Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott távhőszolgáltatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Távhőszolgáltatás

Kérdés: A városi rendelőintézet (továbbiakban: rendelőintézet) egy elkülönített területrészén többek között egy kazánház is található. A kazánház a város tulajdonát képezi, amely biztosítja a rendelőintézeten kívül, annak 1000 méteres körzetében elhelyezkedő több ingatlannak (például: szakközépiskolának, városi sportcsarnoknak stb.) a hő- és melegvíz-ellátását. A város önkormányzata, szerződést kötött az XY Energiatermelő és Szolgáltató Kft.-vel (továbbiakban: Kft.), amely a kazánházat és a kapcsolódó létesítményeket felújította, és a felújított berendezések útján az említett intézmények fűtését és melegvíz-ellátását biztosítja. A Kft. a szolgáltatott energia díját nem a városnak, hanem a rendelőintézetnek, mint legnagyobb fogyasztónak számlázza, aki továbbszámlázza a felmerülő távhőszolgáltatás díját az egyéb intézményeknek. A fűtés döntően meleg víz fűtési rendszerben történő keringetésével történik, mely csővezetékeken jut el a fűtőegységekhez. Ezenfelül gőztermelés is történik, amely a rendelőintézet sterilizálóegységének, a gyógyszertár, valamint a - külső üzemeltető által működtetett - konyha kiszolgálására hivatott. Kérdés, hogy a rendelőintézet a továbbszámlázás során alkalmazhatja-e a távhőszolgáltatásra vonatkozó kedvezőbb 5%-os adókulcsot, vagy az általános 25%-os adókulccsal kell számláznia?
Részlet a válaszból: […]figyelembevétele (annak előállítása távhőtermelő létesítmény útján történik, és csővezetéken keresztül jut el a felhasználóhoz) nem elegendő, a személyi feltételek megléte szintén vizsgálandó. Ennek megfelelően a Tszt. 3. § q) pontja alapján csak az engedélyes által végzett közüzemi szolgáltatás tekinthető távhőszolgáltatásnak. Jelen esetben a közölt információk alapján a távhőellátást a Kft. biztosítja, a kazánház a város tulajdonában van. Noha a távhőtermelő létesítmény a rendelőintézet területén helyezkedik el, maga a rendelőintézet is fogyasztó, nem pedig engedélyes. A rendelkezésre bocsátott információk alapján az valószínűsíthető, hogy a város és a rendelőintézet a Tszt. 28. §-a szerinti használati jogra vonatkozó megállapodást kötött, mivel a távhővel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2889
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Hőszolgáltatás áfája

Kérdés: Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) az önkormányzat területén lévő számos vállalkozás telephelyén hőszolgáltatási szerződést kötött. A szolgáltatás lényege abban áll, hogy a vállalkozások telephelyén elhelyezett fűtőberendezéseket megújuló energiával (fa- és nádpellettel) üzemelteti, így az elfogyasztott hőmennyiség alapján a vállalkozások díjat fizetnek a gazdasági társaságnak. Kérdésként merül fel, hogy a hőszolgáltatási tevékenység milyen adókulcs alá tartozik, tehát a gazdasági társaság az általa kiállított számlában szerepeltethet-e kedvezményes adókulcsot?
Részlet a válaszból: […]kedvezményes 5%-os kulcs alá tartozik a távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást. Ebből következően a jelen eset szerinti adózási kérdés eldöntésének fontos eleme, hogy a gazdasági társaság által nyújtott szolgáltatás beletartozik-e az előbb hivatkozott felsorolásba. Az Áfa-tv. által megfogalmazott elhatároló szempont tehát, hogy távhőszolgáltatásnak kizárólag a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 3. § q) pontjában meghatározott - távhőszolgáltatónak minősülő gazdálkodó szervezetek [Tszt. 3. § r) pont] által üzletszerű tevékenység keretében végzett - közüzemi szolgáltatás minősül. Mivel a Tszt. 3. § p) pontjának értelmében távhő alatt kizárólag csak a hőenergia értendő, ezért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2881
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Hőszolgáltatás áfája

Kérdés: Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) az önkormányzat területén lévő számos vállalkozás telephelyén hőszolgáltatási szerződést kötött. A szolgáltatás lényege abban áll, hogy a vállalkozások telephelyén elhelyezett fűtőberendezéseket megújuló energiával (fa- és nádpellettel) üzemelteti, így az elfogyasztott hőmennyiség alapján a vállalkozások díjat fizetnek a gazdasági társaságnak. A hőszolgáltatási tevékenység milyen adókulcs alá tartozik, tehát a gazdasági társaság az általa kiállított számlában szerepeltethet-e kedvezményes adókulcsot?
Részlet a válaszból: […]kedvezményes 5%-os kulcs alá tartozik a távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást. Ebből következően a jelen eset szerinti adózási kérdés eldöntésének fontos eleme, hogy a gazdasági társaság által nyújtott szolgáltatás beletartozik-e az előbb hivatkozott felsorolásba. Az Áfa-tv. által megfogalmazott elhatároló szempont tehát, hogy távhőszolgáltatásnak kizárólag a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) 3. § q) pontjában meghatározott - távhőszolgáltatónak minősülő gazdálkodó szervezetek [Tszt. 3. § r) pont] által üzletszerű tevékenység keretében végzett - közüzemi szolgáltatás minősül. Mivel a Tszt. 3. § p) pontjának értelmében távhő alatt kizárólag csak a hőenergia értendő,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2868
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,