Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Újabb könnyítések a turizmus-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatban

Kérdés: Ismereteim szerint a kormány további adózási könnyítéseket vezetett be a turisztikai ágazat megsegítésére. Ha jól tudom, turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos módosítás jelent meg a Magyar Közlönyben. Mire vonatkozik ez pontosan?
Részlet a válaszból: […]továbbiakban együtt: hozzájárulás-köteles szolgáltatás).A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése 2020. március 1-jétől 2020. június 30-ig terjedő időszakra mentesítette a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó adóalanyokat a turizmusfejlesztési hozzájárulás alól. Ezt a könnyítést a 2020. évi LVIII. törvény 2020. december 31-ig meghosszabbította. A 2020. évi LVIII. törvény 35. §-a kimondja, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettet a 2020. március 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli hozzájárulási kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.Az új törvényi rendelkezés értelmében annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, akinek/amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-áig benyújtott bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kellett megállapítania,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5244

2. találat: Alanyi adómentes adóalany turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos bevallási kötelezettsége

Kérdés: Abban az esetben, amikor az alanyi mentes adóalany eseti jelleggel áfabevallás benyújtására kötelezett (pl. EU-s szolgáltatást vett igénybe, mely után neki kell az áfabevallásban a fizetendő adót szerepeltetni), milyen módon kell a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására szolgáló TFEJLH bevallását benyújtania? A következő év február 25-ei határidővel éves viszonylatban, vagy azokról a hónapokról, melyekre áfabevallást ad, adnia kell a TFEJLH-t? Kérdés azonban, hogy hol tud elszámolni az áfabevallásokkal nem érintett hónapokkal?
Részlet a válaszból: […]Főszabályként az Art. 2. mellékletének I/B/3.4. pontja rögzíti, hogy az alanyi adómentességet választó adóalany az általánosforgalmiadó-bevallási kötelezettségének minden esetben havi gyakorisággal tesz eleget.Az Áfa-tv. 257. §-ának (1) bekezdése szerint az adót önadózással megállapító, a (2) bekezdésben meghatározott adófizetésre kötelezett, akinek (amelynek) az adott adómegállapítási időszakban nincs olyan önadózással megállapítandó fizetendő adója, amelyről ellenkező esetben az állami adóhatóságnak bevallást kell tennie, illetve nincs a 4/A. számú melléklet I. pontja szerinti összesítőnyilatkozat-benyújtási kötelezettséget keletkeztető ügylete, és adólevonásra nem jogosult, vagy adólevonásra jogosult ugyan, de ugyanezen adómegállapítási időszakban adólevonási jogot nem gyakorol, mentesül az adott adómegállapítási időszakra vonatkozóan az Art. szerinti bevallástételi kötelezettség alól. A 257. § (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontja kimondja, hogy a bevallástételi kötelezettség alól mentesül az az adóalany, aki (amely) ilyen minőségében alanyi adómentességben részesül.A fenti jogszabályi rendelkezések alapján, amennyiben az alanyi adómentes adóalanynak az Áfa-tv. 257. §-ában foglaltak alapján eseti jelleggel áfabevallási kötelezettsége keletkezik a tárgyév során,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5241

3. találat: Munkáltatók által munkavállalók számára igénybe vett szálláshely-szolgáltatás

Kérdés: Egy kft. (a továbbiakban: társaság) egy 10 szobás panziót üzemeltet. Az utóbbi években turisztikai céllal nem történt szállásadás, tekintettel arra, hogy a társaság a helyi vállalatok dolgozóinak elszállásolását biztosította, ez a teljes kapacitást lekötötte. A szolgáltatást nem a magánszemélyek, hanem a munkáltatók veszik igénybe, amelyekkel 3-6-12 hónapos időtartamra szóló szerződés keretében állapodik meg a társaság, tehát hosszú távra biztosítja a munkavállalók elszállásolását. A szálláshelyen jelenleg sem vehető igénybe idegenforgalmi célú szolgáltatás, de majd nyáron sor kerülhet ilyen jellegű szálláshely-szolgáltatás nyújtására is (kapacitás függvényében). További információ, hogy a társaság az ingatlan-bérbeadási tevékenysége tekintetében bejelentkezett az adóköteles körbe. A panzió a kormányhivatalnál kereskedelmi szálláshelyként van regisztrálva. A szóban forgó esetben a társaságnak milyen adómértéket kell alkalmaznia, továbbá kötelezett-e turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére?
Részlet a válaszból: […]szálláshely-szolgáltatása, amely az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján nem minősül adómentes tevékenységnek; valamint- a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása.Az általános forgalmi adózás szempontjából kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak nem az ágazati jogszabályokban ilyenként meghatározott, illetve a Központi Statisztikai Hivatal által ilyen TESZOR-szám alá besorolt szolgáltatásokat kell tekinteni, hanem a szolgáltatás jellegadó tartalma alapján kell a minősítést elvégezni. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásról beszélünk tehát minden olyan esetben, amikor az adóalany idegenforgalmi körben biztosít szállást a vendégének, azaz, ha olyan szálláshely-szolgáltatásról van szó, amely alapvetően turisztikai jellegű.A szállásadás turisztikai (idegenforgalmi) jellegének megítéléséhez több szempont is figyelembe vehető. Ilyen - többek között - a szálláson eltöltött idő, illetve azzal szoros összefüggésben, hogy a szálláshely elsődlegesen átmeneti, ideiglenes jellegű vagy életvitelszerű tartózkodást tesz lehetővé, de hasonlóan meghatározóak e körben a szálláshoz nyújtott kiegészítő szolgáltatások is.Egy szálláshely-szolgáltatás kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásként történő besorolása nem attól függ, hogy az adott szolgáltató (panzió, szálloda, hostel stb.) által biztosított szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő turisztikai céllal érkezett-e az adott településre, környékre (a vendég városlátogatása turisztikai célú-e), hanem attól, hogy az adóalany által nyújtott szolgáltatás alapvetően turisztikai jellegű-e. Annak eldöntése során, hogy a társaság által a helyi vállalatok munkavállalóinak nyújtott szállásadás turisztikai (idegenforgalmi) jellegű-e, álláspontunk szerint azt kell megvizsgálni, hogy attól a szolgáltatástól, amelyet a társaság a rá vonatkozó szabályok szerint, rendes, üzemszerű működés keretében biztosít a vendégeknek - a szolgáltatás jellegadó tartalmát figyelembe véve -, eltér-e, illetve miben tér el az a szálláshely-szolgáltatás, amelyet a társaság a helyi vállalatokkal kötött, 3-6-12 hónapos időtartamra szóló szerződés keretében biztosít a munkavállalóknak.Idegenforgalmi, turisztikai jellegűnek, azaz kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősül az a szállás-adás, amely általában rövid távú, pár napos, esetleg néhány hetes, tehát átmeneti jellegű tartózkodást tesz lehetővé, és amelyhez jellemzően kiszolgálás, ellátás is szorosan kapcsolódik. Így a szálláshely-szolgáltatásnak szerves részét képezik bizonyos kiegészítő szolgáltatások, melyek nem opcionálisan vehetők igénybe, azokat a szállás ellenértéke magában foglalja. Így például az ágynemű-használatot, takarítást, a recepciós szolgálatot, a reggeli étkezést, az internethasználatot stb. Továbbá elmondható, hogy a fűtés, az áram- és vízfogyasztás (rezsiköltségek) jellemzően nem fogyasztás alapján fizetendők, azokat a szállás fix díja szintén magában foglalja. Ugyanakkor ezen jellemzők egyikének vagy másikának hiánya nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott szolgáltatás nem minősülhet kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak, ahogyan az sem mondható, hogy ezek közül bizonyosak megléte már megalapozná e minősítést. Ugyanez vonatkozik a szálláson eltöltött idő hosszára is. A szolgáltatás jellegadó tartalmának meghatározásához a szolgáltatás jellemzőinek összességét szükséges figyelembe venni. Rögzíthető továbbá, hogy amennyiben bizonyos kiegészítő szolgáltatások, például takarítás, mosás külön rendelhetőek meg, azok a szállásadáshoz képest önálló szolgáltatásként vehetők figyelembe, így azok a megítélésen jellemzően nem változtatnak.A megadott információk szerint a panzió biztosít ágyneműhasználatot, takarítást, ugyanakkor nem biztosít recepciós szolgáltatást és reggelit. A fűtés, az áram- és vízfogyasztás (rezsiköltségek) nem fogyasztás alapján fizetendők, azokat a szállás fix díja magában foglalja. A rendelkezésre álló további információk alapján a társaság szolgáltatását vállalkozások, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek veszik igénybe dolgozóik, munkavállalóik hosszú távú elszállásolása céljából, tehát a társaság által ezen megrendelők részére nyújtott szolgáltatás leginkább a munkásszállások által nyújtott szállásadással mutat hasonlóságot, figyelemmel a szálláshoz nyújtott kiegészítő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5210

4. találat: Turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos változások

Kérdés: 1. A koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek csökkentése érdekében Magyarország Kormánya számos intézkedést hozott. Ismereteim szerint az intézkedések a turizmusfejlesztési hozzájárulást is érintik, mégpedig a fizetési kötelezettséget. Mind az éttermi szolgáltatások, mind a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után fizetni kell turizmusfejlesztési hozzájárulást. Mindkét típusú szolgáltatás utáni fizetési kötelezettségre vonatkozik a könnyítés?
2. Két lakást adok ki rövid távra egy online felület segítségével, amelyekben elsősorban turisták szállnak meg, de más is igénybe veheti a szolgáltatást (az ingatlanokat nem adom bérbe hosszú távra). Ez is kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak minősül? Ezt a tevékenységet magánszemélyként végzem, és nem adok például reggelit a vendégek számára, amit egy szálloda rendszerint biztosít. Nem csak a szállodák, hotelek, panziók nyújtanak kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást?
Részlet a válaszból: […]március 19-én lépett hatályba - idézett szabálya általánosságban, egységesen mentesít a Rendelet I.-ben meghatározott időszakra vonatkozóan a fizetési kötelezettség (valamint bevallási és hozzájárulás-megállapítási kötelezettség) alól, nem tesz különbséget a tekintetben, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulást mely tevékenység - étkezőhelyi vendéglátás vagy kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, vagy mindkettő - után fizeti az arra kötelezett.A Rendelet II. - amely a kihirdetését követő napon, azaz 2020. március 24-én lépett hatályba - 2. §-a további részletszabályokat állapít meg a turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatban.A Rendelet II. 2. §-a kimondja, hogy "annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulásta) negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,b) évente kell bevallania, a 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti, és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közöttiidőszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie".2. A második kérdés kapcsán azt kell meghatározni, hogy az Áfa-tv. alkalmazásában mit tekintünk kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásnak. Mivel az Áfa-tv. nem tartalmaz definíciót a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra vonatkozóan, a meghatározásban a NAV által közzétett "A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalma az általános forgalmi adó rendszerében" című, 2009/62. számú Adózási kérdés nyújt segítséget.Az Adózási kérdés kimondja, hogy az Áfa-tv. "nem támaszkodik az általános adózási szabályoktól eltérő megítélés alá tartozó ügyletek tartalmának körülírásakor a Központi Statisztikai Hivatal nómenklatúráira. Az áfabeli megítéléskor irreleváns továbbá az is, hogy más - hazai vagy közösségi - jogi rendelkezések milyen tartalmi és egyéb ismérvekkel határolják el az egyes tevékenységeket.Fentiek alapján a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalmában igazodik a Héa-irányelv szerint kedvezményezhető szolgáltatások köréhez, így a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás alatt értendő minden olyan alapvetően turisztikai jellegű szolgáltatás, amely során ellenérték fejében az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek megfelelő szállás biztosítása történik, így különösen:- a szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló, ifjúsági szálló által nyújtott szálláshely-szolgáltatás;- üdülők szálláshely-szolgáltatása (függetlenül attól, hogy a szolgáltatást igényjogosultak és azok hozzátartozói, vagy más személy veszi igénybe);- a kollégiumok, diákotthonoknak azon szálláshely-szolgáltatása, amely az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5163

5. találat: Alanyi adómentes adóalany turizmusfejlesztési hozzájárulása

Kérdés: Egy 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló társaság egy olyan vendégházat (szálláshelyet) üzemeltet, amelyben elsődlegesen az önkormányzat vendégeit szállásolják el térítésmentesen, s emellett az épületben szabadon maradó szobákat a maximális kihasználtság érdekében a társaság hasznosítja, gyakorlatilag panzióként működteti a megfelelő engedélyek birtokában. A társaság - mivel a tevékenységéből származó éves bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot - alanyi adómentes. Értesüléseink szerint 2020. január 1-jétől a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A kérdésem az, hogy azok az adóalanyok is kötelezettek turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére, akik/amelyek alanyi adómentességet választottak?
Részlet a válaszból: […]mellékletének II. részében foglalt táblázat 5. pontja szerinti szolgáltatás, azaz a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása.Figyelemmel arra, hogy sem a Mód. tv., sem más törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely bármilyen kritérium alapján mentesítene egyes, kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújtó adóalanyokat
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5137

6. találat: Szálláshely-szolgáltatók turizmusfejlesztésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége 2020-tól

Kérdés: Érinti-e a költségvetési szerveket a szálláshely-szolgáltatás utáni turizmusfejlesztésihozzájárulás-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]diákok részére történő [Áfa-tv. 85. § (1) bek. i) pontja alá nem tartozó] szabad férőhely ellenértékért történő értékesítése is idetartozik.Az előzőekben említett szálláshelyekre kiterjed a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya. A rendelet hatálya alá tartozik a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező szálláshelyekre és a szálláshely tulajdonosára, vagyonkezelőjére, bérlőjére, üzemeltetőjére (a továbbiakban együtt: szolgáltató).Amennyiben az adott szálláshely a rendeletben foglaltaknak megfelel, és az Áfa-tv. szerint 5%-os adómérték alá tartozik a nyújtott szolgáltatás, akkor az Eak-tv. 261. §-a szerinti turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni 2020. január 1-jétől, és regisztrálni kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál (NTAK). A regisztrációt a https://info.ntak.hu/regisztracio/ oldalon lehet megtenni, és a regisztrációval kapcsolatos tájékoztatók is itt érhetők el.A jogszabályokból eredő kötelezettség alapján minden hazai szálláshely-szolgáltatónak minden egyes szálláshelyét regisztrálnia kell az NTAK rendszerébe. Ezt követően pedig az online szálláshelykezelő szoftvere segítségével naponta adatokat kell szolgáltatnia az NTAK-nak.Az adatszolgáltatás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának egyaránt jogszabályi követelménye.A hozzájárulás fizetésére a hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet kötelezett. A hozzájárulás alapja a hozzájárulás-köteles szolgáltatás általános forgalmi adó nélküli ellenértéke. A hozzájárulás mértéke 4%.A hozzájárulást a hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani, a számla szerinti teljesítési időpontban. A szálláshely-szolgáltatást jellemzően az Áfa-tv. 58. §-a szerinti határozott időszakos ügylet szabályai szerint kell számlázni, a teljesítési időpont is ennek megfelelően alakul.Áfaalanyoknak a rájuk vonatkozó áfabevallási időpontban, alanyi adómenteseknek a tárgyévet követő február 25-ig kell a bevallást teljesíteni. Abban az esetben, ha az alanyi adómentesség év közben megszűnik értékhatár-átlépés miatt, és áfaalannyá válik az adózó, akkor az áfabevallási gyakoriság szerint kell a hozzájárulást teljesíteni.Abban az esetben, ha az adózó az adott bevallási időszakban nem nyújt turizmusfejlesztésihozzájárulás-köteles szolgáltatást (mert pl. csak nyári időszakban működik a szálláshely), akkor turizmusfejlesztésihozzájárulás-bevallási kötelezettség sem terheli. Természetesen más ügyletei tekintetében az áfabevallást be kell adnia.A hozzájárulással kapcsolatos hatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. A bevallást a NAV-hoz kell teljesíteni, a NAV ellenőrzi a kötelezettség bevallását és teljesítését, vezeti az adófolyószámlát, veti ki a pótlékokat, bírságot. A hozzájárulásról a bevallás a 20TFEJLH nyomtatványon nyújtható be. A turizmusfejlesztési hozzájárulást a HU1310032000-01079122-00000000 számlaszámra kell befizetni, az adónemkód: 310.Az eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ez vonatkozik többek között a bejelentési, bevallási, pótlékszámítási és önellenőrzési szabályokra is.A turizmusfejlesztési hozzájárulás összegét a szálláshelyről kibocsátott számlában az áfaalapba nem kell beszámítani.Gyakori hiba, hogy a költségvetési szervek által működtetett szálláshelyeket különböző engedélyezési okok miatt nem szálláshely-szolgáltatásként kezelik áfa-adójogilag, tehát pl. adómentes bérbeadásként, vagy ha a nem lakóingatlanok bérbeadására választottak áfakötelezettséget, akkor 27%-os adóval számlázzák. Előfordul, hogy az önkormányzat hirdeti az interneten a vendégházát, ennek ellenére mégis bérbeadásként számlázza. Ez a gyakorlat áfa-adójogilag sem helyes, 2020-tól azonban a turizmusfejlesztésihozzájárulás-fizetési kötelezettséget is megszegik ezzel.Fontos tehát, hogy az ingatlan-bérbeadást és a szálláshely-szolgáltatást megkülönböztessük.Az ingatlan-bérbeadás szabályait a Ptk. tartalmazza. Az ingatlan-bérbeadás az ingatlan időleges használatba adását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5120