Természetbeni juttatásként adott tűzifa

Kérdés: Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az elkobzott fatermékek közérdekű célú, ingyenes tulajdonba adására közzétett pályázati felhívásra, melyet a NÉBIH elfogadott. Ezt követően a tűzifatermékek ingyenes tulajdonba adása megtörtént az önkormányzat részére. Az önkormányzat a tűzifát szociális rászorultság alapján, természetbeni juttatásként osztja ki a lakosság részére, ellenszolgáltatás nélkül. Az átvétel és az átadás kapcsán milyen gazdasági eseményeket kell az önkormányzatnak lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az egyik könyvelendő gazdasági esemény a tűzifa térítés nélküli átvétele, a másik pedig a rászorulóknak térítés nélkül történő kiosztás.A NÉBIH központi költségvetési szerv, így az ingyenesen tulajdonba kapott tűzifa készletre vételét az önkormányzatnál a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Konferencia részvételi díja

Kérdés: Évek óta ugyanahhoz a céghez járunk adókonferenciára. Most a számlájukon az alábbi szöveget találtuk, ami korábban nem szerepelt rajta: "A részvételi díj természetbeni juttatásnak minősülő tételeit (étel, ital) adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, melynek megfizetése a megrendelő feladata.
A részvételi díjról kiállított számla tartalmazza a természetbeni juttatások mértékét". Szabályosan jár el a képzőintézmény? Mennyi adót és milyen jogcímen kell az étel, ital után fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 3. §-ának 10. pontja alapján hivatali üzleti útnak minősül többek között a belföldi és a külföldi kiküldetés, ideértve a szakmai konferencián, továbbképzésen való részvételt is. Amennyiben a rendezvényszervező cég a számlán nem tünteti fel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 13.
Kapcsolódó címke:

Kedvezményes strandbelépő juttatása

Kérdés: Önkormányzat egyszemélyes kft.-je kedvezményes áron strandbelépőt ad az önkormányzatnak. Mivel a szokásos piaci ár alatt van az ára, felmerül-e áfaprobléma? Ha természetbeni juttatásként kapja a dolgozó, betudható-e ez az 1 éven belüli csekély értékű ajándéknak? Ha a számlázott árat nézzük, belefér a keretbe, de ha a piaci árat, akkor nem. Járulékmentes-e ez a juttatás?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat egyszemélyes kft.-je és az önkormányzat kapcsolt felek. A kft. társaságiadó-alany, ezért ha az önkormányzattal a szokásos piaci ártól eltérő áron köt szerződést, akkor a társaságnak a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.
Kapcsolódó címkék:    

Kormányzati funkció

Kérdés: Államháztartási számvitellel kapcsolatosan kérném a segítségüket. Nemzetiségi önkormányzatunk karácsonyi csomagot adományozott családok részére. A felmerült kiadásokat természetbeni juttatásként, egyéb dologi kiadásra számoltuk el, és a 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkcióra szerettük volna könyvelni, azonban ezt a 1247-es szektorra nem tudtuk kiválasztani. Jelenleg a 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége kormányzati funkción szerepeltetjük a felmerült ráfordításokat. Elfogadható-e így a számviteli elszámolásunk?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit kormányzati funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában fel kell tüntetni. A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni:a) a költségvetési szerv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.
Kapcsolódó címkék:  

Funkciókód - szünidei gyermekétkeztetés

Kérdés: Gyermekétkeztetés keretében önkormányzatunk a Gyvt. 21. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján az óvoda zárva tartása idejére, valamint az általános iskolában a nyári szünet és az őszi, tavaszi és téli szünetek időtartama alatt minden azon gyermek részére biztosítja a szünidei étkezést (déli meleg főétkezést), akinek a szülője vagy törvényes képviselője ezt kérelmezi. [Nem csak azon gyermekek részére, akik étkeztetését a Gyvt. 21/C §-ának a) pontja alapján az önkormányzat ingyenesen köteles ellátni.] Azon gyermekek esetében, akik nem jogosultak ingyenes szünidei étkeztetésre, a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetése mellett igényelhetik a szünidei étkezést, az önkormányzat külön kedvezményt nem nyújt.
Kérdéseink:
1. Azon gyermekek kapcsán felmerült bevételeket és kiadásokat melyik kormányzati funkción kell elszámolni, akik nem rászorultság alapján (ingyenesen) veszik igénybe a szünidei étkezést, hanem megfizetik az önkormányzati rendeletben a gyermekétkeztetés igénybevételéért fizetendő térítési díjat?
2. A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben foglaltak szerint a "104037 Intézmények kívüli gyermekétkeztetés" kormányzati funkción a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása szerepeltethető, ezért nem egyértelmű számunkra az elszámolás helyessége.
3. Azon gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos kiadások finanszírozásához, akik megfizetik a térítési díjat (nyersanyagköltséget), melyik jogcímen nyújtott állami támogatás használható fel?
(A befizetett térítési díj nem fedezi az étel előállításával kapcsolatos teljes költséget, a rezsiköltséget az önkormányzat saját költségvetése terhére fizeti.)
Részlet a válaszából: […] A Gyvt. 21. §-ának (1) bekezdése szerint természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Dolgozók részére természetben biztosított étkezés adózása és könyvelése

Kérdés: Saját konyhán a dolgozók részére cafeteriajuttatásként természetbeni étkezést biztosítunk, illetve az intézményeink vásárolt étkezésként a megvásárolt élelmiszert biztosítják ingyenesen a dolgozóik részére természetbeni étkezésként. Hogyan kell helyesen könyvelni ezeket a természetbeni étkezéseket, illetve fel kell adni a KIRA rendszerbe mint személyi juttatást?
Részlet a válaszából: […] A munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 500 forintot meg nem haladó rész béren kívüli juttatásnak minősül [az Szja-tv. 70....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.
Kapcsolódó címkék:    

Cafeteriaként nyújtott természetbeni étkezés

Kérdés: Saját konyhán a dolgozók részére cafeteriajuttatásként természetbeni étkezést biztosítunk a dolgozóink részére, illetve az intézményünk által megvásárolt élelmiszert biztosítjuk ingyenesen a dolgozóik részére természetbeni étkezésként. Hogyan kell helyesen könyvelni ezeket a természetbeni étkezéseket, illetve fel kell-e adni a KIRA rendszerbe mint személyi juttatást?
Részlet a válaszából: […] A dolgozók részére cafeteriajuttatásként saját konyhán biztosított természetbeni étkezés az Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének ba) pontja alapján béren kívüli juttatás havi 12 500 Ft-ig. A béren kívüli juttatás után a munkáltatót 15% szja- és 14% ehofizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.
Kapcsolódó címkék:  

Nemzetiségi önkormányzat által kiosztott természetbeni juttatás szja-vonzata

Kérdés: A nemzetiségi önkormányzat kioszthatja-e a saját dolgozói részére a nemzetiségi önkormányzat által, közfoglalkoztatás keretén belül előállított ­- a szociális földprogrampályázat részeként - saját előállítású terményeit adómentesen? Ha nem lehet adómentes, akkor milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik utána?
Részlet a válaszából: […] ...dolgozók szempontjából adómentesnek tekinthető. Ugyanis az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.5. pontja szerint adómentesnek minősül az a természetbeni juttatás, amelyet a hajléktalan vagy a szociálisan rászorult magánszemély kap. Az Szja-tv. 3. §-ának 36. pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.
Kapcsolódó címke:

Iskolai tanulók támogatása nemzetiségi önkormányzat által

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzatnak van-e lehetősége arra, hogy támogassa az iskolásokat, például tanév elején füzetcsomaggal vagy ösztöndíjjal? Kell-e ezt szabályoznia határozattal, ha igen, akkor hogyan? Hogyan változik a szabályozás akkor, ha csak a nemzetiségi tanulókat kívánja támogatni? Ha pedig pénzbeni a támogatás, akkor a támogatottnak keletkezik-e adófizetési kötelezettsége? Ezeket a tételeket hogyan kell könyvelni és dokumentálni?
Részlet a válaszából: […] A nemzetiségi önkormányzat által tanulók részére adott juttatás akkor lehet adómentes, ha a juttatás megfelel az Szja-tv. valamely, adómentességet biztosító rendelkezésének. Ennek megfelelően a konkrét juttatás feltételei, körülményei alapján lehet elbírálni, hogy egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.
Kapcsolódó címkék:    

Külföldi tanulók táboroztatása, tanulmányi kirándulásra történő fogadása

Kérdés: Intézményünk önkormányzati támogatásból erdélyi és kárpátaljai gyermekeket táboroztat, illetve fogad tanulmányi kirándulásra. A táborozás, tanulmányi kirándulás során felmerülő költségeket (étkezés, szállás, strandbelépő, múzeumi belépő, autóbusz igénybevétele) terheli-e adó- és járulékfizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzat a köznevelésben vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló részére tanulmányi kirándulás, táborozás alkalmával természetbeni juttatásokat, például az Önök által is említett juttatásokat nyújt (az önkormányzat nevére szóló számlával), akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.
Kapcsolódó címke:
1
2
3
21