Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ügyeleti díj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Osztálykirándulás díjazása

Kérdés: A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó osztálykiránduláson vesz részt a gyermekekkel, pl. a tavaszi szünet ideje alatt. Kell-e ügyeleti, illetve készenléti díjat elszámolni abban az esetben, ha nem tanulmányi kirándulásról van szó, és a pedagógiai programban nem szerepel?
Részlet a válaszból: […]munkaidőn - esetében a Korm. r. 11/B. § rendelkezéseit kell megvizsgálni. Ezen jogszabályhely szerint az Mt. 129. §-ának (1) bekezdésében meghatározottakon kívül ügyelet és készenlét rendelhető el: a tanulók éjszakai felügyeletének megszervezéséhez a kollégiumban, illetve a pedagógiai programban meghatározott tanulmányi kirándulás vagy más, nem az iskolában, kollégiumban szervezett program megvalósításához. Ebből megállapíthatjuk, hogy a készenlét és ügyelet elrendelése, majd elszámolása szempontjából a pedagógiai programban szereplő tanulmányi kirándulás, és más iskolán kívüli, szervezett program - pl. osztálykirándulás - egy tekintet alá esik, ebben nem tesz különbséget a jogalkotó. Az elrendelt ügyeletért és a készenlétért a rendelkezésre állás és a rendkívüli munka díjazását is magában foglaló átalánydíjazás illeti meg a pedagógust. Vizsgáljuk még meg, hogy a tavaszi szünetben tartott osztálykirándulás esetén mely időtartamokat kell készenlétnek és ügyeletnek tekinteni. Megállapítottuk, hogy a tavaszi szünet munkanapjai tanítás nélküli munkanapnak minősülnek, így a rendes munkaidő időtartamára további díjazás nem illeti meg a pedagógust. Ugyanakkor a munkanapon tizennégy órától másnap reggel hat óráig tartó időtartamot úgy kell tekinteni, hogy ezalatt ügyeletet teljesített. Amennyiben a kirándulás napjai heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra is esnek, úgy ezen időtartamot nulla órától huszonnégy óráig - azaz teljes egészében - ügyelet teljesítésének kell tekinteni. Mind a munkaidő-elszámolás, mind az átalánydíj mértékének megállapítása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 834
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Tanulmányi kirándulás díjazása

Kérdés: A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó tanulmányi kiránduláson vesz részt a gyerekekkel. Ez a kirándulás része a pedagógiai programnak. Tanulmányi kirándulás időtartama alatt mikor kell ügyeleti díjat, és mikor készenléti díjat fizetni?
Részlet a válaszból: […]napon 00.00 órától 24.00 óráig - vagyis a teljes napon - ügyeletet teljesít a pedagógus. (Megállapítható, hogy kedvezően változott a szabályozás, hiszen a módosítást megelőzően ennél szűkebben határozta meg a jogszabály az ügyeleti időként figyelembe vehető időintervallumot.) Így tehát csak munkanapon 06.00 órától 14.00 óráig merülhet fel a készenlét ellátásának lehetősége. Ezt követően az ügyelet idejéből meg kell határozni, hogy mely időtartamokat kell munkaidőnek tekinteni, és a később leírtaknak megfelelően díjazni. Ezek az időtartamok a következők: A 22.00 órától másnap reggel 06.00 óráig tartó időszakból (függetlenül attól, hogy az munkanapot, heti pihenőnapot vagy munkaszüneti napot érint) a ténylegesen munkavégzéssel töltött időt; a reggel 06.00 órától 22.00 óráig tartó időszaknak pedig a teljes időtartamát figyelembe kell venni. A rendelet a továbbiakban a 22.00 óra és másnap 06.00 óra közötti időtartamból a tényleges munkavégzéssel töltött időt mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyeletnek tekinti. A reggel 06.00 óra és 22.00 óra közötti időtartamot pedig nem mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyeletnek nevezi. A hivatkozott Korm. rendelet 11/B § (6) bekezdése ezt követően tételesen meghatározza a díjazás mértékét. A díjazás alapja az e rendelet 16. § (2)-(3) bekezdése alapján számított óradíj meghatározott százaléka. Készenlét esetén az átalánydíj mértéke - munkanapon - az óradíj húsz százaléka, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon az óradíj harminc százaléka. Mérhető időtartamú munkavégzéssel járó ügyelet esetén (ezen időtartam 22.00 órától másnap[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 681
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,