Távhőszolgáltatás

Kérdés: A városi rendelőintézet (továbbiakban: rendelőintézet) egy elkülönített területrészén többek között egy kazánház is található. A kazánház a város tulajdonát képezi, amely biztosítja a rendelőintézeten kívül, annak 1000 méteres körzetében elhelyezkedő több ingatlannak (például: szakközépiskolának, városi sportcsarnoknak stb.) a hő- és melegvíz-ellátását. A város önkormányzata, szerződést kötött az XY Energiatermelő és Szolgáltató Kft.-vel (továbbiakban: Kft.), amely a kazánházat és a kapcsolódó létesítményeket felújította, és a felújított berendezések útján az említett intézmények fűtését és melegvíz-ellátását biztosítja. A Kft. a szolgáltatott energia díját nem a városnak, hanem a rendelőintézetnek, mint legnagyobb fogyasztónak számlázza, aki továbbszámlázza a felmerülő távhőszolgáltatás díját az egyéb intézményeknek. A fűtés döntően meleg víz fűtési rendszerben történő keringetésével történik, mely csővezetékeken jut el a fűtőegységekhez. Ezenfelül gőztermelés is történik, amely a rendelőintézet sterilizálóegységének, a gyógyszertár, valamint a - külső üzemeltető által működtetett - konyha kiszolgálására hivatott. Kérdés, hogy a rendelőintézet a továbbszámlázás során alkalmazhatja-e a távhőszolgáltatásra vonatkozó kedvezőbb 5%-os adókulcsot, vagy az általános 25%-os adókulccsal kell számláznia?
Részlet a válaszából: […] ...fogalmilag a távhőszolgáltatásrólszóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 3. §-ának q) pontjábanleírt meghatározást kell érteni, azt nem lehet a szó köznapi értelmébenhasználni az Áfa-tv. 3/A. számú melléklet II....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.
Kapcsolódó címkék:  

Hőszolgáltatás áfája

Kérdés: Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) az önkormányzat területén lévő számos vállalkozás telephelyén hőszolgáltatási szerződést kötött. A szolgáltatás lényege abban áll, hogy a vállalkozások telephelyén elhelyezett fűtőberendezéseket megújuló energiával (fa- és nádpellettel) üzemelteti, így az elfogyasztott hőmennyiség alapján a vállalkozások díjat fizetnek a gazdasági társaságnak. Kérdésként merül fel, hogy a hőszolgáltatási tevékenység milyen adókulcs alá tartozik, tehát a gazdasági társaság az általa kiállított számlában szerepeltethet-e kedvezményes adókulcsot?
Részlet a válaszából: […] ...alapjának 18 százaléka.Az Áfa-tv. 3. mellékletének szolgáltatásokra vonatkozó II.része szerint kedvezményes 5%-os kulcs alá tartozik a távhőszolgáltatás,ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnakminősülő energiaforráson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.
Kapcsolódó címkék:  

Hőszolgáltatás áfája

Kérdés: Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) az önkormányzat területén lévő számos vállalkozás telephelyén hőszolgáltatási szerződést kötött. A szolgáltatás lényege abban áll, hogy a vállalkozások telephelyén elhelyezett fűtőberendezéseket megújuló energiával (fa- és nádpellettel) üzemelteti, így az elfogyasztott hőmennyiség alapján a vállalkozások díjat fizetnek a gazdasági társaságnak. A hőszolgáltatási tevékenység milyen adókulcs alá tartozik, tehát a gazdasági társaság az általa kiállított számlában szerepeltethet-e kedvezményes adókulcsot?
Részlet a válaszából: […] ...alapjának 18 százaléka.Az Áfa-tv. 3. mellékletének szolgáltatásokra vonatkozó II.része szerint kedvezményes 5%-os kulcs alá tartozik a távhőszolgáltatás,ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnakminősülő energiaforráson...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.
Kapcsolódó címkék: