Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott teljesítés igazolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Az Ávr. a következő összeférhetetlenségi szabályokat rögzíti egyazon gazdasági esemény kapcsán: A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a maga javára látná el. Ebből kifolyólag szabályos-e, ha egyazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy a pénzügyi ellenjegyző, a teljesítésigazoló és az utalványozó?
Részlet a válaszból: […]teljesítésigazolót és az utalványozót a kötelezettségvállaló hatalmazza fel a jogkör gyakorlására, amely lehet általános vagy meghatározott feladatokra, illetve meghatározott értékhatárig szóló.A kötelezettségvállalás az előirányzattal összefüggő feladat, míg az utalványozás a teljesítéssel, a kifizethetőséggel függ össze, a teljesítésigazoló pedig azt igazolja, hogy a feladatot, megrendelést szerződésszerűen teljesítették. Ezek között a feladatkörök között a jogszabály szerint nincs összeférhetetlenség. A "négy szem"-elv[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5373

2. találat: Teljesítés időpontjának meghatározása

Kérdés: Fordított áfás építési beruházási számlához kiállított teljesítésigazoláson a teljesítési időszak 2020. 02. 01.-2020. 02. 05., de a teljesítésigazolás dátuma 2020. 03. 06. Melyik dátumot kell figyelembe vennünk az áfabevallási kötelezettség meghatározásához?
Részlet a válaszból: […]részében megegyezik a fizikai teljesítés dátumával.Építőipari munkák esetén szükség lehet különböző szakhatósági engedélyek, dokumentumok beszerzésére. Ha a szerződés szerint a teljesítés akkor megfelelő, ha a szakhatóságok átveszik a létesítményt, akkor a munka fizikai elvégzése és a szolgáltatási szerződés szerinti teljesítése időben elválhat egymástól.Az áfában a teljesítésnek nagyon fontos szerepe van. Az áfaadójogi teljesítéshez fűződik az eladó oldaláról (fordított áfánál a vevőnél) az adófizetési kötelezettség, és a levonási jog is. Az Áfa-tv. 55. §-a az adófizetési kötelezettség időpontját (a számlára ráírt teljesítési időpont) a következő módon határozza meg: "Az adófizetési kötelezettséget annak a ténynek a bekövetkezése keletkezteti, amellyel az adóztatandó ügylet tényállásszerűen megvalósul (a továbbiakban: teljesítés)."A Héa-irányelv 63. cikke a következőképpen szabályozza a kérdéskört: "Az adóztatandó tényállás akkor valósul meg és az adófizetési kötelezettség abban az időpontban keletkezik, amikor a termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítése megtörténik."Az építőipari szerződéseknél a teljesítés, teljesítettség szempontjából figyelembe kell venni a felek szerződésében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5258
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Teljesítésigazolás

Kérdés: Kérdésünk a teljesítésigazolás dátumával kapcsolatos. A teljesítésigazolást a számlán dokumentáljuk. Eseti gazdasági események teljesítésénél a számla aznap vagy később kerül kiállításra, mint a tényleges teljesítés, ráadásul a számla megérkezése még későbbi. A szakmai igazolónak a tényleges teljesítési időponttal megegyező dátummal kell igazolnia a számlát?
Ebben az esetben megegyezik a számlán szereplő teljesítési dátum az intézmény szakmai igazolója által ráírt teljesítési igazolás dátumával? Időszakos, folyamatos teljesítésű szolgáltatások esetében, amikor a teljesítési dátum a fizetési határidő dátumához igazodik (a feltételek figyelembevételével), milyen teljesítési dátummal igazoljunk?
Részlet a válaszból: […]teljesítésigazolásnak a tényleges teljesítési időponttal megegyező dátummal kell-e történnie. Az Ávr. nem aszerint szabályozza a teljesítésigazolás időpontjának megtörténtét, hogy annak a számla teljesítési időpontjának dátumához viszonyítva mikor kell megtörténnie. Az Ávr. jogszabályban nem szabályozott kérdésekről a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatában rendelkezik. A?költségvetési szerv vezetője ezekben a belső szabályzatokban rendelkezik a működéshez, előirányzathoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással járó, jogszabály által nem szabályozott kérdésekről, így a tervezéssel, gazdálkodással, különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjáról, eljárási és dokumentációs részletszabályairól, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjéről.Az Ávr. szerint a kötelezettségvállalás, utalványozás folyamatában az aláírások sorrendjének, egymásutániságának van szerepe, ezért szükséges az aláírások dátumának szerepeltetése az aláírások mellett. A teljesítésigazolásnak meg kell előznie az érvényesítési feladatokat. Ezt tudják a dátummal igazolni.A teljesítésigazolás alkalmával ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak teljesítését.Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4683
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Teljesítésigazolás

Kérdés: Egészségügyi intézményekben az elmúlt időszakban megszigorították a számlák felszereltségét (megrendelés, teljesítésigazolás stb.). Van egypár olyan tevékenység, melynek a teljesítésigazolásával kapcsolatosan kérdések merültek fel:
1. Jelenleg az a szemlélet, hogy a teljesítésigazolásokat mind a két félnek alá kell írnia. Egy nagy egészségügyi intézményben számtalan olyan tevékenység van, melyeknél nem munkalap, nem szállítólevél a teljesítésigazoló ügyirat, hanem a kórház/rendelőintézet maga készít teljesítésigazolást. Kérdésünk az, hogy a teljesítésigazolásokat mindig mind a két félnek alá kell írni, vagy elég csak a megrendelőnek? Pl. átalánydíjas karbantartás esetében a szolgáltató cég a számla mellékleteként küld egy tájékoztatót a havi rendelkezésre állásról, a teljesítésigazolást akkor is mind a két félnek alá kell-e írni?
2. Kell-e a vagyon, illetve a felelősségbiztosítási számlák mellé teljesítésigazolás, ha igen, akkor mit kell tartalmaznia?
3. Közüzemi, közműdíjak esetében a szolgáltatók előlegszámlákat nyújtanak be, mely az általuk meghatározott átalánydíj összegét tartalmazza. Kell-e a számla mellé is teljesítésigazolás, vagy elég csak a havi elszámolói számla mellé tenni?
Részlet a válaszból: […]termék, ellenszolgáltatás, minősége, mennyisége, egyéb szerződésben vállalt kötelezettségek). A szakmai teljesítés igazolása a kiadások esetében kötelező érvényű.A teljesítési igazolás- a számlán elhelyezett "A teljesítést igazolom" bélyeg­zőlenyomattal,- a teljesítés igazolásának dátumával, és- a teljesítési igazolásra jogosult személy aláírásávaltörténhet.A költségvetési szerveknél előfordul a gyakorlatban olyan megoldás is, hogy a szakmai teljesítés igazolása egy, a belső szabályzat mellékletében jóváhagyott teljesítés igazolására szolgáló nyomtatványon történik, ahol már a nyomtatványon szerepel a "teljesítés igazolása" szöveg feltüntetése mellett a teljesítési igazoló majdani aláírásának helye, aláírás dátumának helye is. Elfogadható az aláírás az utalványrendeleten is.Szakmai teljesítési igazolóként a költségvetési szerv első számú vezetője ír alá.Viszont más személy is kijelölhető szakmai teljesítés igazolására, de leginkább olyan személy, aki az adott területen szakmailag a legjártasabb. Ezt a tevékenység jellege, illetve mértéke befolyásolja, amiről a költségvetési szerv belső szabályzatában rendelkezik.Például egy beruházásnál a legoptimálisabb szakmai teljesítési igazoló egy műszaki végzettségű szakember. Vagy egy költségvetési szerv konyhájának élelmiszer-beszerzései tekintetében egy vendéglátóipari, élelmiszeripari végzettségű szakember lehet a szakmai teljesítési igazoló, aki tisztában van a beszerezni szükséges élelmiszerek mennyiségével, minőségével az anyagkiszabási lista szakmai ismerete és a konyha étlapjának ismeretében.Jó megoldás, ha tevékenységenként jelölik ki a személyeket (pl. műszaki, karbantartási terület, titkársági feladatok, humánpolitikai feladatok, adóügyekkel kapcsolatos feladatok, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, igazgatási ügyek, műszaki és beruházási feladatok, élelmezési feladatok, készletbeszerzéssel, irodaszerrel, tisztítószerrel, élelmezéssel, kis és nagy értékű tárgyieszköz-beszerzéssel kapcsolatos feladatok stb.).A költségvetési szervek elnyerhetnek olyan pályázatokat is, ahol külső szakértőre, szakmai teljesítésigazolóra van szükség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4195
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Szakmai teljesítés igazolása

Kérdés: Szakmai teljesítés igazolására az önkormányzatnál, polgármesteri hivatalnál, mindössze 6 fős költségvetési szervnél, nemzetiségi önkormányzatnál kit lehet, illetve érdemes kijelölni? Itt is a költségvetési szerv alkalmazásában álló személy jelölhető ki? A szerv vezetője jogosult megbízni ezzel a feladattal ezeket a személyeket? Lehet-e ugyanaz a személy egyazon gazdasági esemény tekintetében szakmai teljesítésigazoló és utalványozó is?
Részlet a válaszból: […]jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.A kötelezettséget vállaló költségvetési szervek a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítésigazolásra, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírásmintájukról a belső szabályzatukban kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.A kormányrendelet nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a szakmai teljesítést igazoló és az utalványozó ugyanazon személy lehessen, nem áll fenn összeférhetetlenség.A szakmai teljesítés igazolására az írásbeli megbízást a kötelezettségvállaló jogosult megadni.Szakmai teljesítési igazolóként a költségvetési szerv első számú vezetője ír alá, azaz önkormányzatnál a polgármester, önkormányzati hivatalnál a jegyző, nemzetiségi önkormányzatnál az elnök, a költségvetési szervnél a költségvetési szerv vezetője. Kijelölhető más személy is, leginkább olyan, aki az adott területen szakmailag a legjártasabb, legilletékesebb a szakmaiság tekintetében. Például egy informatikai beszerzésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3457
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Támogatások rendszere

