Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott vagyonkataszter tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tankerület vagyonkezelésébe átadott ingatlan vagyon

Kérdés: Önkormányzatunk a tankerületnek - vagyonkezelési szerződés alapján - vagyonkezelésbe adta az iskola épületét. (Természetesen ingó vagyon is átadásra került, de a kérdés szempontjából ez most irreleváns.) Az átadáskor a tárgyieszköz-analitikából kivezettük az ingatlan bruttó értékét és az átadásig elszámolt értékcsökkenését, a főkönyvi könyvelésben is ezt a megfelelő módon (nemzeti vagyon változásával szemben) elszámoltuk. A továbbiakban az önkormányzat ezt a vagyonkezelésbe átadott vagyont a 0-s számlaosztályban tartja nyilván. A kérdésünk arra vonatkozik, hogy az ingatlanvagyon-kataszterben ezt hogyan kell kezelni? Ki kell vezetni az épületeket a vagyonkataszterből is? (A tulajdonjog továbbra is az önkormányzaté marad, csupán vagyon-kezelésbe adta.) Az ingatlanvagyon-kataszter összértékének, a tárgyieszköz-analitikában nyilvántartott ingatlan vagyon bruttó értékének és a főkönyvi könyvelésben a 12-es állományi számlák értékének egyeznie kell, ezért úgy gondolom, hogy a vagyonkataszterből is ki kell vezetni.
Részlet a válaszból: […]sajátos visszapótlási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint T3655 - K412Az ingatlanvagyon-kataszter elkülönítetten tartalmazza - törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban - az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat, továbbá, ha rendelkezésre áll, az ingatlan számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékét, értékbecslés esetén a becsült értékét.A 147/1992. Korm. rendelet melléklete szerinti ingatlanvagyon-katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni.A kataszter ingatlan-adatlapjának, valamint a földre, az épületre, a közműre és az egyéb építményre vonatkozó betétlapjainak az adatai meg kell, hogy egyezzenek a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságaként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal ingatlan-nyilvántartásának azonos tartalmú adataival, illetve a közmű üzemeltetőjének nyilvántartásával.A kataszter ellenőrizhetőségét biztosítja az ingatlanokról vezetett kataszteri napló.A kataszteri napló egyes sorszámmal kezdődően az ingatlan főbb adatait (helyrajzi szám, utcanév, jellegazonosító) tartalmazza.Az ingatlan valóságos állapotában, értékében bekövetkezett változást, a bekövetkezéstől számított 90 napon belül a kataszteren át kell vezetni.A változást a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, vállalata, egyéb gazdálkodó szerve, valamint a megbízásában eljáró vagyonkezelő 60 napon belül - okirattal igazolva - köteles jelenteni a főjegyzőnek, illetve jegyzőnek.A saját tulajdonában álló, a pénzügyi lízing keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket, valamint a beruházások és felújítások értékét kell az éves költségvetési beszámolóban kimutatni. Tehát az államháztartáson belül vagyonkezelésbe vevő fogja az ingatlant a könyveiben és a beszámolójában kimutatni.Az Áhsz. 10. §-ának (2) bekezdése alapján, ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonában álló eszközre államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesített, az eszközt a mérlegében nem mutathatja ki. A tulajdonos önkormányzat csak a 0. számlaosztályban szerepeltetheti a vagyonkezelésbe adott ingatlant. Ennek az a következménye, hogy a teljes vagyon értéke a mérlegből nem állapítható meg.Az ingatlanvagyon-kataszterben kimutatott bruttó értéke el fog térni az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4756
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kataszteri nyilvántartás vezetése

Kérdés: Kérdésünk a Költségvetési Levelek 212-es számában megjelent 3957. sorszámú (Költségvetési, beszámolási feladatok ellátása önkormányzati hivatalnál) kérdésre adott válaszukhoz kapcsolódik. A vagyonkataszteri nyilvántartás vezetése gazdálkodási feladatnak minősül-e? A kataszteri nyilvántartás vezetése ellátható-e a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás (külső vállalkozás) megrendelésével is?
Részlet a válaszból: […]jogszabályban meghatározott alapfeladat.Ugyanezen rendelet 5. §-a szerint a helyi önkormányzatok az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program alapján a kataszterből adatokat szolgáltatnak - a Magyar Államkincstár területi szervei útján - a Központi Statisztikai Hivatal, valamint törvényben vagy kormányrendeletben felhatalmazott állami szerv részére.Az Ávr. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a gazdasági szervezet a költségvetés tervezéséért, az elő­irányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának (a továbbiakban együtt: gazdálkodás) végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység.A két rendelkezés szabályainak figyelembevételével véleményünk szerint nem szervezhető ki a vagyonkataszter vezetése.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4006
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Vagyonkataszter

Kérdés: A vagyonkataszter nyilvántartásakor hogyan történik a vagyonelemek szerepeltetése?
Részlet a válaszból: […]belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonból), valamint üzleti vagyonból áll. A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik a kizárólagos és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon.A vagyonkataszterben többek között szerepeltetni szükséges az ingatlanokat és a vagyoni értékű jogokat, az ingó vagyontárgyakat, a gépeket, a berendezéseket, a felszereléseket, a járműveket, az értékpapír vagyont, a vagyonkezelőnek átadott ingatlant, a könyvviteli nyilvántartásban szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül a "0"-ra leírt használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3381
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,