Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott vagyonkezelői jog átengedése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vagyonkezelői jog ellenérték fejében történő átruházása

Kérdés: Költségvetési szerv vagyonkezelői jogot ad át ellenérték fejében egy másik költségvetési szervnek. Keletkezik-e ebben az esetben áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]vagyon kezelésbe adása, a kincstári vagyon ellenérték nélkül más használatába adása, valamint a kincstári vagyonhoz kapcsolódó jogok és más immateriális javak gazdasági társaságnak nem pénzbeli betétként, hozzájárulásként történő átengedése általánosforgalmiadó- és illetékmentes. A vagyonkezelői jog ellenérték fejében történő átruházása esetén a korábbi - adóalany - vagyonkezelő nem vagyonkezelői szerződést köt az új kezelővel, hanem ellenérték fejében hozzájárul ahhoz, hogy az új kezelő a helyébe lépjen. A vagyonkezelői szerződést a KVI köti, de az előbb említett ellenértéket nem a KVI, hanem a vagyonkezelői jog korábbi jogosultja kapja. Ez az Áht. 109/G §-a alá tartozik, melyhez a törvény vonatkozó előírása nem rendel áfa alóli mentesítést, így az áfaköteles. A vagyonkezelői jog átruházására az Áht. 109/G § (1) bekezdése jogosít, mely szerint a vagyonkezelői jog jogosultját - ha jogszabály másként nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve az Szt. szerinti könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettséget is - azzal, hogy a vagyont nem értékesítheti, illetve arra zálogjogot, illetve haszonélvezeti jogot nem alapíthat. A vagyonkezelő a vagyonkezelői jogát írásbeli megállapodás alapján és a KVI-vel kötött megállapodásban foglalt, akár a versenyeztetés alól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1424

2. találat: Vagyonkezelői jog átengedésének áfakötelezettsége

Kérdés: A költségvetési szerv a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) hozzájárulásával vagyonkezelői jogot enged át. Áfaköteles-e ez, és hogyan kell bizonylatolni az aktust?
Részlet a válaszból: […]vagyonkezelői jog átruházása során a KVI vagyonkezelői szerződést köt (a régi kvázi módosítása útján) azzal a vagyonkezelővel, aki a korábbi vagyonkezelő speciális jogutódjává vált. A korábbi vagyonkezelő azonban az új vagyonkezelési szerződésnek - és ezzel a kezelésbe adásnak - nem részese, hiszen pontosan azt a jogát ruházta át, hogy szerződő fél legyen. A korábbi és az új vagyonkezelő között a speciális jogutódlás során kiköthető ellenérték fizetése is. A "jogutódlásért kapott ellenérték" nem azonosítható a kezelésbe adás ellenértékével, tehát főszabályként áfaköteles, kivéve az Áfa-tv. által meghatározott - alább ismertetendő - kivételt. Az Áfa-tv. 9/A. §-a alapján a vagyoni értékű jogok átruházása nem minősül termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak, ha a költségvetési szerv adóalany a gazdasági tevékenysége körében használt, hasznosított vagyon egészét ellenérték fejében vagy ellenérték nélkül egy másik adóalanynak átadja, feltéve hogy a kedvezményezett adóalany az átadott vagyon egészét szintén gazdasági tevékenysége kifejtéséhez használja fel, hasznosítja, és nem választott alanyi adómentességet. A vagyonhoz fűződő, a törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek tekintetében a kedvezményezett adóalanyt az átadó adóalany jogutódjának kell tekinteni. A fentiek alapján a vagyonkezelői jog átruházása tekintetében a következő adóalanyi csoportok vannak: Áfamentes az Áht. 109/F. § (4) bekezdése alapján a KVI-nek fizetendő ellenérték minden átruházás esetében. Áfamentes az Áfa-tv. 9/A. §-a alapján a vagyonkezelői jogát átruházó költségvetési szerv által a jogutódlásért kikötött ellenérték - amennyiben a használt, hasznosított, gazdasági tevékenységet szolgáló kincstári vagyon egésze átadásra kerül. Nem áfamentes, hanem az Áfa-tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adóköteles szolgáltatásnyújtás, amely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 64
Kapcsolódó tárgyszavak: