Adófizetés téves adószámlára

Kérdés: Cégcsoportunkat több önálló társaság alkotja. Ugyanaz a társaság végzi a könyvelésüket, és valamennyien határidőre teljesítik az adózással kapcsolatos kötelezettségeiket, így az adófizetést is. Egyik társaságnál az adóhatóság felszólított bennünket, hogy tartozásunk van, fizessük be. A folyószámla felülvizsgálatakor derült fény arra, hogy valóban nem azt az adószámot jelölték meg az utaláson, amelyiket kellett volna (cégcsoporton belüli másik adószám). Van-e lehetőség, hogy az adóhatóság kérésünkre a téves számlára utalt összeget átvezesse a mi számlánkra?
Részlet a válaszából: […] ...az eset összes körülményét megvizsgálva határozattal kell dönteni az átvezetésről. (Magánszemélyek esetében is előfordulhat a téves utalás, helytelen adóazonosító jel megjelölése esetén ugyanezt az eljárást kell követni.)(Kéziratzárás: 2021. 09....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.
Kapcsolódó címkék:      

Bér téves utalása

Kérdés: 2015. év januárjában egyik dolgozónk megkapta a teljes havi fizetését. Közben kiderült, hogy táppénzen volt, ezért a táppénzes időre járó bérét jogosulatlanul vette föl. A következő hónapban már levonni nem tudtuk tőle, mert elment intézményünktől. A kilépéskor ez az összeg rákerült a MIL lapjára. Hogyan kell ezt az összeget a kétféle számvitelben kezelnünk?
Részlet a válaszából: […] Az érintett dolgozó megszüntető papírjainak előkészítésekor számba vették a téves, teljes havi kifizetést, hiszen feltüntették a MIL lapján. Egy munkaviszony megszüntetése folyamatában ellenőrizni szükséges a nyilvántartásokat, hogy milyen kötelezettségei vannak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.
Kapcsolódó címkék:  

Téves átutalás alapján kifizetett összeg visszakövetelése

Kérdés: Önkormányzatunk ez év elején a szociális támogatások utalásakor két egymást követő hónapban téves folyószámlaszámra utalt egy szociális jellegű kifizetést. A tévedés kiderült, a jogosult személy visszamenőlegesen megkapta a támogatást, azonban az a személy, akinek a folyószámlájára tévesen történt az utalás, a felszólító levél ellenére sem fizette vissza a jogtalanul felvett támogatást. Milyen jogszabályi lehetőség van rá, hogy a tévesen kifizetett összeget az arra nem jogosult személytől visszavegyük? Az illető bejelentett munkahellyel rendelkezik, és szociális támogatásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] ...téves utalásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. éviIV. törvény (Ptk.) jogalap nélküli gazdagodásra vonatkozó rendelkezései(361-164. §) irányadóak, feltéve hogy a gazdagodó és a sérelmet szenvedett (azönkormányzat) között egyébként jogviszony nem áll fenn...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 23.