Vizitdíj, kórházi napidíj elszámolása

Kérdés: A befizetett vizitdíjakkal és kórházi napidíjakkal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy azt melyik főkönyvi számlákon kell könyvelni bevételként? Van-e további teendő ezekkel a díjakkal kapcsolatban (pl. továbbutalás)?
Részlet a válaszából: […] ...vizitdíjakat és kórházi napidíjakat költségvetési átfutóbevételként kell a befizetéskor elszámolni. Az Országos Egészségügyi Pénztárrészére ezeket a bevételeket nem kell továbbutalni. A vizitdíjakat és a kórházinapidíjakat az OEP részére beküldésre kerülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Vizitdíj könyvelése kiadásként, illetve bevételként az önkormányzatoknál

Kérdés: Kérem, ismertessék az önkormányzatok szemszögéből a vizitdíj kiadásként és bevételként történő könyvelését, a magánszemélynek visszatérített vizitdíj elszámolását (szakfeladat, kiadás főkönyvi számla, a költségvetéstől visszaigénylés utáni bevétel főkönyvi számla)!
Részlet a válaszából: […] ...magánszemély részére visszatérített vizitdíjat a 3812.Működési célú pénzeszközátadás előirányzatának teljesítése államháztartásonkívülre főkönyvi számlán kell kiadásként elszámolni. A teljesítés a 851967Egészségügyi ellátás egyéb feladatai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Számla, egyszerűsített számla, nyugta nyomtatványokra vonatkozó szabályok változásai

Kérdés: A korábban beszerzett nyomtatványaink (számlatömbök, nyugtatömbök) 2007. július 1-je után egyáltalán nem használhatók? Mit kell tennünk a még be nem telt tömbökkel? Minden egyes nyomtatványra (pl. vizitdíjnyomtatvány, belépőjegy) vonatkozik ez a tilalom?
Részlet a válaszából: […] ...szigorúszámadás alá vonással, illetve a tőpéldányokon keresztüli hiánytalanelszámolással biztosítani kell.– A vizitdíj, kórházi napidíj bizonylatolására alkalmasnyomtatványok előállításához, mivel a vizitdíj, kórházi napidíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Vizitdíj alóli mentesség adókötelezettsége

Kérdés: A 2006. évi CXV. tv. 7. § (7) bekezdése alapján saját dolgozóinknak (közalkalmazottak) szabályzatunk szerint vizitdíj és kórházi napidíj fizetése alól mentességet adunk. Kérdésünk az, hogy mint természetbeni juttatás, élvez-e szja-mentességet? Ha adózni kell e juttatás után, akkor mennyi az adó mértéke, és az adóval növelt alap után kell-e megfizetni a 29 százalék tb-járulékot, és az alap után a 3 százalékos munkaadói járulékot?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben, ha az egészségügyi intézmény a kérdésbenis szereplő törvényi felhatalmazás alapján az alkalmazottait mentesíti avizitdíj-fizetési kötelezettség alól, a munkavállalók jövedelemhez jutnak. Ejövedelmet az Szja-tv. az 1. számú mellékletében nem mentesíti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.

Vizitdíjak, napidíjak könyvelése

Kérdés: A 2007. 02. 15-étől fizetendő vizitdíj, illetve napidíj befizetéséről a számlát, illetve nyugtát név szerint tételesen szükséges-e iktatni és könyvelni, vagy pedig a napi befizetéseket összesítve iktathatjuk és könyvelhetjük? Amennyiben vizitdíj-automatával történik a fizetés, mi az eljárási rend?
Részlet a válaszából: […] ...ugyanazon kiadási vagy bevételi jogcíműteljesítéseket tételesen nem könyvelnek a főkönyvi számlákon. Vagyis az adottesetben a napi vizitdíj-befizetések naponta egy összegben is elszámolhatók amegfelelő főkönyvi számlán. Megjegyezzük, hogy jelen esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 20.