Szavalóverseny nyereményének adója

Kérdés: A művelődési központ szavalóversenyt rendezett. A részt vevő gyerekek könyvutalványban részesültek, 2015. január hónapban. A munkáltatónak kell-e járulékot fizetni az utalványok után? 2 gyerek 10 000 forintos, a többi gyerek 5000 forintos utalványt kapott.
Részlet a válaszából: […] ...ahol alapvetően nem a tudás, hanem a szerencse határozza meg, hogy ki nyer. A versenyek, vetélkedők nyereményeként adott tárgyjutalom adómentessége már 2012. évben megszűnt.Az Szja-tv. 69. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

"Legszebb udvar" címen odaítélt lakossági pénzjutalom adózása

Kérdés: Önkormányzati rendelet alapján a községben lakók udvarait bizottság látogatja végig, s a legszebbnek ítélteket pénzjutalommal díjazza. A pénzjutalomnak van-e adó- és járulékvonzata?
Részlet a válaszából: […] ...végén ezt adóbevallásban be kell vallaniuk.Amennyiben a nyilvánosan, bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett versenyen a jutalom tárgyjutalom lenne, az így, nem pénzben kapott díj után csak a kifizetőnek kellene fizetnie 16% személyi jövedelemadót a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 8.

Iskolai tárgyjutalom adómentessége

Kérdés: Általános iskolában a tanulóknak év végén, a tanulmányi eredmény alapján, illetve év közbeni versenyek díjazásaként adott jutalomkönyv, egyéb eszköz elszámolásának mi a módja? Pontosan hogyan könyveljük? Kell-e erről a NAV-nak adatot szolgáltatni? Ha igen, milyen módon és adattartalommal? (A gyerekek többségének nincs adóazonosító jele.)
Részlet a válaszából: […] ...8.22. b) pontja szerint a közoktatásban vagy hasonló képzésben részt vevő gyermeknek, tanulónak tanulmányi verseny alkalmával adott tárgyjutalom adómentes, ideértve az iskolai év végi tanulmányi eredményért adott könyvjutalmat is. Az adómentesség azt jelenti, hogy sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Falunap

Kérdés: A Költségvetési Levelek 134-es számában megjelent 2706-os kérdésre adott válaszhoz kapcsolódva szeretném megkérdezni, hogy az ilyen jellegű kiadásokat (pl. falunapon nyújtott vendéglátás) milyen "5-ös" kiadási számlára kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...utalvány), ide nem értve az értékpapírt. Mivel a főzőversenyen résztvevők, helyezettek nem üzleti partnerek, hanem független felek, atárgyjutalomban a lakosság közül a versenyen részt vevők részesülnek, ezért atárgyjutalom nem minősül üzleti ajándéknak.A falunapon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.

Falunapon nyújtott vendéglátás, főzőverseny helyezettjeinek adott tárgyjutalom

Kérdés: Önkormányzatunk falunapi rendezvény keretében megvendégeli a rendezvényen részt vevő lakosságot, a főzőversenyen részt vevőket (helyezetteket) pedig tárgyjutalomban részesíti. Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségünk van?
Részlet a válaszából: […] ...feltételekkel kisebbajándék juttatása adómentesen történhet. Ugyanakkor az önkormányzat által afőzőverseny helyezettjeinek adott tárgyjutalom (mivel azt nem minden, arendezvényen részt vevő kap), adóköteles természetbeni juttatásnak minősül azSzja-tv. 69. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Természetbeni juttatások

Kérdés: Az adómentesen adható természetbeni juttatások kifizetésénél lehet-e különbséget tenni úgy, hogy nem kap minden dolgozó, vagy pedig mindenkinek – aki megfelel a feltételeknek – egységesen ki kell fizetni (háromszor adható tárgyjutalom, üdülési csekk, étkezési utalvány, iskoláztatási támogatás)?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató által adómentesen nyújtható juttatásokadómentességének nem feltétele az, hogy az adott juttatásban minden munkavállalórészesüljön. Ez vonatkozik az adóévben legfeljebb három alkalommal adhatóadómentes csekély értékű ajándékra, az üdülési csekkre, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.

Tanulmányi verseny fődíjának adókötelezettsége

Kérdés: Iskolánk tanulója országos szakmai tanulmányi versenyen vett részt, melyen első helyezést ért el. A verseny fődíja egy 1 éves csikó volt, amit az első helyezett tanuló iskolája kapott meg. Intézményünknek azonban nincs szüksége a lóra, szeretné azt a versenyen részt vevő tanulónak átadni. Hogyan járjunk el helyesen? Milyen adófizetési kötelezettség keletkezik az iskolánál, illetve a tanulónál?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja alapjánadómentes az a juttatás, amelyet az államháztartás valamely alrendszeréből(akár közvetetten is), egyházi forrásból vagy a közoktatási intézmény sajátbevételéből a közoktatásban vagy hasonló képzésben részt vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 27.

Tanulmányi verseny díjainak adózása

Kérdés: Iskolánkban (szakközépiskola) kétféle témában zajlott vetélkedő az elmúlt időszakban. Mindkét versenyen iskolánk tanulói vettek részt. A verseny első 3 helyezettjét díjazásban részesítettük. A díjak tárgyjutalmak voltak, melyek értéke meghaladta az 5000 Ft-ot. Keletkezik-e adófizetési kötelezettsége az iskolának, illetve a tanulóknak? Hogyan járjunk el helyesen?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki egyértelműen, hogy az iskola milyenvetélkedőt szervezett. Amennyiben az említett vetélkedő tekinthető tanulmányiversenynek, akkor a helyezést elért tanulóknak kiosztott tárgyjutalmak azSzja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja alapján adómentesek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 27.

Közoktatásban részt vevő tanulók kirándulásának költségei

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja nevesíti mint adómentes természetbeni juttatást a közoktatásban részt vevő tanulók részére a kirándulások szállás-, étkezési költségeit. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére a felsőoktatási intézmény által biztosított gólyatábor, gólyabál, tanulmányi kirándulások étkezési és szállásköltségeinek, a versenyek díjazása, könyvjutalmak, uszodabérletek stb. nevesítését, illetve annak adójogi megítélését nem találtam meg a jogszabályban. Kérem szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy ezen juttatások után milyen kötelezettsége van a felsőoktatási intézménynek. Tekintettel arra, hogy az állami támogatások között is szerepel sport-, illetve kulturális célokra juttatott rész, ezek kirándulásra, táborozásra történő felhasználásának adójogi megítélése számomra nem egyértelmű.
Részlet a válaszából: […] ...számú mellékletének 8.18. pontja, amely szerint adómentes természetbeni juttatásnak minősül a vetélkedő és a verseny díjaként kapott tárgyjutalom értékéből az 5000 forintot meg nem haladó összeg.A könyvjutalom adókötelezettségének megállapításánál elfogadható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 8.

Emlékérem és az azzal járó tárgyjutalom adományozásának adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk emlékérmet alapított. Az emlékéremmel 25 000 Ft értékű tárgyjutalom is jár. Kérem szíveskedjenek megírni, milyen befizetési, jelentési kötelezettségünk van, ha a kitüntetett magyar állampolgár, és milyen, ha külföldieket részesítünk elismerésben?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat által adományozott emlékérem, illetőleg az azzal járó tárgyjutalom az Szja-tv. 69. §-ának hatálya alá tartozó természetbeni juttatásnak minősül akkor, ha a kitüntetett személy belföldi illetőségű. A juttatás értéke után az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.
1
2