását megalapozó 4, illetve 6 millió forintos bevételi értékhatárba. Az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 16. pontja a számla kötelező tartalmi elemeit határozza meg. E törvényhely q) pontja értelmében az alanyi adómentes adóalany által kiállított számlának kötelező tartalmi eleme az, hogy erre az adózási módra való hivatkozás szerepeljen a számlán. Ezt a hivatkozást az alanyi adómentes adóalanynak minden teljesítéséről kiállított számlán fel kell tüntetnie, függetlenül attól, hogy az adott teljesítésből származó bevétele[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1493

9. találat: Foglaló áfakötelezettsége

Kérdés: Az önkormányzat építési telek eladásáról előszerződést kötött, mely alapján a vevő foglalót fizetett. Kérdésem a foglaló általános forgalmi adó szempontjából történő megítélésére irányul, hogy ez után kell-e áfát fizetni, illetve a foglalóról számlát kiállítani?
Részlet a válaszból: […]előleg összegének átvétele (jóváírásának) napja minősül teljesítési időpontnak. Tekintettel arra, hogy a foglaló, amennyiben a teljesítés megtörténik, az ellenértékbe beszámít, áfa szempontjából úgy kell kezelni, mintha előleg lenne. Ez azt jelenti, hogy a foglaló átadása teljesítési időpontnak minősül, és a foglalót kapó adóalanynál, vagyis a teljesítésre kötelezettséget vállaló adóalanynál - jelen esetben az önkormányzatnál - adófizetési kötelezettség keletkezik. Az előlegnek minősülő pénzösszegről számlát kell kiállítania az önkormányzatnak. A számlában a gazdasági eseményre szövegesen is utalni kell, vagyis a számlában rögzíteni kell, hogy előleg átvételére került sor [Áfa-tv. 43. § (4) bekezdés]. Az előlegként átvett összeget a 2006. évre rendszeresített áfabevallásban egyrészt a 8. sorban kell feltüntetni, a 20%-os adókulcsú termékértékesítések között, tekintve, hogy a kérdés szerint 20%-os adómértékkel adózó építési telek értékesítése történik, másrészt az áfabevallás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1465

10. találat: Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek utáni befizetési kötelezettség

Kérdés: Hány százalékos befizetési kötelezettség terheli a központi költségvetési szervek ingatlanértékesítését 2006-ban? Melyik bevételi soron kell kimutatni a főkönyvi nyilvántartásban a sok éve részletekben törlesztett szolgálati lakás értékesítéséből befolyó bevételt? Van-e befizetési kötelezettség e bevételek után? Ha igen, akkor melyik év szabályát kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]mértékét és az értékesítés költségének összegét meghaladó bevétel 20%-a a központi költségvetési szervet illeti meg. (5) A bevételnek a (4) bekezdésben meghatározott hányadot meghaladó része a központi költségvetés, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételét képezi, kivéve, ha - kormányrendeletben szabályozottak alapján - a benyújtott visszahagyási kérelemről a pénzügyminiszter másképp dönt." A költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához a Pénzügyminisztérium által összeállított tájékoztató szerint felhalmozási és tőkejellegű bevételek között kell elszámolni az ingatlanok, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítéséből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1462
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést