Teljesítési biztosíték

Kérdés: Építési beruházás kivitelezője az építési szerződésben foglaltak alapján a nettó szerződéses ár 5%-ának megfelelő teljesítési biztosítékot utalt az önkormányzat számlájára. Hogyan kell könyvelni a teljesítési biztosítékot?
Egy másik projekt tekintetében jóteljesítési biztosítékot utalt a vállalkozó az önkormányzat számlájára. A jótállási időszak 12 hónap. Hogyan kell könyvelni a jóteljesítési biztosítékot?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 48. §-a (10) bekezdésének h) pontja szerint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni a letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközöket, valamint a szerződés megerősítésével, szerződésszegéssel kapcsolatban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Jóteljesítési garancia

Kérdés: Központi költségvetési szerv 2020-ban ingatlanberuházást végzett. A beruházás elkészült. A vállalkozói szerződésben szereplő vállalkozói díj 5%-át intézményünk jóteljesítési garancia címén visszatartotta, kifizetésére 2021-ben kerülhet sor. A szállító a vállalkozási díj 95%-át intézetünknek kiszámlázta, amit át is utaltunk a jogosult bankszámlájára. A jóteljesítési garancia összege a könyvelésünkben jelenleg nem végleges kötelezettségként szerepel. Megítélésünk szerint a beruházást a beruházás tényleges fizikai elkészültekor (2020-ban) a teljes bekerülési értéken, 100%-os értékben kell aktiválnunk. A jóteljesítési garancia összege mikor és hogyan kerül a végleges kötelezettségvállalásba, mikor és hogyan könyvelem a beruházási számlára? Év végén hogyan kezelem az intézeti maradványban?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a szerződés szerinti teljesítés megtörtént, azt önök elfogadták, abban az esetben a szállítónak a számlát a tényleges teljesítésnek megfelelő összegről, vagyis a 100%-ról kell kiállítani, és a jóteljesítési garancia csak a pénzügyileg rendezendő összegből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Jólteljesítési biztosíték

Kérdés: Iskolánk egy beruházás kapcsán több olyan számlát kapott, amiben jólteljesítési biztosíték szerepel. Ezeket a számla teljes összegével aktiváltuk, a jólteljesítési biztosítékokat mint szállítói tartozást tartottuk nyilván. Év végén az a döntés született, hogy ezeknek a tartozásoknak egy részét elengedik, így kivezetésre kerültek a 9244 számlával szemben. Az idén viszont az iskola úgy döntött, hogy mégis kifizetnék ezeket a számlákat. A kérdésem az, hogy hogyan tudom szabályosan visszavezetni tartozásnak?
Részlet a válaszából: […] A jólteljesítési biztosítéknak az a szerepe, hogy a megrendelő, szerződő félnek biztosítékot adjon a többletköltségek fedezésére, ha a kivitelező nem teljesít. Nem teljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén közvetlen kielégítési alapot biztosít úgy, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Jóteljesítési biztosíték elszámolása

Kérdés: Építési beruházás közbeszerzésen nyertes kivitelezője jóteljesítési biztosítékként az előírt összeget befizette az önkormányzati társulás bankszámlájára. Hogyan kell helyesen lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] A jóteljesítési garanciát az önkormányzati társulásnak a kapott előleg között kell egészen addig kimutatni, amíg nem kell visszafizetnie, vagy nem kell a nem megfelelő kivitelezés miatt igénybe vennie.A kapott előlegeket a bevétel beérkezésekor kizárólag a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Jóteljesítési biztosíték

Kérdés: Építési beruházás közbeszerzésen nyertes kivitelezője jóteljesítési biztosítékként az előírt összeget befizette az önkormányzati társulás bankszámlájára. Hogy kell helyesen lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 49. §-ának (1) bekezdése alapján idegen pénz­eszközként kell elszámolni azon pénzeszközöket, amelyek változása a költségvetési számvitelben költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy kiadásként nem tartható nyilván. A (2) bekezdés szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Kapott biztosíték elszámolása

Kérdés: A 2013. évi könyvviteli mérlegben a 139. soron szerepel a 48111 költségvetési intézményi függő bevétel, amely a közbeszerzési szerződések teljesítésének biztosításául szolgáló és visszafizetési kötelezettségként jelentkező teljesítési biztosítékokat tartalmazza.
A visszafizetendő teljesítési biztosíték ugyanakkor a 449 egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között nem került előírásra. A rendező mérlegben a 153. soron a rendező, technikai tétel elszámolása után nem maradhatott egyenleg, ezért kivezetésre került, tehát a 2014. évi nyitó mérlegben kötelezettségként ez a tétel nem került megnyitásra. Mivel ezekkel az összegekkel el kell számolnunk (vissza kell utalnunk), a 2014. évi mérlegben is szükséges lenne kötelezettségként kimutatni ezt a tételt. Melyik mérlegsoron lehet utólagosan nyilvántartásba venni az adott tételt, és hogyan kell ezt lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] A teljesítési biztosítékot a költségvetési szervnek 2013. évben az átfutó bevételek között kellett volna kimutatnia. Ezt az átfutó bevételt a kapott előlegek között kell a 2014. évi rendező mérlegben kimutatni.A 2014. évi könyvelésben a kapott előlegekre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Teljesítési biztosíték

Kérdés: Kérdésünk a teljesítési biztosíték 2013. évi számviteli elszámolására vonatkozik. Mi először függő bevételként kezeltük, de a későbbiekben onnan visszavételre került, és a költségvetési bevételre tettük át. Véleményüket kérnénk a teljesítési biztosíték számviteli elszámolásával kapcsolatban, hogyan kell ezt helyesen értelmeznünk? Ez a teljesítési garancia két évre szól a megállapodás szerint.
Részlet a válaszából: […] 2013. év végéig kellett volna rendezniük a teljesítési biztosíték könyvelését. Helytelen az a megoldás, ahogy intézményük a teljesítési biztosítékot értelmezte és lekönyvelte. Ez az összeg nem lesz a költségvetési bevétel része, de a függő bevételre történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.