Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott tartozásátvállalás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Tartozásátvállalás

Kérdés: Egy általános forgalmi adó áthárításával járó ügylet kapcsán szeretnénk, hogy az adóhatóság a visszaigénylésre jogosultnak járó összeget ne utalja ki, hanem azt az adófizetésre kötelezett számlájára vezesse át. Van erre lehetőség? Milyen kérelmet kell az adóhatósághoz benyújtani?
Részlet a válaszból: […]benyújtani az adóhatósághoz. A kérelemben ismertetni kell azokat az okokat, amelyek miatt az ügyletre sor kerülne. Az adóhatóság az ilyen kérelmeket a "Tartozásátvállalás" intézményének alkalmazásával tudja kezelni.A Ptk. 6:203. §-a szerint, ha a kötelezett és a jogosult megállapodik egy harmadik személlyel abban, hogy az a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja, a jogosult a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti. Az átvállalót mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették.A Ptk. általános szabályához képest az Art. speciális rendelkezést tartalmaz. Az Art. 61. §-ának (3) bekezdése előírja, hogy a tartozás (adótartozás) átvállalása akkor lehetséges, ha a tartozó (eredeti kötelezett), a tartozást átvállalni kívánó (új kötelezett) és a jogosult (adóhatóság) háromoldalú megállapodást köt. A megállapodásban pontosan meg kell jelölni a feleket, a tartozás (lejárt esedékességű kötelezettség) összegét és a tartozás fizetésének módját, idejét.Az adóhatóság a tartozásátvállaláshoz abban az esetben járul hozzá, ha az eredeti kötelezett az átvállalt tartozásért kezességet vállal. Ha a tartozásátvállaló az átvállalt tartozást az esedékességig nem fizeti meg, a tartozás a kezességet vállaló eredeti kötelezett adózótól külön megfizetésére kötelező határozat nélkül végrehajtható. A kezességvállalással a kötelemből nem szabadul az eredeti kötelezett, így az adóhatóság az új kötelezett nemteljesítése esetén az eredeti adóstól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5637