Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

12 találat a megadott temetési segély tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kegyeleti ellátás, illetve temetési segély

Kérdés: Elhunyt dolgozónkat az intézményünk saját halottjának nyilvánította. Az intézményünk kegyeleti szabályzatában foglaltak alapján a temetési költséget számla (szervezetünk nevére kiállított) alapján, mint kegyeleti ellátást (Szja-tv. 1. számú melléklet 8.6. pontja alapján) megtérítjük az elhunyt feleségének. A feleségnek kifizetésre kerülő kegyeleti ellátást melyik főkönyvi számlára kell könyvelni, egyes meghatározott juttatások közé, vagy egyéb külső személyi juttatásra, vagy egyéb dologi kiadásra kell elszámolni? Valamint változik-e az elszámolás módja, ha a kegyeleti szolgáltatónak a számlát készpénzben kifizette a feleség, és emiatt az intézmény a számlát a magánszemély részére fizeti ki utólag?
Részlet a válaszból: […]követelménye korlátozza be. Tekintettel arra, hogy itt nem pénzbeli, hanem természetbeni juttatásról van szó, a temetési költségekről az intézmény nevére szóló számla szükséges. Amennyiben tehát a temetési költségeket ilyen módon térítik meg az elhunyt munkavállaló feleségének, az dologi költségnek minősül.Amennyiben az elhunyt házastársa nem tud az intézmény nevére szóló számlát hozni, és az intézmény a számlát így fizeti ki részére, akkor az Szja-tv. 1. számú melléklet 1.3. pontja alapján lehet a temetési költségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4829
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Temetési segély vagy kegyeleti ellátás

Kérdés: Az önkormányzat nyugállományú köztisztviselő részére temetési segélyt nyújt házastársa halála miatt. Milyen rovaton kell elszámolni a kiadást? Ebben az esetben is adómentes?
Részlet a válaszból: […]törvény itt nem köti ki, hogy kitől és kinek a részére juttatható. A kegyeleti ellátásba beletartoznak az illő eltemettetéshez tartozó költségek, a törvény összeghatárt sem állapít meg, azt egyedül a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye korlátozza be. Tekintettel arra, hogy itt nem pénzbeli, hanem természetbeni juttatásról van szó, a temetési költségekről a munkáltató nevére szóló számla szükséges.A nyugállományú köztisztviselő részére tehát adómentesen nem adható a házastársának halálára tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4335
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Temetési segély elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szerv az elhunyt dolgozója házastársának, valamint dolgozójának az elhunyt házastársa vonatkozásában temetési segélyt folyósít. Milyen rovaton kell ezeket a juttatásokat könyvelni? Milyen adóvonzatuk van ezeknek a kifizetéseknek?
Részlet a válaszból: […]jelenti, hogy sem a magánszemélynek, sem a munkáltatónak, kifizetőnek nem keletkezik adó- vagy más közteher-befizetési kötelezettsége, ebből következően nem szerepelhet a bér, illetve személyi jellegű ki­­adások között. A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 26. §-ának 11/b pontja, illetve a 14. sz. melléklet K355 rovathoz fűzött magyarázata szerint az egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3876
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Temetési segély adókötelezettsége

Kérdés: Temetési segélyt szeretnénk kifizetni 30 000 Ft értékben az intézet munkavállalója részére közeli hozzátartozó elhalálozása miatt. Milyen adó- és járulékvonzata van a kifizetésnek a munkavállaló, illetve a munkáltató részéről?
Részlet a válaszból: […]egyik a másiktól származik.A közeli hozzátartozó ennél tágabb fogalom, amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. §-a szabályoz. E szerint közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.Abban az esetben, ha az elhalálozott a munkavállaló egyenes ágbeli rokona, a temetési segély adómentes juttatásnak minősül, adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség nem terheli sem a munkavállalót, sem a munkáltatót. Amennyiben a munkavállalójuk tágabb értelemben vett közeli hozzátartozójának halála miatt nyújtanak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3481

5. találat: Temetési segély, kegyeleti ellátás

Kérdés: Intézményünk központi költségvetési szerv, alkalmazottai a Kjt. hatálya alá tartoznak. 1996-ban nyugdíjba vonult munkatársunk a napokban elhunyt. Kérdésünk, hogy özvegyének temetési segély jogcímen adhatunk-e támogatást. Ha ezen a jogcímen nem, akkor milyen egyéb jogcímen támogathatjuk?
Részlet a válaszból: […]kapja a temetési segélyt, akár a munkavállaló házastársa vagy egyenes ágbeli rokona hunyt el, és rá tekintettel a munkavállaló kapja a segélyt, az adómentesen adható. A rendelkezés nem említi viszont a nyugdíjas munkavállalókat, ezért ezen pont alapján részükre temetési segély nem adható. Ugyanakkor az Szja-tv. 8.6. pontja alapján a természetbeni juttatások közül adómentes a kegyeleti ellátás. Ennek megfelelően a munkáltató nevére szóló számla alapján adómentesen megtéríthető az elhunyt nyugdíjas munkavállaló özvegyének a temettetés költsége. (Felhívom a figyelmet arra, hogy a válaszban a 2009-es szabályokat vettem figyelembe. 2010-től jelentősen módosul az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. december 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2546
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Temetési költségek elszámolása

