Víziközmű-hálózat felújítása és karbantartása

Kérdés: Városunkban víziközmű-hálózat felújítása és karbantartása zajlik. A felújítás keretében tolózárakat, illetve tűzcsapokat cserélnek ki, és létesítenek újakat. A tolózár, illetve a tűzcsap építménynek minősül-e, vagy tárgyi eszközként vehetjük be a könyveinkbe?
Részlet a válaszából: […] ...belül kell kimutatni az ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, a tenyészállatokat, a beruházásokat, felújításokat. Az Szt. 26. §-ának (2) bekezdése szerint az ingatlanok között kell kimutatni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Halállomány könyvelése

Kérdés: Önkormányzatunk egy bányatavat horgásztóként kíván hasznosítani. Az engedélyeket beszereztük. Milyen COFOG-ot kell használnunk, 086090 Szabadidős szolgáltatás vagy 042360 Halászat, Haltenyésztés? A beszerzett halállományt hogyan kell helyesen lekönyvelni? A horgásztavat a befolyt napijegyekből, bérletek értékesítéséből szeretnénk üzemeltetni.
Részlet a válaszából: […] ...állatok, így a halak elszámolása is attól függ, hogy azok tenyészállatnak vagy növendék, hízó- és egyéb állatnak minősülnek-e. A kérdés alapján a halakat nem tenyésztés céljából, hanem a húsukért tartják, így azok növendék állatnak minősülnek. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Bivalyélőállat-, illetve bivalyhús-értékesítés

Kérdés: Önkormányzatunk vizes élőhelyek karbantartása érdekében bivaly- (magyar házi bivaly [Bubalus]) állományt telepített. A felesleges szaporulatot értékesíti. A rendelkezésre álló információk alapján 27%-os áfakulccsal kerülnek kiállításra az értékesítésre vonatkozó számlák. Egyik lehetséges vásárló kifogásolta az áfa mértékét arra hivatkozva, hogy a szarvasmarhára vonatkozó áfakulcs 5%. Az Áfa-tv. 82. §-ának (2) bekezdése alapján az 5% adómértékű termékeket és szolgáltatásokat a törvény 3. számú melléklete tartalmazza. A kérdéses mellékletben felsorolt vtsz.-számokat áttekintve az nem tartalmazza a bivaly vtsz.-számát (0102 31 és 0102 39). Erre való tekintettel alkalmazza önkormányzatunk a 27%-os áfakulcsot számlázása során. Jól határozzuk meg a bivaly vtsz.-számát? Milyen áfakulcs alkalmazandó a magyar házi bivaly (Bubalus) értékesítése tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...(vtsz.) 2018. évi január 1. napján hatályos állapotát kell alkalmazni az áfatörvény szempontjából. A vtsz.-besorolás szerint a fajtiszta tenyészállat bivaly a 0102 31 00, a háziasított bivaly a 0102 39 10, más bivaly a 0102 39 10 szám alá tartozik.Az Áfa-tv. 3. sz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Kivágott fa értékesítése

Kérdés: Az önkormányzat saját telepítésű erdejéből fát termeltet ki vállalkozóval. A fakitermelés célja az erdő gyérítése, nem a megszüntetése. A kivágott fa helyére nem kell újat ültetni, a cél az, hogy a maradó fák tudjanak növekedni. A kivágott fát az önkormányzat még a földről értékesíti tűzifaként, ami nem kerül értékesítésre, azt beszállítja a telephelyre, és ott raktározza az értékesítésig. Kérjük, szíveskedjenek bemutatni ennek könyvelését, különös tekintettel a készletek elszámolására!
Részlet a válaszából: […] ...műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Klíma számviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünk arról döntött, hogy a nyári melegre való tekintettel, a munkafeltételek javítása érdekében gondoskodik a munkaterületek hűtéséről, klimatizálásáról (fűtésre nem használható). Miként történik majd a beruházás számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Leltári többlet

Kérdés: Önkormányzatunkhoz tartozó művelődési házunkban év elején leltároztunk, és a leltározáskor derült ki, hogy a leltárban valamilyen téves nyilvántartás miatt nem szerepelt egy szakkörökön használt, nagy méretű szövőszék, amit pár évvel ezelőtt vásároltunk. Így nincs leltárba véve. Hogyan szerepeltessük a könyveinkben, hogyan könyveljük le, és milyen értéken mutassuk ki?
Részlet a válaszából: […] ...pénzügyi számvitel szerintT 11 Immateriális javak, vagyT 121 Ingatlanok, vagyT 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagyT 141 Tenyészállatok, vagyT 151 Befejezetlen beruházásokK 9242 Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Térítés nélküli átadás/átvétel

Kérdés: Hogyan történik az önkormányzati alrendszerben a költségvetési szervek között az eszközök térítésmentes átadása? Milyen szabályokat szükséges figyelembe vennünk?
Részlet a válaszából: […] ...átvétele a pénzügyi számvitel szerint:T 11 Immateriális javakT 121 IngatlanokT 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművekT 141 TenyészállatokT 151 Befejezetlen beruházásokK 9242 Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök2...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Vagyonkezelés számvitele

Kérdés: Hogyan történik a vagyonkezelésbe adás, illetve vagyonkezelésbe vétel államháztartáson kívüli, illetve államháztartáson belüli szervezetek között? Kinek kell az eszközöket a könyveiben kimutatni?
Részlet a válaszából: […] ...pénzügyi számvitel szerint:T 11 Immateriális javak, vagyT 121 Ingatlanok, vagyT 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagyT 141 Tenyészállatok, vagyT 151 Befejezetlen beruházásokK 412 Nemzeti vagyon változása2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Erdőgazdálkodás számvitele

Kérdés: Az önkormányzat saját erdejéből fát termel ki. A kitermelésre és a szállításra egy külső vállalkozóval kötött szerződést. A vállalkozó számlát állít ki az önkormányzat részére tűzifa kitermelése és szállítása megnevezéssel. A fát az önkormányzat és intézményei épületeinek fűtésére használjuk fel. A vállalkozó annyi fát termel ki, amennyi azonnal felhasználásra is kerül. Kérem, szíveskedjenek levezetni ennek a könyvelését!
Részlet a válaszából: […] ...műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják a vállalkozó tevékenységét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Beruházás bekerülési értéke

Kérdés: Önkormányzatunk képviselő-testületi határozat alapján 2 gyalogátkelőt fog kialakítani olyan úton, mely nem az önkormányzat tulajdonában van (a közútkezelő a tulajdonos). Tervezési, engedélyezési és kivitelezési költség is kapcsolódik hozzá. Ez beruházási vagy dologi kiadás? Ha dologi kiadás, akkor az utakra kapott állami támogatással szemben elszámolható-e? Ha beruházás, milyen főkönyvi számlán számoljuk el? Az aktiválás után az ingatlankataszter-programban milyen helyrajzi számon tartjuk nyilván?
Részlet a válaszából: […] ...használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek és a tenyészállatok) bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett, valamint a mérlegben nem szerepeltethető tárgyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.
1
2
3