Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott visszatérítendő támogatás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Vissza nem fizetett tartozás

Kérdés: Egyik dolgozónknak tévesen több bért utaltunk, mint amennyi járt volna neki. Ez a dolgozó időközben kilépett tőlünk, és így tartozása keletkezett felénk, amit vissza kellene fizetnie, de feltételezhetően nem fogja. Hogyan kell könyvelni a vissza nem fizetett tartozást?
Részlet a válaszból: […]bevételeknek a teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését - ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételek nyilvántartásba vételének megszüntetését is - a bevételek és a bevételhez kapcsolódó követelések csökkentéseként kell nyilvántartásba venni.Megegyező évnek kell tekinteni, ha a visszatérülésre vonatkozó követelés, kötelezettség a kiadás vagy bevétel teljesítésével azonos évre vonatkozik, és annak nyilvántartásba vétele az Áhsz 39. §-a (1a) bekezdésének a) pontja szerinti időpontig vagy az 54/A. § (5) bekezdése szerinti hibajavítási időszakban megtörténik.A költségvetési könyvvezetés során a költségvetési évben nyilvántartásba vett visszatérítendő támogatások, kölcsönök és finanszírozási bevételek, illetve kiadások, valamint az előző években nyilvántartásba vett bekezdés szerinti költségvetési bevételek és kiadások visszatérülését - ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételeket és kiadásokat is - az Áhsz. 15. mellékletében az adott bevétel vagy kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt rovaton kell nyilvántartásba venni.A költségvetési évben nyilvántartásba vett tévesen, hibásan teljesített költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évben történő visszatérülésének elszámolása a következő:1. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a költségvetési számvitel szerinta) Teljesítés csökkentéseként T09(3) - K005b) Követelés korrigálásaként T004 - K09(2)2. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4901
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Visszatérítendő támogatás elszámolása

Kérdés: A község egyesülete pályázatot nyert, melynek önerejét az önkormányzat adta át, mint önkormányzati támogatást. Az egyesület a pályázat elszámolásakor az önkormányzatnak visszautalta az önerőt. Az összeg visszautalásából származó bevételt hogyan könyveljük ASP-ben?
Részlet a válaszból: […]- ez a K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre rovat -, ami mellé a megfelelő követelést is fel kell vinni (a B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése rovaton). A visszatérítendő támogatás - ide nem értve az esetleges kamatokat - elszámolása tehát kölcsönszerűen, eredménysemlegesen történik, a kifizetésre irányuló kötelezettséget a visszatérítésre irányuló követeléssel szemben kell könyvelni (T3517 - K4218), majd a kifizetést a kötelezettséggel szemben csökkenteni (T4218 - K33).A visszatérítendő támogatás visszafizetésekor arra kell figyelemmel lenni, hogy a kontírozás során a már korábban felvett követelést kell kiválasztani, és ahhoz elszámolni a bevételt, nem pedig új követelést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4816
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Visszatérítendő támogatás

Kérdés: Intézményünk egy pályázat kapcsán visszafizetendő támogatást kapott 2017-ben a B15 rovatra. A teljes összeg visszafizetése 2019-ben egy összegben válik esedékessé. A kapott összegből (7 millió Ft) finanszírozzuk a pályázati kifizetéseket, amit a benyújtott elszámolás alapján térítenek meg. 2017-ben a 7 millió Ft-ot B15 - K505 rovatpárokra könyveltük az előírt könyvelési tételek alapján. Év végén a kölcsönből felhasználtunk 2 millió Ft-ot, amit már csak a következő évben térítettek meg részünkre. Mi ilyenkor a helyes könyvelési eljárás? Jelenleg a 7 millió Ft a K505-ös rovaton, mint végleges kötelezettségvállalás szerepel.
Részlet a válaszból: […]K0041b) Teljesítésként T005 - K0915/0924(3)c) Kötelezettségvállalás a visszafizetendő tőkerészre T0021 - K05505/0583(2)d) Kötelezettségvállalás a visszafizetendő tőkerészre T0021 - K05353(2)e) Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségként (tőkerész)T05505/0583(2) T0022 - K0021 K05505/0583(2)f) Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségként (kamatrész)T05353(2) T0022 - K0021 K05353(2)2. Folyósítás a pénzügyi számvitel szerinta) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás tőkeösszeg T32/33 - K4215/4218b) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás kamatrész T851 - K4213c) Kamatrész elhatárolása T372 - K851d) Tárgyévi kamat visszavezetése következő év elején T851 - K3723. Kapott támogatás visszafizetéseKöltségvetési számvitel szerint:a) Tőkerész visszafizetése T05505/0583(3) - K003b) Kamatrész visszafizetése T05353(3) - K003Pénzügyi számvitel szerint:a) Tőkerész visszafizetése T4215/4218 - K32/33b) Kamatrész visszafizetése T4213 - K32/33 Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása a következő: 1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerintT0021 - K05504/055082/0586 (2)2. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósításaa) Költségvetési számvitel szerint (1. és 2. pont a teljesítéssel egyidejűleg, a 3. és 4. pont az általános szabályok szerint)1. Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségT05504/05508/ 0582/0586 (2) T0022 - K0021 K05504/05508/ 0582/0586 (2)2. Teljesítés T05504/05508/ 0582/0586 (2) - K0033. Követelés előírása a folyósított tőkeösszegére T0914/0923/ 0962/0972(2) - K00414. Követelés előírása a kamatrészre T09408(2) - K00413. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósításaa) Pénzügyi számvitel szerint1. Követelés előírása a folyósított tőkeösszegére T3511/3512/3516/ 3517 - K32/332. Követelés előírása a kamatrészre T3514 - K9323. Kamatrész elhatárolása T932 - K4414. Tárgyévi kamat az év elején T441 - K9324. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetésea) Költségvetési számvitel szerint1. Tőkeösszeg visszafizetése T005 - K0914/0923/ 0962/0972(3)2. Kamatrész visszafizetése T005 - K09408(3)b) Pénzügyi számvitel szerint1. Tőkeösszeg visszafizetése T32/33 - K3511/3512/ 3516/35172. Kamatrész visszafizetése T32/33 - K3514Álláspontunk szerint, amennyiben még nem kapták meg a támogatást, de a meg nem kapott támogatásból már 2 millió Ft-ot felhasználtak, akkor azt függő tételként kellett év végén kimutatniuk, és amikor a 2 millió Ft a következő évben, pénzforgalomban is teljesült, megkapták a támogatott összeget, akkor a függő tételként könyvelt 2 millió Ft-os tételt, kiadásokat a megfelelő kiadási helyre könyvelik le. Akkor lesz végleges kiadásként lekönyvelve, amikor a támogatás ezen összege teljesítésre, azaz utalásra kerül.A pénzügyi számvitelben a 05. számlacsoportban vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közül csak a végleges kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősülő tételeket lehet elszámolni kötelezettségként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4748

4. találat: Visszatérítendő támogatás elszámolása

Kérdés: A falu sportolási igényeit is kiszolgáló sportegyesület utólagos finanszírozású pályázaton elnyerte az öltözőinek felújítását. Az önkormányzat a pályázat megvalósításához "visszatérítendő támogatás"-t nyújt a sportegyesületnek, melyet az egyesület a pályázat elszámolása után a következő évben tud visszafizetni az önkormányzatnak.
Részlet a válaszból: […] 27445 - K 321 - funkcionális osztályozás szerint T 72 - K 279 - állományba vétel T 27415 - K 4132 Az egyesület visszafizeti a támogatást (kölcsönt) - közgazdasági osztályozás szerint T 321 - K 27445 - funkcionális osztályozás szerint T 279 - K […] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2947