Üzemeltetési megállapodás

Kérdés: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései szerint a víziközművekre vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötése előtt a víziközművek tulajdonosának (önkormányzatnak) vagyonértékelést kell végeztetnie. 2014. január 1-jei időponttal önkormányzatunk - a jogszabályi követelményeknek is megfelelő - üzemeltetőnek adja át víziközműveit, így a vagyonértékelést elvégeztettük. A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján a megállapított vagyonértéket és a vagyonértékelés során keletkezett adatokat az ellátásért felelős vagyonnyilvántartásában át kell vezetni, illetve a 6. § (3) bekezdése szerint két vagyonértékelés közötti időszakban a víziközmű tulajdonosa a víziközművagyon-leltár naprakész vezetésével gondoskodik a vagyonérték folyamatos karbantartásáról. Jól értelmezzük, hogy az elkészült vagyonértékelés dokumentumaiban szereplő értékre kell az önkormányzat nyilvántartásait is "helyesbíteni" mind a tárgyieszköz-nyilvántartás, mind a vagyonkataszter tekintetében? Amennyiben igen, akkor ennek módszerét, elszámolási és könyvelési lépéseit szíveskedjenek ismertetni.
Részlet a válaszából: […] A víziközművek a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak. Amikor az önkormányzat mint tulajdonos üzemeltetésre adja át a víziközművet a kijelölt üzemeltető részére, akkor azt üzemeltetési szerződés megkötésével egy­idejűleg kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 7.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati vagyonkimutatás tartalma

Kérdés: Mit kell tartalmaznia az Önkormányzatok vagyonkimutatásának?
Részlet a válaszából: […] ...önkormányzatoknak az Szt-vhr. 44/A. §-a alapján a 2005.évi zárszámadáshoz vagyonkimutatást kell csatolnia.Ennek a vagyonkimutatásnak a felépítése az Szt-vhr. 1. számúmelléklet alapján legalább római számmal jelzett eszköz-, illetveforráscsoportonkénti - kivéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.
Kapcsolódó címkék: