Cégtelefon magáncélú használata

Kérdés:

Ha a telefonszámla nem tartalmaz TESZOR-számot, akkor kell-e a cégtelefon magáncélú használatát számfejteni, jelenteni? Illetve a számla megnevezéséből nem egyértelmű, hogy tartalmaz-e forgalmi díjat? A megnevezés a következő: Díjcsomag neve és kiegészítő percdíj.

Részlet a válaszából: […] ...termék megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott vámtarifaszám (továbbiakban: vtsz.), illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 19.

Vámtarifaszám rögzítése

Kérdés: Az Áhsz. 14. melléklete VII. A tárgyi eszközök nyilvántartása rész előírásai alapján a gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében mindenképpen szükséges a részletező nyilvántartásokban a vámtarifaszám rögzítése. A szállítói számlán a vámtarifaszám nincs feltüntetve, mivel nem kötelező alaki tartalma a számlának, és a szállítói számla kiállításakor az eladó "megtagadja" a vámtarifaszám feltüntetését a számlán, mivel az előzőekben leírtakra hivatkozik. Ebben az esetben mi a helyes eljárási mód, hiszen a vámtarifaszám hiányában nem lehet pontosan meghatározni a Tao-tv. 2. sz. mellékletében feltüntetett értékcsökkenést?
Részlet a válaszából: […] ...alapján a gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében mindenképpen szükséges a részletező nyilvántartásokban a vámtarifaszámok rögzítése.Ennek az az oka, hogy a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a Tao-tv. 2. sz....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Bivalyélőállat-, illetve bivalyhús-értékesítés

Kérdés: Önkormányzatunk vizes élőhelyek karbantartása érdekében bivaly- (magyar házi bivaly [Bubalus]) állományt telepített. A felesleges szaporulatot értékesíti. A rendelkezésre álló információk alapján 27%-os áfakulccsal kerülnek kiállításra az értékesítésre vonatkozó számlák. Egyik lehetséges vásárló kifogásolta az áfa mértékét arra hivatkozva, hogy a szarvasmarhára vonatkozó áfakulcs 5%. Az Áfa-tv. 82. §-ának (2) bekezdése alapján az 5% adómértékű termékeket és szolgáltatásokat a törvény 3. számú melléklete tartalmazza. A kérdéses mellékletben felsorolt vtsz.-számokat áttekintve az nem tartalmazza a bivaly vtsz.-számát (0102 31 és 0102 39). Erre való tekintettel alkalmazza önkormányzatunk a 27%-os áfakulcsot számlázása során. Jól határozzuk meg a bivaly vtsz.-számát? Milyen áfakulcs alkalmazandó a magyar házi bivaly (Bubalus) értékesítése tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető.Az Art. 45. §-a határozza meg, hogy a kereskedelmi vámtarifaszám (vtsz.) 2018. évi január 1. napján hatályos állapotát kell alkalmazni az áfatörvény szempontjából. A vtsz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Építőipari termékek EKÁER-bejelentése

Kérdés: Az EKÁER-bejelentés szabályai lényegesen változtak az év elejével. Jól értelmezzük, hogy a legújabb módosítás ugyan szigorít az egyes építőipari termékek bejelentési szabályainál, de ez mégsem érinti a kockázatibiztosíték-fizetési kötelezettséget? Az új és a régi termékkör között átfedés van, a korábbi termékkörre kell biztosíték, az újra meg nem?
Részlet a válaszából: […] ...kell alkalmazni a 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettséget.A változással érintett listában egy olyan vámtarifaszám alá tartozó – (2517) Kavics, sóder... – termék is található, mely korábban is bejelentésköteles volt, azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

TESZOR-számok alkalmazása

Kérdés: Mikor kell a számlára TESZOR-számokat írni?
Részlet a válaszából: […] ...alá tartozó termékek, szolgáltatások körét, a kompenzációs rendszerben történő adózásra jogosító termékkört stb. határozza meg vámtarifaszámra, SZJ-, illetve TESZOR-számra hivatkozással.Korábban az adózás rendjéről szóló törvény tartalmazta az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Kedvezményes adómérték Közösségen belüli ügyletek esetén

Kérdés: 1. Ha egy angol társaság Magyarországról baromfitermékeket szerez be, és azokat az Egyesült Királyságba szállítják, akkor az angol társaság részére értékesítő magyar társaság felszámol-e általános forgalmi adót az értékesítés után?
2. Az 5 százalékos adómérték alkalmazható-e a feldolgozott baromfitermékekre (például töltött csirkemellre)?
Részlet a válaszából: […] ...–, illetve az ezen a rendelkezésen alapuló angol áfaszabályok alapján.2. Az Áfa-tv. 3. számú melléklete I. részének 52. pontja vámtarifaszámra (a továbbiakban: vtsz.) hivatkozva határozza meg azokat a baromfitermékeket, amelyek értékesítésére az 5 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Kedvezményes áfa elvitelre kért pizza, hamburger esetén

Kérdés: Intézményünk egyik éttermében pizzát és hamburgert, valamint pizzatészta-alapú lepényeket is sütnek. Helyben fogyasztás esetén 18 százalékos áfát számítunk fel. Milyen adómérték vonatkozik az elvitelre kért pizzára, hamburgerre, lehet-e 18 százalékos adómértéket alkalmazni, ha igen, az Áfa-tv. mely rendelkezése alapján, mivel ezek az ételek az Áfa-tv. 3/A. számú melléklete I. részének 4. pontja alatti termékkörbe tartoznak, de azokra meglátásunk szerint az Áfa-tv. 3/A. számú melléklete I. részének 4. pontja alapján nem alkalmazható a kedvezményes, 18 százalékos adókulcs?
Részlet a válaszából: […] ...részének 4. pontja értelmében 18 százalékos adómérték alá tartoznak a 1901 (kivéve: 1901 10 00 02), 1903, 1904, 1905 10, 1905 40, 1905 90 vámtarifaszám alá tartozó, gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek. Az Áfa-tv. hivatkozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Mezőgazdasági őstermelőtől vásárolt méhcsalád

Kérdés: Méhcsaládot szeretne az önkormányzat közcélú pályázat keretében őstermelőtől vásárolni. Hogyan kell szabályosan eljárni az őstermelő által benyújtott számla esetében, illetve ha nem ad számlát, milyen esetben kell felvásárlási jegyet a költségvetési szervnek kiállítania? Költségvetési szervként milyen összeget fizethetek ki neki a számla végösszegéből? Kell-e levonni közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...nevét, címét és adószámát,– az értékesített termék megnevezését, és annak megjelölésére legalább az Áfa-tv.-ben alkalmazott vámtarifaszámot, az értékesített termék mennyiségét,– a nyújtott szolgáltatás megnevezését, és amennyiben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Telefonfeltöltő kártya használatának adóvonzata

Kérdés: Vásároltunk a cég nevére szóló számlán bizonyos fajta feltöltőkártyát, ami az üzlettől kapott tájékoztatás szerint egy interneten keresztüli telefonhasználat (a számlán 8471-es Vtsz.). Ennek az internetnek a használatát előzőleg megfizették, és a most külön vásárolt feltöltőkártya csak telefonhasználatra jó. Kérdésünk, hogy ebben az esetben áfa, szja, illetve eho vonatkozásában hogyan járunk el helyesen? Az áfát visszaigényelhetjük? Hiszen nem 64.10.11-es, 64.10.12-es, illetve 64.10,13-as telefonhasználatról beszélünk, és nem is adóztatjuk meg. Esetleg telefonhasználatként kezeljük, és – magánhasználatot feltételezve – az áfával növelt összeg 20%-a után befizetjük az szja-t és az ehót?
Részlet a válaszából: […] ...adóköteles juttatást. Az Áfa-tv. hatályos rendelkezései szerint nem kötelező aszámlán a Szolgáltatási Jegyzék (SZJ)-számot, illetve a Vámtarifaszámot (VTSZ)feltüntetni akkor sem, amikor olyan termék értékesítése vagy szolgáltatásnyújtása történik, amelyre a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Gépjármű áfája

Kérdés: Önkormányzatunk vásárolni szeretne egy autót, melyet többek közt teherszállításra is kíván használni. A kereskedőtől kapott információnk szerint a jármű forgalmi engedélye szerint a gépkocsi tehergépjárműnek minősül, jóllehet személyszállításra is alkalmas. A jogszabály 33. § (2) bekezdésében foglaltak szerint levonási tilalom alá esik a személygépkocsi beszerzésekor előzetesen felszámított áfa. Kérdésünk, hogy levonhatjuk-e a tehergépjármű beszerzésekor felszámított áfát?
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. alkalmazásában az e törvényben vámtarifaszámrahivatkozással meghatározott termékek tekintetében a Kereskedelmi Vámtarifa 2002.július 31. napján hatályos besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni.Figyelemmel arra, hogy az Áfa-tv. a személygépkocsit a vtsz....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.
1
2
3