Alpolgármester díjazása

Kérdés: Újonnan megválasztott alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a testület az alakuló ülésen határozattal megállapította. Azonban az alpolgármester szerint neki jár az önkormányzat tiszteletdíj-rendeletében meghatározott képviselői tiszteletdíj is. Szerintünk nem. Kinek van igaza?
Részlet a válaszából: […] ...alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt az illetményükről, tiszteletdíjukról.Az alpolgármester díjazására vonatkozó szabályokat az Mötv. 80. §-a tartalmazza. Ez alapján a 10 000 fő vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.
Kapcsolódó címkék:    

Lemondás a képviselői tiszteletdíjról

Kérdés: Önkormányzati képviselők lemondanak tiszteletdíjuk egy részéről az alapítvány és az egyesület javára, mi az ezzel kapcsolatos eljárás folyamata?
Részlet a válaszából: […] ...képviselők természetesen lemondhatnak a tiszteletdíjukról, azonban valaki javára arról rendelkezni csak nettó módon lehet. Azaz a képviselő vagy teljes egészében lemond a tiszteletdíjról, vagy nem mond le róla, és a részére kifizetendő nettó összegről rendelkezik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Polgármester részére fizetett költségtérítés

Kérdés: A polgármester a Mötv. 71. §-a szerinti költségtérítésben részesül. Ezen túl meg kell-e téríteni részére azon utazásainak költségét, amelyek nem férnek bele a költségtérítés Mötv. 71. §-a szerinti keretbe (pl. külföldi projekttalálkozó útiköltsége, vagy az ország távolabbi részén történő konferencia útiköltsége)? Amennyiben megtéríthető, akkor annak mi az elszámolási rendje? Csak kiküldetési rendelvény alapján, vagy kifizethető a polgármester részére az üzemanyag-tankolásról szóló, az önkormányzat nevére kiállított számla?
Részlet a válaszából: […] ...Mötv. 71. §-a alapján mind a főállású, mind a társadalmi megbízatású polgármester az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.A polgármester, alpolgármester jogviszonya - akár főállásban, akár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjának rendezése

Kérdés: Önkormányzat képviselő-testülete rendelettel tiszteletdíjat állapított meg a képviselő és a nem képviselő, azaz külsős bizottsági tagok számára 2017. március hótól. A tiszteletdíj összegének meghatározásakor különbséget tettek a választott képviselők és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíja között. Ezt a rendeletet jegyző terjesztette elő, és jegyző, valamint polgármester írta alá. Törvényességi felügyeleti vizsgálat a rendeletet Alaptörvénybe és a Mötv. 40. §-ának (4) bekezdésében foglalt előírásoknak meg nem felelően jogszabálysértőnek találta. A rendelet újratárgyalására és kijavítására 2018. augusztusban került sor. Az önkormányzat 17,5 hónapon keresztül jogszabállyal ellentétesen látta el a fel-adatát, és anyagi kárt okozott a magánszemélynek. Lehet-e ebben a kérdésben felelősséget megállapítani, vagy helytelen önkormányzati rendelet megalkotásával, hitelesítésével törvényes lehet az anyagi károkozás?
Részlet a válaszából: […] ...képviselő és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatban adózási és társadalombiztosítási oldalról is számtalan kérdés merült fel az elmúlt években. Ennek megfelelően véleményünk szerint a tiszteletdíj összege tekintetében is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati bizottsági tag tiszteletdíja

Kérdés: Helyi önkormányzat esetében, amennyiben az önkormányzati bizottságoknak van olyan tagja, aki nem önkormányzati képviselő, az ő tiszteletdíja milyen jövedelemnek minősül? Önálló tevékenységből származó jövedelem, vagy más, nem önálló tevékenységből származó jövedelem? Az ilyen jellegű jövedelem esetén van lehetőség 10%-os költség érvényesítésére?
Részlet a válaszából: […] ...hasonlóan - önálló tevékenységnek minősül az Szja-tv. 16. §-ának (1) bekezdése alapján. Ebből következően a részükre kifizetett tiszteletdíjat önálló tevékenységből származó jövedelemnek kell tekinteni.A fenti jogcímen tiszteletdíjban részesülő magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.
Kapcsolódó címke:

Munkaszüneti nap díjazása havi díj esetén

Kérdés: Hogyan kell számfejteni január hónapra az ülnök tiszteletdíját, ha egy fizetett ünnep van a hónapban? Az osztószám január hónapban 22 munkanap vagy eggyel kevesebb, 21 munkanap. Figyelembe kell-e venni azt, hogy az adott hónapban a munkaszüneti nap munkanapra vagy pihenőnapra esik?
Részlet a válaszából: […] ...fent említett jogviszonyokban nem álló, vagy az ülnöki működése idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülő ülnököt megillető tiszteletdíj mértéke, az ülnök működésének minden napjára, a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.
Kapcsolódó címkék:  

Rendelkezni csak nettó tiszteletdíjról lehet

Kérdés: A képviselők benyújtottak egy megbízást, mely szerint a bruttó tiszteletdíjuk 2%-át kérik átutalni egy bankszámlaszámra. Köteles a hivatal teljesíteni? Ha nem, milyen jogszabály alapján, ugyanis ez költséget jelent az önkormányzatnak?
Részlet a válaszából: […] ...képviselők csak a nettó tiszteletdíjukról rendelkezhetnek, a bruttó tiszteletdíjról, azaz a közterhekről is történő rendelkezés sértené az adózási alapelveket. A költségvetést megillető adóról, járulékról nem lehet rendelkezni. A nettó tiszteletdíj esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármester illetménye, képviselők tiszteletdíja

Kérdés: Településünkön közös önkormányzati hivatal működik főállású polgármesterekkel. Az ő illetményük, valamint a képviselő-testület, bizottsági tagok tiszteletdíja a polgármesteri hivatal vagy az önkormányzat költségvetését terheli? Továbbá ezen kiadások elszámolása mely főkönyvi számlákon történjen?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorolja a munkáltatói jogokat. A polgármester - mind a főállású, mind a társadalmi megbízatású -, valamint a képviselők tiszteletdíja, egyéb járandósága az önkormányzat költségvetését kell, hogy terhelje. A polgármesterek illetményének és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.
Kapcsolódó címkék:    

Választási, illetve szavazatszámláló bizottság nyugdíjas tagjának fizetett díjazás közterhei, megbízás álláskeresési járadék mellett

Kérdés: Milyen adó- és járulékkötelezettség terheli a 2014-es választásoknál a választási, illetve a szavazatszámláló bizottság tagjainak díjazását, akik nyugdíjasként látják el a feladatot? Hogyan alakul a közteher, ha a nők 40 éves öregségi nyugdíjában részesül az érintett, ha korhatár előtti ellátásban, illetve ha rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs járadékban? Álláskeresési járadék mellett megbízhatunk-e valakit ezen feladatok ellátásával?
Részlet a válaszából: […] ...választási, illetve szavazatszámláló bizottság tagjai tiszteletdíj, illetve megbízási díj ellenében látják el tevékenységüket. Főszabályként - nem nyugdíjas, illetve az említett ellátásokban nem részesülő személyek esetében - a kifizetett díjazás összege alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.
Kapcsolódó címkék:    

Képviselői tiszteletdíj nettó, illetve bruttó összegéről történő lemondás

Kérdés: Az egyik képviselő-testületi tag írásban lemondott a tiszteletdíjáról, illetve a költségtérítéséről különböző rendezvények finanszírozásának javára. Mi az eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzati képviselő a képviselői tiszteletdíjáról címzetten csak "nettó módon" mondhat le, azaz csak az őt személy szerint megillető nettó tiszteletdíja terhére.Amennyiben a képviselő az önkormányzatnak jelzi, hogy tiszteletdíját nem kívánja felvenni, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
4