Állami támogatásokból finanszírozott beszerzések áfája

Kérdés: Önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervként működő kutatóközpontban az intézményfinanszírozás mellett a bevételek nagy részét pályázati úton elnyert támogatási bevételek jelentik. Az alaptevékenységünk adóköteles tevékenység. Helyesen értelmezzük-e az Áfa-tv. hatályos rendelkezéseit, ha a támogatási szerződések alapján kapott állami támogatásokból finanszírozott beszerzések után az áfa összegét visszaigényeljük?
Részlet a válaszából: […] Az áfa rendszerében az adólevonási jog gyakorlásánaklényeges feltétele, hogy a tevékenység ellenében nyújtott összeg ellenértéknekminősüljön. Így adott esetben azt szükséges vizsgálni, hogy a kutatásitevékenységhez nyújtott összeg az áfa rendszerében ellenértéknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.

Támogatási szerződés áfája

Kérdés: Kutatóintézetként egyedi támogatási szerződéseket kötünk egy-egy kutatási feladatra. 2006-tól az állami támogatások áfarendszerbeli elszámolásának változása - jól értem-e - azt jelenti, hogy a támogatás után nem kell áfát fizetni, és arányosítás már nem kötelező?
Részlet a válaszából: […] ...nem minősül ellenértéknek, hanemtámogatásnak.Ha a kutatóközpont többek között tárgyi adómentestevékenységet is végez, és a tételes elkülönítés nem lehetséges, akkor akutatóintézetnek arányosítania kell. Az arányosításba be kell vonni az összesbevételt és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 25.

Szállítói számla bevonása az arányosításba

Kérdés: Szociális területen működő költségvetési intézmény szállítói számláját bevonhatja-e az arányosításba, ha a számla egyik sora köteles tevékenység (alkalmazotti étkezés), a másik sora pedig mentes (szociális ápolóotthoni ellátottak étkezése). Meg kell-e bontani a számlát, és soronként besorolni az áfa szempontjából úgy, mint a telefonköltségnél?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 38. § (1) bekezdése szerint a levonható áfa meghatározásának elsődleges módja a tételes elkülönítés, és csak az ilyen módon meg nem határozható áfát kell (lehet) arányosítással megosztani. A tétel - mint ahogy az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 16...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.