Kérdés: A korábbi években az Áht. 13/A §-ának (2) bekezdése előírta, hogy az államháztartás alrendszereiből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetés­szerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. 2012. évtől milyen jogszabályi előírás vonatkozik a civil szervezetek (pl. sportegyesület, egyház) részére céljelleggel biztosított támogatásokra?
Részlet a válaszból: […]‑gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel,c) ‑az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel,d) ‑más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,e) befektetési tevékenységből származó bevétel,f) az előző pontok alá nem tartozó egyéb bevétel,g) ‑a költségvetési támogatás:- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás,- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás,- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege.Tehát a civil szervezetek részesülhetnek költségvetési támogatásban.A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek, civil szervezetek kiegészítő mellékletében be kell mutatni a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatás, adomány keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként.A civil szervezet, ha támogatásban részesül, akkor a pályázati támogatás felhasználásáról köteles hiteles számlamásolatokkal elszámolni. A támogatási szerződések megkötésekor a szerződés mellékletét képezheti egy pénzügyi és szakmai elszámolólap is, amellyel a civil szervezeteknek a szerződésben meghatározott időpontig kell elszámolniuk.Az eredeti számlákon meg kell jelennie annak a ténynek, hogy a kifizetés támogatásból valósult meg. A kifizetésre minden esetben csak a szakmai teljesítési igazolás megtörténte után kerülhet sor.Az elszámolás keretében csak az adott célra benyújtott, az igényelt támogatásnak megfelelő tételek fogadhatók el. Ha a támogatás felhasználásával, időben történő elszámolásával kapcsolatosan változás történik a civil szervezettől függetlenül, akkor arról a támogatót értesíteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3263
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Szakmai teljesítési igazolás

Kérdés: Egy peres ügyben az önkormányzatot képviselő ügyvéd megbízási díjának kifizetéséhez szükséges-e szakmai teljesítési igazolás, amely peres ügy tárgyalására csak ez év októberében kerül majd sor?
Részlet a válaszból: […]végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor.A szakmai teljesítés igazolásának a rendeltetése, hogy igazolja a megbízási szerződésben vállalt feladatok, szolgáltatások teljesülését, annak eredményességét, határidőre történő elvégzését, a megbízási szerződésben rögzített ügyvédi díj mértékének helyességét.Az Ávr. szerint a teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes - annak teljesítését.A kifizetés jogosságát igazolja a teljesítési igazolás, tehát ennek hiányában a kiadások teljesítése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3254
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Szakmai teljesítés igazolása

Kérdés: Szakmai teljesítés igazolásával kapcsolatos a kérdésem. Az Ámr. 76. § (5) bekezdés szerint a szakmai teljesítés igazolására jogosult személyt helyi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén a jegyző jelöli ki. Ez kizárja-e a korábban nálunk bevett gyakorlatot, hogy a polgármester által vállalt kötelezettségek egy részénél a szakmai teljesítés igazolását is a polgármester végzi?
Részlet a válaszból: […]teljesítés igazolója. De nem azzal az indoklással, hogy a kötelezettségvállalások egy részénél automatikusan ő a szakmai teljesítés igazolója. A szakmai teljesítés igazolójának rendkívül sok feladata van, sok mindent kell vizsgálnia, mielőtt aláírja az igazolást. A szakmai teljesítés igazolásának meg kell előznie az utalványozást, és előtte szakmailag igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, annak összegszerűségét. Meg kell vizsgálnia a szakmai teljesítés igazolójának, hogy a megrendelt termék hiánytalanul, abban a minőségben került-e leszállításra, a szolgáltatásnyújtás a megállapodásnak megfelelő minőségben történt-e, ahogyan azt a kötelezettségvállalási dokumentumokban rögzítették. Meg kell vizsgálni, hogy a megrendelt munka az előírásoknak, műszaki feltételeknek megfelelően érvényesült-e. A szolgáltatás minőségével kapcsolatban merültek-e fel kifogások, vagy azok megfelelőek voltak-e? Vizsgálni kell a kötelezettségvállalás dokumentumait, hogy a teljesítés az abban leírtaknak megfelelően (minőség, mennyiség, szállítási határidő, hely) történt-e. Az imént felsorolt feladatok szerteágazó és valós szakmai volta miatt nem szerencsés minden esetben a polgármestert kijelölni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2822
Kapcsolódó tárgyszavak: ,