Temetési segély elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szerv az elhalálozott dolgozója után az elhunyt feleségének részére - működési szabályzata alapján, kegyeleti támogatás jegyében - temetési segélyt folyósít. Ennek szabályszerűségének érdekében melyik kiadási rovatkódot lehet használni?
Részlet a válaszából: […]

A munkáltató által az elhunyt dolgozója házastársa részére az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján folyósított temetési segélyt a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2021. 11. 14.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Temetési kötség elszámolása

Kérdés: Idős kollégánk temetési költségéhez a munkáltató pénzbeni hozzájárulást adott, fix összegben, levonások nélkül. Az alapbizonylat (temetési költség számlája) az elhunyt gyermekének a nevére szól. A kifizetést mely jogcímen eszközöljük?
Részlet a válaszából: […] ...szerint adómentes a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Az elhunyt dolgozók fia nevére szóló számla alapján a temetési költségeket segélyként megtéríthetik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Kegyeleti ellátás, illetve temetési segély

Kérdés: Elhunyt dolgozónkat az intézményünk saját halottjának nyilvánította. Az intézményünk kegyeleti szabályzatában foglaltak alapján a temetési költséget számla (szervezetünk nevére kiállított) alapján, mint kegyeleti ellátást (Szja-tv. 1. számú melléklet 8.6. pontja alapján) megtérítjük az elhunyt feleségének. A feleségnek kifizetésre kerülő kegyeleti ellátást melyik főkönyvi számlára kell könyvelni, egyes meghatározott juttatások közé, vagy egyéb külső személyi juttatásra, vagy egyéb dologi kiadásra kell elszámolni? Valamint változik-e az elszámolás módja, ha a kegyeleti szolgáltatónak a számlát készpénzben kifizette a feleség, és emiatt az intézmény a számlát a magánszemély részére fizeti ki utólag?
Részlet a válaszából: […] ...Adómentes ugyanis a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Ebben az esetben egyéb külsős személyi juttatásról van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.
Kapcsolódó címke:

Temetési segély vagy kegyeleti ellátás

Kérdés: Az önkormányzat nyugállományú köztisztviselő részére temetési segélyt nyújt házastársa halála miatt. Milyen rovaton kell elszámolni a kiadást? Ebben az esetben is adómentes?
Részlet a válaszából: […] ...1. számú melléklet 1.3. pont alapján csak a munkáltató által az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély adómentes. Ugyanakkor a 8.6. pont e) alpontja szerint adómentesnek minősül a kegyeleti ellátás, és a törvény itt nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.
Kapcsolódó címkék:  

Temetési segély elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szerv az elhunyt dolgozója házastársának, valamint dolgozójának az elhunyt házastársa vonatkozásában temetési segélyt folyósít. Milyen rovaton kell ezeket a juttatásokat könyvelni? Milyen adóvonzatuk van ezeknek a kifizetéseknek?
Részlet a válaszából: […] ...alapján adómentes a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Az adómentesség azt jelenti, hogy sem a magánszemélynek, sem a munkáltatónak, kifizetőnek nem keletkezik adó- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.
Kapcsolódó címke:

Temetési segély adókötelezettsége

Kérdés: Temetési segélyt szeretnénk kifizetni 30 000 Ft értékben az intézet munkavállalója részére közeli hozzátartozó elhalálozása miatt. Milyen adó- és járulékvonzata van a kifizetésnek a munkavállaló, illetve a munkáltató részéről?
Részlet a válaszából: […] ...minősül a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársának vagy egyenes ágbeli rokonának folyósított temetési segély.A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 34. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Temetési segély, kegyeleti ellátás

Kérdés: Intézményünk központi költségvetési szerv, alkalmazottai a Kjt. hatálya alá tartoznak. 1996-ban nyugdíjba vonult munkatársunk a napokban elhunyt. Kérdésünk, hogy özvegyének temetési segély jogcímen adhatunk-e támogatást. Ha ezen a jogcímen nem, akkor milyen egyéb jogcímen támogathatjuk?
Részlet a válaszából: […] ...adómentes a szociális és más ellátásokközül a munkáltatótól az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részérefolyósított temetési segély. Akár az elhunyt volt az adott munkáltatómunkavállalója, és rá tekintettel az őt eltemettető házastárs,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.
Kapcsolódó címkék:  

Temetési költségek elszámolása

Kérdés: Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv vagyunk. Sajnálatos módon meghalt a nyugalmazott hivatalvezetőnk, és a Ktv. 49/M. § (1) bekezdése alapján a közszolgálat halottjává nyilvánította a jelenlegi hivatalvezető. Minden - a temetéssel kapcsolatban - felmerült költségről a hivatalunk nevére szóló számlával rendelkezünk. A könyvelésben milyen főkönyvi számlaszámra tudjuk elhelyezni ezeket a költségeket?
Részlet a válaszából: […] Az átvállalt temetési kiadások elszámolásáról a költségvetésösszeállításáról szóló Tájékoztató kiadvány külön nem rendelkezik. Itt egyszolgáltatási tevékenység megrendeléséről és kifizetéséről történt intézkedés.A Tájékoztató szerint az Egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 21.

Temetés költségeinek megtérítése

Kérdés: Iskolánk dolgozója elhalálozott. Fiának szeretnénk megtéríteni a temetés költségeit. Hogyan tehetjük ezt meg?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az elhunyt munkavállaló temetésének költségeit avolt munkáltató átvállalja, ez kegyeleti ellátásnak minősül. Az Szja-tv. 1.számú melléklet 8.6. pontja alapján a természetbeni juttatások közül adómentesa kegyeleti ellátás. Az adómentesség feltétele, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.

Temetkezési szolgáltatás elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a Szoc-tv. 48. §-a alapján gondoskodik elhunyt személyek köztemetéséről. Kérdésünk, hogy a temetkezési intézettől beérkező számlát, mely 15 százalékos általánosforgalmiadó-mértéket tartalmaz, hogyan kell helyesen könyvelni (segélyként), valamint a temetési szolgáltatás közvetítése esetében (mely történhet magánszemélynek - hagyatékátadó végzés alapján - és önkormányzatok felé) milyen általánosforgalmiadó-mértéket kell alkalmaznunk, s milyen bizonylatot kell kiállítunk?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a temetkezési vállalkozás a szolgáltatásnyújtásáról szóló számláját az önkormányzat nevére (címére) állította ki, és azönkormányzat viseli véglegesen a költséget, akkor ez a kiadás önkormányzatáltal folyósított ellátásnak minősül. A kiadást ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.
1
2