Vagyonkezelői jog ellenérték fejében történő átruházása

Kérdés: Költségvetési szerv vagyonkezelői jogot ad át ellenérték fejében egy másik költségvetési szervnek. Keletkezik-e ebben az esetben áfafizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] A vagyonkezelésbe adás és a vagyonkezelői jog ellenértékfejében történő átruházása között különbség van. A vagyonkezelésbe adás során akezelő Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) a magyar állam tulajdonában lévővagyontárgyat kezelésbe adja, és az átvevővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 27.

Vagyonkezelői jog átengedésének áfakötelezettsége

Kérdés: A költségvetési szerv a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) hozzájárulásával vagyonkezelői jogot enged át. Áfaköteles-e ez, és hogyan kell bizonylatolni az aktust?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 109/F. § (4) bekezdése a kincstári vagyon kezelésbe adását mentesíti az áfa- és illetékfizetési kötelezettség alól. Nem értelmezhető azonban a mentesség a vagyonkezelői jognak az Áht. 109/G. § (1) bekezdése szerinti, ellenérték fejében történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. november 26.
Kapcsolódó címke: