Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

162 találat a megadott tárgyi eszköz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Tárgyi eszköz értékesítése

Kérdés: Intézetünk - közérdekű tevékenységére való tekintettel - adómentes. Korábban beszerzett tárgyi eszközünket szeretnénk értékesíteni, amely beszerzésénél adólevonási jogot nem gyakoroltunk. A vevői számla nettó+áfa kerül kiszámlázásra, vagy a vételár megállapított összege már tartalmazza az áfát?
Részlet a válaszból: […]esetben, haa) az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag a 85. § (1) bekezdése, vagy a 86. § (1) bekezdése szerint adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott;b) az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a 124. és 125. § szerint nem vonható le;c) az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, az a 124. § (1) bekezdésének d) pontja szerint - a 125. § (1) bekezdésének a) pontban foglaltakra is figyelemmel - nem lenne levonható.Az előzőek alapján a tárgyi eszközöket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5430

2. találat: Ipari park mint létesítmény bekerülési értéke

Kérdés: Önkormányzatunk ipari park létrehozására pályázatot nyert. Az ipari park mint létesítmény bekerülési értékének részét képezi-e a vállalkozótól megrendelt ökológiaiállapot-felmérés?
Részlet a válaszból: […]helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak együttes vételára.Amennyiben az ökológiaiállapot-felmérés az ipari-park-létesítési beruházás műszaki előkészítési munkáihoz tartozik, része a beruházási döntés előkészítésének,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5367
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Vásárolt tárgyi eszköz bekerülési értéke

Kérdés: Az Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése értelmében az újonnan vásárolt tárgyi eszköz bekerülési értéke a vételár. Az Áhsz. 1. §-a (1) bekezdésének 7. pontja értelmében vételárnak az eszköz beszerzéséért fizetett ellenérték tekintendő.
Helyes-e azon értelmezés, hogy az eszköz beszerzését tartalmazó számlán önálló sorokon, külön-külön feltüntetett egyéb szolgáltatások (pl. üzembe helyezés, tesztelés, oktatás, terméktámogatás: telepítés, konfigurálás, szállítási díj) nem részei az eszköz vételárának, így ezen tételek ellenértéke nem aktiválható, hanem dologi kiadásként számolandó el? Ezen értelmezést befolyásolja-e, hogy az eszköz adásvételét tartalmazó szerződés ellenérték elnevezésű pontjában a teljesítésért járó díjazás egy összegben szerepel? Ugyanezen pontban hivatkozás történik a szerződés mellékletére. Az ellenértéket rögzítő pont kimondja, hogy a melléklet a teljesítésért járó díjazást tételesen részletezi az árajánlat alapján. A hivatkozott melléklet tulajdonképpen az árajánlat, melyben hasonlóan a számlához, tételesen, külön-külön sorban megtalálhatók a beszerzett termékek és a nyújtott egyéb szolgáltatások, minden egyes sorhoz hozzárendelve a nettó összeget, a végén pedig az utolsó sorban megtalálható a mindösszesen nettó érték, ami a szerződésben rögzített egyösszegű értékkel egyezik. Tehát mind a szerződésből, mind a számlából egyértelműen meghatározható a beszerzett eszköz értéke és a járulékos szolgáltatások értéke is külön-külön.
Részlet a válaszból: […](anyagok, munka stb. értéke) az előállító már elszámolta, a beszerzéshez kapcsolódó egyéb jogcímeken elszámolt kifizetések (üzembe helyezés, szállítás stb.) pedig torzítanák ezt az értéket. Így a járulékos tételek nem részei a bekerülési értéknek, amennyiben azok nem részei a vételárnak. A szerződésből, számlából megállapíthatóan az eszköz vételáraként meghatározott értéket javasoljuk annak bekerülési értékeként elszámolni. A beszerzéshez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5359
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Egyéb tárgyieszköz-értékesítés

Kérdés: Felsőoktatású intézményünkhöz a tavalyi évben befolyt egyéb tárgyieszköz-értékesítés címén egy összeg, melyet az idei évben szeretnénk elszámolni teljesítésként. A tavalyi évben nem kértük meg az előirányzat engedélyezését, viszont a mérleg a kincstár és a fenntartó részéről elfogadásra került. Az idei évben szerettük volna az előirányzat engedélyének megkérését, amelyet nem kaptunk meg. Ebben az esetben elszámolhatjuk-e a B53. teljesítés rovatán ezen összeget?
Részlet a válaszból: […]megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. Amennyiben a többletbevétel felhasználását az irányító szerv nem engedélyezi, abban az esetben az Ávr. 35. §-ának (8) bekezdése szerint a felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől számított öt napon belül - központi költségvetési szerv esetén - a központi költségvetésbe be kell fizetni.A költségvetési szervhez az egyéb tárgyieszköz-értékesítés ellenértékeként befolyt bevételt a B53. rovaton teljesítésként el kell számolni akkor is, ha az előirányzat-túllépéssel jár, ezért nem lehet a gazdasági eseményt nem a valóságnak megfelelően elszámolni. A befolyt ellenértéket a kiállított számla alapján nyilvántartásba vett követelés kiegyenlítéseként, teljesítésként könyvelni kellett volna annak tényleges jóváírásakor, és a keletkezett többletbevétel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5354

5. találat: Fedett kerékpártároló az óvodában

Kérdés: Az önkormányzat intézménye (óvoda) által készített fedett kerékpártároló egyéb építménynek számít? Szükséges az önkormányzat részéről hozzájárulás a kerékpártároló készítéséhez? Az intézmény tárgyieszköz-nyilvántartásában szerepelhet a kerékpártároló úgy, hogy az intézmény épülete az önkormányzat nyilvántartásában szerepel, vagy az intézmény térítés nélküli átadásként vezesse ki a nyilvántartásából?
Részlet a válaszból: […]építmény az épület és az egyéb építmény gyűjtőfogalma. Egyéb építmény minden épületnek nem minősülő építmény. Amennyiben a kerékpártároló a fenti fogalomnak megfelelően megépített eszköz, így az egyéb építménynek minősül. Az önkormányzat vagyonrendeletében szükséges szabályozni az önkormányzati vagyon és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek használatában lévő vagyon kapcsolatát, annak nyilvántartásával, illetve az azokkal kapcsolatos döntési jogosultságok tekintetében. Így a nyilvántartásba vételnél a vagyonrendelet előírásai szerint kell eljárni. Amennyiben az előírja, hogy az építményt át kell adni az önkormányzat részére, abban az esetben azonban az eszközt a 412. Nemzeti vagyon változásaival szemben kell elszámolni, az önkormányzatnak pedig szintén a 412. számlával szemben kell nyilvántartásba vennie.Az Áhsz. 10. §-ának (2) bekezdése szerint az éves[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5353
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Eszközök átvétele más önkormányzattól

Kérdés: Jogszabály alapján önkormányzatunk tulajdonába kerültek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítását szolgáló ingatlanok (közutak) más önkormányzat tulajdonából. A nyilvántartásba vételhez megkaptuk az ingatlanok vagyonkataszteri és tárgyieszköz-nyilvántartási kartonjait. Kérem, hogy a vagyon nyilvántartásba vételének teljes körű kontírozását megadni szíveskedjenek!
Részlet a válaszból: […]nélküli átvételre vonatkozó szabályok szerint eredményágon kell elszámolni. A könyvelési lépéseket a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5263
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Természetben kapott adományok elszámolása

Kérdés: Költségvetési-államháztartási számvitel kapcsán ezekben a napokban élesen vetődik fel a pénzügyi teljesítést nem igénylő természetben kapott adományok elszámolása. Kérem ennek tételes könyvelését mind a fenntartónál (pl. önkormányzat), mind pedig az intézménynél (pl. SzGyF fenntartású idősotthon) tételesen és részletesen - lehetőleg egy konkrét példán keresztül - bemutatni szíveskedjenek. Kérem, hogy a példában a működési költségként elszámolandó (pl. fertőtlenítőszerek, maszkok stb.) és a tárgyi eszközök (pl. lélegeztetőgép stb.) esetére legyenek kedvesek kitérni. Fontos, hogy a fenntartói és az intézményi oldal teljes körű kontírozásait is részletesen megismerhessük. Azt a megoldás is szeretnénk látni, amikor a fenntartó önkormányzat kapja az eszközöket a gazdaság más szereplőitől (pl. cégek adománya), illetve más állami szereplőktől (pl. központi költségvetési szervtől, központi készletekből, honvédségtől stb.). Továbbá szeretnénk tisztán látni a gazdasági esemény kezelését akkor is, ha nem az önkormányzat, hanem közvetlenül az intézmény kapja ezeket az eszközöket, ugyanígy a gazdaság más szereplőitől (pl. cégek adománya), illetve más állami szereplőktől (pl. központi költségvetési szervtől, központi készletekből, honvédségtől stb.).
Részlet a válaszból: […]megszüntetni.A térítés nélkül kapott eszközök elszámolását az határozza meg, hogy az növekedést eredményez-e az önkormányzat vagyonában.A térítés nélküli átvételre vonatkozó számviteli szabályokat kell abban az esetben alkalmazni - így a vagyonváltozást eredményágon kezelni -, ha az önkormányzat vagyona gyarapszik, illetve csökken, azaz más önkormányzatnak, államháztartáson kívüli szereplőnek vagy a központi alrendszerbe tartozó szervezetnek történik a térítésmentes átadás, vagy ilyen szervezettől az átvétel. Az azonos tulajdonosi körön belül, vagyis az önkormányzat és intézménye, illetve azonos irányító szervhez tartozó intézmények közötti tárgyieszköz- és készletátadást, -átvételt eredménysemlegesen, a 412. Nemzeti vagyon változása könyvviteli számlával szemben kell elszámolni.Amennyiben tehát akár az intézmény, akár az önkormányzat kap központi költségvetési szervtől vagy államháztartáson kívülről térítés nélkül eszközt, azt a térítés nélküli átvétel szabályai szerint számolja el, befektetett eszközök esetében a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet I. melléklete III. fejezetének A) pontja, készletek esetében pedig az V. fejezet C) pontja szerint.Amennyiben az önkormányzat a kapott eszközt tovább-adja az intézményének, abban az esetben az önkormányzati vagyon nem változik, így a könyvelés a 412. Nemzeti vagyon változása számlával szemben történik, az államháztartáson belülre történő vagyonkezelésbe adásra vonatkozó előírások szerint. A tárgyi eszköz vonatkozásában jelen esetben feltételezzük, hogy üzembe helyezés nélkül történik az átadás. A már üzembe helyezett eszközök saját intézmény részére történő átadása esetén az értékcsökkenést, esetleges értékhelyesbítést is ki kell vezetni, illetve az átvevőnek fel kell venni a könyvekbe az elszámolt értékcsökkenést. Átadó: Az eszköz kivezetéseBekerülési érték kivezetése T 412 - K 151/211Az eszközökhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése T 443 - K 412 Átvevő: Az eszköz bekerülési értékének átvétele T 151/211 - K 412Átvett időbeli elhatárolás T 412 - K 443A cégek ingyenes juttatásaival kapcsolatban a vállalkozásoknál felmerül a juttatás társasági adó vagy kisvállalati adó szempontjából történő elbírálása. A vállalkozások részéről rászoruló személyek, szervezetek részére pénzben és természetben adott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5214
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Befejezetlen beruházás aktiválása

Kérdés: 2016-ban kimaradt az aktiválásból egy tétel. Mi a teendőnk ebben az esetben? Milyen dátummal aktiválhatjuk?
Részlet a válaszból: […]egyidejűleg el kell kezdeni az értékcsökkenési leírást. A lezárt évekbe már nem lehet belekönyvelni, ezért a tárgyévi könyvelés keretében kell a tárgyi eszköz aktiválását elvégezni. Az aktiválást azzal a dátummal kell elvégezni, amikor az eszközt ténylegesen használatba vették, és attól a naptól számítva az állományba vétel napjáig ki kell számolni az időarányos értékcsökkenési leírást, és a korábbi évek értékcsökkenési leírását évente évszámmal megjelölve kell könyvelni, annak érdekében, hogy a tárgyévi hibahatások követhetők legyenek. Ezt követően az értékcsökkenési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5130

9. találat: Beruházások nyilvántartása

Kérdés: Gazdasági műszaki ellátó- és szolgáltatószervezet vagyunk, költségvetési intézmény. Önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények (óvodák) részére végezzük a szolgáltatást. Intézményünk tárgyi eszközein kívül a hozzánk rendelt intézmények tárgyieszköz-nyilvántartását is mi végezzük. Abban az esetben, ha az óvoda például udvari játékot szerez be, de annak telepítése a beszerzés időpontjában nem történik meg külső környezeti tényezők miatt, akkor az aktiválásig az eszközt a befejezetlen beruházások között kell-e szerepeltetnünk, vagy mivel intézményünk saját raktárral rendelkezik, raktárra vehetjük-e? A fenti kérdésre a választ a kis értékű és nagy értékű tárgyi eszközökre egyaránt szeretném kérni.
Részlet a válaszból: […]illetve jogi, hatósági feltételei, továbbá az adott eszközt a tevékenységhez, a működéshez ténylegesen használni is fogják.A használatba nem vett eszközöket a - folyamatban lévő - beruházások közé soroljuk.A mérlegben a beruházások között kell kimutatni az egységes rovatrend K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közül:a) a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételárát,b) a tárgyi eszközök bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenységek költségeit az üzembe helyezésig, rendeltetésszerű használatbavételig.A számviteli elszámolás során be kell tartani azt a szabályt, hogy ha bármilyen tárgyi eszközt szerzünk be, azt először mindenképpen beruházásként kell kimutatnunk. A beruházásként szerepelnek a még használatba nem vett eszközök. A tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatos valamennyi költséget itt gyűjtögetünk, majd a használatbavételkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5092
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Kivágott fa értékesítése

Kérdés: Az önkormányzat saját telepítésű erdejéből fát termeltet ki vállalkozóval. A fakitermelés célja az erdő gyérítése, nem a megszüntetése. A kivágott fa helyére nem kell újat ültetni, a cél az, hogy a maradó fák tudjanak növekedni. A kivágott fát az önkormányzat még a földről értékesíti tűzifaként, ami nem kerül értékesítésre, azt beszállítja a telephelyre, és ott raktározza az értékesítésig. Kérjük, szíveskedjenek bemutatni ennek könyvelését, különös tekintettel a készletek elszámolására!
Részlet a válaszból: […]tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.Az erdő az előzőek alapján tárgyi eszközként kerül kimutatásra. Az új erdő telepítésével, nevelésével, gondozásával kapcsolatosan felmerülő, a telepített erdőhöz hozzákapcsolható kiadásokat az erdőberuházás bekerülési értékében kell elszámolni mindaddig, amíg az erdőt rendeltetésszerűen használatba nem veszik. Az erdő bekerülési értékének része a fatelepítés költsége, a fák pótlásának költsége, az erdő gondozásának költsége, az erdő kivágásáig felmerülő minden közvetlenül felmerült költség is. Az erdővé minősítést (aktiválást) követően sem lehet az erdő bekerülési értéke után értékcsökkenést elszámolni.A kivágott fát készletre kell venni, azt is, amelyet a földről értékesítenek, és azt is, amelyet a telephelyre szállítanak, és később értékesítenek. A kivágott fa önköltségébe tartozik a fakitermelést végző vállalkozó által kiállított számla, a szállítási, rakodási, tárolási költségek. A levonható áfa nem része az önköltségnek. Az Áhsz. 26. §-a (11a) bekezdésének c) pontja alapján pedig az előzetesen felszámított, le nem vonható áfát minden esetben a más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Ebből adódóan a le nem vonható áfa sem képezheti részét az államháztartás szerveinél a saját termelésű készletek előállítási értékének, vagyis nem része az önköltségnek.Az Áhsz. 50. §-a (1) és (3) bekezdései értelmében a számviteli politika keretében el kell készíteni a készletek (többek között a termények, termékek) értékelési, leltározási és leltárkészítési szabályzatait, valamint az önköltségszámítási rendjére vonatkozó belső szabályzatokat.A faértékesítés számlázása során az Áfa-tv. X. Számlázás fejezetének (159-178. §) előírásai szerint kell eljárni. Az értékesítéshez kapcsolódóan a kiszámlázott - áfát is tartalmazó - követelések számviteli elszámolása az Áhsz. 43. §-a (1)-(4) bekezdéseinek és 53. §-a (2) bekezdésének szabályai szerint történik.Az értékesítéshez kapcsolódó követelések értékelése során az Áhsz. 18. §-ának (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni. Ezek alapján az értékvesztés elszámolására az Szt. 54-56. §-ait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy annak során akkor kell a különbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés meghaladja a bekerülési érték 10%-át, de legalább a százezer forintot.A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5090
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést