Beruházás értelmezése a költségvetési és a pénzügyi számvitelben

Kérdés: A beruházások és felújítások esetében hogyan kell szabályosan könyvelni? A költségvetési számvitelben a beruházási előirányzat rovaton a beruházás áfája is ott van. Tehát a költségvetési számvitelben a beruházás tartalmába az áfa beletartozik? A költségvetési számvitelben az áfa nem része a bekerülési értéknek, tehát az állományi számlán csak a nettó érték szerepel, az áfa pedig ráfordítás. A beruházás értékének a meghatározásakor a korábban kapcsolódó költségeket, pl. közbeszerzés, tervezés, pro­jektmenedzsment, eljárási díjak a költségvetési számvitelben továbbra is a beruházási előirányzat rovaton kell, hogy szerepeljenek, vagy a dologi kiadások között, a pénzügyi számvitelben pedig ezek a költségek szolgáltatások és az áfaráfordítás? Tehát a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben elkülönítetten kell értelmezni a beruházás fogalmát?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől kétféle szemléletű könyvvezetést alkalmaznak, ezen belül a pénzforgalmi tételekre, a kapcsolódó előirányzatokra, a követelésekre, kötelezettségvállalásokra, más fizetési kötelezettségekre a költségvetési számvitelt, a vagyon és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 17.
Kapcsolódó címke:

Gépkocsi karbantartási munkáinak elszámolása

Kérdés: Éves karbantartási munkák során elektromos zárakat vásároltunk meglévő ajtókhoz (darabonként bruttó 53 000 forint értékben), illetve a gépjárművekhez téli gumit (darabonként bruttó 80000 forint értékben). A költségvetési szerv nem jogosult áfa-visszaigénylésre, tehát a bruttó összeg a beszerzés költsége. A beszerzett terméket az 54-es számlacsoportba, karbantartás anyag, alkatrészként el lehet-e számolni, vagy mint nagy értékű tárgyi eszközt, az 1-es számlaosztályban kell nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását,élettartamának, teljesítőképességének közvetlen követelését eredményezőtevékenység is.Szintén beruházásként kell elszámolni a tárgyi eszközbiztonságos üzemeltetéséhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék: