Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott túlfizetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyermekétkeztetési díj könyvelése

Kérdés: Az óvodai gyerekek étkezéséről, amikor azt a szülők kifizetik, készpénzfizetési számlát állítunk ki részükre a befizetés megtörténtekor. Előfordul viszont olyan eset is, amikor a szülő nem fizeti ki az étkezést, hátralék keletkezik, vagy éppen ennek az ellenkezője, amikor túlfizetés történik. A túlfizetést és hátralékos állományváltozást milyen időközönként kell könyvelnünk?
Részlet a válaszból: […]rovatok kivételével a teljesítéssel egyező összegű követelést vagy végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget a teljesítéssel egyidejűleg nyilvántartásba kell venni. Ha a költségvetési évet követően esedékes követelések vagy kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek között nyilvántartott követeléshez vagy kötelezettségvállaláshoz, más fizetési kötelezettséghez tartozó teljesítés rögzítése szükséges, azt előbb át kell vezetni a költségvetési évben esedékes követelések vagy végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közé.Az Áhsz. 43. §-ának (12) bekezdése szerint a pénzügyi számvitelben a bevételek teljesítésének nyilvántartási számláin olyan teljesítést vesznek nyilvántartásba, amelyhez nem kapcsolódik korábban nyilvántartásba vett követelés, akkor a teljesítéssel egyező összegű követelést nyilvántartásba kell venniük a teljesítéssel egyidejűleg. Követelés fennállása nélkül nem könyvelhető teljesítés.Tehát, ha az óvodai étkeztetésről egyszerűsített készpénzfizetési számlát állítanak ki, akkor a követelést a teljesítéssel egyidejűleg kell nyilvántartásba venni, mivel a teljesítés elszámolásának feltétele a követelés fennállása.Ha a gyermek továbbra is odajár az óvodába, és ott étkezik, akkor a következő hónapban is állítanak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4887
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Étkezési térítésidíj-hátralék és -túlfizetés elszámolása

Kérdés: A mérlegjelentésben ki szeretném mutatni az étkezési túlfizetést és hátralékot, hogyan kell kikontírozni az új számvitel szerint?
Részlet a válaszból: […]került, azt bevételcsökkentésként kell elszámolni. A túlfizetés tényének megállapításakor a követelés csökkentését is elő kell írni. Ha a túlfizetés pénzügyi teljesítése nem történt meg a tárgyévben, akkor a visszafizetés tényét végleges kötelezettségvállalásként, a pénzügyi teljesítést költségvetési kiadásként is el kell számolni.Az étkezési térítési díjnál a hátralékoknak a követelések között kell megjelenniük. Ezen belül a fizetési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3744
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Iskolai étkeztetés túlfizetésének elévülése

Kérdés: Iskolai étkeztetés túlfizetésének van-e hatályvesztése?
Részlet a válaszból: […]még akkor is, ha formálisan írásbeli szerződést nem kötöttek a felek egymással. Az iskola és a tanuló közötti szolgáltatási jogviszony némi magyarázatra szorul. Az iskolának az étkezési lehetőséget törvény alapján biztosítania kell, de a gyereknek ezt nem kötelező igénybe venni. Ezért vonatkozik a polgári jogi jogviszony erre az ügyletre is, és ezért van az - amit gyakran kérdeznek az intézmények -, hogy nem lehet adók módjára behajtandó köztartozásként behajtani az étkezésidíj-hátralékot. A polgári jogi kötelmi jogviszonyokban, ami valamilyen szolgáltatásra és annak ellenértéke megtérítésére irányul, az általános elévülési idő 5 év. Tehát a szerződésből eredő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3229
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , ,