Személyi finanszírozás

Kérdés: NEAK által finanszírozott, önkormányzathoz tartozó költségvetési szerv vagyunk. A MÁK múlt év novemberében közölte velünk, hogy forgótőke-tartozásként utaljunk át nekik közel 4 millió forintot 2015-2017. év vonatkozásában. Tisztáztuk, hogy ez a "követelésük" miből adódik: XY dolgozó pl. október hónapban táppénzre megy, de a táppénzes papírjait november hónapban adja le. A KIRA-ban nem kerül október hónapban rögzítésre a távolléte, emiatt a dolgozó teljes havi munkabért kap. A MÁK részéről megtörténik október 31-ével a számfejtés. A KIRA-ban a távollét rögzítése november hónapban történik meg. A MÁK ennek alapján egy rendező számfejtést csinál, így a dolgozótól levonásra kerül az őt meg nem illető munkabér. (Munka-vállaló részéről rendeződik a táppénz elszámolása, a munkabér túlfizetése.) A?MÁK október hónapra eső – a NAV-hoz történő – befizetéseket átutalja, a táppénzes napokra eső járulékokat is, ezek szerint: "túlfinanszírozott" lettünk. A kérdés, hogy miből fizetjük vissza ezt az ún. túlfinanszírozást, mikor a NEAK-finanszírozással, a felügyeleti szervünk támogatásával, valamint a kifizetett munkabérrel és annak kifizetett munkáltatói közterhével is egyeznünk kell? A MÁK munkatársa azt mondja, hogy a "Foglalkoztatottak munkabérelőlege" számláról utaljuk vissza részükre a "túlfinanszírozást", amire nem könyvelünk semmiféle túlfizetést/túlfinanszí-rozást.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben leírtak szerint a MÁK részéről megtörtént október 31-ével a teljes hónap számfejtése. Mivel a KIRA-programban a távollét rögzítése november hónapban történt, ezért a MÁK-nak rendező számfejtést kellett volna csinálnia ennek alapján. A?dolgozótól az őt meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Pénzmaradvány

Kérdés: Költségvetési szervünknek csak pénztári és elkülönített számla egyenlege volt december 31-én. A bankszámlán található pénzösszeg az ezt megelőző évben leürítésre került, és túlfinanszírozásként pénzforgalomban átadtuk az önkormányzat részére. Ezt az összeget viszont a következő évben az önkormányzat visszautalta. Jelen helyzetben hogyan történik a pénzmaradvány számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...szerepeltetni. A bankszámlájukon év végén nem volt egyenleg.A bankszámlán található pénzösszeg előző évben leürítésre került, és túlfinanszírozásként pénzforgalomban átadták az önkormányzat részére. A következő évben az önkormányzat ezt az összeget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.

Pénzmaradvány

Kérdés: Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi pénzmaradványát testületi döntés alapján elvonja. Kérjük, írják meg, hogy 2013-ban hogyan tudjuk lekönyvelni fenntartó és intézmény tekintetében is?
Részlet a válaszából: […] ...költségvetési szerv az elvonását, mint intézményi túlfinanszírozás, feladatelmaradás miatti, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeget, egyéb pénzmaradványt csökkentő tételhez kapcsolódó összeget az önkormányzat költségvetési elszámolási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 27.

Pénzmaradvány-elszámolás évnyitás utáni tételei önkormányzatoknál és az irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknél

Kérdés: Az alábbi példában szereplő számok alapján hogyan kell a pénzmaradványt nyilvántartásba venni a polgármesteri hivatalnál, valamint az intézményeknél? Mely tételekre kell előirányzatot képezni a polgármesteri hivatalnál és szintén az intézményeknél? Mind a polgármesteri hivatalnál, mind pedig az intézményeknél a szabad, illetve feladattal terhelt pénzmaradványt tartalékba kívánjuk helyezni, és a felhasználás után képezünk elő­irányzatot dologi vagy beruházási kiadásokra a felhasználásnak megfelelően a tartalékból.
- Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (pénzkészlet ą aktív, passzív elszámolások – rövid lejáratú likvidhitel): hivatalnál: 5000
- Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (pénzkészlet ą aktív, passzív elszámolások): intézményeknél: 3000
- Intézmények előző évi alulfinanszírozása: 200
- Intézményi pénzmaradvány-elvonás: 300
- Kiutalatlan költségvetési támogatás: 600
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: 100
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben megadott adatok az alul- és atúlfinanszírozásnál nem egyértelműek, ezért a válasznál a következőket vesszükalapul:– Intézmények előző évi alulfinanszírozása: 200 (22. sor)– Kiutalatlan költségvetési támogatás: 600 (25. sor)–...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Negatív pénzmaradvány elszámolása

Kérdés: Önkormányzat év végi likvid hitelállománya miatt a könyvviteli mérlegben negatív pénzmaradványt mutat ki. Hogyan kell elszámolni a negatív pénzmaradványt? A képviselő-testület határozata szerint a fedezete likvid hitel.
Részlet a válaszából: […] ... 4612 – funkcionális osztályozás szerint T 489 - K 992 – rendező tétel T 494 - K 4214 Túlfinanszírozás és pénzmaradvány-elvonás visszafizetése– közgazdasági osztályozás szerint T 57121 - K 321 ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Célfeladatok maradványának kimutatása

Kérdés: A 2009. évi negatív pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban kérdezem. Az új rendelkezés szerint a likvidhitel-állományt be kellett állítani a pénzmaradvány (29. űrlap) 7. sorába negatív előjellel, ezek után a költségvetési pénzmaradvány 28. sor is mínuszos. De valójában van pénzmaradványom EU-s pályázatból (ami a bankszámlán volt év végén), ezt hogyan tudom lekönyvelni és az intézmény rendelkezésére bocsátani előirányzatként is? Mínuszos pénzmaradványt hogyan tudok igénybe venni és felosztani?
Részlet a válaszából: […] ...(ideértve az EU-s pénzeket is) pozitív maradványát.4. A 2. pont szerinti összeget természetesen módosítja mégaz alul- és túlfinanszírozás, valamint a pénzmaradvány-elvonás összege.5. Az intézmény rendelkezésére bocsátása a 4212-ről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Előző évi pénzmaradvány könyvelési tételei

Kérdés: Az előző évi pénzmaradvány nyitás utáni rendező tételeit hogyan kell lekönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...341 - K 4612 közgazdasági és funkcionálisT 469-K 992osztályozás szerint ésosztályozás szerint ésforrásrendezésT 494-K 4214= túlfinanszírozás közgazdaságiT 57121-K 341és funkcionális osztályozásT 71-K 599szerint és forrásrendezésT 4214-K 9812 T 999 - K...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 21.