Megtakarított/túlfogyasztott üzemanyag elszámolása az analitikus nyilvántartásban

Kérdés: Intézményünk 1 db személygépkocsit üzemeltet. A gépkocsivezető menetlevelet használ. A tankolásról az intézmény nevére kiállított számlával számol el. Az intézmény úgy határozott, hogy az üzemanyag-megtakarítás nem illeti meg, ill. a túlfogyasztást sem kell megtérítenie. Az analitikus könyvelésben a megtakarított, ill. túlfogyasztott üzemanyagot hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az üzemanyag vásárlásáról és annak felhasználásáról azáltalános követelményeknek megfelelően kell az analitikus nyilvántartástvezetni mennyiségben és értékben. A gépkocsivezető által tankolt (vásárolt)üzemanyagot az intézmény nevére kiállított számla alapján kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.

Üzemanyag-túlfogyasztás, illetve -megtakarítás

Kérdés: Önkormányzatunk több gépkocsit üzemeltet, melyek esetében számításokkal alátámasztott üzemanyag-megtakarításért fizetünk a sofőrök részére. Mi tekinthető alapnormának abban az esetben, ha a 60/1992. Korm. rendelet műszaki adatokról szóló melléklete nem tartalmazza adott gépkocsi műszaki adatait, és a gyártó a gépkocsi fogyasztási adatait városi, országúti és kombinált közlekedés kategóriákban határozza meg? Esetleges túlfogyasztás után kell-e az önkormányzatnak kifizetői adót fizetnie, mivel az üzemanyag-túlfogyasztás a gépkocsivezető egyéb természetbeni juttatásának is felfogható?
Részlet a válaszából: […] ...elszámolására már nincs mód. Nem alkalmazható ez a korrekciós tényező a kombinált normával történő elszámolás esetén sem. Az üzemanyag-túlfogyasztás miatti adókötelezettség a 2000. évtől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. december 14.

Üzemanyag-túlfogyasztás, illetve -megtakarítás

Kérdés: Önkormányzatunk falugondnoki tevékenységének ellátásához saját gépjárművet üzemeltet. Az üzemanyagköltség elszámolásánál keletkező túlfogyasztást kötelezően meg kell-e téríttetni a gépkocsivezetővel, ugyanakkor az üzemanyag-megtakarítást kötelezően ki kell-e részére fizetni? Ha igen, milyen jogszabályra történő hivatkozással tegyünk ezen kötelezettségünknek eleget?
Részlet a válaszából: […] ...adózás szempontjából sem az üzemanyag-túlfogyasztás megtéríttetése, sem az üzemanyag-megtakarítás kifizetése nem kötelező.A túlfogyasztással kapcsolatos adókötelezettség (44 százalék szja) 2000. január 1-jétől megszűnt. Viszont az üzemanyag-megtakarítás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.

Üzemanyag-elszámolás

Kérdés: Az intézmény 1 db személygépkocsit üzemeltet. Menetlevelet használ a gépkocsivezető. Tankoláshoz az intézmény nevére kiállított számlával számol el. Kell-e készpénzigénylés üzemanyag-előlegre, illetve üzemanyagelőleg-elszámolási nyomtatványt alkalmazni? Kell-e kimutatást készíteni üzemanyag-megtakarításról, ill. üzemanyag-túlfogyasztásról, ha az intézmény úgy határoz, hogy a megtakarítás nem illeti meg a gépkocsivezetőt, ill. a túlfogyasztást sem kell neki megfizetni? Hogyan kell az üzemanyag-elszámolást szabályszerűen végezni? Elegendő csak a számla alapján kifizetni a tankolást?
Részlet a válaszából: […] ...üzemanyagár figyelembevétel kiszámított összeget meghaladó része. Az alapnormát a 60/1992. Korm. rendelet szerint kell meghatározni.]Az üzemanyag-túlfogyasztás megállapítására vonatkozó kötelezettség, illetőleg a túlfogyasztást terhelő adó 2000. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 10.

Üzemanyag-túlfogyasztás elszámolása

Kérdés: Egy nagyváros közepes nagyságú költségvetési intézményének vagyok a gazdasági vezetője, amely 5 db hivatali gépjárművet üzemeltet. Az üzemanyag-megtakarításról már olvastam a Költségvetési Levelekben, és azt a gyakorlatot folytatjuk mi is. Nem tudom azonban, hogyan járjak el az üzemanyag-túlfogyasztás esetében. Vissza kell-e fizetnie a dolgozónak az üzemanyag-túlfogyasztás összegét? Melyik céggel, hivatallal kell, illetve lehet hivatalos üzemanyag-felhasználást, normát méretnem? Mennyi az a mérték, ami még elfogadható túlfogyasztásnak?
Részlet a válaszából: […] A számla szerint elszámolt üzemanyagköltség norma szerinti értékhez viszonyított többlete 2000. január 1-jétől (az Szja-tv. 71. §-ának hatályon kívül helyezésének időpontjától) nem számít természetbeni juttatásnak.Így tehát a járművet üzemeltető intézménynek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 24.