Diákhitel törlesztése


Egyetemünk hallgatóinak körében problémát okoz, hogy az Art. 2003. január 1-jétől hatályos rendelkezése nem tartalmaz szabályozást a diákhitel törlesztésére. Annak érdekében, hogy megfelelően tájékoztatni tudjuk a hozzánk forduló hallgatókat, kérjük, ismertessék, hogyan kell a jövőben törleszteniük?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2003. február 18-án (7. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 206

[…] elszámolt jövedelmek, kivéve a vagyonátruházásból származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot. A törlesztési kötelezettség beállta évében és az azt követő évben a törlesztésre kötelezettnek nincs még fentiek szerinti adata, ezért a 119/2001. Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy ez esetben a minimálbér tizenkétszeres összege után kell a törlesztést megfizetni. A rendelet figyelembe veszi a minimálbér összegének esetleges változását is, ezért a törlesztési év első napján érvényes minimálbér összege jelenti a kiindulási alapot a törlesztési kötelezettség meghatározásánál. Amennyiben a hitelfelvevő által fizetendő törlesztőrészletek éves alapja nem éri el a minimálbér tizenkétszeres összegét, akkor a törlesztőrészlet meghatározásánál a tárgyévet megelőző év október 31-én érvényes minimálbér tizenkétszeres összege jelenti a kiindulási alapot. A hatályos rendelkezések szerint az előzőekben meghatározott éves összeg 6 százalékának 1/12 részét kell havonta megfizetni a DK megfelelő számlájára, mégpedig minden hónap 5. napjáig. A befizetést banki átutalással köteles a hitelfelvevő teljesíteni. Tekintettel arra, hogy az állami adóhatóság a hiteltörlesztési kötelezettséggel rendelkező hitelfelvevők jövedelméről évente adatot szolgáltat a DK részére, így az ennek alapján meghatározza a következő naptári évre a havi törlesztőrészlet összegét. Ezt az összeget minden év december 15-ig közli a DK a hitelfelvevővel. A módosított R. továbbra is lehetőséget biztosít a hitelfelvevő számára a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének kezdeményezésére. Ilyen kérelem benyújtására abban az esetben van lehetőség az R. szerint, ha a hitelfelvevő terhességi-gyermekágyi segélyre, GYED-re, GYES-re, rokkantsági nyugdíjra, baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosult, kötelező sorkatonai szolgálatot teljesít. A törlesztési kötelezettség szünetelésének alapjául szolgáló körülmények megszűnését, illetőleg az azokban bekövetkező változást a hitelfelvevő 15 napon belül köteles a […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.