Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott vagyonátvétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Kormányhivatalok vagyonátvétele

Kérdés: A 288/2010. (XII. 21.) kormányrendelet előírásai szerint 2011. január 1-jével megalakultak a kormányhivatalok, amelyek átvették a központi költségvetési szervek jogszabályban meghatározott egyes feladatait és hatásköreit. Az általunk vizsgált költségvetési szervnél a kormányrendelet 28. § (2) bekezdés alapján a központi költségvetési szerv önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi egységei a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervévé váltak 2011. január 1-jétől. A feladat- és hatáskörök, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében ettől kezdve a kormányhivatal tekinthető az azonos feladatot ellátó, megszűnt területi szerv jogutódjának. A kormányrendelet szerint az átvett feladathoz tartozó ingó és ingatlan eszköz, valamint az infrastruktúra-állomány is térítésmentesen átadásra kerül a jogutód részére, a jogutódlás egyes kérdéseit az átalakulásban érintett szerveknek megállapodásban kell rögzíteni, a megállapodás megkötésére előírt határidő 2010. december 28-a volt. A rendelet 34. § (2) bekezdése szerint a jogutódlás során a vagyonállományt illetően a 2010. november 30-ai időpontot kellett figyelembe venni.
A megállapodások megkötésére egy kormányhivatallal sem került sor határidőre, ugyanakkor a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan eszközöket, immateriális javakat a kormányhivatalok használatba vették 2011. január 1-jétől. Az átadás-átvétellel kapcsolatos megállapodásokat 2011 második félévében fogják megkötni, az első aláírt szerződés 2011. június 30-i keltű. A központi költségvetési szerv a fent említett immateriális javakat és tárgyi eszközöket nem 2011. január 1-jével, hanem a megállapodások aláírásának napját követően, 2011. július 1-jével vezetné ki a könyveiből, és az értékcsökkenést is ő számolná el a megállapodás aláírásáig.
Az eszközök kivezetésének időpontja helyes-e? Az eszközöket a kormányrendelet szerinti jogutódlás napjával, azaz 2011. január 1-jével kell-e kivezetni a könyvekből, vagy arra csak a megállapodások aláírását követően kerülhet sor?
Részlet a válaszból: […]megállapodás, átadás-átvételi jegyzőkönyv, könyvelés nem támasztotta alá. Az átvevő költségvetési szerv könyveiben nem került bevételezésre az ingó és ingatlan eszköz, valamint az infrastrukturális állomány, az állománynövekedés a mérlegben sem szerepel. A megállapodás megkötésére 2011. év június 30-ával került sor, amelynek vagyonállapota a 2010. november 30-i, jogszabály szerinti, átadásra kerülő vagyonról szól. Mivel a megállapodás nem a kormányrendelet által meghatározott időpontig történt, itt már helyesen semmiféleképpen nem tudnak eljárni, megítélésünk szerint a 2010. november 30-i, átadásra kerülő ingó és ingatlan eszközök, valamint infrastrukturális állomány térítésmentesen történő átadásakor az átadásig elszámolt értékcsökkenést még az átadó könyveiben szükséges szerepeltetni a megállapodásban rögzített átadási időpontig. Tehát az átadásra már január 1-jével nem kerülhet sor, ha június 30-át jelölték meg az átadás időpontjának, akkor már azzal a dátummal az átadásnak meg kellett volna történnie, és a féléves beszámoló mérlegében szerepelnie kellett volna. Ha a megállapodás megkötése 2011. június 30-án történt, akkor az átadás-átvételi jegyzőkönyv is ezzel a dátummal készülhetett, aminek következtében a 2011. évi első féléves beszámoló mérlegében a térítésmentesen átvett állományt már szerepeltetni kellett volna. A 2011. július 1-jével történő átvétel esetén[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3003
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,