Sportszolgáltatás vagy terembérbeadás?

Kérdés:

Tankerületi Központ költségvetési szervként mint fenntartó, vagyonkezelői, fenntartói jogok alapján vezetjük/intézzük az általános és gimnáziumi iskolák működését. Az iskolák uszodájának és tornatermeinek szabad kapacitását értékesítjük. Az uszodában vannak napi vendégek, akik jegyet vesznek, amit online pénztárgépünkkel készpénzben és SZÉP-kártya-terminállal tudnak kiegyenlíteni. Valamint vannak egyesületek és vállalkozások, akik bérleti szerződés alapján úszósávokat bérelnek (melyet a tankerület által kiállított számla alapján átutalással rendeznek), hogy ott úszásoktatást vagy úszóedzéseket végezzenek az általuk szervezett csoportoknak (gyerekeknek, felnőtteknek). Tornatermeinket is a meglévő szabad kapacitásig bérleti szerződés alapján kiadjuk egyesületeknek és vállalkozásoknak rendszeres sportmozgás céljára, pl.: foci, tánc, röplabda. Tankerületünk nem tette adókötelessé (Áfa-tv. 88. §-a) a bérbeadásokat. Az uszodai és tornatermi bérleti díjas szerződéseink esetében áfamentes vagy áfás számlát kell kiállítanunk?

Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének m) pontja szerint adómentes az a sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, amelyet közszolgáltató – ilyen minőségében – teljesít természetes személynek, aki azt sportolásához, testedzéséhez veszi igénybe, kivéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Önkormányzati iskolai tornaterem bérbeadásának bevétele

Kérdés: Az önkormányzat fenntartásában működő általános iskola tornatermének bérbeadásából származó bevétel az önkormányzat költségvetésében mint intézményi működési bevétel jelenik meg. Az intézmény összkiadásának finanszírozása részben a normatívából, kiegészítéseként pedig az önkormányzat támogatásából történik. Az SZMK részéről felmerült, hogy az Ötv. 89. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzatunk helytelenül jár el akkor, amikor az intézmény összki­adásának finanszírozása során a támogatásba a tornaterem bérbeadásából származó bevételt is figyelembe veszi és beszámítja. Ennek alátámasztására még a közoktatási törvény 38. §-ának (2) bekezdésére hivatkoztak. Véleményem szerint az SZMK helytelen következtetést vont le a jelölt két jogszabályhelyből, hiszen a tornatermet az önkormányzat adja bérbe mint tulajdonos, ugyanakkor a közoktatási törvény 38. §-ának (2) bekezdésében jelölt anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet jelöl, de ez esetben is a tiszta nyereség jöhet számításba. Ilyen nyereség viszont a bérbeadásból nem képződik, mivel a működtetés fenntartása magasabb, mint a bérbeadásból származó bevétel.
Részlet a válaszából: […]  Az Ötv. 89. §-ának (1) bekezdése szerint: "A helyiönkormányzat az intézményét támogatásban részesíti. Nem vonhatja el és atámogatásba nem számíthatja be az intézménynek a kötelező térítési díjon kívülibevételeit."A közoktatási tv. 38. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.

Művelődési központ áfaelszámolása

Kérdés: Művelődési központ és könyvtár vagyunk, az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye. Adószámmal rendelkezünk, vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Az intézmény alaptevékenységei: színházi előadás tartása, tanfolyamok, terem bérbeadása, könyvtári szolgáltatás, melyek áfaköteles tevékenységek. Tehát az intézmény bevételei az önkormányzati támogatás, illetve pályázaton nyert pénz kivételével mind áfát tartalmaznak, melyet be is vallunk. Kiadásaink áfájának azon részét, melyek ezen bevételeinkkel szemben merülnek fel, visszaigényeljük. Vannak olyan rendezvényeink, melyek nem bevételesek, pl. május 1-jei programok, vagy egy kiállítás rendezése. Ezeknek az áfáját nem igényeljük vissza. Tehát jól gondoljuk-e, hogy amennyiben bevételeink mind áfakötelesek, így a kiadásainknak az áfáját, melyek ezekkel kapcsolatosak, visszaigényelhetjük, és így az arányosítást nem kell alkalmaznunk?
Részlet a válaszából: […] Mivel a kérdésben megfogalmazottak szerint vannak olyanrendezvényeik, amelyek ellenérték nélküliek (pl. ingyenes kiállítás), ezek azellenérték-nélküliség okán megvalósítják a gazdasági tevékenységen kívülitevékenységet, amely tevékenységre az Áfa-tv. 33. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Számla tartalmi kellékei

Kérdés: Kell-e minden esetben vámtarifaszámot írni a kiállított számlákra? Azt hallottuk, hogy 25%-os áfatartalom esetén nem kell azt feltüntetni. Tárgyi adómentes tevékenységnek minősül-e önkormányzati iskola esetén a tornaterem bérbeadása?
Részlet a válaszából: […] A számla (egyszerűsített számla) tartalmi kellékeirevonatkozó előírások – Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 16. g) és 17. f) pontjai -alapján a számlában a termék (szolgáltatás) megnevezését, valamint besorolásiszámát, amely legalább szükséges az Áfa-tv. szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.

Egyes szolgáltatások áfakulcs szerinti besorolása

Kérdés: Milyen áfakulcs terheli az iskolai büfé bérbeadását; a közterület-használati díjat; a lakás iroda célú bérbeadását; a garázs bérbeadását; a munkásszállón férőhely-biztosítást; a szolgálati lakás bérbeadását; az építési telek bérbeadását; a tornaterem bérbeadását szórakoztató rendezvény céljára; a lakás lakás célú bérbeadását; az üzlet bérbeadását; az építési telek eladását; a lakóingatlan eladását?
Részlet a válaszából: […] Iskolai büfé bérbeadása tárgyi mentes a 2. számú melléklet 10. pontja alapján, de választható (volt) rá adókötelezettség a 30. § (2) bekezdés szerint. Közterület-használati díj tárgyi mentes a 2. számú melléklet 10. pontja alapján, de választható (volt) rá is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 6.

Terem bérbeadásának adózása

Kérdés: Egy központi költségvetési szerv egyik termét tanfolyam céljára bérbe adja. Mi az áfa mértéke? Mi az adó mértéke, ha e szerv fenntartásában lévő iskola a tornatermét sportverseny, illetve bál céljára adja bérbe?
Részlet a válaszából: […] A tárgyi mentességnek kettős feltétele van. Az egyik az, hogy önálló rendeltetési egységnek minősüljön a terem, és az oktatási célú (sportcélú) legyen. A másik az, hogy a bérbeadás, vagyis a felhasználás valósítsa meg az oktatási (sport) célt. Az Áfa-tv. 2. számú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 29.