Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

38 találat a megadott tiszteletdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Alpolgármester díjazása

Kérdés: Újonnan megválasztott alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a testület az alakuló ülésen határozattal megállapította. Azonban az alpolgármester szerint neki jár az önkormányzat tiszteletdíj-rendeletében meghatározott képviselői tiszteletdíj is. Szerintünk nem. Kinek van igaza?
Részlet a válaszból: […]alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt az illetményükről, tiszteletdíjukról.Az alpolgármester díjazására vonatkozó szabályokat az Mötv. 80. §-a tartalmazza. Ez alapján a 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetményének 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5342
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Lemondás a képviselői tiszteletdíjról

Kérdés: Önkormányzati képviselők lemondanak tiszteletdíjuk egy részéről az alapítvány és az egyesület javára, mi az ezzel kapcsolatos eljárás folyamata?
Részlet a válaszból: […]arról rendelkezni csak nettó módon lehet. Azaz a képviselő vagy teljes egészében lemond a tiszteletdíjról, vagy nem mond le róla, és a részére kifizetendő nettó összegről
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5146

3. találat: Polgármester részére fizetett költségtérítés

Kérdés: A polgármester a Mötv. 71. §-a szerinti költségtérítésben részesül. Ezen túl meg kell-e téríteni részére azon utazásainak költségét, amelyek nem férnek bele a költségtérítés Mötv. 71. §-a szerinti keretbe (pl. külföldi projekttalálkozó útiköltsége, vagy az ország távolabbi részén történő konferencia útiköltsége)? Amennyiben megtéríthető, akkor annak mi az elszámolási rendje? Csak kiküldetési rendelvény alapján, vagy kifizethető a polgármester részére az üzemanyag-tankolásról szóló, az önkormányzat nevére kiállított számla?
Részlet a válaszból: […]A polgármesternek az elismert költségekről a saját nevére szóló számlákkal kell rendelkeznie, illetve vezetnie kell az Szja-tv. által előírt nyilvántartásokat, így saját gépjárműhasználat költségeinek elszámolásánál útnyilvántartást. A saját személygépkocsi használatára tekintettel a NAV-üzemanyagár és a jogszabály szerinti fogyasztási norma alapján meghatározott üzemanyagköltség, továbbá 15 Ft/km javítási, fenntartási költség (vagy tételes számlákkal igazolt ilyen költségek) számolhatók el a költségtérítéssel szemben. Ebben az esetben azonban cégautóadót kell fizetnie az érintettnek minden olyan hónapra, amelyben a személygépkocsira költséget számolt el.Az év végi adóbevallásnál meg kell állapítania, hogy mekkora összegű költséget tud jogszerűen elszámolni a rendelkezésére álló költségszámlák, nyilvántartások alapján. Ha a magánszemély adóelőleg-levonáshoz tett nyilatkozatában feltüntetett költség meghaladja az adóbevallásában elszámolt igazolt költséget, akkor a költségkülönbözet 39 százalékát különbözeti bírságként kell az adóbevallásában feltüntetnie, és személyi jövedelemadóként megfizetnie. Nem kell ilyen bírságot fizetni, ha az említett különbözet nem több az adóelőleg levonásánál figyelembe vett költség 5 százalékánál. Ha a költségkülönbözet miatt év végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözete is lesz a magánszemélynek, akkor a különbözet után további 12 százalék különbözeti bírságot köteles az adóévre vonatkozó adóbevallásában bevallani, és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig személyi jövedelemadóként megfizetni.A költségtérítésként kapott bevételből az a rész, mellyel szemben a polgármester nem tud költséget felmutatni (illetve az adóelőleg-levonásnál az a rész, amelyre nem kérte tételes költség levonását adóelőleg--nyilatkozatában), jogviszonyból származó (nem önálló tevékenységből származó) jövedelemként adóköteles, a járulékok alapja ez az adóköteles jövedelem.A szóban forgó személyek biztosítási kötelezettségének elbírálásánál a Tbj-tv. 5. §-ának (2) bekezdése irányadó. Ez alapján, a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontját figyelembe véve a polgármester (akár főállású, akár társadalmi megbízatású) akkor lesz biztosított, ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme (a személyijövedelemadó-előleg számításánál figyelembe vett jövedelem) eléri a minimálbér 30%-át, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. Amennyiben az érintett nem minősül biztosítottnak, akkor tőle személyi jövedelemadót kell levonni, és a polgármesteri hivatalnak szociális hozzájárulási adót megfizetni. Ha az érintett biztosítottá válik, akkor le kell vonni tőle a személyi jövedelemadót, a nyugdíjjárulékot, a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, és amennyiben nem minősül saját jogú nyugdíjasnak, a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot.A törvény által megállapított átalány alapvetően arra szolgál, hogy minden költségtérítést fedezzen. Ugyanakkor nem kizárt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5061

4. találat: Önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjának rendezése

Kérdés: Önkormányzat képviselő-testülete rendelettel tiszteletdíjat állapított meg a képviselő és a nem képviselő, azaz külsős bizottsági tagok számára 2017. március hótól. A tiszteletdíj összegének meghatározásakor különbséget tettek a választott képviselők és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíja között. Ezt a rendeletet jegyző terjesztette elő, és jegyző, valamint polgármester írta alá. Törvényességi felügyeleti vizsgálat a rendeletet Alaptörvénybe és a Mötv. 40. §-ának (4) bekezdésében foglalt előírásoknak meg nem felelően jogszabálysértőnek találta. A rendelet újratárgyalására és kijavítására 2018. augusztusban került sor. Az önkormányzat 17,5 hónapon keresztül jogszabállyal ellentétesen látta el a fel-adatát, és anyagi kárt okozott a magánszemélynek. Lehet-e ebben a kérdésben felelősséget megállapítani, vagy helytelen önkormányzati rendelet megalkotásával, hitelesítésével törvényes lehet az anyagi károkozás?
Részlet a válaszból: […]szerint a tiszteletdíj összege tekintetében is adódhatott bizonytalanság.A polgármesternek alapvetően politikai, míg a jegyzőnek munkaviszonyból eredő felelőssége lehet, ugyanakkor meglátásunk szerint, amennyiben az eltérés és a hiba jogértelmezési kérdésből eredt, egyik sem áll meg.Ugyanakkor a törvényességi felügyeleti eljárás eredményeként ki kell számolni, hogy a nem képviselő, külsős bizottsági tagok elmaradt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4871
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Önkormányzati bizottsági tag tiszteletdíja

Kérdés: Helyi önkormányzat esetében, amennyiben az önkormányzati bizottságoknak van olyan tagja, aki nem önkormányzati képviselő, az ő tiszteletdíja milyen jövedelemnek minősül? Önálló tevékenységből származó jövedelem, vagy más, nem önálló tevékenységből származó jövedelem? Az ilyen jellegű jövedelem esetén van lehetőség 10%-os költség érvényesítésére?
Részlet a válaszból: […]magánszemély a jövedelem megállapítása során két költségelszámolási módszer közül választhat. Az egyik módszer a tételes költségelszámolás. E módszer választása esetén valamennyi költséget - a kormányrendeletben vagy törvényben meghatározott mértékű (igazolás nélkül elszámolható) költségek kivételével - számlával, bizonylattal kell igazolni. Ha a magánszemély többféle önálló tevékenységet is folytat, a bevételeket és a bevételek megszerzése érdekében felmerült kiadásokat tevékenységenként külön-külön kell figyelembe vennie.A másik módszer szerint a bevételből igazolás (számlák, bizonylatok) nélkül levonható 10 százalék költséghányad, és a bevétel 90 százaléka a jövedelem. Ez utóbbi módszer alkalmazása esetén a magánszemély az adóévben megszerzett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4136
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Rendelkezni csak nettó tiszteletdíjról lehet

Kérdés: A képviselők benyújtottak egy megbízást, mely szerint a bruttó tiszteletdíjuk 2%-át kérik átutalni egy bankszámlaszámra. Köteles a hivatal teljesíteni? Ha nem, milyen jogszabály alapján, ugyanis ez költséget jelent az önkormányzatnak?
Részlet a válaszból: […]alapelveket. A költségvetést megillető adóról, járulékról nem lehet rendelkezni. A nettó tiszteletdíj esetében sem köteles az önkormányzat arra, hogy azt több részben, más-más bankszámlákra utalja, tekintettel arra, hogy ez többletadminisztrációval, költséggel jár.A bruttó tiszteletdíjról legfeljebb lemondani lehet,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3939
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Munkaszüneti nap díjazása havi díj esetén

Kérdés: Hogyan kell számfejteni január hónapra az ülnök tiszteletdíját, ha egy fizetett ünnep van a hónapban? Az osztószám január hónapban 22 munkanap vagy eggyel kevesebb, 21 munkanap. Figyelembe kell-e venni azt, hogy az adott hónapban a munkaszüneti nap munkanapra vagy pihenőnapra esik?
Részlet a válaszból: […]mértéke, az ülnök működésének minden napjára, a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25 százaléka.Ha az ülnök távolléti díja nem éri el a bírói illetményalap egy munkanapra eső összegének a 25%-át, akkor azt annak összegéig ki kell egészíteni.A kérdés arra irányul, hogy a havi díjból hogyan kell megállapítani az egy napra jutó arányos bért, ami alapján az ülnök tiszteletdíja számfejthető.Az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése szerint a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál a havi alapbérnek a hónapban irányadó általános munkarend szerinti egy órára eső összegét szorozni kell az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával. Az Mt. 97. §-ának (2) bekezdése szerint általános munkarendnek minősül a munkaidő heti öt napra, hétfőtől péntekig történő beosztása. Ebből következően, ha a munkaszüneti nap az általános munkarend szerinti munkanapra esik, akkor azt a havibér arányos részének számításánál figyelembe kell venni.2015 januárjában 22 munkanap volt, melyből egy munkanap munkaszüneti napnak minősült, azaz csak a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól mentesített az Mt. 102. §-a.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3934
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Polgármester illetménye, képviselők tiszteletdíja

Kérdés: Településünkön közös önkormányzati hivatal működik főállású polgármesterekkel. Az ő illetményük, valamint a képviselő-testület, bizottsági tagok tiszteletdíja a polgármesteri hivatal vagy az önkormányzat költségvetését terheli? Továbbá ezen kiadások elszámolása mely főkönyvi számlákon történjen?
Részlet a válaszból: […]képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A polgármester - mind a főállású, mind a társadalmi megbízatású -, valamint a képviselők tiszteletdíja, egyéb járandósága az önkormányzat költségvetését kell, hogy terhelje. A polgármesterek illetményének és a képviselők díjazásának elszámolásáról az Áhszr. 15. sz. mellékelete rendelkezik az alábbiak szerint:A "K121. Választott tisztségviselők juttatásai" rovaton kell elszámolni, a polgármester, főpolgármester, a helyi önkormányzati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3897
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Képviselői tiszteletdíj nettó, illetve bruttó összegéről történő lemondás

Kérdés: Az egyik képviselő-testületi tag írásban lemondott a tiszteletdíjáról, illetve a költségtérítéséről különböző rendezvények finanszírozásának javára. Mi az eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]tiszteletdíja terhére.Amennyiben a képviselő az önkormányzatnak jelzi, hogy tiszteletdíját nem kívánja felvenni, azaz ingyen vállalja a képviselői tevékenységet, akkor a tiszteletdíj nem kerül számfejtésre, a teljes bruttó összeg az önkormányzat költségvetését növeli, és annak felhasználásáról az
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3659
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Választási, illetve szavazatszámláló bizottság nyugdíjas tagjának fizetett díjazás közterhei, megbízás álláskeresési járadék mellett

Kérdés: Milyen adó- és járulékkötelezettség terheli a 2014-es választásoknál a választási, illetve a szavazatszámláló bizottság tagjainak díjazását, akik nyugdíjasként látják el a feladatot? Hogyan alakul a közteher, ha a nők 40 éves öregségi nyugdíjában részesül az érintett, ha korhatár előtti ellátásban, illetve ha rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs járadékban? Álláskeresési járadék mellett megbízhatunk-e valakit ezen feladatok ellátásával?
Részlet a válaszból: […]minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincadrészét. A választási iroda tagjainak kifizetésre kerülő összeg alapján ez vélhetően teljesül, így az érintett biztosítottá válik a kifizetés alapján, és a díjazásból 16% személyi jövedelemadót, 10% nyugdíjjárulékot, 4% természetbeni és 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot kell vonni, a kifizetőt pedig 27% szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terheli.A saját jogú nyugdíjas (öregségi nyugdíjas, rehabilitációs járadékos) foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Nem kell vonni tőle tehát 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni. A nők 40 éves öregségi nyugdíja is saját jogú nyugellátásnak, öregségi nyugdíjnak minősül. A korhatár előtti ellátásban részesülő nem minősül saját jogú nyugdíjasnak. A rehabilitációs és rokkantsági ellátásban részesülők esetében is le kell vonni a 3% pénzbeli egészségbiztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. március 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3652
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 38 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést