Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott védőszemüveg tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Éles látást biztosító szemüveg árának térítése

Kérdés: Költségvetési intézményünk belső szabályzat alapján évente maximum egyszer 21 500 Ft-ot térít a képernyő előtti éles látást biztosító szemüvegből, az intézmény nevére szóló számla és a szakorvosi vizsgálati lap alapján, de csak a számlán szerepel, hogy képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éles látást biztosító szemüveg, a szakorvosi igazoláson a vizsgálat ténye és a felírt szemüveg dioptriája, egyéb jellemzői szerepelnek. Védőszemüvegként, adómentes juttatásként adjuk, a számla az intézmény nevére és címére szól. A védőszemüveg elszámolható-e dologi kiadásként a számla alapján, vagy mivel adómentes juttatás, csak személyi juttatásként számolható el? Ha a szakorvosi véleményen nem szerepel, csak a számlán, hogy képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éles látást biztosító szemüveg, tekinthető-e védőszemüvegnek, és adómentesen adható-e? Az 50/1999. (XI. 3) EüM rendelet szerint, ha a szemüveg vagy a kontakt-lencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveggel, ezen pont alapján a védőszemüveg számla teljes összegét ki kellene fizetni a dolgozónak, vagy a szabályzatban meg lehet határozni a maximálisan fizethető összeget?
Részlet a válaszból: […]kifejezetten így meghatározott szemüveg, pontosabban a szemüveglencse és az ahhoz minimálisan szükséges keret ára téríthető meg adómentesen. Arról, hogy milyen értékű a szemüveglencse használatához minimálisan szükséges keret, a jogszabály nem rendelkezik, ezt mindig az eset összes körülményei és az aktuális piaci árak alapján lehet meghatározni. Azonban a képernyő előtti éles látást biztosító szemüveglencse árának megtérítése kötelező, abban az esetben is, ha az többe kerül, mint 21 500 Ft.A munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látás-vizsgálatának elvégzéséta) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,b) ezt követően kétévenként,c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.Ha a munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál működő orvos megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éles látást biztosító szemüveg biztosítása szükséges lehet, a munkavállalót a jogszabály melléklete szerinti beutalóval utalja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5124

2. találat: Szemüvegtérítés adókötelezettsége

Kérdés: Eddig minden évben a belső szabályzatunkban szerepelt, hogy a hivatal által megállapított illetményalap 100%-át alapul véve kapnak a köztisztviselőink a szemüvegre költségtérítést. Ezt az összeget eddig a munkavállaló részéről semmilyen adó- és járuléklevonási kötelezettség nem terhelte, csak a munkáltató részéről kellett a szochót megfizetni. 2019-ben hogyan alakul a köztisztviselők számára a 4 órát meghaladó számítógép előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítése? A munkavállalónak kell-e ez után járulékot levonni, illetve a munkáltatót milyen költségek terhelik? A belső szabályzatban ezt hogyan szerepeltessük?
Részlet a válaszból: […]kizárt, hogy a védőszemüveg - figyelemmel az azt viselő egyéb szemészeti látási hibáira - dioptriás legyen.)Képernyős munkakör esetén (a rendelet rögzíti, hogy mi minősül ilyennek) a munkáltató köteles - a foglalkozás-egészségügyi jogszabályi előírások figyelembevételével - a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését:a) - a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,b) - ezt követően kétévenként,c) - amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.Ha a foglalkozás-egészségügyi orvos megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éles látást biztosító szemüveg biztosítása szükséges lehet, a munkavállalót a rendelet melléklete szerinti beutalóval utalja be a szemészeti szakvizsgálatra. A beutalóban fel kell tüntetni a képernyő előtti éles látást biztosító szemüveg használatát szükségessé tevő munkakör megnevezését, és annak a szakvizsgálathoz szükséges mértékű leírását is.Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveggel.Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.8. pontja szerint adómentes a jogszabály által előírt használatra tekintettel juttatott védőeszköz, így a védőszemüveg is.Amennyiben viszont a munkáltató nem védőszemüveget térít, hanem a munkavállaló által egyébként használt szemüveget, illetve védőszemüveg esetén a minimálisan szükséges keret árán felül téríti meg a keret árát, akkor e juttatás után adókötelezettség keletkezik.2018-ban ezt - minden munkavállalóra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4941

3. találat: Éles látást biztosító szemüveg

Kérdés: Védőszemüveg biztosítása kapcsán a munkáltató által biztosítandó kétféle szemüvegről beszélhetünk: a monitor emberi szemet rongáló hatása miatti szemüveg és az éles látást biztosító szemüveg. Kell-e szakorvosi vizsgálat mindegyik szemüveg biztosításakor? Ha a szabályzatunkban a monitor emberi szemet rongáló hatása miatt szükséges szemüveget biztosítjuk csupán, az éles látást biztosító szemüveget nem, akkor a szakorvosi vizsgálat szükséges-e? Az 50/1999. (XI. 3.) EÜM rendelet az éles látást biztosító szemüveg fogalmát használja csak.
Részlet a válaszból: […]Mindazonáltal, amennyiben a munkavállalónak egyébként is szükséges szemüveg viselése, úgy a képernyő előtti munkavégzéshez éles látást biztosító szemüveg is lehet egyben dioptriás, azaz ebben az esetben nincsen az érintett munkavállalónak külön képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvege és egy külön "közönséges" diopt­riás szemüvege. Az Önök által leírt két kategória tehát valójában egy, amit "védőszemüvegnek" is nevez a gyakorlat, amitől viszont el kell különíteni azon szemüveget, melyet a munkavállaló a képernyős munkavégzéstől függetlenül használ.A munkáltatónak többféle kötelezettsége van a kép­ernyős munkahelyen történő munkavégzéssel összefüggésben. Egyrészt a munkavédelmi törvény szerinti kockázatbecslés, értékelés során, valamint a képernyős munkahelyen történő munkavégzés egészségi és biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzése alkalmával folyamatosan vizsgálja a látásromlást előidéző tényezők, pszichés (mentális) megterhelés, fizikai állapotromlást előidéző tényezők mint kockázatok jelenlétét. Másrészt a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést a rendelet szerinti szünetek szakítsák meg.Harmadrészt pedig a munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt, ezt követően kétévenként, továbbá akkor, ha olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe (ezeket a rendelet rögzíti). A munkavállaló köteles a vizsgálaton részt venni, a vizsgálatot végző orvos indokolt esetben, ha megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éles látást biztosító szemüveg biztosítása szükséges lehet, a munkavállalót beutalja szemészeti szakvizsgálatra.Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4086
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Védőszemüveg juttatása

Kérdés: Főállású polgármester jogosult-e védőszemüveg-juttatásra? [Az 50/1999. (XI. 3.) EÜM rendelet 1. § a) pontjában hivatkozott Mvt. 87. § 9. pontjában nem szereplő jogviszony.] Polgármesterünk az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján választása szerint költségtérítésben részesül.
Részlet a válaszból: […]képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EÜM rendelet hatálya alá tartozónak tekintendő. Az éles látást biztosító szemüveg egészségvédelmi eszköz, és a hivatkozott rendelet olyan szemüveg biztosítását írja elő, amely a szemlencse töréshibáját is korrigálja, ezért e juttatásra az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.8. alpontja alkalmazandó. A hivatkozott törvényhely szerint az éles[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2209
Kapcsolódó tárgyszavak: ,