Családi csomag - újszülött gyerekek részére

Kérdés: Önkormányzatunk 2024. január 1-jétől 30 000 forint értékű vásárlási utalványt vagy babacsomagot szeretne adni a helyi családoknak, hogy támogatást nyújtson az újszülött gyermekeknek, mellyel hozzájárul a szülők gyermekneveléssel járó anyagi terheinek csökkentéséhez. Önkormányzati rendeletben lenne szabályozva a vásárlási utalvány/babacsomag kiosztása. Milyen adóvonzata van, ha alanyi jogon kapnák a helyi és életvitelszerűen a településen élő családok?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. sz. melléklet 1.3. pontja szerint adómentes a helyi önkormányzat által adott természetbeni ellátás, ideértve a települési támogatást is. Természetbeni juttatásnak minősül az utalvány is.Amennyiben a helyi rendeletük megfelel a szociális törvénynek, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Csekély értékű ajándék juttatása

Kérdés: Önkormányzat vezetője szeretne dolgozóinak és az intézményeiben dolgozóknak csekély értékű ajándékot adni év végén. Ugyanazon kifizető ugyanazon magánszemélynek (dolgozójának, illetve intézményében dolgozóknak) évente hány alkalommal adhat csekély értékű ajándékot? Mi ennek az adózása és mértéke? Csekély értékű ajándék formája történhet-e utalvány formájában?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. §-ának (6) bekezdése szerint egyes meghatározott juttatásnak minősül az évi egy alkalommal – az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett – csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem.Csekély értékű ajándék a minimálbér 10...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Ajándékutalvány adózása

Kérdés: Egy helyi önkormányzat a kimagasló tanulmányi eredményeket elérő tanulókat tanulmányaik elismeréseként jutalomban (mozijegy, ajándéktárgy) részesítette. Továbbá az önkormányzat által meghirdetett helyi fotópályázat, fociverseny, főzőverseny nyertesei meghatározott hipermarketben felhasználható ajándékutalványt kaptak. Milyen adókötelezettség keletkezik ezen juttatásokkal összefüggésben?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.22. pontjának b) pontja szerint adómentes az a juttatás, amelyet az államháztartás – a juttatás forrása alapján akár közvetetten is – valamely alrendszeréből, az egyházi jogi személy forrásából, a köznevelési intézmény vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Iskolai tanulmányi jutalom, ajándék adómentessége

Kérdés: Helyi nemzetiségi önkormányzat határozatban döntött, hogy a helyi nemzetiségi gimnázium ballagási ünnepségén 10 kiemelkedően tanuló nemzetiségi diáknak egy konkrét bevásárlóközpontban vett vásárlási utalványt – melyet a bevásárlóközpont üzleteiben lehet felhasználni – és 1-1 fotóalbumot ajándékoztak. A tanulókat és a kifizetőt terheli-e adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja alapján adómentes az a juttatás, amelyet az államháztartás – a juttatás forrása alapján akár közvetetten is – valamely alrendszeréből a köznevelésben vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló a tanulmányi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 12.

Szavalóverseny nyereményének adója

Kérdés: A művelődési központ szavalóversenyt rendezett. A részt vevő gyerekek könyvutalványban részesültek, 2015. január hónapban. A munkáltatónak kell-e járulékot fizetni az utalványok után? 2 gyerek 10 000 forintos, a többi gyerek 5000 forintos utalványt kapott.
Részlet a válaszából: […] A verseny, vetélkedő fogalmát az Szja-tv. nem határozza meg, ezért az általános hétköznapi értelmezést alkalmazzuk, amely szerint versenynek, vetélkedőnek az az esemény tekinthető, amelyen az adott feladat, cél elérése érdekében a résztvevők tudásuk, képességük vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Tanulók részére adott könyvvásárlási utalvány

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.22. pontja szerint adómentes az a juttatás, amelyet az államháztartás – a juttatás forrása alapján akár közvetetten is – valamely alrendszeréből a közoktatásban vagy hasonló képzésben részt vevő gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is). A gyermekeknek adott könyvvásárlási utalványt a személyi vagy a dologi kiadások között kell elszámolni?
Részlet a válaszából: […] Az adómentes juttatás után nem keletkezik sem a kifizetőnek, sem a magánszemélynek adó- vagy közteher-fizetési, illetve -bevallási kötelezettsége, ebből következően nem kell bérszámfejteni, illetve a Kincstár részére jelenteni. Mindez azt is jelenti, hogy nem fog megjelenni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Vásárlási utalvány visszaváltása

Kérdés: Cégünk zártkörűen működő részvénytársaság formában működik (továbbiakban: társaság), a régió önkormányzataival kötött együttműködési szerződés alapján egy általunk kitalált fantázianéven papíralapú utalvány nyomtatványokat gyártat és helyez forgalomba. Az utalvány értékesítése névértéken történik, a társaság jutalékot nem számít fel, és az utalvány használata az elfogadóhelyek között költségmentes. Az utalványtulajdonosoknak lehetőségük van az utalvány visszaváltására is a társaságunknál. A visszaváltásra jogosult utalványtulajdonosnak társaságunk a kezelési költség (2 százalék + áfa, minimum 200 Ft) megfizetésével egyidejűleg visszafizeti az utalvány értékét. A társaságnak adóköteles bevétele csak a kezelési költségből (visszaváltási jutalékból) van. Az utalvány előállításához, forgalmazásához, reklámozásához történt beszerzések (pl.: nyomdai költség, tervezési díj, helyiség­bérlet, könyvelési díj) előzetesen felszámított adója levonásba helyezhető-e? Megalapozza-e a társaság adólevonási jogát az adóköteles utalvány-vissza­váltási jutaléka mint egyedüli adóköteles ellenérték?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához először is lássuk az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó főszabályt. Az Áfa-tv. 120. §-a alapján az adóalany olyan mértékben jogosult a rá áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonására, amilyen mértékben azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Balatoni korona

Kérdés: Önkormányzatunk tervezi a strandjain a Balatoni korona elfogadását. A Balatoni koronából vissza kell adni forintban (mivel koronában a legkisebb címlet az 500 Ft-os) és koronában, illetve további vásárlásokhoz fel lehet használni. Kérdésünk, hogyan kell lekönyvelnünk, amikor elfogadjuk (bevétel, áfa), ha vásárolunk vele, valamint amikor visszaváltjuk?
Részlet a válaszából: […]  A Balatoni korona olyan utalvány, amely a vegyesfelhasználású, helyi "pénzek" közé tartozik. Ezt a Balatoni Korona Zrt.bocsátja ki, annak kezeléséről, igényléséről, visszaváltásáról is őrendelkezik.A forgalomba hozatalra több alkalommal, a forgalom általigényelt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.

Vásárlási utalvány formájában utólag kapott árengedmény

Kérdés: Intézményünk megállapodást kötött egy céggel, hogy a vásárlások forgalomnövekedései után időszakonként, utólag az árengedményt vásárlási utalvány formájában kapjuk meg. Hogyan kell elszámolni, nyilvántartani a kapott és levásárolt utalványt?
Részlet a válaszából: […] A könyvviteli elszámolásnál abból kell kiindulni, hogy azutólag kapott engedmény szokásos rendezése szerint – az adott esetben -pénzmozgás nincsen, a tranzakció számlában nem jelenik meg. Ezért azelszámolásoknál a pénzforgalom nélküli elszámolás szabályai szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Tanulmányi eredményért adott könyvjutalom könyvelése

Kérdés: Általános iskolában a tanulóknak év végén, a tanulmányi eredmény alapján adott jutalomkönyv elszámolásának mi a módja? Pontosan hogyan könyveljük? Kell-e erről az APEH-nak adatot szolgáltatni? Ha igen, milyen módon és adattartalommal? (A gyerekek többségének nincs adóazonosító jele.) Válaszukat előre is köszönjük.
Részlet a válaszából: […] A Pénzügyminisztérium által – a költségvetési szervek 2008.évi részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához – közzétetttájékoztató, az ellátottak egyéb pénzbeli juttatása kiadási előirányzatainaktervezésére vonatkozó rendelkezése (04. űrlap 37....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.
1
2