Saját termelésű készlet - homoktövis-ültetvény

Kérdés: Önkormányzatunk homoktövis-ültetvényt telepített. A termett gyümölcsből egy erre szakosodott céggel velőt készíttettünk, melynek egy részét ingyenesen kiosztottuk a lakosság részére. A készletre vétel és a készletcsökkenés könyvelésében kérnénk segítséget, hogyan kell helyesen rögzíteni az említett eseményeket.
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 12. §-ának (8) bekezdése szerint a mérlegben a befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek között az olyan saját előállítású anyagi eszközök költségeit kell kimutatni, amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Kivágott fa értékesítése

Kérdés: Az önkormányzat saját telepítésű erdejéből fát termeltet ki vállalkozóval. A fakitermelés célja az erdő gyérítése, nem a megszüntetése. A kivágott fa helyére nem kell újat ültetni, a cél az, hogy a maradó fák tudjanak növekedni. A kivágott fát az önkormányzat még a földről értékesíti tűzifaként, ami nem kerül értékesítésre, azt beszállítja a telephelyre, és ott raktározza az értékesítésig. Kérjük, szíveskedjenek bemutatni ennek könyvelését, különös tekintettel a készletek elszámolására!
Részlet a válaszából: […] ...a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Klíma számviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünk arról döntött, hogy a nyári melegre való tekintettel, a munkafeltételek javítása érdekében gondoskodik a munkaterületek hűtéséről, klimatizálásáról (fűtésre nem használható). Miként történik majd a beruházás számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Zöldmunka

Kérdés: Intézményünk adásvételi szerződést kötött ingatlan (földterület) vásárlására. A földterületet bevetett állapotban vettük (a 2018. évi termés már bennünket illet meg), és a szerződés magában foglalta a zöldmunkák értékét is külön kiemelve. Ennek értékét is a K62-re kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...intézmény adásvételi szerződésében a zöldmunka külön kiemelve szerepel. A zöldmunka a szőlőültetvényen végzett munka. Igaz, hogy a kérdező nem említi a szőlőültetvényt, de a zöldmunka okán vélelmezhető, hogy szőlőtermesztésről és szőlőültetvényről szól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Erdőgazdálkodás számvitele

Kérdés: Az önkormányzat saját erdejéből fát termel ki. A kitermelésre és a szállításra egy külső vállalkozóval kötött szerződést. A vállalkozó számlát állít ki az önkormányzat részére tűzifa kitermelése és szállítása megnevezéssel. A fát az önkormányzat és intézményei épületeinek fűtésére használjuk fel. A vállalkozó annyi fát termel ki, amennyi azonnal felhasználásra is kerül. Kérem, szíveskedjenek levezetni ennek a könyvelését!
Részlet a válaszából: […] ...a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Kártérítés, kártalanítás, jogalap nélküli gazdagodás?

Kérdés: Önkormányzatunk több termőfölddel is rendelkezik, melyek közül az egyik tekintetében korábban haszonbérleti szerződést kötött egy gazdasági társasággal (vagyis határozott időre haszonbérleti jogot engedett a gazdasági társaság javára a tulajdonában lévő termőföldterületre). A?haszonbérleti szerződés alapján a gazdasági társaság meghatározott összegű bérleti díj fizetésére köteles az önkormányzat részére. Az önkormányzat a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan (ingatlanrész) bérbeadására, haszonbérbe adására vonatkozó tevékenységére adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta az Áfa-tv. 88. §-a alapján. A gazdasági társaság szőlőültetvény-telepítést végzett a termőföldön. Tekintettel a szőlőültetvény telepítésére (vagyis a gazdasági társaság beruházására), az önkormányzat tulajdonában lévő termőföld piaci értéke jelentősen növekedett. Az önkormányzat értékesíteni kívánja a termőföldet a rajta lévő szőlőültetvénnyel együtt harmadik fél részére, a haszonbérleti szerződés megszüntetése mellett. A gazdasági társaság által az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldön telepített szőlőültetvény mint tárgyieszköz-beszerzés szerepel a társaság könyveiben. Amennyiben az önkormányzat jog-alap nélküli gazdagodás címén, elismert kötelezettségként fizet egy kialkudott összeget a gazdasági társaságnak, az így kapott összeget a társaság elszámolhatja-e az Áfa-tv. rendszerében kártérítésként, áfa felszámítása nélkül, vagy ezen összeg tekinthető-e kártalanításnak, s ennek következtében a felszámított áfa összegét az önkormányzat levonásba helyezheti-e a bérbeadási, haszonbérbe adási tevékenységéhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] ...foglaltak alapján a földben gyökerező fa alkotórésze a földnek, s mindaddig az is marad, amíg a földtől el nem választják. A szőlőültetvény is olyan növedék, amely utóbb vált a föld alkotórészévé, a telepített szőlő az alatta lévő földtől való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.

Közmunkaprogramban termesztett zöldségek értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk közmunkaprogramok során zöldségeket termeszt, melyet helyi piacon értékesít. Szeretnénk ezt szabályosan megtenni, kérem tájékoztatásukat, milyen számviteli és egyéb szabályokat szükséges az értékesítés során betartani?
Részlet a válaszából: […] ...  Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)14.   Épületek értékcsökkenési leírása15.   Ültetvények értékcsökkenési leírása16.   Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenési leírása17...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Erdőtelepítés számvitele

Kérdés: Önkormányzatunk a közmunkaprogram keretében erdőt telepít. Az erdőtelepítéssel kapcsolatos könyvviteli tételeket kérdezem (földmunka, csemetevásárlás, öntözés). Mikor kerülhet aktiválásra? Hogy változik a telepített erdő értéke?
Részlet a válaszából: […] ...vagy közvetett módon - szolgálják az adott tevékenységet. Ezek közétartozik a földterület, a telek, a telkesítés, az erdő, az ültetvény, azépület, az egyéb építmény, a műszaki berendezés, a gép, a jármű, az üzemi ésüzleti felszerelés, az egyéb berendezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.

Szőlőültetvény értékesítése

Kérdés: Önkormányzati tulajdonban lévő termőföldön gazdasági társaság FVM-támogatással szőlőültetvényt telepített, és ezzel összefüggésben kérdezzük, hogy a gazdasági társaság milyen feltételekkel idegenítheti el az ültetvényt egy másik gazdasági társaságnak?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben vázolt eset speciális abban a tekintetben, hogya szőlőültetvény "értékesítése" ingatlanhoz kapcsolódó használati jogot éstulajdonjog-átruházást is magában foglal, így figyelemmel a PolgáriTörvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Ingatlanhasznosítás áfája

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk. Több ingatlant is értékesíteni szeretnénk. Az általános forgalmi adóról szóló törvény 2. számú melléklete szerint tárgyi adómentes a földterület (kivéve beépítésre szánt terület, építési telek), lakóingatlan értékesítése (lakóingatlannál kivéve az építés befejezését, valamint az építés befejezését követő első értékesítést). Mi minősül áfaszempontból lakóingatlannak, illetve földterületnek?
Részlet a válaszából: […] ...70.20.12.8). Tárgyi adómentesség alá tartozó szolgáltatásnyújtás azSZJ 70.20.12.6 besorolási szám alá tartozó mezőgazdasági ültetvény, az SZJ70.20.12.7 besorolási szám alá tartozó erdő, halastó, az SZJ 70.20.12.8besorolási szám alá tartozó egyéb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 14.
1
2