Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott üzemanyag tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gépjármű-költségtérítés

Kérdés: Intézményünk a 60/1992. Korm. rendelet és a NAV által közzétett üzemanyagárak alapján szeretne elszámolni gépjármű-költségtérítést, belföldi kiküldetés elszámolásaként CNG földgázzal üzemelő gépjármű esetében. A kormányrendelet tartalmazza az alábbi szorzók szerinti elszámolást:
"(4) Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét - a (2) bekezdés alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnorma érték - továbbá
a) cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2 (liter/liter) értékű,
b) földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű
módosító tényező szorzataként kell megállapítani."
Azonban a NAV üzemanyag-közleményében csak LPG autógáz Ft/l egységár szerepel!
2021. év:
Ólmozatlan Gázolaj Keverék KPG
motorbenzin (Ft/l) (Ft/l) autógáz
ESZ-95 (Ft/l) (Ft/l)
március 398 415 434 241
február 381 403 418 240
január 368 387 405 245
A kormányrendelet szerint kiszámított fogyasztást milyen üzemanyagárral lehetne kiszámolni? Ár hiányában számla szerinti egységárral kellene számolnunk?
Részlet a válaszból: […]alapnormát, mely a különleges üzemmód miatt korrekciós tételekkel módosítható.A kormányrendelet 1., valamint 1/A. számú mellékletében nem szereplő típusú, valamint meg nem határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az üzemanyag-fogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.Az alapnorma helyett - egyszerűsített elszámolásként - alapnorma-átalány is használható.A gázolajüzemű gépkocsi alapnormaátalány-mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer1501-2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer2001-3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométerAz autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős üzemű gépkocsi alapnormaátalány-mértékét - a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalánya alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték - továbbá-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5444

2. találat: Prémium benzin elszámolása kiküldetésnél

Kérdés: Egyik dolgozónk rendszeresen jár kiküldetésbe saját gépkocsijával. Jelezte, hogy prémium benzint tankol a gépkocsijába, ezért magasabb összegű üzemanyag elszámolását kéri. A NAV honlapján a prémium benzin árát nem teszik közzé. Alkalmazhatjuk az Szja-tv. 3. sz. melléklete IV. fejezetének 1.b) pontja szerinti megoldást, vagyis hogy a bemutatott számlán szereplő benzinárral számoljuk ki a kiküldetés üzemanyagköltségét?
Részlet a válaszból: […]jövedelme lesz, amivel szemben költséget számolhat el az Szja-tv. 3. sz. mellékletének IV. fejezete szerint.A NAV a 95-ös benzin árát teszi közzé, a prémium benzin árát nem, ezért az nem számolható el úgy, hogy ne minősüljön a magánszemély bevételének. Kiküldetési rendelvénnyel történő elszámolás esetén cégautóadó-fizetési kötelezettség nem keletkezik. A dolgozó választhatja azt a megoldást, hogy útnyilvántartás alapján a ténylegesen megtett utak figyelembevételével vagy átalány alapján részesül költségtérítésben. A költségtérítés címén kapott összeg ebben az esetben adóköteles bevételnek számít, amellyel szemben a felmerült költségek az üzleti, hivatali utakra a tényleges futásteljesítmény alapján elszámolhatók. A költségelszámolásnál az Szja-tv. 3. sz. mellékletének IV. fejezete szerint kell eljárni. A dolgozó üzemanyagköltség címén az alábbi módszerrel számolhat el költséget:- a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzétett ár szorzataként meghatározott összeg szerint, vagy- a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe azzal, hogy a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több, mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség, továbbá - a számlával (bizonylattal) igazolt - fenntartási, javítási és felújítási költségek számolhatók el a hivatali célú használat arányában.Ha a dolgozó nem kiküldetési rendelvény alapján, hanem útnyilvántartás alapján számolja el a kiküldetési költségeket, akkor cégautóadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha tehát nem a NAV által közzétett üzemanyagárral számolják a kiküldetési rendelvény alapján elszámolt üzemanyagköltséget, akkor nem lesz adómentes, ha pedig útnyilvántartás alapján számolják el a kiküldetési költségeket, akkor cégautóadó-fizetési kötelezettség merül fel. Az előzőeken nem változtat az a körülmény sem, hogy a dolgozó nem saját elhatározásából vásárol prémium benzint, hanem azért, mert[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5225

3. találat: Üzemanyag-értékesítés áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy társaság üzemanyag-kiszolgálási (beszerzési és értékesítési) tevékenységet végez. A jelenlegi gyakorlat az, hogy áfa szempontjából a légitársaságok felé az úti cél a meghatározó. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az üzemanyag-kiszolgálási bizonylaton a "Hová" rovatba nem magyarországi úti cél kerül feltüntetésre, akkor áfamentesen, amennyiben magyarországi úti cél kerül feltüntetésre, akkor áfával növelten történik a számlázás. Ezt a bizonylatot a pilóta aláírja, neve nyomtatott betűvel is rákerül a dokumentumra. A fent vázolt tényállással kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás történik az üzemanyag értékesítése és kiszolgálása során. Ebből adódóan a termék/szolgáltatás értékesítése után keletkezik-e fizetendő áfa, esetleg az ügylet mentes az áfa alól, vagy az áfa hatályán kívül esik?
További kérdéseink:
- A fentebb vázolt jelenlegi gyakorlat helyes-e?
- A vevő székhelye, tevékenységének jellege befolyásolja-e az ügylet áfabeli megítélését?
- Hogyan minősíthető az áfában a teljesítés jellege (pl. folyamatos)?
Részlet a válaszból: […]megtett út alatt részben vagy egészében felhasznál - nem tekinthető úgy, mint amelyet elfuvaroznak vagy feladnak, így az üzemanyag-értékesítés teljesítési helyét az általános szabály alapján kell meghatározni, vagyis az üzemanyag-értékesítés teljesítési helye az a hely, ahol a termék az értékesítés teljesítésekor ténylegesen van.A fent kifejtettek alapján, amennyiben az üzemanyag-értékesítés Magyarországon történik, az üzemanyag értékesítését általános forgalmi adó terheli. Ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek.1. Az Áfa-tv. 104. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy mentes az adó alól a kizárólag vagy túlnyomó részben a nemzetközi légi kereskedelmi forgalomban részt vevő vállalkozás által használt légi közlekedési eszköz üzemeltetését, fedélzeti ellátását szolgáló termék értékesítése. E rendelkezés alapján, amennyiben a vevő kizárólag vagy túlnyomó részben a nemzetközi légi kereskedelmi forgalomban részt vevő vállalkozás, akkor a részére történő üzemanyag-értékesítés mentes az áfa alól. Nemzetközi légi kereskedelmi forgalom alatt a nemzetközi járatokat üzemeltető gazdasági szereplők által végzett személy- és teher(rakomány)-szállítási szolgáltatást kell érteni.Fontos, hogy az Áfa-tv. 104. §-ában foglalt szabály alkalmazásakor figyelemmel kell lenni az Európai Bíróság C-185/89. számú ítéletében foglaltakra is, amelynek értelmében az Áfa-tv. 104. §-a alapján csak azon termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás élvezhet adómentességet, amely közvetlenül a nemzetközi légi kereskedelmi forgalomban részt vevő vállalkozás (üzemeltető) részére történik. (Arra vonatkozóan, hogy az adott vállalkozás esetében milyen jelentős a nemzetközi, illetve nem nemzetközi tevékenysége, különösen az üzleti forgalma adhat eligazítást - az Európai Bíróság C-382/02. számú ítélete.)2. Az Áfa-tv. 107. §-a (1) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy mentes az adó alól a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása abban az esetben, ha az az Észak-atlanti Szerződés tagállamának belföldön állomásozó fegyveres ereje - ide nem értve a Magyar Honvédséget - részére történik, feltéve, hogy az a közös védelmi erőfeszítés keretében a fegyveres erő, illetőleg az azt kísérő polgári állomány használatára, vagy éttermük, kantinjuk ellátására szolgál. E rendelkezés értelmében - a Magyar Honvédség kivételével - a NATO tagállamának belföldön állomásozó fegyveres ereje részére történő üzemanyag-értékesítés mentes az áfa alól.A fenti két pontban említett kivételeken túl a vevő tevékenységének jellege (például az egészségügyi mentőrepülés), valamint a vevő székhelye az üzemanyag-értékesítés áfakötelezettségét nem befolyásolja.Az üzemanyag-értékesítésnek a fent részletezett áfarendszerbeli megítélése alapján álláspontunk szerint nem felel meg az Áfa-tv. előírásainak az a - kérdésében röviden vázolt - jelenlegi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5190
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,