Kérdés: Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv vagyunk. Sajnálatos módon meghalt a nyugalmazott hivatalvezetőnk, és a Ktv. 49/M. § (1) bekezdése alapján a közszolgálat halottjává nyilvánította a jelenlegi hivatalvezető. Minden - a temetéssel kapcsolatban - felmerült költségről a hivatalunk nevére szóló számlával rendelkezünk. A könyvelésben milyen főkönyvi számlaszámra tudjuk elhelyezni ezeket a költségeket?
Részlet a válaszból: […]egy szolgáltatási tevékenység megrendeléséről és kifizetéséről történt intézkedés. A Tájékoztató szerint az Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások között kell elszámolni azokat a szolgáltatási kiadásokat, melyeket külön nem nevesítettek. A javasolt főkönyvi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2185
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Temetés költségeinek megtérítése

Kérdés: Iskolánk dolgozója elhalálozott. Fiának szeretnénk megtéríteni a temetés költségeit. Hogyan tehetjük ezt meg?
Részlet a válaszból: […]átvállalja, ez kegyeleti ellátásnak minősül. Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.6. pontja alapján a természetbeni juttatások közül adómentes a kegyeleti ellátás. Az adómentesség
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2150

8. találat: Temetkezési szolgáltatás elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a Szoc-tv. 48. §-a alapján gondoskodik elhunyt személyek köztemetéséről. Kérdésünk, hogy a temetkezési intézettől beérkező számlát, mely 15 százalékos általánosforgalmiadó-mértéket tartalmaz, hogyan kell helyesen könyvelni (segélyként), valamint a temetési szolgáltatás közvetítése esetében (mely történhet magánszemélynek - hagyatékátadó végzés alapján - és önkormányzatok felé) milyen általánosforgalmiadó-mértéket kell alkalmaznunk, s milyen bizonylatot kell kiállítunk?
Részlet a válaszból: […]ellátásnak minősül. A kiadást ebben az esetben a 38. számlacsoportban, a 38322. Természetben nyújtott szociális ellátások főkönyvi számlán, köztemetés jogcímen kell elszámolni. Ha a temetkezési vállalkozás számlájának címzettje az önkormányzat, azonban a költséget nem az önkormányzat viseli véglegesen, hanem azt áthárítja, pl. az örökös részére, akkor ez a kiadás továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásnak minősül, és attól függően, hogy az önkormányzat államháztartáson[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1248

9. találat: Temetési segély elszámolása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 34. számában a 841. kérdéssel, a temetési segély elszámolásával kapcsolatos válaszukkal kapcsolatban szeretnék egyértelmű választ kapni. Az Szja-tv. l. sz. melléklet 1.3 pontja alapján adómentes bevétel "...a munkáltatótól, érdekvédelmi szervtől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély..." A válaszból úgy tűnik, hogy a munkavállaló részére az elhunyt házastárs vagy egyenes ágbeli rokon miatt kifizetett temetési segély is adómentes. Véleményünk szerint a válasz e tekintetben téves vagy félreérthető, mert a munkavállaló részére nem fizethető az idézett szövegrész alapján adómentesen temetési segély.
Részlet a válaszból: […]Az Szja-tv. a segélyt folyósító munkáltatóra nézve semmilyen korlátozást nem ír elő. Adómentesen nyújthat temetési segélyt az elhunyt munkáltatója, az elhunyt házastársának a munkáltatója és az elhunyt egyenes ágbeli rokonának a munkáltatója is. A törvény csak a jogosultak körét szűkíti
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 948
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Kártérítés adókötelezettsége

Kérdés: Intézményünk egyik dolgozója üzemi baleset következtében elhunyt. Mivel a balesetet az egyik berendezés meghibásodása okozta, és a hibás működésre a dolgozó korábban felhívta a figyelmet, de a munkáltató elmulasztotta annak kijavíttatását, a balesetért a munkáltató felelős, felelősségét el is ismerte. Peren kívüli tárgyalások során a munkáltató megállapodott a hozzátartozókkal, hogy viseli a temetés összes költségét, egyösszegű fájdalomdíjat fizet, és a dolgozó gyermeke számára felsőfokú tanulmányai befejezéséig rendszeres havi juttatást biztosít. Milyen adóteher mellett kerülhet sor az említett összegek kifizetésére?
Részlet a válaszból: […]alapján kapott tartásdíj, valamint a kártérítés is, kivéve a jövedelmet pótló kártérítést. A Ptk.-nak a felelősség módjára, a kártérítés mértékére vonatkozó rendelkezései (Ptk. XXXI. fejezet) a kárért felelős személyt a kár megtérítésére kötelezik. A kérdésben közölt információk alapján a munkáltató felelősségét elismerte, és peren kívüli megállapodás alapján hajlandó kártérítést is fizetni. Ezért az egy összegben fájdalomdíjként kifizetésre kerülő összeg kártérítésnek tekintendő, de nem minősíthető jövedelmet pótló kártérítésnek. A jövedelem valamiféle rendszerességet, többszöri kifizetést feltételez, amelynek nagysága valamilyen összefüggésben kell hogy legyen a haláleset miatt elmaradt keresettel. Az ismertetett adatok alapján itt ilyen körülményről nincs szó. A fájdalomdíj tehát az Szja-tv. hivatkozott rendelkezése szerinti adómentes kártérítésnek fog minősülni. A Ptk. 358. §-a alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 419
| 1 - 10 | 11 - 12 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést