Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott vámtarifaszám tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Számla tartalmi kellékei

Kérdés: Kell-e minden esetben vámtarifaszámot írni a kiállított számlákra? Azt hallottuk, hogy 25%-os áfatartalom esetén nem kell azt feltüntetni. Tárgyi adómentes tevékenységnek minősül-e önkormányzati iskola esetén a tornaterem bérbeadása?
Részlet a válaszból: […]kell szerepeltetni. A besorolási számokra főként a kedvezményes adómértékek, a tárgyi mentesség meghatározásához van szükség. A 25%-os termékek esetében akkor kell a besorolási számot feltüntetni, ha valamely levonást tiltó rendelkezés alá eső értékesítésről van szó, mint például a személygépkocsi vagy a 33. §-ban felsoroltak, vagyis azok az esetek, melyeknél az Áfa-tv. besorolási számot tartalmaz, azzal határoz meg valamely terméket, szolgáltatást. Ezért nem lehet általánosságban kimondani azt, hogy a 25%-os kulcs alá eső értékesítésnél nem kell besorolási számot szerepeltetni a számlán.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1039

2. találat: Selejtezett termékek értékesítése. SZJ-szám vagy vámtarifaszám?

Kérdés: Az intézmény által selejtezett tárgyi eszköz vagy készlet értékesítésénél milyen vámtarifaszámot és milyen áfakulcsot kell a számla kiállítása során alkalmazni. A vásárláskor az intézmény az áfát nem igényelte vissza, mivel közoktatási tevékenységet végez. A vámtarifaszám, illetve SZJ-számok között ilyen tevékenység nincs. Az intézményeknek feleslegessé vált tárgyi eszköz vagy készlet értékesítésekor (új vagy használt) milyen vámtarifaszámot és milyen áfakulcsot kell a számla kiállítása során használnia? Minden esetben kötelező-e a számlára vámtarifaszámot, SZJ-számot írni, vagy vannak kivételek?
Részlet a válaszból: […]vámtarifaszámot kell szerepeltetni. A számlában az értékesítendő termék vámtarifaszámát kell szerepeltetni, így termékenként ez a szám változó. Az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 16/g. pontja értelmében a termék vámtarifaszámát csak abban az esetben kötelező szerepeltetni, ha az Áfa-tv. erre a termékre kifejezetten hivatkozik (pl. a személygépkocsi vagy az 1. számú mellékletben szereplő kedvezményes adókulcs alá tartozó termékek értékesítése esetén). Ha az Áfa-tv. a szóban forgó termékre kifejezetten nem hivatkozik, akkor a vámtarifaszám szerepeltetése a számlában nem kötelező. Hasonló a helyzet az SZJ-számok esetén is: az SZJ-számot csak abban az esetben kell a számlában szerepeltetni, ha az Áfa-tv. erre az SZJ-számra kifejezetten hivatkozik (pl. lakóingatlan bérbeadása). A selejtezett termékek értékesítése után abban az esetben keletkezik adófizetési kötelezettség, ha a terméket értékesítő intézmény adóalany. Az Áfa-tv. 4/A. § értelmében azon intézmények, költségvetési szervek és más személyek, amelyek közhatalmi tevékenységet folytatnak, e tevékenységük tekintetében nem minősülnek adóalanynak. A közhatalmi tevékenységnek nem minősülő egyéb gazdasági tevékenység tekintetében az intézmények abban az esetben minősülnek adóalanynak, ha ebből a tevékenységből származó bevételük eléri a 4 millió forintot. Így, ha az intézmény a selejtezett vagy szükségtelenné vált termékeket, tárgyi eszközöket értékesíti, akkor adófizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha az intézmény elérte az említett összeghatárt. A 2005. január 1-jétől hatályos Áfa-tv. szerint, amennyiben az intézmény év közben eléri az összeghatárt, akkor év közben köteles adóalanyként bejelentkezni. Ilyenkor az az értékesítés, amelylyel az intézmény elérte az összeghatárt, még nem lesz adóköteles, ám az ezt követő értékesítéseket már áfásan kell kiszámlázni. Selejtezett tárgyi eszköz vagy más termék értékesítése tipikusan olyan termékértékesítés, amelynek ellenértéke beleszámít a 4 millió forintos összeghatárba. Az értékesítés időpontjában az Áfa-tv. 39. § (3) bekezdése értelmében - ha a rendeltetésszerű használatbavételtől számítottan 60 hónap még nem telt el - a tárgyi adómentesség miatt korábban le nem vonható adó azon része utólag levonhatóvá válik, amely - a használatbavételtől számítva a 60 hónapot - az értékesítéstől a 60 hónapból hátralévő időszakra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1007
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Vámtarifaszám használata

