Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott transzferár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Transzferár-kiigazítás helyes áfakezelése

Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett kft. (társaság), amely egy nemzetközi cégcsoport tagja, elsősorban építőipari alapanyagok nagykereskedelmével foglalkozik. Külföldi kapcsolt vállalkozásával disztribútori szerződésben áll, amelynek értelmében a társaság belföldi termékbeszerzés keretében szerzi be a termékeket a kapcsolt vállalkozásától. (A társaság és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló külföldi társaság együttesen: "felek"). A beszerzett termékekkel disztribúciós tevékenységet folytat Magyarországon (a kapcsolt vállalkozásától megvásárolt termékeket belföldön értékesíti nem kapcsolt felek részére), amellyel nyereséget ér el. A megcélzott üzemi nyereséghányad piaci tartományát a felek által készített transzferár-dokumentáció fogja tartalmazni. A felek időközönként megvizsgálják a társaság által a disztribútori tevékenységhez kapcsolódóan realizált tényleges megtérülést. Amennyiben a ténylegesen realizált nettó nyereséghányad a szokásos piaci tartományon kívül esik, a kapcsolt vállalkozás a társaság irányába utólagos pénzügyi rendezéssel állítja be a vizsgált időszakra vonatkozóan a nettó nyereséget, így a beszerzéseinek szokásos piaci árát. A társaság a tranzakciós nettóhaszon-módszer alkalmazásával határozza meg az elérendő jövedelmezőségi szintet, a vizsgált profitszintmutató az árbevétel-arányos jövedelmezőségi mutató. A társaság a 2017-es év során a vállalatcsoport transzfer-ár-politikájában meghatározott nyereséghányadot nem érte el a disztribúciós szerződés alapján, ebből következően szükségessé vált annak utólagos korrekciója, amellyel a társaság jövedelmezősége a kívánt szintre nő. A társaság által végrehajtott transzferár-korrekciót áfa szempontjából az áfa hatálya alá tartozó ügyletként vagy áfakörön kívüli tranzakcióként kell minősíteni? Álláspontunk szerint a felek közti jövedelmezőségkiigazításnak nincs hatása a közöttük megvalósult ügyletek adóalapjára általános forgalmi adózási szempontból. Ennek megfelelően a társaság nem köteles a jövedelmezőségkiigazítás kapcsán módosítani az eredetileg számlázott ügyletek adóalapját, és így sem számlamódosítást, sem önellenőrzést nem kell végrehajtani.
Részlet a válaszból: […]termékértékesítés ára között.A rendelkezésre álló ismeretek alapján tehát a felek közötti pénzügyi elszámolásra a teljesítést követő időpontban kizárólag a megfelelő jövedelmezőség teljesítése érdekében kerül sor úgy, hogy a felek között utólag rendezésre kerülő különbözet összege és elszámolása nem köthető kifejezetten a felek közt teljesült egyes korábbi ügyletekhez. Ez álláspontunk szerint az áfa alapjára nincs kihatással, tekintve, hogy a felek között érvényesen teljesedésbe ment olyan ügyletekről van szó, amelyek esetében a teljesítéskor fizetett ellenérték nagyságát mindkét fél elfogadta. A teljesült ügylet ellenértéke módosításának a kérdésben megfogalmazottak alapján polgári jogi indoka nincsen.Abban az esetben tehát, ha a felek között utóbb kizárólag a megfelelő jövedelmezőség biztosítása miatt történik egy egyszeri pénzügyi kiigazítás, amelynek során az egyes ügyletek ellenértékét nem módosítják, úgy - figyelemmel az Art. 1. §-ára - nem mondható, hogy a felek között az áfa alapja utóbb bekövetkezett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5094
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Transzferár-korrekció áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy Magyarországon székhellyel rendelkező társaság (a továbbiakban: társaság) tevékenységi körébe számítástechnikai termékek gyártása és nagykereskedelme tartozik. Tevékenységét egy cégcsoport központi tagjaként látja el. A társaság feladatkörébe gyártási, központi adminisztrá-ciós és logisztikai feladatok tartoznak. A cégcsoportban a termékek vevők részére történő értékesítését a cégcsoporton belül több társaság (a továbbiakban: disztribútor) látja el. A társaság a disztribútorral szállítási szerződést kötött, amelyben a társaság megbízza a disztribútort a gyártott termékek terjesztésével és értékesítésével. A szállítási szerződésnek megfelelően a társaság termékeket értékesít a disztribútornak annak megrendelései alapján. A társaság a rögzített rendelés alapján szállításra összekészíti a termékeket, és a székhelyén adja át a disztribútornak egy előre egyeztetett időpontban. A termékek árát a felek a szállítási szerződés mellékletében rögzítik. A társaság és a disztribútor a Tao-tv. 4. §-ának 26. pontja értelmében kapcsolt feleknek minősülnek. A kialakított transzferárazási struktúra alapján a disztribútor meghatározott, fix nettó árrésre jogosult. A felek ennek megfelelően a disztribútor nettó árrését minden egyes üzleti év végén a piaci ártartományba eső értékre módosítják a felek közötti egyösszegű pénzügyi kiigazítás keretében (a kiigazítás tényleges pénzügyi rendezést jelent). A szállítási szerződés értelmében a kiigazítás nem érinti a szállítási szerződésben meghatározott árakat. A transzferár kifizetésére kizárólag a megfelelő jövedelmezőség érdekében kerül sor a felek között. A fent vázoltak kapcsán az alábbi kérdésekre várunk választ:
1. A felek közötti transzferár-kiigazítást az áfa hatályán kívüli ügyletként kell kezelni?
2. A tranzakcióról elegendő számviteli bizonylatot kibocsátani? Megfelelő-e, ha a társaság számlát állít ki a tranzakcióról, amin feltünteti, hogy az ügylet az áfatörvény hatályán kívül esik?
3. Szükséges-e a tranzakciót jelenteni az A60-as közösségi összesítő jelentésben, amennyiben a disztribútor az Európai Unióban letelepedett társaság?
Részlet a válaszból: […]különbözet összege és elszámolása nem köthető kifejezetten a felek közt teljesült egyes korábbi ügyletekhez. Ez - álláspontunk szerint - az áfa alapjára nincs kihatással, tekintve, hogy a felek között érvényesen teljesedésbe ment olyan ügyletekről van szó, amelyek esetében a teljesítéskor fizetett ellenérték nagyságát mindkét fél elfogadta.Abban az esetben tehát, ha a felek között utóbb kizárólag a megfelelő jövedelmezőség biztosítása miatt történik egy egyszeri pénzügyi kiigazítás, amelynek során az egyes ügyletek ellenértékét nem módosítják, akkor - figyelemmel az Art. 1. §-ára - nem mondható, hogy a felek között az áfa alapja utóbb bekövetkezett körülmény folytán módosult, továbbá az sem mondható, hogy az eredetileg számlázott adóalap téves volt, tekintve, hogy azt a felek a teljesítés során mint a teljesítés ellenértékét elfogadták. Egyetértünk továbbá azon álláspontjával, mely szerint a transzfer-ár-korrekció kapcsán történő pénzügyi elszámolással szemben nem áll termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, ezért a transzferár-korrekció során fizetett összeg nem tekinthető az Áfa-tv. 259. §-ának 6) pontja szerinti ellenértéknek, tehát a transzferár-korrekció nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá (2. §). Mindezekből következően a transzferár-korrekció nem érinti utóbb az áfa alapját, az elszámolást az áfa hatályán kívül kell kezelni, ezért ennek kapcsán a társaságnak számlakibocsátási, számlakorrekciós és egyéb áfakötelezettsége nem merül fel.2. Az Áfa-tv. 159. §-ának (1) bekezdése tartalmazza a számlakibocsátási kötelezettségre vonatko-zó legfontosabb szabályt. E szerint "az adóalany kö-teles - ha e törvény másként nem rendelkezik - a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni".Az Áfa-tv. tehát előírja, hogy mely esetekben kötelező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4811
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Transzferár-nyilvántartás

Kérdés: Önkormányzat és 100%-os tulajdonú leány­cégeire vonatkozik-e a transzferár-szabályozás, illetve a nyilvántartási kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]vállalkozásnak minősül az önkormányzat 100%-os tulajdonú társasága. A Tao-tv. 18. §-a alapján a kapcsolt felek között a szokásos piaci árat meg kell határozni és nyilván kell tartani (transzferár-nyilvántartás).Mentesülnek a nyilvántartási kötelezettség
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3685
Kapcsolódó tárgyszavak: ,