Védőoltáshoz nyújtott támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk - a védőoltás árának visszatérítésével - anyagi támogatást nyújt a pneumococcus elleni védőoltás igénybevételéhez. A támogatásra pályázhat minden 60. évet betöltött, az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személy. A támogatási formát az önkormányzat szociális rendelete nem tartalmazza, arról közgyűlési határozattal született döntés. A támogatás lakosok részére történő folyósítását a K512. Egyéb működési célú támogatások vagy a K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatra kell könyvelnünk?
Részlet a válaszából: […]

A védőoltáshoz nyújtott támogatást a K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2020. 12. 07.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.
Kapcsolódó címkék:    

Kullancs elleni védőoltás - a munkavállaló nem akarja beadatni magának

Kérdés: Természetvédelmi őrök (közszolgálati tisztviselők) részére a munkáltató kullancs által okozott agyhártyagyulladás (encephalitis) elleni oltást írt elő. Az oltás február hónapban lesz aktuális. A munkáltatónak munkavédelmi kötelezettségei körébe tartozik a védőoltás biztosítása. Megtagadhatja-e a munkavállaló annak felvételét? Ha igen, annak milyen következménye lehet a munkavállalóra?
Részlet a válaszából: […] ...18/1998. (VI. 3.) NM rendelet rendelkezik a munkakörökhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettségről. E szerint a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.
Kapcsolódó címkék: