Rendkívüli felmondás szabályszerűen aláírt és szkennelt változatának e-mailen történő közlése


Jogszerűnek tekinthető-e, ha a rendkívüli felmondást a munkáltató írásba foglalta, a munkáltatói jogkör gyakorlója szabályszerűen aláírta, és utána a céges e-mail-címen közölték (vele párhuzamosan tértivevényes postai küldeményként lakcímre megküldve is) a dokumentumot? A munkáltatói jogkört gyakorló felhívta a munkavállalót, hogy nézze meg az e-mail-fiókját, és igazolja vissza, hogy megkapta a dokumentumot. A munkavállaló ezt meg is tette, utóbb mégis bírósághoz fordult.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2018. november 27-én (268. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4839

[…] SMS-ben felkérte a munkavállalót az MSN használatára, aki belépett, és vissza is igazolta a dokumentum elolvasását, illetve a tartalmának tudomásulvételét is, mivel csak a szabadságának megváltását kérte. Utóbb mégis bírósághoz fordult a munkaviszony jogellenes megszüntetésére hivatkozva. A Kúria kimondta, hogy írásba foglaltnak, és szabályszerűen közöltnek kell tekinteni a fentiek szerint megküldött jognyilatkozatot, azzal a megjegyzéssel, hogy az nem volt vitatott, hogy az egyidejűleg postai úton megküldött és az MSN útján továbbított dokumentumok azonosak.Amennyiben tehát a kérdéses esetben is arról van szó, hogy a rendkívüli felmondás cégszerűen alá lett írva, és azt szkennelt formában küldték meg, akkor az írásba foglaltnak minősül. […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.