Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9 találat a megadott térítésmentes átadás áfája tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Térítésmentes átadás

Kérdés: Kutatóintézetünk tenyésznyulakat szeretne térítésmentesen átadni, költségvetésen kívüli gazdálkodó szervezetnek. Kell-e számlát kiállítanunk?
Részlet a válaszból: […]felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illeti meg. Amennyiben a kutatóintézetnek a két intézmény összevonása alkalmával átadáskor, vásárláskor nem volt adólevonási joga, akkor a fent leírtaknak megfelelően, a tenyésznyulak térítésmentes átadása nem minősül termékértékesítésnek, ezért számla kiállítása nem szükséges. Ha a kutatóintézetnek részben vagy egészében volt levonási joga, akkor a tenyésznyulak térítésmentes átadása termékértékesítésnek minősül. Az Áfa-tv. 159. § (1) bekezdése alapján az adóalany köteles a termék értékesítéséről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2112

2. találat: Térítésmentesen átadott eszközök áfája

Kérdés: Önkormányzati fenntartású iskolánk felesleges eszközeit felajánlja a többi önkormányzati intézménynek. Kell-e áfát fizetni a térítésmentes átadás esetén? Ha kell, mi az áfa alapja?
Részlet a válaszból: […]minősülhet akkor, ha az ingyen átadott termékek beszerzésénél az általános forgalmi adó levonható volt. Mivel az iskolák eszközbeszerzéseinél az általános forgalmi adó vélhetően nem volt levonható, így
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2092

3. találat: Önkormányzati tulajdonban lévő vízvezetékrendszer térítésmentes átadása

Kérdés: Önkormányzatunk tulajdonában lévő vízvezetékrendszer a Regionális Vízművek részére térítésmentesen átadásra kerül. Annak idején a vásárláskor nem volt adólevonási jogunk. Fennáll-e a számlakiállítási kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]terméket vállalkozásából véglegesen kivonja, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészen vagy részben adólevonási jog illeti meg. Mivel az önkormányzat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2014

4. találat: Önkormányzati gépkocsi térítésmentes átadása

Kérdés: Önkormányzatunk használt gépkocsiját szeretné térítésmentesen a helyi rendőrség vagy egy közalapítvány tulajdonába adni. E tevékenység áfaköteles termékértékesítésnek minősül-e, és áfaszempontból milyen kötelezettségekkel jár?
Részlet a válaszból: […]minősülhet. Az Áfa-tv. 13. §-ának 34. pontja szerint közcélú adomány az egyház, a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás teljesítése érdekében juttatott természetbeni adomány, amennyiben azt a Tao-tv. adóalapot csökkentő tételnek minősíti, vagy annak minősítené akkor, ha az adományozó a társasági adó alanya lenne, függetlenül attól, hogy az adóalap-csökkentés lehetőségét ténylegesen igénybe lehet-e venni. Ha a kérdésben érintett önkormányzat gépkocsiját térítésmentesen egy közalapítvány tulajdonába átadja az 1997. évi CLVI. törvényben nevesített közhasznú tevékenység, illetve kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat ellátása érdekében, az ellenérték nélküli tulajdonátruházás közcélú adományozásnak minősül, és így a 7. § (1) bekezdésének a) pontja nem alkalmazható, az önkormányzat nem köteles az átadásról számlát kibocsátani, ahhoz kapcsolódóan áfafizetési kötelezettsége nincs. Amennyiben a gépkocsi rendőrségnek való ingyenes átadása megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 593. §-ában szereplő közérdekű kötelezettségvállalás törvényi feltételeinek (az ingyenes tulajdonátadást írásban kell rögzíteni, és meg kell jelölni, milyen közérdekű célra juttatja e szolgáltatást), az önkormányzat által megvalósított jogügylet szintén közcélú adományozásnak minősül, és mentesül a 7. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása alól. Ha a gépkocsi nem közérdekű kötelezettségvállalás keretében kerül térítésmentesen a rendőrség tulajdonába, azt kell vizsgálni, hogy a gépkocsi a VTSZ 87.03 szerinti személygépkocsinak minősül-e vagy sem. Személygépkocsik után ugyanis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1922

5. találat: Ajándék áfaelszámolása

Kérdés: Nőnapra tekintettel, az önkormányzat gazdasági társasága bizonyos termékeket - gazdasági tevékenységünk elősegítése érdekében - ellenérték nélkül ad át. Hogyan kell elszámolni az ilyen ajándékot?
Részlet a válaszból: […]kibocsátani. Ez alól kivételt jelent a kis értékű ajándék térítésmentes átadása. Az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontja értelmében kis értékű ajándék: a másnak ingyenesen és alkalmi jelleggel juttatott termék, nyújtott szolgáltatás, melynek az egyedi, adót is tartalmazó forgalmi értéke, ilyen érték hiányában pedig az adóval együtt számított beszerzési ára vagy előállítási költsége nem haladja meg az 5000 forintot. Az Áfa-tv. 7. § (3) bekezdése értelmében ugyanis nem minősül termékértékesítésnek a kis értékű ajándék térítésmentes átadása. Ez azt jelenti, hogy kis értékű ajándék átadása után áfát nem kell fizetni, számlát nem kell kiállítani. Más a helyzet, ha az ajándékozást más termék vásárlásától teszik függővé. Az Áfa-tv. 22. § (9) bekezdése értelmében, ha pl. 30 db X termék vásárlása esetén 1 db Y termék kerül átadásra, akkor az Y termék átadása nem az Áfa-tv. 7. § (1) bekezdése a) pontja szerinti ingyenes termékértékesítésnek, hanem olyan árengedménynek minősül, amely az Y termék árát 100 százalékkal csökkenti. Az Áfa-tv. 22. § (4) bekezdése a) pontja értelmében az árengedmény címén elengedett összeg nem tartozik az adó alapjába. A számlakibocsátásra példa: Mennyiség Egységár Adó nélkül számított ellenérték[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1627

6. találat: Szoftver ellenérték nélküli átadása

Kérdés: Kell-e áfát fizetni egy szoftver térítésmentes átadásánál, ha ezt az aktust a felügyeleti szerv rendelte el? Az átvevő szintén a felügyelete alá eső központi költségvetési szerv.
Részlet a válaszból: […]törvénynek vagy a kormányrendeletnek és nem a felügyeleti szervnek kell elrendelni. A jelen esetben tehát az Áfa-tv. 9. § (2) bekezdése nem alkalmazható. A térítésmentes szoftverátadásnál áfát akkor kell fizetni, ha a szoftver kifejlesztéséhez, előállításához, feldolgozásához, átalakításához vagy felújításához kapcsolódó előzetesen felszámított adó részben vagy egészben levonható volt (figyelem: nem a ténylegesen levont, hanem levonható adó jön számításba). Ez az állítás akkor is igaz, ha a szoftver ellenérték nélküli átadását a felügyeleti szerv rendelte el. Ha azonban a szoftver kifejlesztéséhez, előállításához, feldolgozásához, átalakításához vagy felújításához kapcsolódó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1470

7. találat: Előző évben állományba vett tárgyi eszköz ellenértékének idei kifizetése

Kérdés: Intézményünk 2005-ben tárgyi eszközöket rendelt meg és vételezett be, majd térítésmentes átadással azokat másik költségvetési szervnek átadta. A számlák pénzügyi teljesítésére azonban csak 2006-ban került sor. Mivel a tárgyi eszközök kivezetése még 2005-ben megtörtént, kérdésünk az, hogy a pénzügyi rendezés (a beruházási kiadás) könyvelése hogyan történik 2006-ban?
Részlet a válaszból: […]dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni, és a negyedév végén állományba venni. Az így meghatározott érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbséggel a bekerülési értéket módosítani. A pénzügyi rendezés tételei 2006. évben az előzőeknek megfelelően a következők: T 1313 - K 341, 3521 a számla kiegyenlítése T 1822 v. 1823 - K 341, 3521 az áfa kiegyenlítése T 7.... - K 1993 funkcionális osztályozás 1998 szerinti elszámolás Az állományba vételt ebben az esetben kizárólag akkor kell könyvelni, ha az állományba vétel és a pénzügyi teljesítés összege között eltérés van, abban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1429

8. találat: Önkormányzat által térítésmentesen, illetve beruházás ellenében átadott ingatlan áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Az önkormányzat egy önkormányzati tulajdonú ingatlant szeretne térítésmentes használatra átadni egy gazdálkodási tevékenységet folytató társaságnak. Az ingatlannal az ingatlant kapó társaság (pl. kft.) gazdálkodási tevékenységet folytat (pl. parkolót üzemeltet). A) lehetőség: - az ingatlant úgy kapja meg a társaság, hogy nem fizet érte térítési díjat, de/és - későbbi adóhatósági vita elkerülése érdekében, egy piaci értékre megállapított használati díj áfáját az önkormányzat befizetendő adóként kezeli, be is fizeti (azaz számszakilag 0 forint bérleti díj + piaci áron megállapított áfa) és - a befizetett áfát kiszámlázza a kft. felé. Kérdés: - A kft. az áfát visszaigényelheti-e és milyen módon? - Hogyan történik a számlázás az önkormányzat részéről? B) lehetőség: - az ingatlant úgy kapja meg a társaság, hogy földhasználatot fizet érte, mondjuk 3 évre 6 millió forintot, - a használati jog kifizetése helyett, annak ellenértékeként a társaság vállalja, hogy saját erejéből 6 millió forint értékben létrehoz egy beruházást az ingatlanon, a beruházás az önkormányzat tulajdonába kerül. Kérdés: - A beruházás kinek a könyvében szerepel, ki számolja el utána az értékcsökkenést? - Igaz-e, hogy ebben az esetben két ügylet van? Egy szolgáltatásnyújtás és egy termékértékesítés egymással szemben leszámolva, azaz két számlázás történik egymással szemben, áfa- és nyugtaadási kötelezettséggel? Az A) és B) lehetőség közül melyik működik?
Részlet a válaszból: […]térítésmentes használatba adást a gazdasági eseményről (ez esetben magáról a használatba adásról) kibocsátott, Szt. szerinti egyéb bizonylattal (Szt. 165. §-a) is lehet dokumentálni. Amennyiben az ingatlan beszerzéséhez, átalakításához, felújításához kapcsolódó előzetesen felszámított adót egészben vagy részben az adóalany levonhatta, azaz a térítésmentes használatba adás az áfa hatálya alá tartozik, és szolgáltatásnyújtásnak minősül, akkor azt számlával kell dokumentálni. Általánosságban elmondható, hogy az áfa hatálya alá tartozó ügyletek vagy adókötelesek, vagy adómentesek. Az adott esetben figyelemmel kell lenni az Áfa-tv. 2. számú mellékletének 10. pontjára, mely szerint tárgyi adómentes az egyéb ingatlan bérbeadása, illetve haszonbérbe adása. Tekintve, hogy mind a bérbeadás, mind a haszonbérbe adás a Ptk. szabályai szerint ellenszolgáltatást feltételeznek, térítésmentes használatba adás esetén nem beszélhetünk sem bérbeadásról, sem haszonbérbe adásról. Ebből következően az egyéb ingatlan térítésmentes használatba adása nem tárgyi adómentes, az ügylet 25 százalékos áfakulcs alá tartozik. Térítésmentes használatba adás esetén az ügylet adóalapja a forgalmi érték. Így helyes az önkormányzat azon gyakorlata, miszerint ilyen esetekben a piaci ár alapulvételével határozza meg a fizetendő adót. Önmagában az a tény, hogy az önkormányzat a térítésmentes használatba adás áfáját áthárítja a másik félre, nem jelenti azt, hogy ez a használatba adás ellenérték fejében történik. Ilyenkor azonban a számlán fel kell tüntetni, hogy az átvevőnek ténylegesen csak az adó összegét kell megfizetni. A térítésmentes átadásnak két esete van: 1. az önkormányzat csak az áfa összegét hárítja át az átvevőre, illetve 2. az önkormányzat az áfa összegét sem hárítja át az átvevőre. Az első esetben olyan számlát kell kibocsátani az átvevő nevére, amelyből egyértelműen kiderül, hogy csak az áthárított áfa összegét kell megfizetni (pl. az "áthárított adó összege X forint", "kft. által fizetendő összesen X forint" kifejezésekkel). Ebben az esetben a kft. levonhatja a reá áthárított áfa összegét, feltéve hogy adóköteles tevékenységhez használja, és az áfalevonás egyéb feltételei is fennállnak. A második esetben a számlára rá kell vezetni azt a tény, hogy az átvevőnek sem a nettó értéket, sem az ügylet adóját nem kell megfizetnie (pl. "kft. által fizetendő összesen 0 forint" kifejezéssel). Ez utóbbi esetben értelemszerűen a kft. nem vonja le az áfát, hisz azt nem is hárítják reá. Helyes tehát az önkormányzat azon gyakorlata, miszerint térítésmentes átadásról számlát bocsát ki a kft. nevére oly módon, hogy csak az áfa összegét hárítja a kft.-re. A térítésmentes használatba adás csak akkor minősül annak, ha a kft.-nek emiatt tényleg nem keletkezik sem fizetési, sem más kötelezettsége az önkormányzattal szemben. Így ha pl. a kft.-nek ugyan nem kell fizetnie a használatért, de a szerződésben meghatározott időn belül kell létesítenie egy beruházást, s a beruházás átadása és az ingatlan használatba adása között egyenes, közvetlen és szükségszerű összefüggés létezik, azaz egyik feltételezi a másikat, akkor az átadás nem térítésmentes, ennek ellenértéke a másik fél által teljesített ügylet. Helyes tehát az a megállapítás, miszerint ebben az esetben "csere jellegű ügyletről" van szó (B lehetőség). A "csere jellegű ügylet" ellenértékes ügylet, az ellenérték itt a másik fél termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása. A használatba adás ellenértéke a kft. által vállalt beruházás lesz, az adó alapja a létesített beruházás forgalmi értéke. Tekintettel arra, hogy ez utóbbi esetben az önkormányzat az ingatlant ellenszolgáltatás fejében adja használatba, itt bérletről, illetve haszonbérletről van szó. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az adott tevékenység az SZJ 70.20 alá sorolható, akkor az ingatlan bérbe- és haszonbérbe adása az Áfa-tv. 2. számú mellékletének 10 pontja alapján tárgyi adómentes. Önmagában az a tény, hogy az önkormányzat által teljesített szolgáltatásnyújtás tárgyi adómentes, nem jelenti azt, hogy a csere alapjául szolgáló kft. értékesítése is tárgyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 907

9. találat: Térítésmentes átadás áfája és bizonylatolása

Kérdés: Kell-e áfát fizetni a költségvetési szervnek a térítésmentes átadás után, ha az eszközt másik költségvetési szervnek adja át? Hogyan kell az Áfa-tv. szerint bizonylatolni?
Részlet a válaszból: […]a kedvezményezetti kör várhatóan kibővül az egyházakkal), és az átadás a Tao-tv.-ben foglalt fő feltételeknek megfelel (azaz az átadónak nem származik az átadásból közvetlenül vagyoni előnye). Nem jár áfakötelezettséggel továbbá, ha törvény írja elő kötelezően az ingyenes átadást [Áfa-tv. 7. § (3) bekezdés], illetve ha a termék kis értékű ajándéknak minősül (alkalomszerűen juttatott adót is tartalmazó értéken 500 forintot, jövőre 5000 forintot nem meghaladó értékű termék). Mivel nem kapcsolódott levonható áfa az eszközhöz, az átadónál nem jár áfakötelezettséggel a kizárólag tárgyi adómentes tevékenységhez használt eszköz átadása. A térítésmentes átadást számlát helyettesítő okmánnyal kell bizonylatolni. Azon áfa csak akkor tüntethető fel, ha az átadó költségvetési szervet az átadás után áfakötelezettség terheli. A számlát helyettesítő okmányon [Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 18. pont] fel kell tüntetni az átadó nevét, címét, adóazonosító számát, az átvevő nevét, címét, adóazonosító számát, a termék megnevezését, a teljesítés időpontját (ami az átadás napja), az adó alapját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 62