Cafeteriamegvonás alkalmazása kötelezettségszegés esetén hátrányos jogkövetkezményként

Kérdés: A munkáltatónak (cafeteriaszabályzat alapján) van-e lehetősége bizonyos esetekben, például ha a munkavállaló fegyelmi vétséget követ el, vagy nem megfelelően végzi munkáját, a munkavállalókat meghatározott időre, 1-2-3 hónapra kizárnia a cafeteria-rendszer kereteiből, olyan módon, hogy szankcióként nem fizet az adott hónapokra a vétséget elkövető munkavállalói részére cafeteriajuttatást? (Természetesen a többi munkavállaló megkapja a cafeteriaszabályzat alapján járó juttatásait.) Amennyiben a munkáltatónak van erre lehetősége, milyen el-járási folyamatra, dokumentációra van szüksége az egyedi döntésének jogszerű érvényesítésére?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, így figyelemmel kell lenni különösen az ott meghatározott (15 napos, illetve 1 éves) határidőkre.A hátrányos jogkövetkezmény célja és funkciója nem a munkaviszony megszüntetése, hanem olyan szankció megállapítása,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Fegyelmi eljárás intézményének megszűnése, átmeneti rendelkezések

Kérdés: Tudomásunk szerint az új Munka Törvénykönyve szerint a fegyelmi eljárás megszűnt. Mi lesz a sorsa a folyamatban lévő fegyelmi eljárásoknak?
Részlet a válaszából: […] ...elkövetett, fegyelmi eljárás tárgyát képezőkötelezettségszegés miatt - feltéve hogy az Mt. 78. §-ának (2) bekezdésébenmegjelölt határidő (az azonnali hatályú felmondás okáról való tudomásszerzéstőlszámított 15 nap, illetve az ok bekövetkeztétől számított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.

Munkahelyről való igazolatlan távollét

Kérdés: Mit tehet a munkáltató, ha a közalkalmazott munkavállaló nem jelenik meg munkaidejében a munkahelyen, és távolmaradásának okáról nem értesíti a munkáltatót, illetve a munkáltató érdeklődésére sem igazolja a keresőképtelenségét?
Részlet a válaszából: […] ...gyanúja esetén, továbbá haaz eljárás lefolytatását a közalkalmazott maga ellen kéri.A fegyelmi eljárás megindítására a törvény két határidőtállapít meg. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi vétségelkövetésének alapos gyanújáról való - az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.