Vámtarifaszám rögzítése

Kérdés: Az Áhsz. 14. melléklete VII. A tárgyi eszközök nyilvántartása rész előírásai alapján a gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében mindenképpen szükséges a részletező nyilvántartásokban a vámtarifaszám rögzítése. A szállítói számlán a vámtarifaszám nincs feltüntetve, mivel nem kötelező alaki tartalma a számlának, és a szállítói számla kiállításakor az eladó "megtagadja" a vámtarifaszám feltüntetését a számlán, mivel az előzőekben leírtakra hivatkozik. Ebben az esetben mi a helyes eljárási mód, hiszen a vámtarifaszám hiányában nem lehet pontosan meghatározni a Tao-tv. 2. sz. mellékletében feltüntetett értékcsökkenést?
Részlet a válaszából: […] ...alapján a gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében mindenképpen szükséges a részletező nyilvántartásokban a vámtarifaszámok rögzítése.Ennek az az oka, hogy a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a Tao-tv. 2. sz....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.
Kapcsolódó címkék:    

Számla tartalmi kellékei

Kérdés: Kell-e minden esetben vámtarifaszámot írni a kiállított számlákra? Azt hallottuk, hogy 25%-os áfatartalom esetén nem kell azt feltüntetni. Tárgyi adómentes tevékenységnek minősül-e önkormányzati iskola esetén a tornaterem bérbeadása?
Részlet a válaszából: […] A számla (egyszerűsített számla) tartalmi kellékeirevonatkozó előírások - Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 16. g) és 17. f) pontjai -alapján a számlában a termék (szolgáltatás) megnevezését, valamint besorolásiszámát, amely legalább szükséges az Áfa-tv. szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 5.

Selejtezett termékek értékesítése. SZJ-szám vagy vámtarifaszám?

Kérdés: Az intézmény által selejtezett tárgyi eszköz vagy készlet értékesítésénél milyen vámtarifaszámot és milyen áfakulcsot kell a számla kiállítása során alkalmazni. A vásárláskor az intézmény az áfát nem igényelte vissza, mivel közoktatási tevékenységet végez. A vámtarifaszám, illetve SZJ-számok között ilyen tevékenység nincs. Az intézményeknek feleslegessé vált tárgyi eszköz vagy készlet értékesítésekor (új vagy használt) milyen vámtarifaszámot és milyen áfakulcsot kell a számla kiállítása során használnia? Minden esetben kötelező-e a számlára vámtarifaszámot, SZJ-számot írni, vagy vannak kivételek?
Részlet a válaszából: […] ...Azértékesítésről szóló számlában - mivel nem szolgáltatásnyújtásról, hanemtermékértékesítésről van szó - nem SZJ-számot, hanem vámtarifaszámot kellszerepeltetni. A számlában az értékesítendő termék vámtarifaszámát kellszerepeltetni, így termékenként ez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 16.

Vámtarifaszám használata

Kérdés: Kötelező-e a számlákon a vámtarifaszám feltüntetése? Van olyan számlakibocsátó, aki nem írja rá azzal, hogy a 25 százalékos áfás termékek értékesítése esetén nem kötelező.
Részlet a válaszából: […] ...az Áfa-tv. - hasonlóan a többi adótörvényhez - a termékazonosításra az Európai Unióban kialakított Harmonizált Rendszeren (HR) alapuló vámtarifaszámot (Vtsz.-t) alkalmazza. A Vtsz. az építményen kívüli termékek azonosítására szolgál. Ez azt jelenti, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 3.

Használt tárgyi eszköz értékesítésének besorolási száma

Kérdés: Milyen SZJ-számot kell írni használt tárgyi eszköz értékesítésekor a számlára?
Részlet a válaszából: […] ...esetén nem SZJ-szám, hanem vámtarifaszám (vtsz) alkalmazandó. A használt terméknél az új termékkel azonosan kell feltüntetni a vámtarifaszámot, amelyet a Kereskedelmi Vámtarifa 1998. évi június 30-i állapotának megfelelően kell meghatározni. (A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.

Oktatáshoz kapcsolódó eszközkölcsönzés áfája

Kérdés: Alapfokú művészeti iskolában a hangszeres oktatáshoz a tanulók - hangszerkölcsönzési díj fizetése ellenében - az intézmény tulajdonában lévő hangszereket az intézménytől kölcsönzik, amelyen tanulnak és otthon gyakorolnak. Mivel ebben az esetben a kölcsönzött hangszer oktatást szolgáló taneszköz, a hangszerkölcsönzés (SZJ 71.40.15.) tárgyi adómentes szolgáltatás, vagy 25 százalékos áfakötelezettség terheli?
Részlet a válaszából: […]

A hangszer nem minősül oktatást szolgáló taneszköznek, mivel nem szerepel a törvényben hivatkozott vámtarifaszám alatt, ezért a díj ellenében történő kölcsönzése 25 százalékos áfakötelezettséggel jár.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 14.
Kapcsolódó címkék: