Vissza nem fizetett tartozás

Kérdés: Egyik dolgozónknak tévesen több bért utaltunk, mint amennyi járt volna neki. Ez a dolgozó időközben kilépett tőlünk, és így tartozása keletkezett felénk, amit vissza kellene fizetnie, de feltételezhetően nem fogja. Hogyan kell könyvelni a vissza nem fizetett tartozást?
Részlet a válaszából: […] ...található, 36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések számlán történik.A költségvetési könyvvezetés során a visszatérítendő támogatások, kölcsönök és a közhatalmi bevételek kivételével a költségvetési évben nyilvántartásba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.
Kapcsolódó címkék:  

Visszatérítendő támogatás elszámolása

Kérdés: A község egyesülete pályázatot nyert, melynek önerejét az önkormányzat adta át, mint önkormányzati támogatást. Az egyesület a pályázat elszámolásakor az önkormányzatnak visszautalta az önerőt. Az összeg visszautalásából származó bevételt hogyan könyveljük ASP-ben?
Részlet a válaszából: […] ...B74-re könyveljük, akkor 4959-nek egyenlege van, így hibás a könyvelés.Abban az esetben, ha a helyi önkormányzat visszatérítendő támogatást nyújtott, a B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.
Kapcsolódó címkék:  

Visszatérítendő támogatás

Kérdés: Intézményünk egy pályázat kapcsán visszafizetendő támogatást kapott 2017-ben a B15 rovatra. A teljes összeg visszafizetése 2019-ben egy összegben válik esedékessé. A kapott összegből (7 millió Ft) finanszírozzuk a pályázati kifizetéseket, amit a benyújtott elszámolás alapján térítenek meg. 2017-ben a 7 millió Ft-ot B15 - K505 rovatpárokra könyveltük az előírt könyvelési tételek alapján. Év végén a kölcsönből felhasználtunk 2 millió Ft-ot, amit már csak a következő évben térítettek meg részünkre. Mi ilyenkor a helyes könyvelési eljárás? Jelenleg a 7 millió Ft a K505-ös rovaton, mint végleges kötelezettségvállalás szerepel.
Részlet a válaszából: […] ...kölcsönként kell elszámolni, a teljesítéssel egyidejűleg az államháztartáson belüli szervezeteknek működési és felhalmozási célból visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott támogatásokat, kölcsönöket, attól függetlenül, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Visszatérítendő támogatás elszámolása

Kérdés: A falu sportolási igényeit is kiszolgáló sportegyesület utólagos finanszírozású pályázaton elnyerte az öltözőinek felújítását. Az önkormányzat a pályázat megvalósításához "visszatérítendő támogatás"-t nyújt a sportegyesületnek, melyet az egyesület a pályázat elszámolása után a következő évben tud visszafizetni az önkormányzatnak.
Részlet a válaszából: […] ...visszatérítendő támogatást az önkormányzatnakállamháztartási körön kívülre, felhalmozási célú kölcsön nyújtásként kellelszámolnia.Könyvelési tételek:Visszatérítendő támogatás nyújtása- közgazdasági osztályozás szerint T 27445 - K ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.