Vélelmezett magáncélú telefonköltség elszámolása

Kérdés: A havi telefonszámla 20%-át mint magáncélú használatot a főkönyvben személyi juttatásként kell-e könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A telefonköltségnek azt a részét, amelyet a munkavállalóvalnem téríttet meg a költségvetési szerv, a vonatkozó APEH-PM együttestájékoztató szerint az adó- és járulékterhekkel együtt személyi költségnek kellelszámolni.A telefonköltségnek, ha nem kerül elkülönítésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

Munkahelyi telefon magáncélú használata

Kérdés: Községi önkormányzat nevében kérem, nyújtsanak segítséget a munkahelyi telefon magáncélú használatával kapcsolatban! 2008. évben az önkormányzat hogyan jár el szabályszerűen a kiszámlázás a dolgozó felé, telefonbeszélgetések alátámasztása (hivatali, magáncélú) természetbeni juttatás meghatározása, feladása stb. tekintetében?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 69. § (1) bekezdésének mb) pontja alapján helyiés távolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64.20.11 és 64.20.12),mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64.20.13), továbbá az internetprotokolltalkalmazó beszédcélú adatátvitel (SZJ 64.20.16-ból) szolgáltatás (az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Cégtelefon számviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünkben a magáncélú telefonhasználatra vonatkozóan a szolgáltatás 20 százaléka után fizetjük meg a közterheket, és ezt nem téríttetjük meg a dolgozókkal. A telefonszámlákat az 55. (szolgáltatások) és 56. (áfa) főkönyvi számlákra könyveljük le a teljesítéskor. Kérdésünk, hogy az adókötelezettség alapjául szolgáló összeget (telefonszámlák 20 százalékát) át kell-e könyvelni a dologi kiadásokról a személyi juttatások közé (51-52.), mivel ez természetbeni juttatásnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A cégtelefon magáncélú használatát a költségvetési szerv, haazt nem vagy csak részben térítteti meg munkavállalóval, akkor ezt az összegetnem az 55121. Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadási számlán, hanem az51429. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Magáncélú telefonbeszélgetések nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk két legnagyobb intézményében erre alkalmas szoftver segítségével különítjük el a hivatalos, illetve magánhívásokat. A dolgozók két kódot kaptak a magán-, illetve a hivatalos hívások elkülönítéséhez. Havonként kinyomtatjuk a hívások részletes listáját, mely tartalmazza a hívott számot, körzetet, dátumot, időpontot, időtartamot, hívás díját. A többi telefonvonallal rendelkező intézményünknél kézzel vezetik a hívások nyilvántartását, a következő adattartalommal: dátum, felhívott állomás neve és száma, beszélgetés tárgya, ideje. A fent részletezett nyilvántartásaink megfelelnek-e a törvényi előírásoknak?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. nem rendelkezik arról, hogy a cégtelefonokesetében milyen módon vagy milyen módszerrel kell, illetve lehet elkülöníteni ahivatali és a magáncélú telefonbeszélgetéseket. A telefonhívások tételes kigyűjtéséreaz adózók által választott, kialakított bármely olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Hivatali telefonok magáncélú használata

Kérdés: Polgármesteri hivatal vagyunk, és felmerült a kérdés, hogy a hivatal átvállalhatja-e a magáncélú telefonhívások költségét, vagy kötelező továbbszámláznia a dolgozóinak, mert azt a tájékoztatást kaptuk, hogyha a hivatal átvállalja, akkor az ÁSZ büntetésére számíthatunk. Másik kérdésünk, hogy az APEH milyen típusú elszámolást, bizonylatot fogad el hivatalosan? Hivatalunk rendelkezik olyan technikai eszközzel, amivel a 01 és 02 előválasztó beütésével megkülönbözteti a magán- és hivatali célú beszélgetéseket a telefonközpont, és erről hó végén személyekre lebontottan részletes listát lehet lehívni. Elég-e, ha a dolgozó ezen a részletes listán aláírásával elismeri a magánhívásait, és az erről készített számla összegét a hivatali pénztárba befizeti? Vagy kell-e ehhez még hívásnaplót is vezetnie? A hívásnaplóban csak a magáncélú vagy a hivatali beszélgetéseket is vezetni kell-e? Amennyiben csak a magáncélú hívást kell vezetni, a pontos dátum és időpont mellett fel kell-e tüntetni a hívott fél telefonszámát vagy nevét is?
Részlet a válaszából: […] A telefonhívásoknak a kérdésben ismertetett technikaieszközökkel történő elkülönítése esetén nem szükséges külön hívásnaplótvezetni. Amennyiben az ismertetett módon elkülönített magánbeszélgetések díjátkiszámlázzák a munkavállalók felé, akkor a hivatalnak nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Magáncélra használt céges telefon költségeinek bizonylatolása

Kérdés: A magáncélú telefonhasználat munkavállaló általi megtérítésének bizonylatolásával kapcsolatos a kérdésem. A költségvetési intézmény döntése alapján elkülöníti a dolgozók telefonhasználatát magán- és hivatali célú részre. A magáncélú használatot a dolgozóval megtérítteti bérből történő levonással (természetesen a munkavállaló hozzájárulása mellett). Így adókötelezettsége a munkáltatónak nem keletkezik a telefonkiadások kapcsán. Kérdésem, hogy a dolgozótól levont telefonköltség térítéséről kell-e számlát kiállítani (ha áfaadóalany, illetve ha áfakörön kívülinek minősül a költségvetési intézmény), vagy elegendő számviteli bizonylat (értesítés a dolgozó és a számfejtés részére a magáncélú használatról)?
Részlet a válaszából: […] A magáncélú telefonhasználat munkavállaló általimegtérítése, pontosabban az az eset amikor a munkaadó a cégtelefon magáncélúhasználatát megtérítteti a munkavállalóval, az az Áfa-tv. 8. § (4) szerintiközvetített szolgáltatásnak minősül (a munkáltató saját nevében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

Cég telefonjának magáncélú használata I.

Kérdés: A hivatal dolgozói a munkájukhoz biztosított telefont úgy használják, hogy a telefonáláshoz két kódot kaptak, a magán-, illetve a hivatalos hívások elkülönítéséhez. A hivatalos kóddal történő hívások ellenőrzése során az alábbi kérdések merültek fel: A dolgozóknak a tételes lista alapján kellett megjelölniük a hivatalos partnerek nevét. Hogyan kell minősíteni az alábbi hívásokat: - A dolgozó a céges kóddal hívja fel családját, hogy túlóra miatt később megy haza. - Saját adóbevallása, bankszámlája, nyugdíjazása miatt telefonál céges kóddal. - Tudakozó, kék szám hívása.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szabályai szerint adókötelezettség terheli amagánszemély azon jövedelmét, amelyet a cég (munkáltatója) telefonjánakmagáncélú használata formájában kap a kifizetőtől. Erről az Szja-tv. 69. § (1)bekezdésének mb) pontja rendelkezik. Az adó mértéke a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.

Cég telefonjának magáncélú használata II.

Kérdés: Az intézmény épületében a szabad helyiségeket bérbe adjuk. A bérlők teljes mértékben megfizetik az általuk használt telefonok költségeit – alapdíj és hívásdíj. A dolgozók részére a magánhívások az alapdíj beszámítása nélkül kerülnek kiszámlázásra, mivel az alapdíjat a bérlők megfizetik. Helyes-e ez a gyakorlat?
Részlet a válaszából: […] A 1811. kérdésre adott válaszból kitűnik, hogy adókötelezettségcsak azon összeg tekintetében keletkezik, amelyet a magánszemély a kifizetőt ajuttatás, szolgáltatás magáncélú használata miatt terhelő kiadásból nem térítmeg.A kérdésből kitűnően a telefon előfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 25.

Cégtelefon magáncélú használata

Kérdés: Hivatalunknál a dolgozók nyilatkoztak írásban, hogy magáncélra nem használják a telefont. A magáncélú használatot a hivatal vezetője nem is engedélyezi. Ebben az esetben mentesülünk-e a magáncélú használat utáni adóbefizetési kötelezettség alól?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 69. § (1) bekezdés mb) pontja alapján 54százalékos személyi jövedelemadó terheli azt a jövedelmet, amelyet amagánszemély a cég telefonjának magáncélú használata formájában kap akifizetőtől. Ebből a szempontból az számít adóköteles bevételnek, amelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Telefonhasználat továbbszámlázása

Kérdés: Önkormányzati költségvetési szervként a dolgozók magán-telefonbeszélgetéseinek egy részét közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzuk részükre, de nem minden magánbeszélgetés kerül kiszámlázásra. (A magánbeszélgetések kóddal kerülnek elválasztásra a hivatali célú beszélgetésektől.) Önállóan gazdálkodó szervezetként működünk, amelyik mind adóköteles, mind adómentes tevékenységet egyaránt folytat. Van ezenkívül egyéb közvetített szolgáltatásként továbbszámlázásra kerülő telefondíj is, pl. a bérbe adott helyiséget bérlő telefonköltsége. Hogyan kell a telefondíj áfáját helyesen elszámolni? Pl. 1200 forint bruttó telefonszámla, 200 forint magánbeszélgetési díj, melyből 100 forint továbbszámlázásra kerül, 100 forint pedig nem, továbbá van még 100 forint egyéb közvetített szolgáltatás (a bérbe adott helyiségben lévő telefon díja).
Részlet a válaszából: […] A Pénzügyminisztérium honlapján 2006 szeptemberébenközzétett tájékoztató értelmében az Áfa-tv. vonatkozó szabályai szerint háromesetben fordul elő az előzetesen felszámított áfa levonásának tilalma:1. kizárólag tárgyi adómentes tevékenységhez hasznosítotttermék,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 14.
1
2
3