Kedvezményesen nyújtott intézményi szolgáltatás

Kérdés:

A Költségvetési Levelek 334. számában 5918. számon megjelent kérdés-válaszra hivatkozva szeretném pontosítva feltenni ismét a kérdésünket:
Intézményünk (boncolást végző patológiai osztály – kórház) halotthűtést és végtisztességre történő felkészítést végez (szolgáltatás), ami térítésköteles. Amennyiben az intézmény dolgozójának közvetlen hozzátartozója halálozik el, a dolgozó kérelemmel élhet a térítési díj ("piaci" ár) 50%-os mérséklésére vonatkozóan. A korábban adott válasz alapján áfafizetési kötelezettségünk a "piaci" ár alapján van, mivel nem független felek vesznek részt az ügyletben. Az Szja-tv. 1. számú mellékletének az adómentes bevételekről szóló 8.6. e) pontja szerint a kegyeleti szolgáltatás adómentes. A kórház által ellátott halotthűtési és végtisztességre történő felkészítési tevékenység munkavállaló felé kedvezményes összegben biztosított nyújtása a hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek megfelel?

Részlet a válaszából: […] A kérdésben hivatkozott válaszban szerepel, hogy az aránytalanul alacsony ár nincs jogszabályban meghatározva, de a bírósági gyakorlatban és a NAV gyakorlatában, ha a legalább 50%-os árat megtéríti a munkavállaló, akkor a piaci ár szabályait nem kell alkalmazni. Ez azt jelenti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Temetési segély elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szerv az elhalálozott dolgozója után az elhunyt feleségének részére – működési szabályzata alapján, kegyeleti támogatás jegyében – temetési segélyt folyósít. Ennek szabályszerűségének érdekében melyik kiadási rovatkódot lehet használni?
Részlet a válaszából: […]

A munkáltató által az elhunyt dolgozója házastársa részére az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja alapján folyósított temetési segélyt a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovaton javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2021. 11. 14.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Szociális támogatás utalványa

Kérdés: Az önkormányzat a településen élő, 65 év feletti idős emberek részére 5000 forint értékű élelmiszer-utalványt szeretne adni, melyeket a helyi boltban költhetnének el. Ezt a szociális keret terhére el lehet számolni a K48-as rovaton? Ilyen esetben a szociális rendeletben ezt fel kell tüntetni, vagy elég róla egy döntés? Az így adott utalvány – véleményem szerint – többcélú utalványnak minősül, mivel eltérő áfakulcsú termékekre is beváltható. Ebben az esetben a bolt által, a begyűjtött utalványokról kiállított TAM-számla lesz a kifizetés bizonylata (az utalványokat átvételi elismervényen adjuk át az idősek részére), vagy az utalvány lesz a kifizetés bizonylata? Ha a szociális keretben nem lehet elszámolni, akkor ez csekély összegű ajándéknak minősül? Illetve mindenkinek külön--külön, személyenként kell számfejteni, vagy a dologi kiadások között elszámolható?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja szerint adómentes az állami szociális rendszer keretében, illetőleg a helyi önkormányzat, továbbá az egyházi jogi személy által nyújtott szociális segély, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Temetési kötség elszámolása

Kérdés: Idős kollégánk temetési költségéhez a munkáltató pénzbeni hozzájárulást adott, fix összegben, levonások nélkül. Az alapbizonylat (temetési költség számlája) az elhunyt gyermekének a nevére szól. A kifizetést mely jogcímen eszközöljük?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 1.3. pontja szerint adómentes a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Az elhunyt dolgozók fia nevére szóló számla alapján a temetési költségeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Kegyeleti ellátás, illetve temetési segély

Kérdés: Elhunyt dolgozónkat az intézményünk saját halottjának nyilvánította. Az intézményünk kegyeleti szabályzatában foglaltak alapján a temetési költséget számla (szervezetünk nevére kiállított) alapján, mint kegyeleti ellátást (Szja-tv. 1. számú melléklet 8.6. pontja alapján) megtérítjük az elhunyt feleségének. A feleségnek kifizetésre kerülő kegyeleti ellátást melyik főkönyvi számlára kell könyvelni, egyes meghatározott juttatások közé, vagy egyéb külső személyi juttatásra, vagy egyéb dologi kiadásra kell elszámolni? Valamint változik-e az elszámolás módja, ha a kegyeleti szolgáltatónak a számlát készpénzben kifizette a feleség, és emiatt az intézmény a számlát a magánszemély részére fizeti ki utólag?
Részlet a válaszából: […] A kegyeleti ellátás az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.6. pontja alapján adómentesnek minősül. A kegyeleti ellátásba beletartoznak az illő eltemettetéshez tartozó költségek, a törvény összeghatárt sem állapít meg, azt egyedül a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Temetési segély vagy kegyeleti ellátás

Kérdés: Az önkormányzat nyugállományú köztisztviselő részére temetési segélyt nyújt házastársa halála miatt. Milyen rovaton kell elszámolni a kiadást? Ebben az esetben is adómentes?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklet 1.3. pont alapján csak a munkáltató által az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély adómentes. Ugyanakkor a 8.6. pont e) alpontja szerint adómentesnek minősül a kegyeleti ellátás, és a törvény itt nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 29.

Temetési segély elszámolása

Kérdés: Központi költségvetési szerv az elhunyt dolgozója házastársának, valamint dolgozójának az elhunyt házastársa vonatkozásában temetési segélyt folyósít. Milyen rovaton kell ezeket a juttatásokat könyvelni? Milyen adóvonzatuk van ezeknek a kifizetéseknek?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 1.3. pontja alapján adómentes a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély. Az adómentesség azt jelenti, hogy sem a magánszemélynek, sem a munkáltatónak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

Adómentes juttatás

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletet alkotott, miszerint díszpolgári címet adományoz olyan személyeknek, akik a községben kimagasló társadalmiszerep-vállalást végeznek. A rendeletben van egy olyan pont, miszerint a kitüntetetteket haláluk esetén az önkormányzat saját halottjának tekinti. Sajnos most bekövetkezett az a szomorú esemény, hogy a közel 15 éve kitüntetett személy elhunyt, az önkormányzat viseli a temetési költségeket. Könyvelési szempontból ez se nem köztemetés, se nem temetési segély. Kérdésem, milyen főkönyvi számot és milyen szakfeladatot kell használni?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.6. pontjában, az adómentes bevételek között, a szociális és más ellátásokon belül, a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott:"a) a gyermeknek vagy rá tekintettel más magánszemélynek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 10.

Temetési segély adókötelezettsége

Kérdés: Temetési segélyt szeretnénk kifizetni 30 000 Ft értékben az intézet munkavállalója részére közeli hozzátartozó elhalálozása miatt. Milyen adó- és járulékvonzata van a kifizetésnek a munkavállaló, illetve a munkáltató részéről?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja értelmében a szociális és más ellátások közül adómentesnek minősül a munkáltatótól, az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársának vagy egyenes ágbeli rokonának folyósított temetési segély.A házasságról, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Temetési segély, kegyeleti ellátás

Kérdés: Intézményünk központi költségvetési szerv, alkalmazottai a Kjt. hatálya alá tartoznak. 1996-ban nyugdíjba vonult munkatársunk a napokban elhunyt. Kérdésünk, hogy özvegyének temetési segély jogcímen adhatunk-e támogatást. Ha ezen a jogcímen nem, akkor milyen egyéb jogcímen támogathatjuk?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1.számú melléklet 1.3. pontja alapján adómentes a szociális és más ellátásokközül a munkáltatótól az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részérefolyósított temetési segély. Akár az elhunyt volt az adott munkáltatómunkavállalója, és rá tekintettel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.
1
2