Üdülési szolgáltatás adómentessége

Kérdés: Adómentes üdülési szolgáltatásban részesül 2 dolgozónk, családtagjaikkal együtt. A családtagok részére is el kell-e számolnom az üdülési támogatást? Kell-e intézményünknek ezzel összefüggésben valamilyen nyilvántartást vezetnie?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. adómentességet biztosít az ingyenes üdülésiszolgáltatás nyújtására akkor, ha az megfelel az adómentesség törvényifeltételeinek.Az üdülési szolgáltatás akkor adómentes, ha azt a munkáltatónyújtja a munkavállaló részére a tulajdonában álló, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

Üdülési csekkek, kis összegű ajándékok, vetélkedők ajándékainak könyvelése

Kérdés: Az Szja-tv. 1. sz. mellékletében szereplő juttatásokat egyenként felsorolva: 1. üdülési csekk (8.3.) 2. ajándék (8.18.-8.19.) - kis összegű vagy 5 E Ft - nyugdíjra tekintettel 15 E Ft 3. vetélkedő, versenydíjként adott ajándékcsomag max. 5 E Ft értékben (8.18. pont) Melyik főkönyvi számlára kell elszámolni ezen kiadásokat (jutalom 51221. vagy költségtérítés 51429. vagy egyéb?)? Áfatartalmát meg kell-e osztani az 56121-es dologi számlacsoportba?
Részlet a válaszából: […] A felsorolt kifizetések könyvviteli elszámolásánál aköltségvetési előirányzatok tervezéséhez a Pénzügyminisztérium általösszeállított Tájékoztatóban foglaltak szerint kell eljárni. A Tájékoztatóbanfoglalt jogcímek ismeretében minden esetben megállapítható az Szt-vhr....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 13.

Köztisztviselők részére pénzben kifizetett üdülési hozzájárulás adózása

Kérdés: A Ktv. üdülési hozzájárulás mint egyéb juttatás nyújtására ad lehetőséget. Hogyan alakulnak az adózási szabályok, ha ebben a támogatási formában köztisztviselők részesülnek, nem üdülési csekk, hanem készpénz formájában? Hasonlóan adómentes, mint a Ktv. hatálya alá tartozóknak a ruházati költségtérítés? A dolgozó a teljes összeget kézhez kapja-e, vagy levonások terhelik?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. az 1. számú mellékletének 5.5. pontjában rendelkezik a köztisztviselőt törvény alapján megillető ruházati költségtérítés adómentességéről.A köztisztviselők részére pénzben kifizetett üdülési hozzájárulásra azonban nincs ilyen mentesítő szabály az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. november 18.

A különböző jogcímeken adott munkáltatói juttatások adózási szabályai

Kérdés: A Ktv. 49/H §-a különböző jogcímű juttatások biztosítását teszi lehetővé a köztisztviselők részére. Ilyen a bővítéssel, a komfortfokozat növelésével nem járó lakásfelújításhoz nem hitelintézeten keresztül nyújtott, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású kölcsön, a lakhatási, családalapítási és szociális támogatás, az üdülési hozzájárulás. Ezen támogatások juttatásáról a hivatal közszolgálati szabályzata rendelkezik. Milyen adókötelezettséget eredményeznek az előzőekben felsorolt juttatások?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. a kérdésben említett juttatások adókötelezettségét nem azonosan rendezi. Van olyan juttatás, amelyik adómentes, mások adókötelesek, az adófizetési kötelezettség azonban egyes esetekben a magánszemélyt, más esetben pedig a munkáltatót terheli.LakásfelújításA...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.