Vezetői pótlék számítása

Kérdés: Óvodánk vezetője az Ép. rendelet 16. §-a (5a) bekezdésének f) pontja szerint jogosult a vezetői pótlékra. A számításnál mit kell figyelembe vennünk, a pótlék alapjának a költségvetési törvény szerinti vetítési alapot (101 500 forint), vagy az Nkt. 65. §-ának (2) bekezdése szerinti garantált illetmény (182 700 forint) összegét?
Részlet a válaszából: […] ...fő esetén a pótlékalap leg-alább hatvan százalékamértékű pótlék illeti meg."Az idézett rendelkezés a köznevelési intézmények vezetői pótléka emelésére vonatkozó új szabály, tehát egy kiegészítő rendelkezés az eddigi, törvényi mérték emelése érdekében....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
Kapcsolódó címkék:    

Pedagógus "címzetes igazgatói" pótléka

Kérdés: Az óvodavezető vezetői megbízása 2020. 07. 31-én lejárt, pályázott az óvodavezetői állásra, de nem kapott megbízást. Óvónőként folytatja tovább munkáját az intézményben. 1993-1998 között 5 évig volt óvodavezető intézményünkben, majd 2014-2020 között, összesen 11 évig. A dolgozó az Ép. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése alapján kéri a "címzetes igazgatói" címet és az azzal járó pótlékot. A vezetői megbízás megszűnését megelőzően leg-alább 10 év esetében a két vezetői időszakot össze kell számítani vagy nem? Meg kell állapítani esetében a címet és az azzal járó pótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnését követően továbbra is a korábban általa vezetett intézményben marad. A pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka.Korábbi rendelkezések valójában rendelkeztek úgy, hogy folyamatosan kellett betölteni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
Kapcsolódó címkék:    

Közszolgálati vezetők

Kérdés: Köztisztviselői jogviszonyban lévő köztisztviselőt az eredeti munkaköre ellátása mellett megbíztak gazdasági vezetőnek is.
Jár neki vezetői pótlék, vagy csak kinevezett gazdasági vezetőnek lehet ilyen pótlékot adni?
Részlet a válaszából: […] A közszolgálatban dolgozó vezetőkre vonatkozó szabályozás az évek során számos alkalommal módosult. A korábbi Ktjv. kimondta, hogy államigazgatási szerveknél vezetői megbízás helyett vezetői kinevezés adható, míg a köztisztviselőket foglalkoztató szerveknél megmaradt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Felmondási időre járó távolléti díj - vezetői pótlék

Kérdés: Intézményvezetőnket még egy évre megbíztuk a vezetői feladatokkal 2016. augusztus 31-ig. Időközben kérte felmentését nyugdíjazása miatt, a munkavégzés alól 2016. augusztus 30-a után mentettük fel. A munkavégzés alóli felmentési időben (a hátralévő 4 hónapra) is járt neki a vezetői pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...a vezetői megbízás 2016. augusztus 31-ig szólt, a vezetői pótlék is alapvetően erre az időszakra jár. Ugyanakkor lényeges, hogy a nyugdíjazás miatti felmentés kapcsán mikortól mentesítették a munkavégzés alól a közalkalmazottat, ugyanis erre az időre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 2.

Belső ellenőrzési vezető vezetői pótszabadsága és pótléka

Kérdés: Egy integrált költségvetési szervnél dolgozom, mint belső ellenőr. Az intézmény 100 főt foglalkoztat, a belső ellenőri feladatokat egyedül látom el, így a belső ellenőrzési vezető feladatát is. A Bkr. 2. §-ának c) pontja alapján, ha egyedül látom el a belső ellenőrzési feladatokat egy költségvetési szervnél, belső ellenőrzési vezetőnek minősülök. A kérdésem tulajdonképpen arra irányul, hogy ha a kinevezésem belső ellenőr, akkor pusztán a jogszabály alapján jár-e nekem a vezetői 5 nap pótszabadság és a vezetői pótlék? Vagy nem jár, csak a belső ellenőrzési vezető feladatait kell elvégeznem, mint belső ellenőr?
Részlet a válaszából: […] ...megbízott vezetők, azaz alapmunkakörük mellé, amelyre a kinevezésük szól, vezetői megbízást is kapnak. A vezetői pótszabadság és vezetői pótlék csak valódi vezetői beosztás esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.
Kapcsolódó címkék:    

