Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott üzleti ajándék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Átalakuló egyetem által nyújtott reprezentáció és üzleti ajándék

Kérdés: Egy állami felsőoktatási intézmény 2021. augusztus 1-jétől átalakul, magán felsőoktatási intézmény lesz, magánalapítványi fenntartás alá kerül. Lehet-e alkalmazni az Szja-tv. 70. §-ának (5) bekezdését, azaz a reprezentációs események és üzleti ajándékok juttatása esetén hogyan alakul az adókötelezettség, hiszen 2020. augusztus 1-jétől az egyetem alapítványi fenntartású közhasznú magán felsőoktatási intézmény lesz?
Részlet a válaszból: […]felsőoktatási intézmény által elért eredmény milyen módon kerül felosztásra, továbbá a fenntartó milyen módon részesedik abból.(3) A magán felsőoktatási intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyonnal - az alapító okiratában meghatározottak szerint, illetve ha állami vagyonnal rendelkezik, az államháztartásra vonatkozó előírások megtartásával - költségvetésének keretei között önállóan gazdálkodik.(4) A magán felsőoktatási intézmény bevétele lehet:a) a fenntartó által biztosított pénzeszköz,b) állami támogatás,c) egyéb bevétel.(5) A magán felsőoktatási intézmény költségei, kiadásai lehetnek:a) a 2. § (1) és (3) bekezdéseiben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó közvetlen és közvetett költség,b) a vállalkozási tevékenység közvetlen és közvetett költsége,c) egyéb kiadás."A fentiekben foglaltak azt jelentik, hogy a magán felsőoktatási intézmény gazdálkodik az alapítvány által a rendelkezésére bocsátott vagyonnal. Mindezt pedig közhasznú szervezetként vagy vállalkozásként teheti meg.Az Nftv. 96. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a felsőoktatási intézmény alapító okiratában kötelezően feltüntetendő alaptevékenysége a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény esetében megegyezik a közhasznú (cél szerinti) tevékenységével. A közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézmény vállalkozási tevékenységet is folytathat. A cél szerinti tevékenység és a vállalkozási tevékenység tekintetében a közhasznú szervezetként működő felsőoktatási intézményt megilletik mindazok a kedvezmények, amelyet a Civil-tv. 36. §-ának (2) bekezdése meghatároz.A Civil-tv. 36. §-ának (2) bekezdése egy általános jellegű felhatalmazó rendelkezést tartalmaz.Az Szja-tv. 70. §-ának (5) bekezdésében foglalt szabály csak arra az esetre vonatkozik, ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is). Az ilyen kifizető esetében mentes az adó alól az adóévben reprezentáció[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5532
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Reprezentáció, üzleti ajándék kedvező adózása

Kérdés: A veszélyhelyzeti rendelet június 9-től vezette be a reprezentáció és az üzleti ajándékozás után a szociálishozzájárulásiadó-mentességet. Hogyan kell a júniusi adóbevallást teljesíteni, meg kell osztani a június 9. előtti és utáni időszakot? Az Szja-tv. 70. §-a szerint egyes meghatározott juttatás a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás révén a magánszemélynek juttatott adóköteles jövedelem, és a kifizető tevékenységének ellátása érdekében biztosított helyi és távolsági táv-beszélő-szolgáltatás, mobil-telefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel-szolgáltatás magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem is. Ezekre nem vonatkozik a szociális-hozzájárulási--adó-kedvezmény?
Részlet a válaszból: […]bekezdései szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után.Az Szja-tv. 70. §-ába tartozó többi egyes meghatározott juttatás, így a kiküldetés keretében adott étkezés, a távbeszélő-szolgáltatás után változatlanul kell szociális hozzájárulási adót fizetni.Mivel a mentesség hónap közben került bevezetésre, a június havi adóbevallásban a június 9-e előtt teljesült reprezentáció és üzleti ajándékok értéke után 15,5 százalék szochót kell fizetni, de az azt követően nyújtott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5494

3. találat: Szépkorúak jubileumi köszöntése

Kérdés: Önkormányzatunk az egyik kilencvenedik életévét betöltő lakos köszöntésére oklevelet, virágot és bonbont vásárolt. Ez a juttatás az Szja-tv. értelmében milyen juttatásnak minősül, azt a KIRA programban hogyan lehet feladni, valamint milyen költségvetési kiadásnemre kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]bekezdése szerint a jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár. A jubileumi juttatás a kormányrendeletben meghatározott pénzösszeg.A kormányrendelet szerint az oklevél adómentes, azt nem kell feladni a KIRA rendszerben elszámolható dologi kiadásként. A virág és bonbon nem a kormányrendeletben meghatározott juttatás, ezért arra nem vonatkozik adómentesség, hanem az Szja-tv. 70. §-ának (2) bekezdése szerinti üzleti ajándék, ami után a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4211
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Költségvetési szerv által elismerésként ajándékozott könyvhöz kapcsolódó adózási és egyéb kérdések

Kérdés: Egy költségvetési szerv szeretne egy másik költségvetési szervet (pl. egészségügyi intézmény könyvtárát) megajándékozni könyvvel, melynek értéke 5000, illetve 18 000 Ft. A megajándékozott költségvetési szerv (pl. kórház) munkájával hozzájárul az ajándékot juttató költségvetési szerv hatékonyabb működéséhez. A könyvet az a kórház kapja, ahol a legtöbb szervkivételre alkalmas donort jelentették és ápolták a transzplantációra váró betegek életének megmentése érdekében. Lehet-e költségvetési szervnek ajándékozni "üzleti ajándék" formájában az Szja-tv 3. §-ának 27. pontja alapján? Amennyiben nem minősül üzleti ajándéknak, adható-e csekély értékű ajándékként költségvetési szervnek, vagy csak egy ott dolgozó magánszemélynek? Költségvetési szervnek történő ajándékozás esetén milyen adóvonzat keletkezik? Hogyan adható ajándékkönyv a költségvetési szervnél dolgozó magánszemélynek? Mi alapján és milyen adózással?
Részlet a válaszból: […]tekintettel arra, hogy az magánszemélyek adókötelezettségét rendezi. Költségvetési szervek közötti átadásnál nem keletkezik közteherfizetési kötelezettség egyik oldalon sem.Amennyiben a juttatás valamely magánszemély, például a kórházban dolgozó, elismerést érdemlő dolgozó részére történik, akkor az Szja-tv. rendelkezéseire kell figyelemmel lenni. A leírtak alapján, véleményünk szerint, e juttatás nem kifejezetten valamely tevékenységet honorál, nem annak ellenértékeként adják, hanem - az ajándék nagyságrendjéből is adódóan - erkölcsi elismerés kifejezéseként, szakmai kapcsolatok keretében. A könyv juttatása ezért üzleti ajándékozásnak tekinthető, ezért a juttató költségvetési szerv egyes meghatározott juttatásként adózik utána, azaz a könyv értékének 119%-a után 15% személyi jövedelemadót és 27% egészségügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4207
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,