Jegyző munkáltatója, munkaügyi per indítása jegyző által

Kérdés: A jegyzőnek ki a munkáltatója? Amennyiben a jegyző munkaügyi bíróságon pert kíván indítani a felmentése tekintetében, kit perelhet (önkormányzatot, polgármestert/polgármestereket, közös hivatalt)?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony megszüntetésével,b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással,c) a minősítés és a teljesítményértékelés megállapításaival,d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal,e) a kinevezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.

Köztisztviselői illetmény garantált bérminimumra történő kiegészítése

Kérdés: A köztisztviselői illetményem a középiskolai végzettségűekre vonatkozóan, a 13. fizetési fokozatban nem éri el a garantált bérminimumot. Ki kellene-e egészíteni a munkáltatónak a garantált bérminimumra? Ha a munkáltató eltérítené az illetményt, akkor az eltérítés a garantált bérminimumra jönne rá?
Részlet a válaszából: […] ...szerv vezetője a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Köztisztviselő illetményének garantált bérminimumra kiegészítése

Kérdés: Köztisztviselőnk illetményének meghatározása során alkalmazunk 15% eltérítést az alapilletménynél és 20% illetménykiegészítést. Így illetménye már az alapilletmény-eltérítéssel meghaladja a garantált bérminimumot (a besorolás szerinti nem éri el). Kell-e szerepeltetnünk az illetmény meghatározása során a garantált bérminimumra való kiegészítést, vagy nem, mert a teljes illetménye a kiegészítésekkel együtt jóval meghaladja azt?
Részlet a válaszából: […] ...illetve annak egy része "betudásra kerülne" mint garantált bérminimumra kiegészítés, ami azt jelentené, hogy ezen esetekben a teljesítményértékelés, minősítés alapján adott - a magas színvonalú munkavégzés honorálására biztosított -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Köztisztviselő illetménye eltérítésének hatásköre

Kérdés: Helyi önkormányzat felsőfokú köztisztviselőjének a bérét helyi rendelet hiányában is eltéríthetem, egyedileg?
Részlet a válaszából: […] ...hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján - ide nem értve, ha a kormánytisztviselő végleges áthelyezésére kerül sor - a tárgyévre vonatkozóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Gyermek gondozására tekintettel igénybe vett fizetés nélküli szabadság után személyi illetmény visszavonása

Kérdés: Városunkhoz csatlakozott két község, közös hivatalt hoztunk létre, a dolgozókat átvettük. Egy személy GYES-en volt, és most is azon van. Korábbi munkahelyén személyi illetményt állapítottak meg részére. Az új közös hivatalban személyi illetmény nincs, senki nem részesül ilyen bérben. Kötelező-e a GYES-ről visszatérő dolgozó részére továbbra is a személyi illetmény folyósítása, vagy végzettségének megfelelő besorolással alkalmazhatjuk az új közös hivatal szervezetében?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 235. §-ának (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hivatalánál minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 8.

Személyi illetmény megállapítása, illetve illetményeltérítés képviselő-testület hivatalánál

Kérdés: 1. Képviselő-testület hivatalában határozatlan időre szóló személyi illetmény milyen feltételekkel és mely időpontban állapítható meg jogviszonyban álló köztisztviselő számára? Év közben? Mi a kimagasló teljesítmény? Tárgyévre szólhat (03. 01.-02. 28.)? Határozatlan időre szóló visszavonható-e?
2. Év közben sor kerülhet-e munkakör változása miatt teljesítményértékelésre és illetményeltérítésre (amennyiben a megállapított illetmény nem csökken), illetve új teljesítménycélok kitűzésére?
Részlet a válaszából: […] ...főjegyző, illetve a jegyző részére a polgármester - ateljesítményértékeléstől függően - személyi illetmény megállapítására isjogosult. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedőidőszakra vonatkozó illetmény nem haladhatja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.