Göngyölegek elszámolása

Kérdés: Költségvetési intézményként, a részünkre kiszámlázott raklapok visszaszolgáltatásáról nekünk kellene számlát kiállítanunk az eladó felé. A NAV online adatszolgáltatás miatt valóban ez a helyes eljárás jelenleg a göngyölegek tekintetében? Költségvetési intézményként (oktatás igazgatása fő tevékenységgel) jogosultak vagyunk-e ilyen számlát kiállítani, és ha igen, ezt B401 készletértékesítés rovaton számoljuk el?
Részlet a válaszából: […] ...nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez kapcsolódó visszáru, valamint az értékesített és később visszavett betétdíjas göngyöleg helyesbítő, illetve sztornószámlában,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Külföldi utasnak visszatérítendő áfával kapcsolatos kérdések visszáruzás esetén

Kérdés: Egyik külföldi ügyfelünk terméket vásárolt áruházunkban (a továbbiakban: társaság), melyet ki is vitt az országból, illetve a Közösség területéről is, és ezt a vámhatóság igazolta is. Később, amikor az áfáért jött vissza az ügyfél, visszáruzást kért az előző ügyletéből. A vissz-árubizonylatot elkészítettük, és ezzel az értékkel csökkentettük a visszafizetendő értéket. Mi a helyes, szabályos eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...általános forgalmi adó tekintetében nem teljesen egyértelmű a vázolt tényállás, mely szerint a visszárubizonylatot elkészítették, és ezzel az értékkel csökkentették a visszafizetendő értéket. Vélelmezzük, hogy a visszafizetendő érték alatt az Áfa-tv. 99. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Építési telek visszavásárlása

Kérdés: Önkormányzatunk építési telket értékesített 2018-ban egy magánszemélynek 3 370 000 Ft + áfa (bruttó 4 279 900 Ft) értékben. Az értékesítésről számlát állítottunk ki, az áfát befizettük a NAV-hoz. Az adásvételi szerződés szerint az önkormányzat a visszavásárlási jog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését kérte. Az ingatlant 4 éves beépítési kötelezettséggel értékesítette. A visszavásárlási ár a telek eredeti vételára. 2019-ben a felek egyező akarattal felbontották az adásvételi szerződést, az önkormányzat a megállapodás szerint az eredeti bruttó vételárat (4 279 900 Ft-ot) visszafizette a vevőnek.
1. Helyesen járunk-e el, ha sztornószámlát állítunk ki a telek visszavásárlásáról? Jó-e az, hogy az önkormányzat befizette az értékesítés utáni áfát, és most az áfa összegét is visszatérítette a vevőnek?
2. Hogyan, milyen rovatra kell könyvelni a telek visszavásárlását? Az összeget meg kell bontani alapáfaösszegre? Milyen értéken kell nyilvántartásba venni a telket?
Részlet a válaszából: […] ...kell tenni visszáru és visszavásárlás között. Visszáruról akkor beszélünk, ha a teljesítés nem felelt meg a szerződésben foglaltaknak, az ügylet meghiúsul, és a termék visszaadásra kerül. Az ilyen ügylet esetén kerül sor az eredeti számla sztornózására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Visszáru áfája

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Az egyik könyvkereskedő céggel kötött szerződés szerint nekünk, mint vevőnek, legfeljebb egy évig lehetőségünk van a megvásárolt termék visszaküldésére, mely esetén a teljes vételárat visszatérítik számunkra. A fel nem használt termékeket visszaküldtük, a vételárat megkaptuk. Kell-e számlát kibocsátani?
Részlet a válaszából: […] ...köznyelvben a visszáru kifejezést általában két esetrealkalmazzák:– abban az esetben, amikor hibás teljesítés vagy más okmiatt az eredeti szerződés részben vagy egészen meghiúsul, és ennekkövetkezményeként a termékek részben vagy egészében visszakerülnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.