Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott tételes elkülönítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Támogatási szerződés áfája

Kérdés: Kutatóintézetként egyedi támogatási szerződéseket kötünk egy-egy kutatási feladatra. 2006-tól az állami támogatások áfarendszerbeli elszámolásának változása - jól értem-e - azt jelenti, hogy a támogatás után nem kell áfát fizetni, és arányosítás már nem kötelező?
Részlet a válaszból: […]más elnevezésű, de tartalmában azonos szolgáltatás) adóköteles tevékenységnek minősül, így a kutatóközpont adóalapját képezi. A második esetben viszont a kapott támogatás nem minősül ellenértéknek, hanem támogatásnak. Ha a kutatóközpont többek között tárgyi adómentes tevékenységet is végez, és a tételes elkülönítés nem lehetséges, akkor a kutatóintézetnek arányosítania kell. Az arányosításba be kell vonni az összes bevételt és a támogatást, beleértve az államháztartási támogatások összegét is. Ha az államháztartási támogatás adóköteles termékértékesítéshez vagy szolgáltatásnyújtáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik, akkor az államháztartási támogatást a számlálóba és a nevezőbe is be kell venni. Ha viszont az államháztartási támogatás közvetlenül vagy közvetve adólevonásra nem jogosító (pl. tárgyi adómentes) termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik, akkor a támogatás összegét kizárólag a nevezőben kell szerepeltetni. Ha a fentiek alapján arányosítási kötelezettség áll fenn (azaz a kutatóközpont tárgyi adómentes tevékenységet is végez, és a tételes elkülönítés nem lehetséges), akkor a vegyes felhasználású beszerzések levonható adóösszegét az arányosítás során kiszámított levonási hányad figyelembevételével kell megállapítani. Ha a kutatóközpont kizárólag adóköteles tevékenységet végez (tehát nem csupán a főtevékenységi köre adóköteles, hanem a ténylegesen végzett termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások kizárólag adókötelesek), akkor a kutatóközpontnak nem kell arányosítani. Ebben az esetben a beszerzések előzetesen felszámított adóját - a törvényben meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén - teljes mértékben levonhatja, ha a beszerzéseket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1358

2. találat: Állami támogatásokból finanszírozott beszerzések áfája

Kérdés: Önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervként működő kutatóközpontban az intézményfinanszírozás mellett a bevételek nagy részét pályázati úton elnyert támogatási bevételek jelentik. Az alaptevékenységünk adóköteles tevékenység. Helyesen értelmezzük-e az Áfa-tv. hatályos rendelkezéseit, ha a támogatási szerződések alapján kapott állami támogatásokból finanszírozott beszerzések után az áfa összegét visszaigényeljük?
Részlet a válaszból: […]felvetett támogatás juttatásának feltételeit nem ismerjük pontosan, ugyanakkor gyakran okoz a "támogatás" megnevezés félreértéseket, ezért úgy látom, érdemes tisztázni, hogy mi tekinthető támogatásnak az Áfa-tv. alkalmazásában. A költségvetési és egyéb támogatások legfontosabb sajátossága áfa szempontból, hogy nincsen ellenszolgáltatás, azaz egy olyan ügylet, amelyben az egyik fél által nyújtott jellemzően pénzszolgáltatás valósul meg ellenszolgáltatás nélkül. Amennyiben tehát a támogatásért nem történik konkrét kötelezettségvállalás, hanem az általában tevékenységet finanszíroz, abban az esetben feltétlenül intézményfinanszírozásnak minősül, amennyiben az egyéb jogszabályi háttér is fennáll. (Hangsúlyozandó, hogy az elszámolási kötelezettség kikötése a támogató részéről semmiképpen nem tekinthető ellenszolgáltatásnak.) Nem minősül ugyanakkor támogatásnak az a pénzösszeg, melyet a támogató ténylegesen mint "megrendelő" azért utal, mert ellenszolgáltatást vár a támogatottól. Ilyen esetben az Áfa-tv. 22. § (1) bekezdése szerint a támogatás összege egyértelműen adóalapot képez, amely után a nyújtott pénzösszegből a szolgáltatásnak, illetve a terméknek megfelelő adókulcsot kell alkalmazni. Következésképpen ilyen esetben a felek által megkötött támogatói megállapodás alapján áfaköteles értékesítés valósul meg. A 2005. évi CXIX. törvény 39. §-a értelmében 2006. január 1-jével a hatálybalépést követően történő beszerzések tárgyában megszűnt az adóalapot nem képező államháztartási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1357

3. találat: Szállítói számla bevonása az arányosításba

Kérdés: Szociális területen működő költségvetési intézmény szállítói számláját bevonhatja-e az arányosításba, ha a számla egyik sora köteles tevékenység (alkalmazotti étkezés), a másik sora pedig mentes (szociális ápolóotthoni ellátottak étkezése). Meg kell-e bontani a számlát, és soronként besorolni az áfa szempontjából úgy, mint a telefonköltségnél?
Részlet a válaszból: […]áfát kell (lehet) arányosítással megosztani. A tétel - mint ahogy az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 16. pontjából is következik - nem a számla végösszege (összesen sora), hanem egy számlasor. Ezért a minősítést a levonás szempontjából is soronként, tételenként kell elvégezni. Ebből természetesen adott esetben az is következhet,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 309