Vezetői pótlék, keresetkiegészítés

Kérdés: Amennyiben a közalkalmazottat a felmentési idő felére mentesítjük a munkavégzés alól, erre az időszakra figyelembe kell-e venni a díjazásnál a vezetői pótlékot, keresetkiegészítést? Meg lehet ezeket vonni a munkavégzés alóli mentesítés napjával? Ha igen, ezek beleszámítanak a távolléti díjba?
Részlet a válaszából: […] ...díj megállapításakor a Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti, havi rendszerességgel fizetett keresetkiegészítést, valamint a vezetői pótlékot a Kjt. 80. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint, az Mt. 149. §-ának megfelelően, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Élelmezésvezető - vezetői munkakör

Kérdés: Közalkalmazottként dolgozom egy idősek otthonában élelmezésvezetőként anyagi, személyi és tárgyi felelősséggel. 2002-2007 között - ugyanitt, ebben a munkakörben - kaptam vezetői pótlékot. A jelenlegi, 2011. október 1-jén létesített, szintén élelmezésvezetői munkaviszonyomban azért nem kapok vezetői pótlékot, mert az SZMSZ-ben nincs rögzítve az élelmezésvezető pótléka. Az akkori átszervezés miatt más gazdaságvezető van, szerinte az élelmezésvezetői munkakör nem számít vezetői munkakörnek. Jár-e a fenti munkakörhöz vezetői pótlék, ha igen, visszamenőleg igényelhetem-e? Ha jár a vezetői pótlék, és munkáltatóm ismét elutasítja kérésemet, érdemes-e munkaügyi döntőbírósághoz fordulni?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. rendelkezései szerint vezetői pótlék és minden további ezzel járó juttatás, járandóság a vezető vagy magasabb vezető megbízású közalkalmazottat illeti meg. A Kjt. alapján a munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 5.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármesteri hivatal gazdasági vezetőjének pótszabadsága és illetménye

Kérdés: A községi önkormányzat gazdasági vezetőjének jár-e vezetői pótlék és vezetői többletszabadság?
Részlet a válaszából: […] ...szintnekmegfelelő vezetői megbízáson túl további vezetői megbízás is adható. Az előző szabályhoz igazodik a vezetői pótlék mértékénekmeghatározása is a Ktv.-ben. A 3000-nél kevesebb lakosú település kivételével -ide nem értve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.
Kapcsolódó címkék:    

Rendkívüli munkavégzés képviselő-testületi ülés miatt

Kérdés: Községünkben az önkormányzat képviselő-testületének SZMSZ-e alapján évente legalább 6 ülést kell tartani. Az elmúlt évben nálunk 20 ülés volt, melyek kezdő időpontja 18 óra, és legtöbbször 22-23 óráig is eltartottak. Polgármester úr nekem, mint jegyzőnek nem engedi "lecsúsztatni" az ülések időtartamát, és mint túlmunkáért sem fizet, mondván, hogy a 10%-os vezetői pótlékomat ezért kapom.
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat jegyzője jellemzően hivatali munkarendbendolgozik, azaz munkaidő-beosztása e szerint alakul. Rendkívüli munkavégzésnekminősül - többek között - a munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzés. Tehát a 18óra és 22 vagy 23 óra közötti munkavégzés rendkívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.

Vezetői pótlék megvonása

Kérdés: 2009. 07. 10-től gazdaságvezetőként dolgozom. Mérlegképes könyvelő képesítésem alapján "E/5" fokozatba vagyok besorolva. (2001. 11. 16-tól vagyok közalkalmazott.) Főiskolai államvizsgám 2009. 12. 08-án volt, de nyelvvizsga hiányában még nem kaptam diplomát. Emiatt vezetői pótlékomat elvették, csak az alapfizetésem van a diploma bemutatásáig. Az lenne a kérdésem, hogy jár-e valamilyen címen pótlék a részemre, vagy munkáltatói döntés alapján adható-e (1970. dec. 31-én születtem)?
Részlet a válaszából: […] Mindaddig, amíg a főiskolai diploma kiadására az előírtnyelvvizsga hiányában nem kerül sor, nem tekinthető úgy, hogy Ön rendelkezik afőiskolai végzettséggel. Mindazonáltal véleményünk szerint ezen a jogcímen a vezetőipótlék megvonására nincs lehetőség, esetlegesen más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 27.
1
2
3