Kérdés: Kötelező-e a számlákon a vámtarifaszám feltüntetése? Van olyan számlakibocsátó, aki nem írja rá azzal, hogy a 25 százalékos áfás termékek értékesítése esetén nem kötelező.
Részlet a válaszból: […](szolgáltatás) az áfában és annak ellenérték fejében való értékesítése - függetlenül attól, hogy az említett besorolásokban szerepel-e - az Áfa-tv. tárgyi hatálya alá tartozik, és adóztatandó. Az előzőekben említett azonosító rendszerek [vámtarifaszám, statisztikai 2 besorolási szám (SZJ, ÉJ)] továbbra is csak annyiban bírnak jelentőséggel az áfa alkalmazásában, amennyiben az Áfa-tv. valamely terméket vagy szolgáltatást ilyen számra hivatkozással említ. [Az Áfa-tv. 3. §, 6. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés 2. pont és az Art. 96/A. § (13) bekezdés]. E szabályból következik az, amit az Áfa-tv. a számla, egyszerűsített számla tartalmi elemei között a besorolási számmal kapcsolatban előír. E szerint a termék/szolgáltatás besorolási száma akkor és olyan mélységben (bontásban) szükséges tartalmi eleme a számlának, amely legalább szükséges az Áfa-tv. szerinti hivatkozás beazonosításához [Áfa-tv. 13. § (1) bek. 16. g), 17. e) és 18. d) pontja]. Az Áfa-tv. előzőekben említett előírásaiból következően az adóalanynak az általa teljesített termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról kibocsátott számlában (egyszerűsített számlában) akkor kell a besorolási számot feltüntetnie, ha az értékesített termék vagy szolgáltatás besorolási számra hivatkozással szerepel az Áfa-tv.-ben. Ezek a 7. § (1) bekezdés d) pontjában szereplő személygépkocsi: a 33. § (2) bekezdésben említett motorbenzinek, helyi és távolsági személytaxi-szolgáltatás, motor, jacht és sport, valamint szórakoztatási célú hajó; a vendéglátó-ipari szolgáltatás; a telefonszolgáltatás; az 1. számú mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások; a 2. számú mellékletben besorolási számmal szereplő szolgáltatások és termékek (ilyen termékekként az oktatást szolgáló taneszközök és egyes építmények szerepelnek); (a népművészeti és iparművészeti termékek nem besorolási számmal szerepelnek, mivel a vámtarifaszám alapján nem azonosíthatók be); a 4. számú mellékletben felsorolt termékek. A besorolási számot olyan részletezésben (kettő, három, négy, öt, hat, nyolc vagy tíz számjeggyel) kell feltüntetni a számlában, ahogyan a termék vagy szolgáltatás az Áfa-tv.-ben szerepel. Minthogy a mezőgazdasági tevékenység körében előállított termékek a törvény 4. számú mellékletében minden esetben vámtarifaszámmal szerepelnek, így a felvásárlást igazoló bizonylatnak, az ún. felvásárlási jegynek minden esetben kötelező tartalmi eleme a vámtarifaszám,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. június 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 327

4. találat: Oktatáshoz kapcsolódó eszközkölcsönzés áfája

Kérdés: Alapfokú művészeti iskolában a hangszeres oktatáshoz a tanulók - hangszerkölcsönzési díj fizetése ellenében - az intézmény tulajdonában lévő hangszereket az intézménytől kölcsönzik, amelyen tanulnak és otthon gyakorolnak. Mivel ebben az esetben a kölcsönzött hangszer oktatást szolgáló taneszköz, a hangszerkölcsönzés (SZJ 71.40.15.) tárgyi adómentes szolgáltatás, vagy 25 százalékos áfakötelezettség terheli?
Részlet a válaszból: […]taneszköznek, mivel nem szerepel a törvényben hivatkozott vámtarifaszám alatt, ezért a díj ellenében történő
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 155
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Használt tárgyi eszköz értékesítésének besorolási száma

Kérdés: Milyen SZJ-számot kell írni használt tárgyi eszköz értékesítésekor a számlára?
Részlet a válaszból: […]június 30-i állapotának megfelelően kell meghatározni. (A könyv formában forgalomba lévő, illetve a CD-jogtárban megtalálható vámtarifajegyzék ezt az állapotot tükrözi.) A kereskedelmi vámtarifaszám eszközönként más és más (pl. a személygépkocsié 8703, a tehergépkocsié 8704). A vámtarifaszám feltüntetése csak akkor kötelező a számlában, ha az Áfa-tv. vámtarifaszámmal jelöli az adott terméket. Az Áfa-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 153