Hibás számlaszám az adó-visszatérítésen

Kérdés: A Költségvetési Levelek 313. számában az 5564. számú kérdésben foglalkoztak a téves adószámra fizetéssel. Esetünkben ennek a fordítottja történt, elírtuk a számlaszámot, amire a kiutalást kértük. Hogyan lehet ezt javítani?
Részlet a válaszából: […] ...számlaszám nem megfelelő, akkor erre a kiutalást az adóhatóság nem tudja teljesíteni. Az összeg az adófolyószámlán marad, a számla túlfizetést fog mutatni. A bevallás helyes volt, azt a számlaszám hibája miatt javítani nem kell, nem is lehet.Az adózó vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Adószámla-kivonat

Kérdés: A NAV évente, október 31-ig küld a jogszabály alapján adószámla-kivonatot az adózóknak. A folyószámlánk egyenlege "0". Lehet, hogy ezért nem kaptunk postai úton kivonatot az előző évben?
Részlet a válaszából: […] ...kizárólag annak küld a NAV adószámla-kivonatot, illetve pótlékértesítőt, akinek az adószámlája legalább 5000 forint tartozást vagy túlfizetést mutat, illetve az előző évben késedelmesen vagy nem teljesített valamilyen fizetési kötelezettséget, így 5000 forintot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Gyermekétkeztetési díj könyvelése

Kérdés: Az óvodai gyerekek étkezéséről, amikor azt a szülők kifizetik, készpénzfizetési számlát állítunk ki részükre a befizetés megtörténtekor. Előfordul viszont olyan eset is, amikor a szülő nem fizeti ki az étkezést, hátralék keletkezik, vagy éppen ennek az ellenkezője, amikor túlfizetés történik. A túlfizetést és hátralékos állományváltozást milyen időközönként kell könyvelnünk?
Részlet a válaszából: […] ...és ott étkezik, akkor a következő hónapban is állítanak ki majd számlát az étkezéséről. A vevő folyószámláján mutatkozik meg a túlfizetés, és ezt a túlfizetést a következő hónapban tudják majd beszámítani. Amennyiben a gyermek elmegy az óvodából, és nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Étkezési térítésidíj-hátralék és -túlfizetés elszámolása

Kérdés: A mérlegjelentésben ki szeretném mutatni az étkezési túlfizetést és hátralékot, hogyan kell kikontírozni az új számvitel szerint?
Részlet a válaszából: […] ...étkezési térítési díjnál a túlfizetés esetén a térítményezés általános szabályait kell alkalmazni.Ennek megfelelően, ha túlfizetés keletkezett, és annak visszatérítése még a tárgyévben ténylegesen visszautalásra került, azt bevételcsökkentésként kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Iskolai étkeztetés túlfizetésének elévülése

Kérdés: Iskolai étkeztetés túlfizetésének van-e hatályvesztése?
Részlet a válaszából: […] ...öt éven belülkövetelhetik egymástól a felek. Szerződésből eredő kötelezettség az ellenértékmegfizetése is, illetve a túlfizetés visszakövetelése is. A Ptk. 326. §-aalapján az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.