Települési víziközmű

Kérdés: Az önkormányzat víz- és csatornaszolgáltatási feladatait 100 százalékban az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság látja el. A szolgáltatást a társaság az önkormányzat által beapportált és azt követően 1995-től saját beruházásában megvalósított saját tulajdonú víziközmű-vagyona felhasználásával nyújtja. A Htv., illetve az Áht. 2005. évi XCII. módosítása alapján az önkormányzatok a tulajdonukban lévő, korlátozottan forgalomképes víziközmű-vagyont vagyonkezelésbe adhatják. A törvénymódosítás 2007. január 1-jén lép hatályba. A vagyonkezelés intézményével az önkormányzat a tulajdonjog megtartása mellett minden üzemeltetési és vagyonkezelési feladatot átadhat a vagyonkezelőnek, így az eszközökkel kapcsolatos beruházási feladatokat is. Mivel a kijelölés törvényi felhatalmazáson alapul, helyes-e az a feltételezés, hogy az ingyenesen megszerzett vagyonkezelői jog átadása, gyakorlása nem keletkeztet általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséget? Ha a vagyonkezelői jogot a vagyonkezelő ingyenesen szerzi meg, a vagyonkezelésbe adás az önkormányzat részéről gazdasági tevékenységnek minősül-e? A vagyonkezelői jog átadása közhatalmi tevékenységnek minősül-e az önkormányzat szempontjából? Amennyiben nem minősül annak, akkor az önkormányzat csak a megépült közmű ellenérték fejében történő bérbeadásával, vagy pályáztatás keretében ellenérték fejében való vagyonkezelésbe adással válik-e jogosulttá az áfa levonására?
Részlet a válaszából: […] 1.a)A helyiönkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2007. január 1-jétől hatályos80/A. §-ának előírása értelmében a képviselő-testület a helyi önkormányzattulajdonában lévő, korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképes vagyonáraa közfeladat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 7.

Vagyonkezelői jog ellenérték fejében történő átruházása

Kérdés: Költségvetési szerv vagyonkezelői jogot ad át ellenérték fejében egy másik költségvetési szervnek. Keletkezik-e ebben az esetben áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A vagyonkezelésbe adás és a vagyonkezelői jog ellenértékfejében történő átruházása között különbség van. A vagyonkezelésbe adás során akezelő Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) a magyar állam tulajdonában lévővagyontárgyat kezelésbe adja, és az átvevővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 27.

Vagyonkezelői jog átengedésének áfakötelezettsége

Kérdés: A költségvetési szerv a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) hozzájárulásával vagyonkezelői jogot enged át. Áfaköteles-e ez, és hogyan kell bizonylatolni az aktust?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 109/F. § (4) bekezdése a kincstári vagyon kezelésbe adását mentesíti az áfa- és illetékfizetési kötelezettség alól. Nem értelmezhető azonban a mentesség a vagyonkezelői jognak az Áht. 109/G. § (1) bekezdése szerinti, ellenérték fejében történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.